วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ใช้ใบขับขี่อเมริกาเทียบใบขับขี่ไทยคนไทยที่มีใบขับขี่รถยนต์ของอเมริกา มีข่าวมาบอกค่ะ

สำหรับคนที่มีใบขับขี่อเมริกา แล้วกลับมาไทย อยู่นาน จำเป็นต้องขับรถ อยากทำใบขับขี่ไทย ไม่ต้องไปสอบให้เสียเวลานะคะ ใช้ใบขับขี่อเมริกา (ที่สอบยากแสนยาก หรหด อดทน บางคนใช้เวลากว่าแรมปี ฮาๆ) เทียบทำใบขับขี่ไทยได้เลยค่ะ

วันนี้ไปทำมาแล้ว รอนานนิดหน่อย แต่ไม่ต้องสอบข้อเขียน หรือปฏิบัติเลยค่ะ เตรียมเอกสารดังนี้
- ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกินหนึ่งเดือน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน (ตัวจริง)
- ใบขับขี่ที่อเมริกา (ตัวจริง)
- สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีนามสกุลในใบขับขี่ที่ไทย ไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
- สำเนากรีนการ์ด
- ค่าบริการ 205 บาท

ติดต่อที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะคะ ไปถึงแล้วยื่นเอกสาร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสาร ตรวจสายตา จากนั้นชำระเงิน และถ่ายรูป รอรับบัตรได้เลยค่ะ ใช้เวลาทำการทั้งหมดประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วแต่ว่าคนมากคนน้อย และความเร็วของเจ้าหน้าที่นะคะ จะรอนานช่วงช่ำระเงินค่ะ

วันนี้ที่ไปเจ้าหน้าที่มีคนเดียว คนรอจ่ายเงินมีมากกว่า 200 คน ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ทำแบบ มาช่องเดียวแล้วทำได้ทุกอย่างแบบอเมริกา ทั้งยื่นเอกสาร จ่ายเงิน ถ่ายรูป 15 นาทีจบ อย่างมาก 30 นาที ไม่เกินนั้น

ที่ไทยนะคะ ยื่นเอกสารอีกช่อง ตรวจเอกสารอีกช่อง ตรวจสายตาอีกช่อง ชำระเงินอีกช่อง ถ่ายรูปอีกช่อง รอไปเถอะค่ะ แต่ละช่องรอไม่ต่ำกว่า 20-30 นาที บางครั้งต้องรอกว่าหนึ่งชั่วโมง เพราะเจ้าหน้าที่ไปกินข้าว ต้องอดทนจริงๆ ค่ะ

ใบขับขี่ที่ได้มีอายุสองปีนะคะ

1 ความคิดเห็น: