วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงานเพื่อขอวีซ่า


June 30, 2011


US Embassy Bangkok  
95 Wireless Road
Bangkok 10330
ThailandTo Whom It May Concern,


This is to certify that Miss Nantaporn Kumyod has been employee
by Kid Kon Kaw Company Limited, 57/357 Moo. 1 Soi Roymee, Bangkroy-Sainoi Road, Bangbuatong, Nonthaburi, Thailand 11110. She has joined as our staff since June 1, 2009 to present. She is now holding the position of public relations officer. Her monthly salary is 15,000 Baht.


Miss Nantaporn Kumyod has entitled to take the vacation for traveling 10 days to Atlanta and Florida, USA during July 4-14, 2011 and she will arrive to Thailand July 15, 2011. After that she will continue her duty on July 17, 2011.


I hereby certify that the above mentioned are true and correct. Granting her an appropriate visa would be highly appreciated.


Sincerely yours,(Mrs.Wimonporn Baison)
Managing director
June 30, 2011


หมายเหตุ: อย่าลืมประทับตราบริษัท หากบริษัทมีรูปแบบกระดาษจดหมายของบริษัท ควรใช้กระดาษของบริษัทที่มีหัวกระดาษของบริษัท หรือมีโลโก้ของบริษัทติดอยู่

385 ความคิดเห็น:

 1. ได้แนวทางในการเขียนมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ แต่ถ้าตอนนี้ไม่ได้ทำงาน หรือเรียนอยู่ ควรเขียนจดหมายยังไงดีค่ะ

  ตอบลบ
 2. บอกสิ่งที่เราทำอยู่คะ ฟรีแลนซ์ หรือธุรกิจส่วนตัว ให้เขารู้ว่าเรามีอะไรทำที่เมืองไทย มีภาระผูกพัน ไปแล้วต้องกลับมาแน่นอนคะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม 2555 00:34

  แล้วถ้าเราไปดูงานละคะ จะเขียนเหตุผลแบบไหน ที่เหมาะสม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ เป็นตัวแทนของคณะ มหาวิทยาลัย หรือบริษัทคะ ให้หน่วยงานที่เชิญออกหนังสือเชิญให้คะ แนบกำหนดการไป แล้วก็เขียนจดหมายของตัวเองบอกว่าเราไปดูงานละครคะ พร้อมแนบตารางกิจกรรมและกำหนดการไปให้สถานทูตดูด้วยคะ ไปประเทศอะไรคะ

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ10 ตุลาคม 2555 04:45

  สวัสดีค่ะ.. มีเรื่องขอความช่วยเหลือนิดหน่อยค่ะ
  อัง ทำงานกับครอบครัว เป็นธุรกิจถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้จดทะเบียน อยากจะเขียนหนังสือรับรองการทำงานไม่รู้ควรจะเขียน อย่างไร
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ก็เขียนไปเลยคะ ว่าเรามีธุรกิจเป็นของตัวเอง ร้านถ่ายเอกสาร พร้อมแนบรูปถ่ายร้านเรา และสัญญาที่เราเช่าพื่้นที่ทำธุรกิจในมหาวิทยาลัย (มีเปล่าคะ) ถ้าไม่มีก็เอาเอกสารอะไรก็ได้คะ ที่ยืนยันว่าธุรกิจนี้มีอยู่จริง และเราทำงานอยู่ เช่น บัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีแสดงเงินหมุนเวียน กำไร ต้นทุนต่างๆ คะ

   ลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม 2555 00:13

  ถ้าเราทำงานในองค์การที่ไม่ได้จดทะเบียน เราต้องขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมจากองค์กรไหมคะ ถ้าเราจะขอใบรับรองการทำงานเพื่อทำวีซ่าไปญี่ปุ่นคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอแค่จดหมายรับรองการทำงานจากเจ้านายก็ใช้ได้คะ หรือหากมีสัญญาจ้างงานก็ใช้สัญญาจ้างด้วยนะคะ โดยในจดหมายต้องระบุตำแหน่งงาน วันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน โบนัส วันหยุด วันลาคะ

   ลบ
 7. ไม่ทราบว่าสมุดรถที่เราเป็นเจ้าของที่จะเอาไปให้ดูเนี๊ยะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือป่าวค่ะ และใบจบการศึกษาเหมือนกัน จบแค่ ม.3 ค่ะ แล้วเอกสารทุกอย่างต้องเอาตัวจริงไป หรือว่าต้องถ่ายเอกสาร ค่ะ
  รบกวนหน่อยนะค่ะ เพราะว่าพี่ชาย แฟนเพิ่งเสีย เลยว่าจะไปนะค่ะ ตอนนี้เตรียมเอกสารอยู่แต่ไม่ค่อยแน่ใจน่ะค่ะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สมุดรถไม่ต้องเอาไปก็ได้คะ เอกสารทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษคะ เอาทั้งตัวจริงและสำเนาไปคะ

   ลบ
 8. ขอรบกวนถามอีกนิดนะค่ะ ที่ว่าเอกสารทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษเนี๊ยะ รวมทั้ง ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ด้วยหรือป่าวค่ะ แล้วถ้าแฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้หมด เราต้องมีใบบัญชีธนาคารของแฟนไปให้ดูด้วยหรือป่าว กลัวมากเลยค่ะว่าจะเตรียมเอกสารไปไม่ครบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทะเบียนบ้านกับบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นไรคะ ใช้ตัวจริงเลยคะ ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

   ส่วนเรื่องบัญชีธนาคาร ถ้าแฟนออกให้ ต้องให้แฟนขอ Bank Statement ย้อนหลังหกเดือน พร้อม Bank Guarantee นะคะ และแนบจดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส ระยะเวลาในการทำงานมาคะ

   ลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 22:40

  ใบเปล่ียนช่ือ ต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าค่ะ
  จะขอวีซ่านักเรียน ไปเรียนภาษา 1 ปี ในใบรับรองการทำงานจะลงวันลาอย่างไร แนะนำด้วยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ที่ทำงานให้ลาได้หนึ่งปีเลยเหรอคะ นานมาก ก็บอกว่าเราลาไปศึกษาต่อ จากวันนี้ถึงวันนี้ แล้วจะกลับมาทำงานวันไหน วันที่ลงในจดหมายลางาน ต้องสอดคล้องกับวันที่ปรากฏในเอกสารที่สถานศึกษารับรองให้นะคะ

   ส่วนใบเปลี่ยนชื่อ ควรแปลเป็นภาษาอังกฤษคะ เจ้าหน้าที่จะได้เห็นว่าชื่อเดิมภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร และชื่อใหม่เป็นอะไรคะ

   ลบ
 10. ขอรบกวนถามหน่อยนะคะ ..ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาค่ะ ไม่ได้ทำงานประจำนะคะ ปกติรับฟรีแลนท์กราฟริคดีไซน์ แล้วก็ทำร้านที่กิจการร้านอาหารค่ะ[จดทะเบียนถูกต้อง] และยังเรียนอยู่ค่ะ แบบนี้พอมีสิทธิ์ได้หรือเปล่าคะ และให้ครอบครัวออกใบรับรองได้เลยหรือเปล่าคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช้หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา แทนใบรับรองการทำงานได้คะ ไม่มีปัญหา เรื่องการเงินก็ใช้บัญชีครอบครัวรับรองได้คะ แต่ถ้ามีบัญชีของตัวเอง ก็สามารถใช้ของตัวเองได้เลยคะ

   ลบ
  2. ขอบคุณค่ะ...คงใช้บัญชีของตัวเองค่ะ แต่รายรับไม่สม่ำเสมอ ว่าจะสัมภาษณ์ช่วงเดือนเมษายนค่ะ อยากเตรียมหลักฐานให้พร้อมๆเลย ป้าเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ค่ะ แต่คนละทะเบรยนบ้านจะมีปัญหาหรือเปล่าคะ เคยอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกัน ย้ายออก 3 ปีแล้วค่ะ

   ลบ
  3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  4. คนละทะเบียนบ้านก็ได้คะ ไม่มีปัญหาเลยคะ แต่ถ้าจะให้คุณป้ารับรองค่าใช้จ่ายให้ ต้องใช้บัญชีคุณป้าคะ พร้อมแนบจดหมายรับรองการทำงานของคุณป้า และจดหมายยืนยันว่าคุณป้าเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ออกค่าอะไรบ้าง เท่าไหร่ประมาณนี้คะ

   ลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ20 พฤศจิกายน 2555 23:44

  ขอบคุณคะ สำหรับคำแนะนำ
  ที่ว่าลาได้ 1 ปีนั้น เป็นเพราะทำงานในบริษัทเครือญาติ เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ กึ่งโรงแรมค่ะ มีต่างชาติพักเยอะ อยู่ในเขตนิคมฯ เขาจึงอนุญาต ไปเรียนเพื่อนำกลับมาใช้ แต่ออกค่าใช้จ่ายเอง ทีนี้เราต้องร่างหนังสือรับรองการทำงานเองไปให้พี่เขาเซ็น ดังนั้นในหนังสือเราต้องลงถึงเหตุผลที่ให้ลา หรือที่มาที่ไปหรือเปล่าค่ะ รบกวนขอตัวอย่างภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการร่างหนังสือค่ะ (จดหมายลางาน กับหนังสือรับรองการทำงาน ตัวเดียวกันหรือเปล่าค่ะ หรือต้องใช้ทั้ง 2 อย่าง )

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จดหมายรับรองการทำงาน และใบลางานใช้อันเดียวกันได้เลยคะ ดูตัวอย่างข้างบนได้เลยนะคะ

   ลบ
  2. เหตุผลที่ลาใส่ในจดหมายด้วยก็ได้คะ แต่ต้องสัมภาษณ์เขาก็จะถามเหตุผลอยู่แล้วคะว่าทำไมต้องไปตั้งหนึ่งปี เรียนที่ไทยก็ได้ ทำไมต้องไปอเมริกาอะไรประมาณนี้คะ

   ลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ1 ธันวาคม 2555 11:51

  ถ้าเราทำงานที่ไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนเราต้องทำอย่างไรคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ก็ทำจดหมายรับรองงานเหมือนกัน แล้วก็อธิบายลักษณะงาน และการรับเงิน ระบุเงินที่ได้รับเป็นปี พร้อมโบนัสคะ

   ลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2555 11:35

  ถ้าเราทำงานรัฐบาลแต่ตอนนี้ลาศึกษาต่ออยู่ จะลงใน DS 160 ว่าทำงานเลย หรือ เป็นนักเรียน และ ต้องใช้ใบรับรองการทำงานประกอบด้วยไหมค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นักเรียนคะ ใช้ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะคะ

   ลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 05:23

  พอดีเพิ่งออกจากงาน ตอนนี้ว่างงานอยู่ กะว่าจะวางแผนไปเที่ยวอเมริกา โดยมีแฟนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด แล้วยังงี้จะหาจดหมายรับรองการทำงานได้จากที่ไหนคะ แต่ที่ผ่านมาบัญชีเงินเดือนเข้า- ออก ตลอด บวกกับเงินเก็บนิดหนึ่ง จ้างเขาทำจดหมายรับรองการทำงานให้ได้หรือเปล่าคะ เอ้อ ตอนนี้พี่ถืือเอกสารผ่อนดาวน์คอนโดอยู่ ผ่อนมาแปดงวดแล้ว คอนโดเสร็จประมาณมิ.ย ปีหน้า พี่ใช้เอกสารตัวนี้แทนได้ไหม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พี่มีกำหนดจะทำงานใหม่เมื่อไหร่คะ เขียนเป็นจดหมายของเราเองคะว่าเคยทำงานที่ไหน ทำไมลาออก แล้วจะทำงานใหม่เมื่อไหร่คะ แล้วก็โชว์บัญชีธนาคารว่าเรามีเงินเดือนเข้าออกทุกเดือน

   ส่วนเอกสารผ่านดาวน์ถือไปด้วยตอนสัมภาษณ์ก็ได้คะ แต่ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่คะ จดหมายรับรองการทำงานจะช่วยได้เยอะคะ เป็นเอกสารสำคัญที่ยืนยันว่าเราจะกลับไทยมาทำงานต่อ

   ลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 23:40

  ตอนนี้ยังไม่คิดจะทำงานประจำน่ะค่ะ อยากพักก่อน แต่ตอนนี้พี่ก็ทำฟรีแลน ทำสปาให้กับสองสามโรงแรมอยู่ วันไหนเรามีธุระเราก็ไม่ไป หยุดง่าย ส่วนงานที่เพิ่งออกเป็น sale สาเหตุที่ออกจากงานเพราะเหนื่อยมาก เพราะพี่ทำหน้าที่สองอย่าง ทำงานและก็สะสมวันหยุดกลับบ้านทุกเดือนไปช่วยพ่อดูแลแม่ที่พิการ พอดีแกเส้นเลือดในสมองแตกแกยังรับตัวเองไม่ได้ที่ตัวเองพิการน่ะค่ะ ตอนนี้ทำฟรีแลน หยุดงานได้นานขึ้น กลับบ้านต่างจังหวัดได้นานขึ้น พอดีแฟนเห็นเราเหนื่อยเขาก็เลยจะชวนไปเที่ยวบ้านเขาเท่านั้นเองค่ะ แต่มันติดไม่มีงานเป็นหลักแหล่ง ลอยไปลอยมา จะแก้ไขยังงัยดีคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีเอกสารยืนยันรับรองจากแพทย์ไหมคะว่ามารดาพิการ เอกสารนี้จะช่วยเราได้เป็นอย่างดีคะ ยืนยันว่าเราจะกลับมาไทยเพื่อดูแลแม่ หากมีเอกสารสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบไปด้วยได้นะคะ และเอกสารตัวนี้จะช่วยคลายข้อสงสัยเรื่องที่เราไม่ได้ทำงานประจำได้ด้วยคะ

   ลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2555 12:21

  มีบัตรคนพิการแล้วค่ะ แล้วเรายังต้องขอเอกสารการรักษาของแม่เราด้วยหรือเปล่า ตอนนี้หมอฝั่งศัลยประสาท จะนัดแม่พี่ทุกสองเดือน หมอฝั่งกายภาพจะนัดทุกสองอาทิตย์ แล้วเอกสารที่แสดงความเป็นแม่-ลูก เอาทะะเบียนบ้าน และก็บัตรประชาชนของแม่ใช่ไหมค่ะ พี่ไม่รู้จะต้องเตรียมส่วนนี้ยังงัย ตอนนี้เตรียมเอกสารได้ครึ่งทางแล้ว ว่าอาทิตย์นี้จะเอาให้เสร็จทุกอย่าง ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์คะ จะน่าเชื่อถือมากขึ้นคะ พร้อมแนบบัตรไปด้วยนะคะ

   ส่วนเอกสารแสดงความสัมพันธ์ก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชน กับทะเบียนบ้าน มีใบเกิดติดไปด้วยก็ดีคะ เผื่อเขาขอดูนะคะ

   มีคำถามอะไรก็ถามได้ตลอดเลยนะคะ ยินดีคะ

   ลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ19 ธันวาคม 2555 07:15

  รบกวนถามเรื่องจดหมายรับรองการทำงานของคุณแม่หน่อยนะคะ ต้องใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของผู้รับรองสถานะทางการเงินกับผู้เดินทาง จะขอวีซ่าท่องเที่ยว ส่วน paragraph 2 ต้องเขียนยังไงอะคะ?
  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ ^^"
  มายด์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เขียนรับรองปกติคะ เอาแค่ย่อหน้าแรกนะคะ ที่ระบุว่าทำานตำแหน่งอะไร เริ่มทำงานวันไหน เงินเดือน โบนัส ไม่ต้องมี paragraph 2 คะ

   ส่วนเอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่ระบุว่าคุณแม่ออกเงินให้ ใช้ Bank Guarantee คะ เขาจะระบุว่าสปอนเซอร์ให้ใคร เอาไปทำอะไรคะ

   ลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม 2555 07:22

  รบกวนถามหน่อยนะครับ คือผมจะออกจากงานกลางเดือนมค แล้วผมจะบวชก่อน 3 เดือน สึกออกมากคงพักซักเดือนนึงค่อยไปน่ะครับ ผมจะเขียนยังงัยดีให้มีภาระผูกพันธ์ที่นี่อ่าครับ
  ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีแผนจะหางานใหม่เมื่อไหร่คะ เขียนเป็นจดหมายแนะนำตัวไปด้วยก็ได้คะ ว่าเราเป็นใคร เคยทำงานที่ไหน ทำไมลาออก จะไปทำอะไรที่อเมริกา และหลังจากกลับมาแล้วจะทำอะไร

   ลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม 2555 08:19

  รบกวนถามค่ะ คือจะไปเยี่ยมครอบครัว คือพ่อเลี้ยงอยู่เอมริกาคะ ต้องมีจดหมายเพื่อยืนยันไหมคะ และในจดหมายต้องระบุว่าอย่างไรบ้างคะ และทางนู้นจะออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะ คิดว่าจะเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนสิ้นมกรานะคะ วางแผนจะเดินทาง เมษายน จะทันไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ให้พ่อเลี้ยงทำจดหมายเชิญมานะคะ ดูตัวอย่างได้ทีนี่คะ http://ready2gointer.blogspot.com/2012/03/blog-post_906.html

   แล้วก็แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม Bank Statement, Bank Guarantee และจดหมายรับรองการทำงานมาด้วยนะคะ

   ลบ
  2. รีบเตรียมเอกสาร และทำเรื่องนัดหมายแต่เนิ่นๆ เลยนะคะ เดี๋ยวไม่ทัน วีซ่าท่องเที่ยว บางครั้งต้องรอวันสัมภาษณ์นานมากนะคะ

   ลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม 2555 08:25

  และต้องใช้เอกสารอะไรมายืนยันความสัมพันธ์ด้วยไหมคะ ว่าเป็นพ่อเลี้ยง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ต้องมีเอกสารยืนยันก็ได้คะ

   ลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2556 04:01

  สวัสดีคะ พอดีสงสัยว่าหลักฐานทางการเงิน เอาเป็นสมุดบัญชีไปได้เลยหรือเปล่าคะ หรือต้องไปขอให้ธนาคารออกเป็น statement ให้เท่านั้นคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องเป็น statement เท่านั้นคะ

   ลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2556 03:39

  ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัว ไม่มีทะเบียนการค้า ต้องอธิบายดารทำงานยังไงอ่ะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พอจะมีเอกสารที่ยืนยันว่าเราทำธุรกิจไหมคะ เช่น สัญญาเช่าที่ สัญญาการซื้อขายต่างๆ แนบไปด้วยได้เลยคะ

   ลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ28 มกราคม 2556 01:14

  ทำงานพนักงานบริษัท ได้เงินเดือนเป็นเงินสด ไม่ได้เอาเข้าธนาคาร จะทำยังไงดีค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทำวีซ่าช่วงไหนคะ ค่อยทยอยเอาเงินเดือนทุกเดือนเข้าธนาคารทุกเดือน ให้มีเงินหมุนเวียนเข้าออกคะ นอกจากนี้ควรมีเงินเก็บอยู่บ้างในธนาคารนะคะ สถานภาพทางการเงิน และการงานจะได้ดูน่าเชื่อถือคะ

   ส่วนเรื่องเงินเดือนนั้น ให้เจ้านายเขียนจดหมายรับรองให้นะคะ ว่าเราทำงานตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไหร่ โบนัสเท่าไหร่คะ

   ลบ
 25. รบกวนสอบถามหน่อยคะ พอดีขอวีซ่าไปเรียนภาษาที่เมกา แต่ที่บ้านทำอาหารส่งให้กับบริษัทซึ่งไม่ได้เปนร้านอาหารอ่ะคะ ถ้าให้บริษัทออกใบรับรองให้ ควรจะเขียน ยังไงดีคะ รบกวนช่วยหน่อยนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ให้บริษัทออกเหมือนใบสัญญาที่จ้างเราทำอาหาร โดยระบุชื่อผู้จ้าง และว่าจ้าง และทำอาหารมื้อไหน กี่อย่าง เป็นระยะเวลากี่เดือน แต่ละเดือนจ่ายเท่าไหร่ ประมาณนี้นะคะ

   อย่าลืมตราประทับบริษัทนะคะ

   ลบ
  2. ขอบคุณมากเลยคะ
   แต่ควรจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ

   ลบ
  3. ใช่คะ เป็นภาษาอังกฤษคะ

   ลบ
  4. วันนี้ไปสัมภาษณ์มาแล้วคะ ผ่านแล้วแต่ไม่รู้จะได้วีซ่า นานแค่ไหน เด่วจะมาแจ้งให้ทราบคะ

   สถานทูต ถามเปนภาษาไทยคะ แต่หนูก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษไปคะ แต่ไทยบ้างบางคำ แต่ท่านทูตใจดีมากคะ ผู้หญิงผอม ผมทอง

   ขอบคุณพี่มากนะคะ ที่ช่วยแนะนำ

   ลบ
  5. ดีใจด้วยนะคะ ไปรัฐไหน เดินทางเมื่อไหร่คะ

   ลบ
  6. ขอบคุณคะ ไปซานฟรานคะ ตอนนี้ที่ดูตั๋วไว้คือ 19 มีนาอ่ะคะ ดูของเวป cheapticket อ่ะคะ แต่ยังไม่กล้าจอง พี่มีคำแนะนำไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยคะ ^^

   ลบ
  7. จองกับเอเจนซี่ก็ได้นะคะ มีถูกๆ เยอะเลย พี่จองกับเจ้านี้นะคะ http://www.moxtravel.com/ ราคาถูก บริการดี คราวที่แล้วจากไทยมาแอตแลนต้า จอร์เจีย แค่สามหมื่นหนึ่งเองคะ ไปกลับ

   ลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ6 กุมภาพันธ์ 2556 07:48

  สวัสดีคะ ดิฉันกำลังเตรียมเอกสารขอวีซ่า UK นะคะดิฉันฉันไม่หมั่นใจว่าเอกสารที่มีอยู่ครบถ้วนหรือยัง ขอแจกแจงให้ดูเลยนะคะว่ามีอะไรบางเพราะตอนเคลียดมากจริงๆ กลัวจะไม่ผ่านนะคะ เอกสารมีดังนี้
  1.สำเนาทะเบียนบ้าน ต้องใช้ตัวจริงด้วยหรือไม่คะ
  2.สำเนาบัตรประชาชน
  3.หนังสือเดินทาง
  4.โฉนดที่ดิน
  5.หนังสือรับรองจากมารดา( เพราะดิฉันมีลูกแล้วนะคะจำเป็นต้องใช้ด้วยหรือเปล่าคะ)
  6.หนังสือรับรองจากผู้ที่หน้าเชื่อ ถือซึ่งดิฉันรู้จักรกับอาจารย์สอนที่ ร.ร จะให้ท่านออกหนังสือรับรองให้จำเป็นต้องใช้หรือเปล่าคะ
  7.เช็คแบ้งยอนหลัง 6 เดือน
  เอกสารที่ดิฉันได้แจกแจงให้ดูครบหรือยังคะ
  ตอนนี้ดิฉันไม่ได้ทำงานนะคะช่วยแม่ทำกิจการร้านค้าเล็กๆและฟาร์มนะคะสมควรจะต้องมีรูปติดไปด้วยไหมคะ
  ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแฟนดิฉันเป็นคนออกให้นะยังมีเอกสารอย่างอื่นที่ดิฉันต้องเตรียมเพิ่มอีกหรือเปล่าคะ
  ขอความกรุณาตอบกลับดิฉันที่ E-Mail mananya1933@hotmail.com นี้ด้วยนะคะเคลียดมากเลยคะทำอะไรไม่ถูกขอบคุณล่วงหน้าเลยนะสำหรับความกรุณา

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2556 00:32

  นอกจากเอกสารรับรองการทำงานที่ต้องออกเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เอกสารของสปอนเซอร์ต้องร่างเป็นภาษาอังกฤษด้วยรึเปล่าคะ และสมมติว่าเราอยากไปขอวีซ่าไว้ก่อนแต่ยังไม่ระบุวันไป เราต้องกรอกลงไปอย่างไรบ้างคะในเอกสารรับรองการทำงานและเอกสารของสปอนเซอร์อ่ะค่ะ แล้วกรณีที่เรามีญาติอยู่อเมริกาแล้วต้องการไปเยี่ยมหาเขา เราต้องใช้เอกสารอะไรจากทางนั้นบ้างคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เอกสารทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษคะ

   หากจะให้ดี อยากให้ผ่านง่าย ต้องระบุวันทีี่เดินทางแน่นอนคะ เพราะเจ้าหน้าที่จะได้เห็นว่าเรามีแผนการเดินทางที่แน่ชัด วันไปกลับที่ชัดเจนแน่นอน ระบุวันคร่าวๆ ก่อนก็ได้คะ ให้ใกล้เคียงกับวันที่จะเดินทางจริงคะ

   กรณีที่มีญาติอยู่ที่อเมริกา ก็ให้ญาติทำจดหมายเชิญ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะ

   ลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2556 00:39

  ขอบคุณค่ะ . .. ขออีกคำถามนะคะ ถ้าสมมติระบุวันเดินทางลงไป เราต้องแนบสำเนาการจองตั๋วไปด้วยรึเปล่าคะ หรือไม่ต้องก็ได้ ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ต้องแนบตั๋วเครื่องบินคะ วีซ่าผ่านแล้วค่อยซื้อนะคะ

   ลบ
 29. รบกวน ขอสอบถาม และขอคำแนะนำนิดนึงค่ะ ใช้ใบรับรองการทำงานแบบนี้ แล้วก็ต้องมีใบลาแนบด้วยใช่ไหมคะ พอดีจะลางานไปนอร์เวย์ 3 เดือนเพื่อเยียมแฟนค่ะ
  ต้องลงในใบรับรองว่า errand leave bra bra bra..... ใช่ไหมคะ การลางานครั้งนี้เป็นลากิจ โดยไม่ขอรับเงินเดือน ในใบลาก็ต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษว่าไงยังไงคะ พอดี
  ไม่เก่งภาษา กลัวผิดพลาดค่ะ ถ้าไม่ลำลากจนเกินไป จะขอบพระคุณอย่างมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ ตอนนี้เครียดมากเลย
  *อ้อ ลืมบอกไป ฟอร์มเอกสารสร้างเองค่ะ และเจ้านายก็เป็นเพื่อนกันนี่แหล่ะค่ะ เลยลาได้นาน*

  ตอบลบ
 30. นี่คือตัวอย่างที่ร่างไว้ค่ะ มีหัวกระดาษเป็นฟอร์มของที่ทำงานค่ะ


  Ref. No.: 001/2013
  February 15, 2013

  Certificate of Employment

  To Whom It May Concern,
  This is to certify that Miss Kritsana Foongdee has been employed by Data S.C. 82 Sudbanthad Road, T.Pakpure, A.Mueang. Saraburi 18000, Thailand. She has joined as our staff since June 1, 2012 to present. She is now holding the position of Graphic Designer. Her monthly salary is 15,000 Baht.
  Miss Kritsana Foongdee has entitled to take the errand leave for visit her boyfriend three months to Norway during April 26, 2013 - July 24, 2013, and she will arrive to Thailand July 25, 2013. After that she will continue her duty on July 29, 2013.
  I hereby certify that the above mentioned are true and correct. Granting her an appropriate visa would be highly appreciated.

  Please feel free to contact me for additional information at the above address.


  Sincerely yours,


  Mr.Thanakron Rueangsuwan
  Managing Director
  Data SC

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แก้ไขนิดหน่อยตามนี้นะคะ

   Miss Kritsana Foongdee has entitled to take the vacation for traveling 3 months to ชื่อเมืองนะคะ Norway during April 26, 2013 - July 24, 2013, and she will arrive to Thailand July 25, 2013. After that she will continue her duty on July 29, 2013.

   บอกไปเลยคะว่าลางานไปพักผ่อน

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  3. ส่วนข้อความอื่นๆ ก็ใช้ได้แล้วนะคะ หากอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติม เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะ http://www.ladyinter.com/forum_topics.asp?FID=53 มีแม่บ้านนอร์เวย์มาช่วยตอบเยอะมากคะ

   ลบ
  4. http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=3941&title=online-personal-application

   ลบ
  5. ลองเข้าไปอ่านดูนะคะ บอกวิธีการอย่างละเอียดเลยคะ โชคดีนะคะ

   ลบ
 31. ขอสอบถามหน่อยนะคะ กำลังจะไปเรียนภาษา 9 เดือนและคอร์สโทเฟลต่อเพื่อต่อโท คำถามคือ

  1.มีคุณแม่เป็นสปอนเซอร์ด้วยเงินในบัญชี 8 แสนจะโอเคไหมคะ
  2.คุณแม่ทำไม้แปรรูปส่งให้โรงงงานใหญ่ที่มีใบประกอบการ โดยที่ไม่ได้จดทะเบียนใบประกอบการการแต่มีใบเสียภาษีค้าไม้กับสหกรณ์ทุกปี จะใช้ได้ไหมคะ และถ้าให้โรงงานใหญ่ออกใบรับรองว่าทำธุรกิจค้าไม้กับเราจริงเป็นภาษาอังกฤษมีตราโรงงานและรายเซนต์เจ้าของ โอกาสจะผ่านไหมคะ
  3.เราเคยไปอมเริกาเมื่อ 3 ปีที่แล้วในวีซ่า J1 แล้วอยู่เกิน 1-2 เดือน แต่ได้ทำการเปลี่ยนวีซ่าเป็น B2 ท่องเที่ยวแล้ว และทำใบอนุญาติหายมีแต่ใบจากรัฐว่าวีซ่าเรา Pending อยู่ ใช้เป็นเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ได้ไหมคะ

  ขอบคุณล่วงหน้ามากๆเลยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เงินในบัญชีนี้มากน้อย ต้องขึ้นอยู่กับราคาคอร์สที่เรียนนะคะ เงินในบัญชีต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน และกินอยู่ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาคะ

   ส่วนเรื่องใบประกอบการ ให้โรงงานใหญ่ออกใบรับรองจะน่าเชื่อถือมากกว่านะคะ พร้อมยื่นใบเสียภาษีประกอบไปด้วยนะคะ หากมีสัญญาทำการค้ากับบริษัทอื่นๆ ก็ใช้แนบไปด้วยได้คะ

   ใช้ใบจากรัฐว่าวีซ่าเรา Pending อยู่ ประกอบการสัมภาษณ์ไปด้วยนะคะ เพราะสถานทูตเก็บประวัติเดิมเราไว้อยู่ เผื่อเขาถามถึงการเดินทางครั้งที่แล้วเราจะได้อธิบายได้ถูกคะ

   โชคดีนะคะ

   ลบ
  2. ขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับคำแนะนำดีๆ ค่าคอร์สของเราประมาณ 200,000 ค่ะ คงจะยังโอเคอยู่
   ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

   ลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ21 กุมภาพันธ์ 2556 10:36

  อยากทราบว่าจะขอวีซ่าอังกฤษ ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าค่ะ เปลี่ยนชื่อมานานแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ เมย์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หากเคยเปลี่ยนชื่อต้องมีเอกสารประกอบด้วยนะคะ แปลให้เรียบร้อย แล้วยื่นไปพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน และพาสปอร์ตที่มีชื่อใหม่คะ

   ลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2556 06:57

  รบกวนสอบถามค่ะ กำลังจะไปเที่ยวต่างประเทศ (แพ็จเกจทัวร์ 5 วัน 3 คืน ไปกับบริษัทนำเที่ยว)
  เป็นการออกนอกประเทศเป็นครั้งแรก อยากถามว่า
  1. คนที่ไม่เคยไปเที่ยวนอกเลย ใช้ passport เป็นครั้งแรก ส่วนมากจจะเจอปัญหามั๊ยค่ะ (เหมือนคนไม่มีเครดิต)
  2. ทำงานบริษัท ได้เงินเดือนเป็นเงินสด ไม่ผ่านธนาคาร ไม่มี Statement จะไปได้หรือไม่ หรือต้อง เอาเงินเข้าบัญชี ให้ได้ 6 เดือน จึงจะไปได้ เอาเงินสดแลกไปเยอะๆ ให้เจ้าหน้าที่ดูเลย ได้หรือไม่
  3. ไปกับทัวร์ ต้องทำจดหมายรับรองบริษัท ด้วย หรือไม่

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สว้สดีคะ ตอบคำถามดังนี้นะคะ

   1. คนที่ไม่เคยไปเที่ยวนอกเลย ใช้ passport เป็นครั้งแรก ส่วนมากจจะเจอปัญหามั๊ยค่ะ (เหมือนคนไม่มีเครดิต)
   ไม่มีปัญหาเลยคะ ถ้ามีเอกสารพร้อม เช่น พาสปอร์ต ใบรับรองการทำงาน แผนการเดินทาง บัญชีธนาคาร ก็เดินทางได้สะดวกคะ

   2. ทำงานบริษัท ได้เงินเดือนเป็นเงินสด ไม่ผ่านธนาคาร ไม่มี Statement จะไปได้หรือไม่ หรือต้อง เอาเงินเข้าบัญชี ให้ได้ 6 เดือน จึงจะไปได้ เอาเงินสดแลกไปเยอะๆ ให้เจ้าหน้าที่ดูเลย ได้หรือไม่
   กรณีนี้ขอใบรับรองเงินเดือนจากที่ทำงาน แนบไปกับบัญชีธนาคาร ซึ่งในธนาคารต้องมีเงินเก็บพอสมควรคะ ไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนเข้า ออก แต่ต้องมีเงินเก็บอยู่บ้าง เพื่อแสดงว่าเรามีเงินเพียงพอในการท่องเที่ยวคะ จากนั้นไปที่ธนาคารขอเอกสารที่ชื่อว่า Bank Guarantee คะ

   3. ไปกับทัวร์ ต้องทำจดหมายรับรองบริษัท ด้วย หรือไม่
   ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทด้วยคะ ที่ระบุตำแหน่งงาน เงินเดือน โบนัส และวันลางานซึ่งตรงกับวันที่ปรากฏในแผนการท่องเที่ยวที่บริษัทจัดขึ้น ซึ่งเราต้องแนบแผนการท่องเที่ยวไปด้วยนะคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2556 01:53

   รบกวนถามเพิ่มค่ะ

   Bank Guarantee ที่เราขอกับธนาคาร จะต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ด้วย หรือเปล่าค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

   ลบ
  3. ใช่คะ เป็นภาษาอังกฤษคะ

   ลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2556 07:05

  กรณีเปลี่ยนชื่อ(หลายครั้ง) ก่อนทำ passport
  1. จะต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ทุกฉบับใช่มั๊ยค่ะ
  2. ใบเปลี่ยนชื่อ เราต้องให้ทางเขต(หน่วยงานราชการ) เป็นคน ออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ใช่หรือมั๊ย เพราะเป็นเอกสารทางราชการ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่คะ ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อทุกฉบับ แปลให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นให้กรมการกุงศุลรับรองการแปลคะ ดูรายละเอียดได้ที่นี่นะคะ http://www.consular.go.th/main/th/services/1303

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2556 00:40

   ขอบคุณสำหรับคำตอบ ค่ะ

   ดูตามเว็บที่แนะนำ จะมีตัวอย่าง คำแปล หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช.3
   แปลตามนั้นได้เลยใช่มั๊ยค่ะ หรือพอจะ มีตัวอย่างอื่นที่ใช้ได้อีกมั๊ยค่ะ

   แล้วกรณีใบทะเบียนสมรส เราต้องแนบด้วยหรือไม่ (กรณี สมรส แต่ไม่เปลี่ยนคำนำหน้า และไม่เปลี่ยนนามสกุล)

   การรับรองเอกสาร ใบเปลี่ยนชื่อ ใช้ได้ตลอดไปมั๊ยค่ะ หรือเที่ยวครั้งหนึ่งก็ต้องรับรองครั้งหนึ่ง

   ขอบคุณค่ะ

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2556 01:07

   ขอถามเพิ่มเติมค่ะ

   ถ้าเราไปเที่ยว ทั้งสามี-ภรรยา พร้อมกัน เราต้องแนบใบทะเบียนสมรสมั๊ยค่ะ

   แล้วต้องใช้แบบไหนค่ะ ในเว็บมีทั้ง ทะเบียนสมรส คร. 2 แบบที่ 1 คร. 2 แบบที่ 2
   และ ใบสำคัญการสมรส คร. 3


   ขอบคุณค่ะ

   ลบ
  4. การรับรองเอกสาร หากรับรองแล้ว ก็ใช้ได้ตลอดคะ ถ้าจดทะเบียนสมรสแล้ว แนบไปด้วยนะคะ ใช้แบบใบสำคัญในการสมรสนะคะ (CERTIFICATE OF MARRIAGE)

   ลบ
  5. ส่วนใบเปลี่ยนชื่อ แปลตามในเว็บได้เลยนะคะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีชื่อปัจจุบันไปด้วยนะคะ

   ลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2556 12:02

  ถ้าเป็นจดหมายรับรองการทำงานของข้าราชการ จะเขียนแบบตัวอย่างข้างบนนี้ได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช้ตามตัวอย่างข้างบนได้เลยคะ แล้วก็ใส่ตราประทับของหน่วยงานที่ข้างบนจดหมายคะ

   ลบ
  2. ถามหน่วยงานก่อนก็ได้นะคะ ว่าเขามีฟอร์มจดหมายไว้หรือเปล่า ถ้ามีก็ใช้ของหน่วยงานเราคะ แต่ถ้าไม่มี ก็ใช้ตามแบบข้างบนได้เลยคะ

   ลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ26 กุมภาพันธ์ 2556 11:06


  กำลังยื่นวีซ่าไปเยี่ยมแฟนที่สวิสค่ะ แฟนออกให้ทุกอย่าง ติดตรงเจ้าหน้าที่ให้นำใเอกสาร ให้นำหนังสือให้ยินยอมลางาน 3 เดือน จากงานปัจจุบันซึ่ง คิดว่าเค้าคงใม่ยอม เคยไปสมัครที่ใหม่ และเค้าต้องการเราทำงานมาก และรู้จักและสนิทคนภายใน รวมไปถึงฝ่ายบุคคล ตั้งใจว่่าจะขอให้เขาออกหนังสือ รับเข้าทำงานรวมไปถึงวันเริ่มงานใหมให้ พอจะมีตัวอย่างจดหมายหรือเปล่า ค่ะ หรือพอจะเป็นไปได้มั๊ย ต้องfax จดหมายให้สถานทูต ไม่เกิน สิ้นเดือนนี้ แล้ว ค่ะ กลุ้มใจจริง ๆ
  รบกวนด้วย น่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ ฝ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช้ตัวอย่างจดหมายตามข้างต้นได้เลยนะคะ เป็นจดหมายรับรองการทำงานและการลางานที่ออกโดยบริษัทคะ

   ลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ27 กุมภาพันธ์ 2556 21:34

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ควรบอกรายได้รายเดือน รายปีด้วยนะคะ และบอกด้วยว่าเดินทางไปไหน เดินทางได้กี่วัน และจะกลับมาวันไหน ประมาณนี้คะ

   ลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ27 กุมภาพันธ์ 2556 21:39

  เป็นธุรกิจในครัวเรือนของคุณป้าคะ จึงไม่มีเอกสารการจดทะเบียน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีเอกสารผู้ประกอบการ หรือสัญญาจ้างทำกิจการร่วมกับบริษัท ห้างร้านอื่นๆ เปล่าคะ

   ลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2556 21:57

  ไม่มีคะ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2556 22:02

  ขอโทษคะดิฉัน ต้องการลบข้อความที่โพสต์ข้างต้นนี้ เกี่ยวกับหนังือรับรอง จะต้องทำอย่างไรคะ

  ตอบลบ
 41. เดี๋ยวนุ้ยลบให้นะคะ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ26 มีนาคม 2556 04:37

  สวัสดีครับ คุณนุ้ย คือ กำลังแพลนที่จะขอ วีซ่าไปเยอรมันครับ คือ ผมพึ่งเริ่มงานที่บริษัทได้สองเดือน แล้วโอกาสที่จะได้ไปเยอรมันก็มาถึงพอดี จึงคุยกับเจ้านายว่า ขอลางานสัก 1 เดือนจะเป็นไปได้ไหม และแล้วสรุปว่า เจ้านายอนุญาติ ปัญหาคือ เขียนเป็นหนังสือแบบไหนดีครับ เพื่อแสดงให้เค้าเห็นว่าที่ทำงานอนุญาติ พึ่งทำงานได้สองเดือน ทำไมสามารถ ลาหยุดได้นานถึง 1 เดือน คือ ผม ไม่ทราบว่าจะออกหนังสือ ไปในแนวทางไหนดีครับ อีก ส่วนนึง ในการขอยื่นวีซ่า เราควรระบุ ไปด้วยไหมครับ ว่าเรามีความสัมพันธ์ แบบไหนกันผู้เชิญ รบกวนขออีเมลล์ ด้วยนะครบ คุณนุ้ย อีเมลลืผม Petter@live.co.uk

  ตอบลบ
 43. สวัสดีครับ ตอนนี้ตัวผมอยู่อเมริกา ต้องการให้แฟนขอวีซ่ามาด้วย แต่มีข้อสงสัยคือ แฟนผมไม่มีอาขีพที่เป็นหลักแหล่ง แฟนเขาข่วยแม่ผมขายของที่บ้าน และแฟนมีวุฒิการศึกษา ม.3 เงินในบัญชีมีหลักหมื่น แต่มีพี่คนไทยที่นี่เขายินดีทำหนังสือรับรองและหนังสือเชิญให้ ผมรบกวนสอบถามคุณนุ้ยว่านอกจสกหนังสือเชิญจากที่นี่แล้ว ยังต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ และหากผมจะใช้สเตทเม้นท์ของญาติของผมที่เมืองไทยให้แฟนจะได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
  ป.ล ขอวีซ่าท่องเที่ยวครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว ถึงแม้จะมีคนรับรองให้ แต่ถ้าไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง วีซ่าจะผ่านยากมากนะคะ กิจการของคุณแม่ที่ทำอยู่มีใบจดทะเบียนเปล่าคะ ให้คุณแม่ออกหนังสือรับรองให้ว่าแฟนเราทำงานอยู่ที่นั่น

   วีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูเอกสารของผู้ยื่นเป็นหลัก เพราะถือว่าหากจะเดินทางท่องเที่ยว ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า มีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตัวเอง และมีเงินเก็บพอสมควร หากให้ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ แสดงถึงหลักฐานการทำงานที่ไม่มั่นคง มีผลถึงหลักฐานที่แสดงว่าจะกลับเมืองไทย หากการงานไม่มั่นคง ไม่มีเงินเก็บ อาจละทิ้งงานที่เมืองไทย ไปทำงานที่อเมริกาได้ จะทำให้ผู้ยื่นไม่มีความน่าเชื่อถือได้ แต่หากเป็นนักเรียน ยังไม่มีรายได้ สามารถใช้บัญชีธนาคารของผู้ปกครองได้ ส่วนวีซ่านักเรียน แลกเปลี่ยน เข้าร่วมโครงการ คู่หมั้น แต่งงาน เจ้าหน้าที่ดูบัญชีธนาคารและหลักฐานอื่นๆ ของสปอนเซอร์ประกอบด้วย

   สำหรับคนที่จะสามารถเป็นคนรับรอง เป็นสปอนเซอร์ได้นั้น ไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก็ได้ ต้องมีเป็นคนที่มีความสนิท ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรา เช่น วีซ่านักเรียน คนที่จะเป็นสปอนเซอร์ได้ อันดับแรกควรเป็นพ่อ แม่ หากพ่อ แม่มีปัญหาด้านการเงิน ไม่มีเงินเก็บเพียงพอในธนาคาร ก็สามารถขอให้ญาติผู้ใหญ่ เช่น คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณน้า คุณอา ช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ได้

   โดยต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นบุคคลที่น่าเชื่อ มีหน้าที่การงานมั่นคง มีเงินเก็บพอสมควร มีบัญชีธนาคารที่มีเงินเข้าออก หมุนเวียนเป็นประจำ ส่วนวีซ่าคู่หมั้น และแต่งงานนั้น คนที่จะเป็นสปอนเซอร์ได้ คือ คู่หมั้น และคู่สมรส ที่คบหาดูใจกันมาเป็นเวลานาน เคยเจอกันมาก่อนในรอบ 2 ปี เป็นพลเมืองอเมริกัน มีหน้าที่การงานมั่นคง มีเงินเก็บ มีรายได้หลังจากหักภาษีตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด และทำเรื่องนะคะ

   สำหรับคนที่สปอนเซอร์ให้แฟนได้ ควรเป็นญาติทางแฟนเอง หากจะให้ญาติเราจะไม่มีความน่าเชื่อถือคะ เพราะเรายังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนกัน เจ้าหน้าที่เขาก็จะสงสัยว่าทำไมออกค่าใช้จ่ายให้คะ


   ลบ
  2. ขอบคุณครับ รบกวนอีกนิดครับคุณนุ้ย ถ้าให้ซิติเซนที่นี่เซ็นหนังสือรับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ แบบนี่จะได้ไหมครับ

   ลบ
  3. คนที่เป็นสปอนเซอร์เคยรู้จักหรือเจอแฟนเรามาบ้างเปล่าคะ ถ้าเคยเจอกันและรู้จักกัน ก็สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้นะคะ

   ลบ
  4. รู้จักกันครับคุณนุ้ย พี่คนที่รับรองให้เป็นพี่ที่สนิทกับผมและเคยคุยกับแฟนผมทางโซเชียลแต่ไม่เคยเจอตัวจริง รู้จักกันมาประมาณครึ่งปีแล้วครับ กรณีแบบนี้จะได้หรือไม่ครับและถ้าหากออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ที่รับรองต้องใช้หรือแสดงหลักฐานอะไรหรืออย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

   ลบ
  5. คนที่รับรองต้องสนิท และเคยตัวจริงนะคะ

   คนที่เป็นสปอนเซอร์ต้องขอ Bank Statement และ Bank Guarantee จากธนาคาร พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาที่ทำงาน เงินเดือน โบนัส และเขียนจดหมายรับรองว่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยออกค่าใช้จ่ายเพื่ออะไร เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และระยะเวลานานแค่ไหน

   ลบ
  6. ขอบคุณมากครับ

   ลบ
 44. สวัสดีค่ะพี่ มิ้นอ่านจดหมายของพี่มาเกือบทุกฉบับ พอดีตอนนี้มิ้นกำลังเดินเนินเรื่องขอวีซ่า แต่เป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ตอนนี้มีปัญหาเรื่องจดหมายรับรองการออกจากประเทศเมื่อจบการศึกษา และจดหมายจูงใจค่ะ รบกวนขอคำแนะนำจากพี่หน่อยนะคะ ขอบคุรมากๆๆค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอวีซ่าประเภทไหนคะ ระยะเวลาเท่าไหร่เอ่ย เดี๋ยวพี่ช่วยดูให้คะ

   ลบ
  2. ขอวีซ่าประเภทนักเรียนระยะยาวค่ะ ระยะเวลา 2 ปีค่ะ ขอคุณพี่มากๆๆ นะคะ
   ตอนนี้เหลือแค่จดหมาย 2 อย่างนี้ ก็พร้อมที่จะไปยื่นขอวีว่าแล้วค่ะ รบกวนพี่ด้วยนะคะ

   ลบ
  3. คอร์สเรียนภาษา หรือคอร์สอะไรคะ

   ลบ
 45. คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. -แนะนำตัวว่าเราเป็นใคร ชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ เรียนหรือทำงานทีไหน อย่างไร
   -ย่อหน้าต่อมาพูดถึงพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสของเราว่าเป็นไง เก่ง ไม่เก่งด้านไหน ต้องการพัฒนาปรับปรุงด้านไหน แล้วจะเอาไปใช้อะไร
   -จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราจึงตัดสินใจเรียนคอร์สภาษา ใส่ชื่อคอร์ส ใส่ชื่อสถาบัน ใส่เหตุที่เลือกสถาบันนี้ (เจ้าหน้าที่เขาจะถามว่าทำไมถึงไปเรียน ทำไมถึงไม่เรียนที่ไทย เราต้องอธิบายให้ชัดเจน) แล้วก็ใส่ระยะเวลาที่เรียน หากเป็นไปได้ใส่วันที่เริ่มเรียนจนถึงวันที่จบคอร์ส
   -จากนั้นเราก็เขียนความคาดหวังว่า หลังจากเรียนจบแล้ว คอร์สนี้จะมีประโยชน์กับเราอย่างไร จะช่วยพัฒนาตัวเราหรืองานของเราด้านไหน อย่างไร และเราจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างไรในอนาคต

   ประมาณนี้นะคะ ร่างมาก่อนก็ได้ เดี๋ยวช่วยตรวจแก้ไข และเพิ่มเติมให้คะ

   ต้องระบุให้ชัดเลยนะคะว่าเราอ่อนด้านไหน เช่น ไวยากรณ์ ฟัง พูด อ่าน เขียน แล้วอยากพัฒนาปรับปรุงด้านไหน เขาจะได้มองเห็นภาพ และเห็นความตั้งใจของเรานะคะ

   ส่วนประโยชน์ที่จะเกิดจากกับตัวเรา ต้องใส่ให้เห็นภาพจริงๆ ให้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับตัวเรานะคะฃ

   ลบ
  2. ตัวอย่างนะคะ

   MAY 31, 2011 (ใส่วันที่เขียน ตามตัวอย่าง)

   33 Moo 2 Numphrae
   Phrao Chiang Mai, 50190 (ใส่ที่อยู่เรา ตามตัวอย่าง)

   To Whom It may concern,

   My name is Sirichai Phoosing. I live in ที่ไหนก็ว่าไป. I am 23 years old. Now I am studying Faculty of fine and applied arts,Dhurakij Pundit University

   เกริ่นนำก่อนว่าเราเริ่มมาสนใจภาษาฝรั่งเศสได้อย่างไร จากนั้นบอกว่าเริ่มศึกษา เรียนเมื่อไหร่ I have started to study French since..... บอกไปเลยนะคะว่าเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่เมื่อไหร่ หลังเรียนแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง ชอบไม่ชอบ และเก่งด้านไหน แต่ยังไม่ด้านที่ไม่เก่ง และต้องการปรับปรุงได้แก่อะไรบ้าง

   I decided to take a course in French. But I do not want to take course at Thailand, I want to study at France. The reason why I did not decide to take course in Thailand because I have studied French at Thailand for long time, but my skill has never been developed. I knew only grammar, but I have never been able to use it. I do not have chance to talk or write French to anyone. So, I decide to study at France, the place where I can learn and practice my skill the same time. Not only I can study langues , but I can learn culture, history and life style, see many beautiful ancient buildings, have new friends and learn to live by myself in aboard. It is also will be a good chance to visit my French father and mother.

   I choose to study Cours de Civilisation Francaise de la Sorbonne at สถานที่ตั้ง because บอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเรียนคอร์สนี้. บอกว่าเรียนกี่เดือน จากวันที่ Febuary 14, 2013 to May, 31, 2013

   After completing this course expectations, I strongly believe that I will gain a lot of knowledge of French. My French skill will be improve and I will be able to use French to learn more about history, art and culture of France. I can use French to communicate with people.

   I am writing this letter to your approval of my visa if you require any information or have any questions. Please do not hesitate to contact me (66) เบอร์โทร, E-mail:อีเมลล์. Thank you for your time and consideration.


   Sincerely yours,


   (Mrs. Sirichai Phoosing)

   ลบ
  3. ขออนุญาตรบกวนอีกคำถามครับ มีวุฒิม.3 จะขอวีซ่านักเรียนได้ไหมครับ และใบ รบ.ที่จะใช้ขอวีซ่านั้นนั้น จะต้องแปลภาษาก่อนหรือไม่ครับ
   ปล. ผู้ที่จะขอวีซ่ามีอายุ 23 ปีครับ

   ลบ
  4. พี่คะ แล้วจดหมายรับรองว่าจะออกจากประเทศ หลังจากศึกษาจบ
   จะเขียนประมาณไหนดีค่ะ (พอดีเตรียมเอกสารคนเดียว หัวเดียวกระเทียมรีบมาก)
   **ขอบคุรล่วงหน้านะคะ

   ลบ
  5. Ageerung Redgallery ขอวีซ่าไปเรียนอะไร ที่ไหนคะ

   ลบ
  6. Suphalak Thapkam จดหมายอันนี้พี่ไม่แน่ใจ เดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะคะ

   ลบ
  7. ขอวีซ่าเรียนภาษาครับ ตั้งใจจะขอแค่สามเดือน รัฐนิวเจอซี่ ครับ ขอบคุณครับ

   ลบ
  8. เอกสารที่จะยื่นวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษคะ เขียนจดหมายแนบไปด้วยนะคะว่าทำไมถึงอยากไปเรียนที่ต่างประเทศคะ

   ลบ
  9. ขอบคุณครับ ในตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างติดต่อกับทางโรงเรียนพเพื่อให้ออก I-20 ให้ครับ และได้นำใบ รบ.ที่แสดงวุฒิม.3 ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับ ขอบคุณที่สละเวลามาตอบนะครับ :)

   ลบ
 46. สวัสดีคะ ดิฉันขอรบกวนถามเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษคะ
  ดิฉันมีplan ไป ukในช่วงปลายเดือนธันวาคมคะ (ครั้งแรก)ตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารยื่นอยู่ อยากทราบว่า
  1. ยื่นล่วงหน้านานเป็น 7-8เดือนได้ไหมคะ(ที่ยื่นเร็วเพราะ ต้องการจองตั๋วที่ถูกลง)
  2. ถ้าบัญชีเรามีเงินไม่เยอะแต่แฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่าย ต้องทำอย่างไงคะ
  3. วีซ่าuk ผ่านยากไหมคะ
  4. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและคำตอบนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ ตอบคำถามดังนี้นะคะ

   1. ยื่นล่วงหน้านานเป็น 7-8เดือนได้ไหมคะ(ที่ยื่นเร็วเพราะ ต้องการจองตั๋วที่ถูกลง)
   ยื่นสามถึงสี่เดือนก่อนเดินทางจะดีกว่าคะ พอเห็นตั๋วถูก ก็บอกเอเจนซี่ว่า จองตั๋วไว้ก่อนนะคะ พอวีซ่าผ่านแล้วค่อยจ่ายเงิน

   2. ถ้าบัญชีเรามีเงินไม่เยอะแต่แฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่าย ต้องทำอย่างไงคะ
   ให้แฟนยื่นหนังสือรับรองการทำงาน Bank Statement ย้อนหลังหกเดือน Bank Guarantee และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งมาให้เรายื่นวีซ่าคะ

   3. วีซ่าuk ผ่านยากไหมคะ
   ไม่ยากเลยคะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาจากความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นเป็นหลักคะ ถ้าเรามีงานมั่นคง เป็นหลักเป็นแหล่ง มีเงินเก็บอยู่บ้าง ตอบคำถามดีๆ ผ่านง่ายคะ

   ลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ4 พฤษภาคม 2556 03:31

  สวัสดีค่ะ

  รบกวนถามเรื่องจม รับรองการทำงานค่ะ ทำงานกะพี่ชายที่บ้าน (ประมาณ 6 เดือน เกี่ยวกับส่งผัก อาหารแห้งตามโรงแรมในกทม) ไม่มีใบจดทะเบียน ไม่มีตราประทับ ไม่มีหน้าร้าน เราใช้บ้านเป็น base เงินเดิอนไม่แน่นอน ไม่มีสัญญาซื้อขายเพราะขึ้นอยู่กับการส่งราคาในแต่ละเดิอน ถ้าเราให้ราคาถูกกว่าก็จะได้ส่งสินค้านั้นๆ มีใบ order (ทั้งไทยและอังกฤษ) นะคะ แต่เป็น fax ทั้งหมด ส่วน invoice ก็เขียนกันเอง และเป็นภาษาไทย ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าจะเขียนแนวไหนดี แล้วถ้าเอาหลักฐานเหล่านี้ไปแสดงจะใช้ได้มั้ย ถ้ามีไรเพิ่มเติมบอกมาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ตั้งใจจะไปเที่ยวที่ US เยี่ยมเพื่อนสักอาทิตย์กว่าๆ ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเขียนกันเองมันจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะคะ มีบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีธนาคารของธุรกิจเปล่าคะ ใช้ตัวนั้นก็ได้นะคะ ประกอบกันไปกับ Order ที่เขาสั่ง และเราเองก็เขียนจดหมายแนะนำตัวคะว่าเราทำอะไร เริ่มทำเมื่อไหร่ มีหน้าที่อะไรบ้าง กิจการเป็นอย่างไรบ้าง ประมาณนี้คะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ7 พฤษภาคม 2556 09:17

   มีแต่บัญชีของพี่ที่โรงแรมโอนเข้ามาค่ะ คงต้องลองดู พร้อมจม. แนะนำตัว ขอบคุณค่ะ

   ลบ
 48. สวัสดีค่ะ
  คำถาม- จะไปสวีเดนวันที่ 17มิถุนายน กลับวันที่28สิงหาคม รวมทั้งหมด 73วัน จะต้องรอวีซ่ากีวัน เริ่มขอวีซ่าวันที่7พฤษภาคม
  -เอกสารแฟนชาวสวีเดนเป็นคนจัดการให้ทั้งหมด รวมที่พักอาศัยค่าใช้จ่ายที่ไปสวีเดน จองตั๋วเดินทางระบุวันไปกลับ ทำประกันการเดินทาง
  -ส่วนตัวดิฉันทำงานบริษัทเกี่ยวกับการขายบ้าน มีหนังสือรับรองการทำงานบริษัทออกให้ และสามารถกลับมาทำงานได้ปรกติ ลา 3เดือน
  -อ่านจากคำถามข้างต้นมีการเปลี่ยนชื่อ ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ ของดิฉันมีการเปลี่ยนชื่อนานมากแล้วทั้งหมดสามชื่อ ตอนนี้เอกสารทุกอย่างเป็นชื่อที่เหมือนกันหมด (ชื่อปัจุบัน) จะต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อเก่าหรือไม่ และถ้าต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อหายหมดต้องทำไง (แปลที่ไหน) ขอบคุณค่ะ ดาว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอบคำถามดังนี้นะคะ

   - จะไปสวีเดนวันที่ 17มิถุนายน กลับวันที่28สิงหาคม รวมทั้งหมด 73วัน จะต้องรอวีซ่ากีวัน เริ่มขอวีซ่าวันที่7พฤษภาคม
   รอประมาณห้าวันถึงเจ็ดวันคะ

   -อ่านจากคำถามข้างต้นมีการเปลี่ยนชื่อ ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ ของดิฉันมีการเปลี่ยนชื่อนานมากแล้วทั้งหมดสามชื่อ ตอนนี้เอกสารทุกอย่างเป็นชื่อที่เหมือนกันหมด (ชื่อปัจุบัน) จะต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อเก่าหรือไม่ และถ้าต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อหายหมดต้องทำไง (แปลที่ไหน)

   เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ต้องมีเอกสารยืนยันการเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ชื่อแรกจนถึงชื่อปัจจุบันนะคะ แปลให้เรียบร้อย หากหายให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอที่ใกล้บ้านนะคะ ไปที่ฝ่ายทะเบียนคะ เขาจะออกเอกสารใหม่ให้คะ

   แปลที่นี่เลยนะคะ http://www.masterpiecetranslation.com/ เขาไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะ เขารับแปล และรับรองเอกสารที่กุงศุลให้นะคะ บริการดีมาก

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น
   30/274 หมู่ 6 ซ. ชินเขต 2/9 ถ.งามวงศ์วาน
   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

   โทร (3 คู่สาย) 02-591-9501
   แฟกซ์ 02-591-9063
   สายด่วน 081-802-4950
   อีเมล์ translation@mptbangkok.com
   เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.30 น.

   ลบ
  2. อ่านเพิ่มเติมเรื่องวีซ่าสวีเดนได้ที่นี่นะคะ

   http://www.ladyinter.com/forum_topics.asp?FID=39

   ลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ7 พฤษภาคม 2556 04:08

  ถ้าเรายังไม่มีแพลนไป แต่อยากขอวีซ่าไว้ก่อน ในหนังสือรับรองการทำงานเราจะกรอกยังไงคะ คือในตัวอย่างจะเห็นการระบุวันลาไว้เรียบร้อยหมดแล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ก็ระบุวันคร่าวๆ ไว้ก่อนคะ ถ้าไม่มีวันแน่นอน วีซ่าไม่ผ่านคะ เจ้าหน้าที่ต้องเห็นว่าเรามีแผนการเดินทาง มีความประสงค์จะไปจริงๆ จึงจะออกวีซ่าให้คะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ9 พฤษภาคม 2556 00:38

   แล้วตอนกรอกds160 เราจำเป็นต้องใส่บุคคลที่ติดต่อได้ในสหรัฐมั้ยคะ คือจิงๆมีนะคะ แต่เพือนบอกว่าอย่าใส่เลย มันเสี่ยงต่อการที่เค้าคิดว่าเราจะไปอยู่ที่นั่น คือที่ๆไปพักตอนจะไปก็ต้องไปพักบ้านเพื่อนคนนี้อ่ะค่ะ พอดีเพื่อนเกิดลูกเลยชวนไปเยี่ยมและท่องเที่ยว :))

   ลบ
  3. ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คะ แต่ตอนสัมภาษณ์เขาก็จะถามเรานะว่า เราไปไหน ไปทำอะไร พักที่หน อยู่กับใคร มีคนรู้จักที่อยู่ที่โน่นไหม หากเราตอบไปไม่ตรงกับที่กรอก วีซ่าก็จะไม่ผ่านนะคะ

   หากจุดประสงค์การเดินทางคือ ไปเยี่ยมเพื่อน แน่นอนว่าเราต้องมีคนรู้จักที่โน่น ดังนั้นก็ควรใส่คะ หากไม่ใส่ก็เหมือนเราจงใจปกปิดอะไร เจ้าหน้าที่เขาก็สงสัย ก็ตัดปัญหาไม่ให้วีซ่าเรา

   แต่หากจุดประสงค์การเดินทางคือ ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่ข้องเกี่ยวกับใคร มีแผนการเดินทางเป็นของตัวเอง เดินทางเที่ยวเอง ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้คะ

   ลบ
 50. ขอบคุณมากสำหรับคำตอบและคำแนะนำที่มีประโยชน์
  วันที่7ไปขอทำเรื่องวีซ่ามา คนเยอะมากกกกกกกกกกกกก ไม่เก้าอี้จะนั่งยืนรอประมาณ 2ชั่วโมง
  กว่าจะทำเรื่องขอใบเปลี่ยนชื่อที่อำเภอ กว่าจะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  ไปยื่นบัตรคิวบ่ายโมง เสร็จเรื่อง5โมงเย็น เฮ้อ ท้อมาก แต่ไม่ถ้อย
  ตอนนี้รออีกแล้ววววววววว รอลุ้นว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอให้ผ่านนะคะ โชคดีคะ

   ลบ
 51. วันนี้มีข้อความจากวีซ่าสวีเดนให้ไปรับหนังสือเดินทางคืน
  หมายความว่าอย่างไร เพราะไปทำเรื่องเอกสารวันที่7 แต่วันนี้วันที่9 มีข้อความให้ไปรับหนังสือเดินทางคืน
  ทำไมเร็วจัง หรือว่าวีซ่าไม่ผ่าน ตื่นเต้นมากกกกกกกกกกกกก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น่าจะผ่านนะคะ ถ้าไม่ผ่านเขาจะบอกว่า ขอแสดงความเสียด้วย วีซ่าไม่ผ่าน อะไรประมาณนี้นะคะ

   ลบ
 52. เข้ามาบอกว่าวีซ่าไม่ผ่านค่ะ ทางสถานทูตต้องการความมั่นคงของแฟนและแน่ใจว่าสามารถดูแลเราได้ (ฐานะการเงินที่โชว์ออกจะรวย)แต่ไม่มีประโยชน์
  เอกสารการยื่นยันที่มีน้อยเกินไป ต้องหาเอกสารประกอบเพิ่มเติมว่าเรามีความสัมพันธ์กันจริง รู้จักกันและพบกันจริง รูปถ่าย ตั๋วเครืองบิน การติดต่อสื่อสาร การโอนเงิน ต้องยื่นอุทรณ์ และรอผลอีกครั้ง หวังว่าจะผ่านในครั้งต่อไป
  -ถาม ถ้าวีซ่าไม่ผ่านอีกครั้งต้องทำอย่างไร วีซ่าถึงจะผ่าน  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูเอกสารของผู้ยื่นเป็นหลัก เพราะถือว่าหากจะเดินทางท่องเที่ยว ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า มีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตัวเอง และมีเงินเก็บพอสมควร หากให้ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ แสดงถึงหลักฐานการทำงานที่ไม่มั่นคง มีผลถึงหลักฐานที่แสดงว่าจะกลับเมืองไทย หากการงานไม่มั่นคง ไม่มีเงินเก็บ อาจละทิ้งงานที่เมืองไทย ไปทำงานที่อเมริกาได้ จะทำให้ผู้ยื่นไม่มีความน่าเชื่อถือได้ แต่หากเป็นนักเรียน ยังไม่มีรายได้ สามารถใช้บัญชีธนาคารของผู้ปกครองได้ ส่วนวีซ่านักเรียน แลกเปลี่ยน เข้าร่วมโครงการ คู่หมั้น แต่งงาน เจ้าหน้าที่ดูบัญชีธนาคารและหลักฐานอื่นๆ ของสปอนเซอร์ประกอบด้วย

   ทางที่ดีที่สุด ใช้บัญชีที่มีเงินเดือนของตัวเองหมุนเวียนตลอดคะ เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ต้องการดูว่าเรามีเงินมากแค่ไหน แต่เขาต้องการเช็คสถานภาพทางการเงินในแต่ละเดือนว่าเรามีเงินเข้ามากน้อยแค่ไหน เก็บมากน้อยแค่ไหน เพียงพอไหมที่จะใช้จ่ายในต่างประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวหรือไม่นะคะ

   เขาดูเงินเดือนที่เราได้รับในแต่ละเดือน กับเงินในบัญชีประกอบกันนะคะ หากมีเงินในบัญชีมากกว่าเงินเดือน ควรแสดงที่มาของรายได้ในทางอื่นด้วย เช่น เงินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจอิสระนอกเวลา เงินของขวัญ โบนัสต่างๆ เพราะทางหากเราเอามาใส่เลย เขาก็จะคิดว่าเราจงใจแต่งบัญชี ยืมเงินคนอื่นมาใส่ ทำให้เครดิตเราเสียไปคะ สถานทางการเงิน และความมั่นคงในการงานของเราจะไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้สถานะที่จะยืนยันว่าเราจะกลับไทยลดความน่าเชื่อถือลงมากคะ หลักๆ แล้วภาระผูกพันที่ไทย เขาจะดูที่หน้าที่การงานคะ ถ้ามั่นคงจริง ยังไงเราก็ต้องกลับมาทำงานอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มั่นคง ทำงานไป เงินเก็บก็ไม่มี หรือมีน้อย เขาก็จะคิดว่าเรามีโอกาสทิ้งงาน ไม่กลับมาไทยได้คะ

   ลบ
  2. ลองอีกครั้งยื่นเอกสารตัวเองโดยไม่มีสปอนเซอร์จะผ่านง่ายกว่านะคะ

   ลบ
 53. -ถามขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเขียนยื่นอุธรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ ต้องเขียนอย่างไรให้ศาลเห็นใจ
  และอนุมัติวีซ่า ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 54. ถามถ้าเราจะแสดงว่าเรามีเล่มรถ
  ทะเบียนการค้าเป็นธุระกิจร่วม อดีตเป็นชื่อเรา แต่ปัจจุบันเป็นชื่อเพื่อน
  สมุดบัญชีและสัญญาเงินกู้ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่


  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แปลให้เรียบร้อยคะ

   ลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ13 พฤษภาคม 2556 10:04

  สวัสดีค่ะพี่
  ทิพย์ขอปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนจดหมายเพื่อใช้ในการขอวีซ่านักเรียนของแคนนาดาหน่อยค่ะ
  จะเรียนภาษาที่แคนนาดา 1 ปี (Study & Internship Program). ที่ International Language Academy of Canada
  เรื่มเรียน 12/08/13 - 13/07/14. ภาษาอังกฤไม่เก่ง
  -ตอนนี้ทิพย์เรียนจบ ป. ตรีมาแล้ว2ปี ไม่ได้ทำงานประจำแต่ช่วยธุรกิจของครอบครัวเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้าง(จดทะเบียนการค้า) ถ้าเป็นแบบนี้จะต้องเขียนจดหมายอย่างไง
  -คุณแม่จะเป็นคนรับรองค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ตอนนี้เงินในบัญชีของคุณแม่มีประมาณ1.5ล้าน ยื่นขอวีซ่าจะผ่านมั้ย (ค่าเรียนอยู่ประมาณ220000)

  รบกวนพี่นุ้ยด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอบแล้วนะคะ ข้างล่างคะ

   ลบ
 56. สวัสดีคะ ตอบคำถามดังนี้นะคะ

  ถ้าขอวีซ่าเรียน ไม่จำเป็นต้องเขียนจดหมายก็ได้คะ สถานทูตเขาถือจดหมายที่โรงแรียนภาษาออกรับรองให้เราเป็นสำคัญ ถ้าอยากจะเขียนแนะนำตัว ก็แค่ว่าเราเป็นใคร ตอนนี้ทำอะไรอยู่ ทำไมถึงอยากไปเรียนภาษาหรือคอร์สต่างๆที่เราเลือก เรียนที่ไหน นานเท่าไหร่ เรียนจบแล้วจะเอาไปทำอะไร ประมาณนี้นะคะ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ กระชับ เข้าใจง่าย

  ส่วนเรื่องอาชีพ เงิน การงาน เราไม่ต้องเป็นห่วงคะ วีซ่าเรียนไม่เหมือนวีซ่าเที่ยว ให้พ่อแม่ ญาติรับรองเป็นสปนอเซอร์ให้ได้ วีซ่าท่องเที่ยว เขาดูอกสารของผู้ยื่นเป็นหลัก แต่วีซ่าเรียน ดูของสปนอเซอร์เป็นหลัก ให้คุณแม่ขอใบรับรองการทำงาน Bank Guarantee, Bank Statement จากธนาคารนะคะ แล้วก็แนบไปตอนสัมภาษณ์ เงินในบัญชีต้องเพียงพอกับค่าเล่าเรียนตลอดเวลาที่ศึกษา และเพียงพอกับค่ากินอยู่คะ

  วีซ่าผ่านไม่ผ่านขึ้นอยู่กับเอกสารว่าพร้อมไหม ถูกต้อง และน่าเชื่อถือแค่ไหน และอยู่ที่การตอบคำถามสัมภาษณ์ของเราด้วยคะว่าตอบได้ดีมีเหตุผลไหม หลักๆ เขาก็ถามว่าไปทำอะไร ที่ไหน เรียนนานแค่ไหน ทำไมถึงอยากไปเรียน ทำไมไม่เรียนที่ไทย ทำไมเลือกโปรแกรมนี้ จบแล้วจะทำอะไร ใครออกค่าใช้จ่ายให้ คนที่เป็นสปอนเซอร์ทำงานอะไร ประมาณนี้นะคะ


  ขอให้โชคดีนะคะ ได้ผลยังไงแล้วบอกด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 57. สวัสดีค่ะ
  วันนี้ไปทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ที่กงศลสวีเดนช่วงเช้า
  ช่วงบ่ายมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่า วีซ่าผ่านแล้ว ผลอนุมัติ 73วัน
  ดีใจมากเลย
  ให้กำลังใจกับเพื่อนที่กำลังยื่นวีซ่านะค่ะ ท้อได้ แต่อย่าหมดหวัง
  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่หน้าเวปนี้ ขอบคุณมากกกกกกกกก

  ตอบลบ
 58. หนูหน่อย15 พฤษภาคม 2556 11:33

  สวัสดีคะ กำลังเตรียมเอกสารจะขอวีซ่าเยี่ยมแฟนที่ประเทศสวีเดนคะ กำหนดเดินทางไปวันที่ 5กรกฏาคม 2556 เดินทางกลับวันที่ 28 กันยายน 2556 ดิฉันทำงานที่หน่วยงานราชการ เป็นพนักงานราชการ ถ้าวีซ่าผ่านคือต้องออกจากงานเลยคะ อยากรบกวนขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนหนังสือรับรองการทำงานคะ กรณีแบบนี้คือเราต้องออกจากงานอยู่แล้วจำเป็นต้องทำหนังสือรับรองการทำงานไหมคะ กลับมาแล้วจะทำธุรกิจส่วนตัวคะ ดิฉันมีโฉนดที่ดิน และ กำลังผ่อนรถได้ 1ปี สองสิ่งนี้สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการอ้างอิงว่าเราจะกลับมาได้ไหมคะ อยากจะรบกวนขอตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานคะ ขอบพระคุณมากคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ให้เจ้านายรับรองนิดหน่อยคะ ว่าเราทำงานอะไร กี่ปี กี่เดือน ได้เงินเดือนเท่าไหร่ เจ้าหน้าที่เขาจะได้เห็นว่าเรามีงานมาก่อนว่า เขาจะได้มองภาพเราออกคะ ว่าเป็นใคร มาจากไหน ฐานะเป็นอย่างไรบ้าง จากนั้นให้เจ้านายรับรองด้วยนะคะเราลาออกด้วยเหตุผลเพราะว่าเราจะไปทำธุรกิจส่วนตัวประมาณนี้คะ จะได้มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานโชว์เขาว่ากลับมาเราจะทำอะไรนะคะ

   โฉนดที่ดิน กับเอกสารผ่อนรถ มีติดไว้ด้วยก็ได้คะ แต่มันเป็นหลักฐานที่ไม่หนักแน่เท่าไหร่ ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ดูหน้าที่การงานเป็นหลักคะ เพราะผ่อนรถ เขาถือว่าอยู่ที่ไหนก็ผ่อนได้

   ลบ
 59. หนูหน่อย15 พฤษภาคม 2556 11:42

  ลืมบอกไปคะ แฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างคะ แฟนจ่ายค่าตํ่วเครื่องบินแล้วด้วย กังวลมากเลยคะ กลัววีซ่าไม่ผ่าน การแปลเอกสารเราสามารถ รอรับวันที่เราแปลเลยได้ไหมคะ เอกสารประกอบทุกอย่างต้องลงรายมือชื่อด้วยไหมคะ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ ดิฉันรู้จักกับแฟนมา 1 ปี 3 เดือน แฟนมาหาแล้วหนึ่งครั้ง เอกสารการสนทนาทาง yahoo messanger จะมีข้อความที่เป็นวันที่เป็นภาษาไทย แต่เราสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถปริ้นไปเลยได้ไหมคะ และจำเป็นต้องปริ้นทุกหน้าด้วยหรือไม่ ประมาณ 450 หน้าคะ ขอบพะคุณล่วงหน้าคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แปลเอกสารและรับรองจากกงศุลด้วย ใช้เวลา 2-3 วันคะ ส่วนเอกสารการพูดคุยก็ปริ้นท์แค่ประเด็นที่สำคัญๆ ไปก็พอคะ เช่น วันที่คุยกันเรื่องแผนการเดินทางท่องเที่ยว อะไรประมาณนี้คะ เจ้าหน้าที่เขาไม่มีเวลาดูทั้งหมดคะ เราต้องคัดเอาที่สำคัญจริงๆ แสดงให้เขาเห็นตัวตนของเราจริงๆ

   ติดรูปถ่ายเรากับแฟนไปด้วยนะคะ รูปที่เที่ยวด้วยกัน รูปแฟนกับครอบครัวเรา หรือรูปเรากับครอบครัวแฟนคะ

   ลบ
  2. หนูหน่อย16 พฤษภาคม 2556 05:58

   ขอบคุณมากคะ

   ลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2556 10:24

  สวัสดีค่ะ พี่ชือ นิดค่ะ สถานะ หย่า มีลูกสาว 1 คนอายุ 11 ปี ค่ะ มีแฟนใหม่อยู่ออสเตรเลีย เค้ามาเที่ยว 4 ครั้งในรอบ 2 ปี พี่ทำงานที่ สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด 14 ปี ค่ะ มีอาชีพเสริม เลี้ยงปลากระชัง เค้าส่งเงินมาทำกระชังปลา 3 กระชัง
  แล้วก็ยังส่ง เงินรายเดือนให้มา 5 เดือน พี่มีโฉนดที่ดินชื่อพี่กับพี่สาว และปลากระชังก็ร่วมลงทุนกันกับพี่สาว
  ถ้าพี่จะต้องขอวีซ่าไปออสเตรเลีย ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ ขอคำแนะนำด้วย ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วีซ่าท่องเที่ยวใช่เปล่าคะ

   หลักๆ ก็จะดังนี้นะคะ มีจดหมายเชิญจากแฟน จดหมายลางาน เอกสารรับรองการทำงานทั้งงานหลัก และงานเสริมนะคะ เอกสารรับรองทางการเงิน เช่น Bank Statement, Bank Guarantee ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเกิดลูก ใบหย่า รูปถ่ายกับแฟนตอนที่เขามาเที่ยว แผนการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไปกลับคะ

   เอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ มีทั้งตัวจริงและสำเนาคะ

   ลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ18 พฤษภาคม 2556 10:05

  สวัสดีค่ะ พี่นิดเองค่ะ สำหรับแบบฟอร์มนั่นแฟนพี่เค้าเอามาให้ค่ะ 1419 ค่ะ เค้าเขียนให้พี่ด้วยค่ะ พี่ต้องรอจดหมายเชิญของเค้าและเอกสารของพี่แนบรวมกันแล้วยื่นทีเดียวกันเลยใช่มั้ยค่ะ สำหรับการเลี้ยงกระชังนั้นใบทะเบียนกระชังปลาที่ยื่นกรมประมง
  ยังไม่ได้ค่ะก็เป็นชื่อของพี่สาว ที่ร่วมลงทุนกัน แล้วใครเป็นคนรับรองล่ะค่ะ งงค่ะ พี่ไม่เคยยื่นมาก่อนค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่คะ เอาเอกสารที่แฟนส่งมาแนบไปแล้วก็ยื่นพร้อมกันเลยคะ ส่วนเรื่องธุรกิจ ให้พี่สาวเป็นคนรับรองให้ก็ได้นะคะ เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเราเป็นคนร่วมลงทุน แต่จดทะเบียนในชื่อของพี่สาว พร้อมแนบบัญชีธนาคารที่ระบุรายละเอียดที่เราเอาเงินไปลงทุน เงินหมุนเวียน และกำไรต่างๆ ในแต่ละเดือนไปด้วยนะคะ

   ลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2556 09:33

  สวัสดีค่ะ พี่นิดเองค่ะ ในส่วนของใบหย่านั้น ในใบสูจิบัตรเป็นชื่อเก่า แต่พอใบหย่าดันเป็นชื่อใหม่อะซิค่ะ มันจะมีปัญหาหรือป่าว
  และไม่มีใบเปลี่ยนชื่อของเค้าด้วย ชื่อไม่ตรงกัน น๊ะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มันจะมีปัญหานะคะ นุ้ยว่าลองไปขอใบเปลี่ยนชื่อทีอำเภอคะ เขาจะออกให้ใหม่ได้อยู่คะ

   ลบ
 63. หวัดดีครับ ผมไม่ทราบว่าถ้าไม่ใช่พนักงานปะจำแต่ผมทำงานที่เป็นธุรกิจครอบครัวและผมอยากรู้ต้องเขียนหนังสือรับรองการทำงานยังไง
  ขอบคุฌ ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ธุรกิจครอบครัวแต่ลงชื่พ่อและเราก่อทำงานในฟารมของครอบคัรว เราต้องทำไงเพาะอยากไปเที่ยวกับเพื่อนที่แคนาดา

   ลบ
  2. ให้พ่อออกหนังสือรรับรองการทำงานให้ก็ได้นะคะ เขียนคล้ายๆ กับข้างบนคะ ก็ให้พ่อระบุตำแหน่งเราว่าเรทำอะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง ทำมานานแค่ไหน แล้วก็แนบใบประกอบธุรกิจ ใบจดทะเบียนของบริษัทไปด้วยนะคะ

   ลบ
 64. นิดหน่อย29 พฤษภาคม 2556 08:00

  ไปยื่นวีซ่าท่องเที่ยววันที่ 27/05/56 ไปถึงเวลา 08.12 น รอยื่นเอกสารทุกขั้นตอนเสร็จประมาณ 8.40 น เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมากคะ พูดจาไพเราะ น่ารักทุกคนคะ ตอนนี้เหลือแค่รอผลวีซ่า ทดลองติดตามเอกสารขอวีซ่า เจ้าหน้าที่ส่งไปสถานฑูตตั้งแต่วันที่ 27/05/56 เอกสารทุกอย่างทำเองคะ อาศัยจากคำแนะนำต่างๆ จาก ที่นี่และจาก web ต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต ผลเป็นอย่างไรเดี่ยวมาแจ้งให้ทราบนะคะ ขอบคุณ คุณ Nantapornv นะคะ

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม 2556 08:34

  สวัสดีค่ะ พี่นิดเองค่ะ อยากถามนิดนึงค่ะ ว่าใบสูจิบัตรลูก ชื่อของพ่อ(หย่ากันแล้ว) ในใบสูจิบัตรนั้นเป็นชื่อเก่า แต่ตอนที่หย่ากันชื่อ พ่อของลูกเค้าชือเปลี่ยนใหม่แล้ว มันจะมีปัญหาหรือป่าว ค่ะ สรุป ใบสูจิบัตร ชื่อพ่อของลูก ชื่อเก่า แต่ ตอนเราหย่ากัน เค้าเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเปลี่ยนชื่อ ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อมายืนยันด้วยคะ ข้อมูลในเอกสารทุกฉบับต้องตรงกันคะ

   ลบ
 66. ได้วีซ่าแล้วคะ อนุมัติใช้เวลา 4 วัน และส่งผลทางไปรษณีย์ 2 วัน ทุกขั้นตอนแค่6 วันคะ เจ้าหน้าที่บริการดีมากคะ น่ารักทุกคน ขอบคุณคะ
  เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ (ยื่น 27/05/13 รับวีซ่า 01/06/13)ขอไป 86 วัน ในวีซ่าเจ้าหน้าที่ยืดเวลาให้ 101 วัน เดินทางวันที่ 05/07/13 เก้าโมงเช้า เพื่อนๆ คนไหนเดินทางเวลาเดียวกันบ้างคะ

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ7 มิถุนายน 2556 00:21

  มีคำถามค่ะ คือเรากำลังจะขอวีซ่าท่องเที่ยวไปเยี่ยมแฟนที่อเมริกา เพิ่งเรียนจบป.ตรีเมื่อ ตค. ปีที่แล้ว ตอนนี้ทำงานเป็นติวเตอร์สอนภาษาตามบ้านมา3ปีแล้ว เวลารับเงินรับเป็นเงินสด งานนี้ไม่ได้ทำกับสถาบันก็เลยไม่มีหลักฐานอะไรเลย เราว่าจะให้แม่ของลูกศิษย์ 2 คนเขียนรับรองให้ว่าทำงานจริง ได้รายได้จริง หลังจากไปอเมริกาจะไปเรียนต่อโทที่อังกฤษ โดยได้รับทุนเต็มจำนวนจากมหาลัยที่นู่น ก็คือไม่ได้กลับมาทำงานที่ไทยแล้วหลังจากไปเมกา เราจะขอวีซ่าเมกาหลังทำวีซ่าอังกฤษเรียบร้อย คำถามคือ
  1. หลักฐานว่าจะออกจากเมกาของเราคือ วีซ่าอังกฤษ กับใบรับรองจากมหาลัยที่อังกฤษว่าเราได้ทุน และเราตอบรับแล้วจะไปเรียนแน่ แค่นี้พอไหมค่ะ
  2. เราจำเป็นต้องให้แม่ลูกศิษย์เขียนจม.รับรองให้ไหมว่าเงินที่อยู่ในบัญชี 200,000 บาท มาจากการสอนหนังสือจริง เพราะยังไงหลังไปเมกา เราก็คงไม่ได้กลับมาสอนที่ไทยแล้ว คงไปอังกฤษเลยมากกว่า
  3. แฟนเราจะเขียนจม.เชิญมาให้ เค้าจะออกค่ากินอยู่ให้ และช่วยค่าเครื่องบินด้วย เราต้องมีหลักฐานยืนยันทางการเงินของแฟนไหมค่ะ ถ้าต้องมีควรเป็นอะไรค่ะ และ จม.เชิญถ้าแฟนสแกนส่งมาทางอีเมล แล้วเราปริ้นออกมาใช้ได้ไหมค่ะ
  4. ไปอยู่ 1 เดือนเงิน 200,000 บาท พอไหมค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ ตอบคำถามดังนี้นะคะ

   1. หลักฐานว่าจะออกจากเมกาของเราคือ วีซ่าอังกฤษ กับใบรับรองจากมหาลัยที่อังกฤษว่าเราได้ทุน และเราตอบรับแล้วจะไปเรียนแน่ แค่นี้พอไหมค่ะ
   เพียงพอแล้วคะ

   2. เราจำเป็นต้องให้แม่ลูกศิษย์เขียนจม.รับรองให้ไหมว่าเงินที่อยู่ในบัญชี 200,000 บาท มาจากการสอนหนังสือจริง เพราะยังไงหลังไปเมกา เราก็คงไม่ได้กลับมาสอนที่ไทยแล้ว คงไปอังกฤษเลยมากกว่า
   จำเป็นต้องยืนยันที่มาของจำนวนเงินที่เราใช้ในการท่องเที่ยวคะ ว่าได้มาจากไหน ทำงาน หรือพ่อ แม่ สนับสนุน

   3. แฟนเราจะเขียนจม.เชิญมาให้ เค้าจะออกค่ากินอยู่ให้ และช่วยค่าเครื่องบินด้วย เราต้องมีหลักฐานยืนยันทางการเงินของแฟนไหมค่ะ ถ้าต้องมีควรเป็นอะไรค่ะ และ จม.เชิญถ้าแฟนสแกนส่งมาทางอีเมล แล้วเราปริ้นออกมาใช้ได้ไหมค่ะ
   จดหมายเชิญต้องส่งมาทางจดหมายคะ สถานทูตไม่รับเอกสารจากเมลล์คะ เพราะมันปลอมแปลงง่าย ในจดหมายเชิญก็ระบุด้วยว่าแฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้เท่าไหร่ อะไรบ้าง เป็นระยะเวลานานแค่ไหน พร้อมแนบจดหมายรับรองการทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารรับรองทางการเงิน ได้แก่ Bank Statement and Bank Guarantee ของแฟนมาด้วยคะ

   4. ไปอยู่ 1 เดือนเงิน 200,000 บาท พอไหมค่ะ
   เพียงพอคะ

   ขอให้โชคดีนะคะ ได้ผลยังไงแล้วบอกด้วยนะคะ มีอะไรก็ถามได้ตลอดนะคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ8 มิถุนายน 2556 06:02

   ขอบคุณมากนะค่ะ เรื่องจม.รับรองจากแม่ลูกศิษย์ ควรจะเขียนเป็นแนวไหนดีค่ะ เข้าไปอ่านตัวอย่างแล้ว paragraph ที่ 2 กับ 3 คงใช้ไม่ได้นะค่ะ เพราะไม่ได้ทำงานกับบริษัท

   มีปัญหาอีกเรื่องนึงนะค่ะ คือตอนสมัครออนไลน์จองวันสัมภาษณ์ไว้วันที่ 24 มิย. และเขียนว่าจะไปถึง วันที่ 30 มิย. นะค่ะ จะอยู่เป็นเวลา 2 เดือน คือตอนสมัครยังไม่ค่อยรู้ตารางตัวเอง ก็เลยเขียนไปแบบนั้นก่อน แต่ตอนนี้แน่ใจแล้วว่า 24 มิย. เร่งเกินไปค่ะ ทำวีซ่าอังกฤษไม่ทันแน่ คงต้องเลื่อนวันสัมภาษณ์แน่นอน แล้วก็วันที่ไปถึงเมกา คงไม่ใช่ 30 มิย.แน่ๆ คงเป็นช่วงหลังจากนั้นนะค่ะ และช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่น 2 เดือนนานไปนะค่ะ ตอนสัมภาษณ์คงบอกเค้าว่าเดือนเดียว เพราะ เงินมีแค่ สองแสนเอง แบบนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าค่ะ ควรสมัครออนไลน์ใหม่ไหมค่ะ และก็ซื้อ pin ใหม่เลย อันเก่าอันนี้ก็ยกเลิกไปเลยดีกว่าไหมค่ะ

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ8 มิถุนายน 2556 08:12

   ขอบคุณมากค่ะ มีคำถามอีกนิดนิงนะค่ะ จม.จากแม่ลูกศิษย์ควรเขียนเป็นแนวไหนค่ะ อ่านจม.ตย.แล้ว คิดว่า paragraph ที่2 ใช้ไม่ได้นะค่ะ เพราะไม่ได้ทำกับบริษัท ส่วน paragraph 3ไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมนะค่ะ

   ตอนนี้มีปัญหาอีกเรื่องนึง คือ ตอนสมัครออนไลน์ เขียนไปว่าจะไปถึงเมกาวันที่ 30 มิย. อยู่ 2 เดือนนะค่ะ ก็เลยจองวันสัมภาษณ์ไว้เป็น 24 มิย. ตอนนั้นไม่รู้ตารางตัวเองก็เลยเขียนแบบนั้นไปก่อน แต่ตอนนี้ทราบแน่ๆว่าไปสัมภาษร์วันที่24 ไม่ได้ แล้วก็คงไม่ได้ไปถึงวันที่ 30 ด้วย เพราะมันเร่งเกินไป ทำวีซ่าอังกฤษไม่ทัน อาจจะต้องเลื่อนวันสัมภาษณ์ไปหลังวันที่ 30 มิย.อีก คิดว่าคงเป็นช่วง กค. เลย ส่วนเรื่องอยู่สองเดือน ตอนนี้คิดว่าด้วยเงินแค่สองแสนคงไม่ผ่านแน่ๆ ก็เลยจะไปบอกผู้สัมภาษณ์ว่าจะอยู่แค่เดือนเดียว แบบนี้จะมีปัญหาไหมค่ะ ควรสมัครออนไลน์ใหม่เลยไหมค่ะ แล้วซื้อพินจองสัมภาษณ์ใหม่เลย อันเก่าก็ทิ้งไปเลย ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

   ลบ
  4. อันนี้จองวันสัมภาษณ์ไปแล้วใช่เปล่าคะ วันสัมภาษณ์เปลี่ยนใหม่ได้อยู่นะคะ ใช้พิณอันเดิม จากนั้นก็เข้าไปแก้ไขวันสัมภาษณ์นะคะ รีบเข้าไปเปลี่ยนเลยคะ แล้วก็ไปแก้ไข DS-160 ใหม่ เอาข้อมูลที่อัพเดตที่สุดคะ

   ส่วนเรื่องอยู่นานแค่ไหนนั้น ไม่มีปัญหาคะ กรอกไปว่าเดือนเดียวก็ได้คะ วีซ่าท่องเที่ยวส่วนใหญ่สถานทูตจะอยู่ออกให้ประมาณสามเดือนขึั้นไป จะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานทูต มันขึ้นอยู่กับตม.ที่อเมริกาคะ บางคนก็ได้หนึ่งเดือน บางคนก็สามเดือน บางคนก็หกเดือน บางคนสถานทูตให้วีซ่าสิบปี แต่ตม.ให้อยู่แค่หนึ่งเดือนก็มีคะ

   ส่วนจดหมาย ย่อหน้าที่สองไม่ต้องคะ ให้เขารับรองแค่ว่าเราทำงานกับเขาก็พอ ส่วนที่ว่าเราจะกลับเมืองไทย แล้วทำอะไรต่อ ก็ใช้ใบรับรองทุนไปเลยคะ

   ลบ
  5. ไม่ระบุชื่อ8 มิถุนายน 2556 21:25

   Submit online application ไปแล้วนะค่ะ ยังแก้ไข DS 160 ได้อีกหรือค่ะ

   ลบ
  6. Q: กรอก DS-160 และทำการยืนยันเรียบร้อยแล้ว จะกลับเข้าไปแก้ไขอีกได้หรือไม่ หากต้องการแก้ไขต้องทำอย่างไร
   A: หลังจากที่กรอก DS-160 และทำการยืนยันเรียบร้อย หากพบว่ามีจุดผิดพลาด บกพร่อง จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้อีก ต้องเริ่มต้นพิมพ์ใหม่ทั้งหมด หลังจากที่กรอกใหม่แล้ว ก็จะได้ Confirmation Number ของ DS-160 ชุดใหม่ สำหรับคนที่ได้วันสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมนำเอาหมายเลขนั้นไปแก้ไขในพิณด้วย วิธีการทำได้ง่ายๆ โดยเข้าไปเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่า หลังจากที่กรอก Username and password แล้ว ให้เข้าไปที่ Edit application info จากนั้นเลือก Edit ในหน้านี้จะมีช่องหนึ่งให้กรอก Confirmation Number ซึ่งจะอยู่ใกล้ช่องที่ถามว่า เคยมีวีซ่าแล้วหรือยัง ให้คลิกที่ช่องดังกล่าว เพื่อแก้ไขหมายเลข DS 160 Confirmation Number เดิมเป็น Confirmation Number ใหม่ แล้วคลิก Save เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไข DS 160 Confirmation Number ให้ตรงกันกับ Confirmation Number ฉบับใหม่ที่จะนำไปใช้ในวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า (ข้อมูลจาก govisa.wordpress.com)

   ลบ
  7. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2556 23:49

   ขอบคุณค่ะ กำลังทำใหม่อยู๋ค่ะ อะไรคือ passport book number หรอค่ะ ต้องใส่ไหมค่ะ

   ลบ
  8. หมายเลขหนังสือเดินทางคะ

   ลบ
  9. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2556 06:08

   Passport book number กับ passport number ต่างกันยังไงหรอค่ะ passport no. คือหมายเลขหนังสือเดินทาง กรอกลงไปแล้วนะค่ะ ไม่แน่ใจวา passport book no. ควรกรอกเหมือนกัน หรือไม่ต้องกรอกเลยดีค่ะ??

   แล้วมีอีกเรื่องนะคะ คือ pin ที่ใช้จองสัมภาษณ์หมดอายุวันที่ 17 กค. แปลว่าเข้าไปในเนตจองวันสัมภาษณ์ได้วันที่17 เป็นวันสุดท้าย(แต่จองไปสัมภาษณ์จริงหลังจากนั้น) หรือหมายถึง จองไปสัมภาษณ์จริงได้วันที่17 เป็นวันสุดท้ายค่ะ??

   ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

   ลบ
  10. Passport Number : กรอกหมายเลขพาสปอร์ตของผู้ขอวีซ่า อยู่ข้างในหนังสือเดินทางนะคะ

   Passport Book Number : กรอกหมายเลขเล่มพาสปอร์ตของผู้ขอวีซ่า ซึ่งจะเป็นหมายเลขใต้บาร์โคดหลังสมุดหนังสือเดินทางผู้ขอวีซ่า หากไม่มีให้เลือกที่ “DOES NOT APPLY” คะ

   ส่วนเรื่องพิณ ต้องรีบใช้พิณ และจองให้ได้ก่อนวันที่พิณหมดอายุนะคะ ถ้าหลังวันที่ 17 กค เราจะไม่สามารถใช้พิณได้อีกแล้วคะ

   ลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2556 04:44

  สวัสดีครับอยากสอบถามนะครับ ผมจะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ราวๆเดือนสิงหาคม ปต่สิ่งที่ผมลังเลอยู่คือ ผมจะกรอก ในds160 ว่าอย่างไรดี คือว่า ผมมีพี่ชาย และน้องสาวที่เป็นสายเลือดเดียวกัน อยู่ที่อเมริกา พี่ชายอยู่กับน้องสาวอยู่แคลิฟอเนีย แต่ตอนนี้พี่ชายย้ายไปอยู่รัฐเท็กซัสแล้ว แต่ปัญหามีอยู่ว่า พี่ชายผมวีซ่านักเรียน5ปีหมดแล้ว และตอนนี้โดดวีซ่าอยู่ ส่วนน้องสาวที่อยู่แคลิฟอเนียกำลังจะหมด แต่ผมอยากไปเที่ยวอเมริกา ผมอยากจะไปเที่ยว disny world sea world ในเมืองออลันโดและชายหาดในเมือง miami รัฐ ฟลอริด้า ผมควรจะกรอกใน ds 160 ยังไงดี 1. จะกรอกว่ามีพี่ชายและน้องสาวอยู่ที่นั่น แต่ไม่คิดจะไปหาเพราะจะไปเที่ยวคนละเมืองกันเพราะผมจะไปฟลอริด้าคือกรอกไปตามความจริง แต่ผมก้อไม่รู้ที่อยู่พี่ชาย กับน้องสาวที่อเมริกานะครับ 2. กรอกไปว่าไม่รู้จักใครที่อเมริกาไม่มีพี่น้องอยู่ที่อเมริกา แล้วทางสถานทูฑจะตรวจสอบได้ไหมครับ ว่าเรามีพี่น้องอยู่ที่อเมริกาและวีซ่าหมดแล้ว ผมถามน้องสาวๆบอกว่าให้กรอกไปว่าไม่รู้จักใครเลยและไม่มีญาติอยู่ที่นั่น เพราะว่าความเสี่ยงจะน้อยกว่า 3. จริงหรือป่าวครับว่า ท่านกงศุลเค้าจะอนุมัติวีซ่าให้คนไหน ก็ตั้งแต่เราได้ยืนยันส่ง ds 160 ไปให้ทางสถานทูฑ และท่านกงศุลได้อ่าน และพิจารณาครับ หรือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่การอนุมัติวีซ่าจริงๆอยู่ที่การสัมพาทย์ ว่าเราได้ตอบคำถามตรงกับที่เรากรอกไปใน ds160 หรือป่าวและมีหลักฐานยืนยันว่าเราจะกลับมาไทยแน่นอนแบบนี้หรือป่าวครับ ( ผมควรจะต้องทำยังไงดี จะกรอกตามข้อ1 หรือข้อ2 ดีครับ ผมอยากไปเที่ยวมากๆๆ ขอโทษนะครับที่เขียนยาว)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ เขาตรวจสอบได้จากนามสกุลคะ เพราะถ้าเคยขอวีซ่าแล้ว เขาจะมีข้อมูลเก็บไว้อยู่ และมีข้อมูลการเข้า ออกประเทศด้วยนะคะ บอกไปตามตรงดีกว่าคะ ถ้าหากเราโกหกไป เขาจับได้ วีซ่าจะไม่ผ่านนะคะ ถ้าแจ้งไปตามจริง แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจคะ

   เขาพิจารณาจากสัมภาษณ์ และเอกสารที่ยื่นคะ เอกสารถูกต้อง ชัดเจน ตอบคำถามตรงประเด็น ตรงไป ตรงมา มีหลักฐานยืนยันว่าเราจะกลับไทย ต้องเป็นหลักฐานที่หนักแน่ มีน้ำหนักเพียงพอนะคะ ก็มีโอกาสผ่านคะ

   วีซ่าท่องเที่ยวเขาดูที่ตัวเราเป็นหลักคะ ถ้างานเรามั่นคง มีหลักฐานแสดงแน่ชัดว่าเราแค่อยากไปเที่ยว แล้วต้องกลับมาทำงานที่ไทย โอกาสผ่านก็มีสูงคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ12 มิถุนายน 2556 04:36

   ขอบคุณนะครับคุณนุ้ยสำหรับคำแนะนำ แต่ถ้าผมบอกความจริงไป แล้วถ้าเค้าเช็คไป ทางพี่ชายผม และน้องสาวผม ที่วีซ่าหมดแล้ว แต่ยังไม่กลับไทย แล้วแบบนี้พี่ชายกับน้องสาวผม จะไม่ซวยโดนส่งตัวกลับไทยด้วยหรอครับ ผมกังวนแค่นี้เองอะครับ เลยทำให้เกิดการลังเลครับ แล้วถ้าบอกความจริงไปว่ามีพี่ชายน้องสาวอยู่ที่นั่น ตอนสัมภาษทย์เค้าน่าจะถาม เกี่ยวกับพี่ชายและน้องสาวแน่ๆๆ ที่วีซ่าหมดแล้ว ถ้าถามผมก้อคงไม่รู้จะตอบยังไงดี แล้วแบบนี้เค้าจะอนุมัติวีซ่าให้ผมได้หรอครับ ถึงเอกสารและหลักฐานของผมพร้อม ว่าจะกลับมาไทยแน่ๆและสามารถตอบคำถามได้ดี แต่ผมจะไปเที่ยวฟลอริด้าจริงๆ ผมกัวเรื่องเค้าถามเรื่องพี่ชายกับน้องสาวแค่เรือ่งเดียวอะครับกลัวพี่กับน้องซวยไปด้วย ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ คุณนุ้ย

   ลบ
  3. พี่ชายกับน้องสาวไปวีซ่าอะไรนะคะ แล้วได้กี่ปี ไปอยู่นานแค่ไหนแล้วคะ จะได้วิเคราะห์ถูก

   ลบ
  4. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2556 03:06

   พี่ชายกับน้องสาวไปวีซ่านักเรียนครับ (เรียนภาษา) F1 พี่ชายกับน้องสาวได้วีซ่า 5ปีครับไปเรียน ที่แคลิฟอเนีย แต่พอวีซ่าหมด ก้ออยู่ต่อเลย และตอนนี้พี่ชายไปอยู่เท็กซัสกับแฟนที่เป็นคนไทยแต่ก้อวีซ่าหมดแล้วเหมือนกัน แต่น้องยังอยู่ที่แคลิฟอเนีย ตอนอาของผมไปยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา อาผมทำงานรัฐวิสาหกิจ ใกล้จะเกษียญ ซึ่งนามสกุลเดียวกันกับพี่ชายและน้องสาวผมรวมถึงผมด้วย กรอกในds160 ว่าจะไปเที่ยวและจะไปพักกับเพื่อนที่แคลิฟอเนีย ที่เป็นcitizen แต่ไม่ได้กรอกว่ามีหลานที่นามสกุลเดียวกันเรียนอยู่ที่ แคลิฟอเนีย (ซึงตอนนั้นพี่ชายและน้องสาวผม วีซ่ายังไม่หมด) ตอนท่านกงศุลถาม ก้อแค่ถามว่าจะไปทำอะไร ไปพักที่ไหน แต่ท่านกงศุลไม่ได้เอ่ยชื่อ พี่ชายและน้องสาวผมที่นามสกุลเดียวกันขึ้นมาเลยอะครับว่ารู้จักสองคนนี้ไหม อาผมบอก อาก้อวีซ่าผ่านได้มา 10ปี ผมก้อเลยลังเลว่าจะกรอกว่ามีพี่ชายและน้องสาวอยู่ที่นั้นดีไหม หรือว่ากรอกว่ามีพี่น้อง แต่ไม่ได้อยู่ที่นั่นดีครับ ขอบคุณครับคุณนุ้ย

   ลบ
  5. เคสนี้เป็นเคสที่นุ้ยหนักใจสุดๆ คะ ไม่รู้จะทำยังไงดี

   ในกรณีที่ญาติเราวีซ่ายังไม่หมด หากนามสกุลเราไปสอดคล้อง สถานทูตเขาก็จะไม่ถามอะไรเรามาก เพราะไม่ได้สร้างปัญหาอะไรแต่อย่างใด แต่กรณีที่วีซ่าหมดแล้ว อยู่เกิน ชื่อบุคคลเหล่านั้นมันจะขึ้นบัญชีออนไลน์ไว้ เป็นบุคคลที่ห้ามเข้าประเทศอเมริกาอีก หากนามสกุลเราไปสอดคล้องกับคนๆ นั้น สถานทูตเขาก็จะถามว่ารู้จักกันไหม เป็นอะไรกัน

   ถ้าเราไม่กรอกชื่อว่ามีคนรู้จักที่โน่นไหม ถ้าเขาตรวจสอบ เขาก็จะคิดว่าเราไม่บริสุทธิ์ใจ ถ้าเราใส่ชื่อก็เท่ากับว่าเราบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไร

   แต่นุ้ยคิดว่าเขาน่าจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะคะ ไม่ใช่ว่าญาติเราโดดวีซ่า แล้วเราจะเป็นแบบนั้น หากเราเตรียมหลักฐานด้านการงานที่มั่นคง การเงินที่เพียงพอ และเอกสารที่รับรองตัวเองว่าเราจะกลับไทยแน่ๆ นุ้ยว่าน่าจะไม่มีปัญหาคะ

   ลองอ่านกระทู้ตามนี้นะคะ นุ้ยหาข้อมูลมาให้ เป็นกรณีที่ญาติวีซ่าหมด และอยู่ต่อ แต่คนขอวีซ่าไม่ผ่าน

   http://www.atriumtech.com/cgi-bin/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/Forums/http/www.pantip.com/cafe/klaibann/topic/H2924076/H2924076.html

   http://www.usvisa4thai.com/board/viewtopic.php?f=4&t=2956

   http://ftp.gconsole.com/forum/show.php?page=topicdetail&id=142529

   ลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2556 04:53

  เพิ่มเติมจากคำถามข้างบนนะครับ แล้วผมจะมีโอกาสได้รับอนุมัติวีซ่าบ้างไหมครับ แต่ผมทำงานราชการมา7-8ปีแล้วครับ ตอนนี้อยู่กับพ่อและแม่ครับแม่ก้อทำงานราชการมา30กว่าปีแล้วครับ (ผมกังวลแค่เรื่อง ข้อที่ 1 กับข้อ2 อย่างเดียวครับ) ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2556 12:49

  สวัสดีครับพี่นุ้ย
  ผมชื่อนนท์ครับ ผมจะไปเรียนภาษาที่แคนาดาครับ และตั้งใจว่าจะเรียนต่อปริญญาโทที่นั้น ตอนนี้ผมเรียนจบมาแล้วหนึ่งปี ผมไม่ได้ทำงานประจำแต่ช่วยงานของครอบครัวอยู่ครับ ถ้าผมจะเขียนจดหมายแนะนำตัวผมควรเขียนประมาณไหนครับ

  My name is Nonthawat Tongthep.I am 22 years old. I graduated in the Faculty of Science, Srinakharinwirot University in March 2012. My major is Chemistry.ผมช่วยงานของครอบครัวอยู่ครับ เป็นร้านขายไม้แปรรูป อยู่ที่เพชรบูรณ์ ผมมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าเข้าร้านและดูแลบัญชีของร้าน แบบนี้ควรจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างงั้ยครับ
  รบกวนพี่นุ้ยช่วยเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ผมหน่อยได้มั้ยครับผมไม่เก่งด้านภาษาเลยครับ

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เขียนเป็นภาษาไทยมาให้พี่ เดี๋ยวแปลเป็นอังกฤษให้นะ เขียนประมาณนี้นะ

   -แนะนำตัวว่าเราเป็นใคร ชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ เรียนหรือทำงานทีไหน อย่างไร
   -ย่อหน้าต่อมาพูดถึงพื้นฐานการเรียนของเรา เก่ง ไม่เก่งด้านไหน ต้องการพัฒนาปรับปรุงด้านไหน แล้วจะเอาไปใช้อะไร
   -จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราจึงตัดสินใจเรียนต่อ ใส่ชื่อสถาบัน ใส่เหตุที่เลือกสถาบันนี้ (เจ้าหน้าที่เขาจะถามว่าทำไมถึงไปเรียน ทำไมถึงไม่เรียนที่ไทย เราต้องอธิบายให้ชัดเจน) แล้วก็ใส่ระยะเวลาที่เรียน หากเป็นไปได้ใส่วันที่เริ่มเรียนจนถึงวันที่จบคอร์ส
   -จากนั้นเราก็เขียนความคาดหวังว่า หลังจากเรียนจบแล้ว จะมีประโยชน์กับเราอย่างไร จะช่วยพัฒนาตัวเราหรืองานของเราด้านไหน อย่างไร และเราจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างไรในอนาคต

   ลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2556 10:47

  สวัสดีอีกรอบนะครับพี่นุ้ย
  ผมนนท์นะครับ นนท์ต้องขอบคุณพี่นุ้ยมากๆเลยนะครับที่จะช่วยนนท์

  ผมชื่อ นนทวัฒน์ ทองเทพ อายุ 22ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เคมี (มีนาคม ปี พ.ศ.2555)ปัจจุบันผมช่วยงานของครอบครัว เป็นร้านขายไม้แปรรูป (ชื่อ หจก.ดำเนินค้าไม้)อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผมมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าเข้าร้านและดูแลด้านบัญชีของทางร้าน

  ผมมีพื้นฐานทางด้านภาษาที่ค่อนข้างอ่อน ผมรู้แต่ด้าน grammar แต่ด้านการฟัง การพูด และการเขียนผมไม่เก่งเลย ผมต้องการที่จะพัฒนาความรู้ด้าน grammar และปรับปรุงด้านการฟัง การพูด และการเขียนให้ดีขึัน เพื่อที่จะสามารถใช้ติดต่อสื่อสารและทำให้ผมสามารถศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างประเทศได้เข้าใจมากขึ้น

  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผมจึงตัดสินใจเรียน General English Program ที่ International Language Academy of Canada ผมเคยเรียนภาษาที่ไทยมาหลายครั้งแล้วแต่มีอะไรที่พัฒนาขึ้นเลย ผมรู้แค่ grammarแต่ไม่ได้ใช้ ส่วนด้านอื่นผมไม่ได้นำมาใช้เลยเพราะไม่ได้ใช้กับใคร ส่วนเหตุผลที่ผมเลือกเรียนที่สถาบันนี้ เพราะอาจารย์ที่สอนที่นี่มีความชำนาญในการสอน มีหลักสูตรเสริมและกิจกรรมให้เลือกเพิ่มเติมได้อีกมากมาย นักเรียนในแต่ละห้องมีจำนวนไม่เกิน12คน/ห้อง และที่นี่มีนักเรียนจากหลากหลายประเทศและมีนักเรียนไทยจำนวนน้อย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบันที่ครบครัน สถาบันตั้งอยู่ในเขตที่สามารถเดินทางได้สะดวก (จากเหตุผลนี้จะทำให้ผมสามารถที่พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาของผมได้ดีและเร็วขึ้น นอกจากภาษา ผมยังจะได้เพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้การวัฒนธรรมใหม่ๆและการใช้ชีวิต ได้เห็นสถานที่สวยๆต่างๆของประเทศแคนาดา และที่สำคัญได้ฝึกการใช้ชีวิตและช่วยเหลือตัวเอง)ผมจะเรียนเป็นระยะเวลา 1ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556- 8 สิงหาคม 2557

  ผมคาดหวังว่าหลังจากเรียนจบแล้วจะทำให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของผมดีมากขึ้น ทำให้ผมสามารถที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติ่มทั้งเรื่องทั่วไปและวิชาการจากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างประเทศได้เข้าใจมากขึ้น ผมจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับคนอื่นได้ ในอนาคตผมตั้งใจที่จะศึกษษต่อในระดับปริญญาโทซึ่งภาษาอังกฤษคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

  พี่นุ้ยครับผมเขียนแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้มั้ยครับ
  ผมต้องรบกวนพี่นุ้ยด้วยนะครับ

  ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่นุ้ย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. MAY 31, 2011 (วันที่ ใส่ไปในวันที่เราเขียน)
   33 Moo 2 Numphrae (ที่อยู่ ใส่ที่อยู่เรานะ)
   Phrao Chiang Mai, 50190

   To Whom It may concern,

   My name is ใส่ชื่อภาษาอังกฤษ. I am 22 years old. I graduated in the Faculty of Science, Srinakharinwirot University in March 2012. My major is Chemistry. I have helped my family lumber business since I graduated. My duties are ordering and accounting.

   I do not very well in English. I know only grammar. But for speaking, listening and writing are terrible. I want to improve my English. So, I can use it for business and communication. I also want to use English to learn and understand this world more than I do.

   I decided to take a course in Canada. I do not want to take course in Thailand because I have studied English in Thailand for long time, but my skill has never been developed. I knew only grammar, but I have never been able to use it. I do not have chance to talk or write English to anyone. So, I decide to study an abroad, the place where I can learn and practice my skill the same time. Not only I can study langues , but I can learn culture, history and life style, see many beautiful ancient buildings, have new friends and learn to live by myself in abroad.

   I decided to take General English Program at International Language Academy of Canada. It is one year course. The course will be started at September 9, 2013 and end at August 8, 2014.

   The reason that I choose this institute is professional teachers who have teaching experience for many years and high teaching skill, high technological teaching materials, fun activities for increasing English skill, student is from all over the world, and the location is easy to find.

   After completing this course, I strongly believe that I will gain a lot of knowledge of English. My English skill will be improve and I will be able to use English to learn more about the world. I can use English to communicate with people. I also can use English to develop my family business.

   I am writing this letter to your approval of my visa if you require any information or have any questions. Please do not hesitate to contact me (66) เบอร์โทร, E-mail:อีเมลล์. Thank you for your time and consideration.


   Sincerely yours,


   (Your name)

   ลบ
  2. น่าจะประมาณนี้แหละ ลองอ่านดูนะ เพิ่มเติมได้เลย ขอให้โชคดีจ้า ได้ผลยังไงแล้วบอกด้วยนะ ขอโทษทีพี่ส่งให้ช้าไปหน่อย ช่วงนี้ยุ่งมากมายจ้า

   ลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2556 12:01

  สวัสดีอีกครั้งนะครับพี่นุ้ย
  ผมนนท์นะครับ นนท์ต้องขอบคุณพี่นุ้ยมากๆเลยนะครับช่วยผม

  - ผมชื่อ นนทวัฒน์ ทองเทพ อายุ 22 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (มีนาคม ปี พ.ศ. 2555) ปัจจุบันผมช่วยงานของครอบครัว เป็นร้านขายไม้แปรรูป (ชื่อ หจก. ดำเนินค้าไม้) อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผมมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าเข้าร้านและดูแลเกี่ยวกับบัญชีของทางร้าน
  -ผมมีพื้นฐานทางด้านภาษาที่ค่อนข้างอ่อน ผมด้าน grammar แต่ด้านการพูด การฟัง และการเขียนของผมไม่เก่งเลย ผมต้องการที่จะพัฒนาด้าน grammar และปรับปรุงด้านการพูด การฟังและเขียน
  -จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผมจึงตัดสินใจเรียนต่อที่แคนาดา General English Program ที่ International Language Academy Of Canada ผมเคยเรียนภาษาที่ไทยมาหลายครั้งแล้ว แต่มันไม่มีการพัฒนาขึ้นเลย ผมรู้แคgrammar แต่ไม่ได้นำไปใช้ ส่วนด้านการพูด การฟังและการเขียนผมไม่ได้ใช้กับใครเลย เหตุผลที่ผมเลือกเรียนที่สถาบันแห่งนี้เพราะที่นี่มีอาจารย์ที่มีความชำนาญในการสอน และมีหลักสูตรเสริมและกิจกรรมให้เลือกเพิ่มเติมได้อีกมาก มีจำนวนห้องเรียนที่มากและมีการจำกัดจำนนวนนักเรียนในแต่ละห้องไม่เกิน 12คน/ห้อง ที่สถาบันนี้มีนักเรียนจากหลากหลายประเทศและมีนักเรียนไทยจำนวนน้อย ภายในสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งอยู่ในเขตที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย (จากเหตุผลนี้จะสามารถทำให้ผมพัฒนาทักษะทางภาษาได้ดีและเร็วขึ้น) นอกจากความรู้ทางด้านภาษา ผมยังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิตที่แตกต่าง ได้เห็นสถานที่สวยๆของแคนาดา ได้เพื่อนใหม่และได้เรียนรู้การช่วยเหลือตัวเอง ผมจะเรียนภาษาเป็นเวลา 1ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 9/9/2013-8/8/2014
  -ผมคาดหวังว่าหลังจากเรียนจบแล้ว ผมจะได้รับประโยชน์มากจากความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นและการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ในเรื่องทั่วไปและเรื่องวิชาการต่างๆจากต่างประเทศ ผมสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้ ในอนาคตผมมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทซึ่งภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

  ขอบคุณพี่นุ้ยครับที่ช่วยเหลือผม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เดี๋ยวแปลให้จ้า ยื่นวีซ่าวันไหนเอ่ย

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2556 21:28

   ผมจะยื่นวีซ่าวันจันทร์หน้าครับ แต่ถ้าเตรียมเอกสารครบเร็วก็เป็นวันพฤหัสนี้ครับ

   ลบ
  3. แปลให้แล้วนะจ๊ะ อยู่ข้างบน ลองอ่านดู

   ลบ
  4. แนบใบจดทะเบียนการค้าธุรกิจของครอบครัวไปด้วยนะ

   ลบ
  5. ไม่ระบุชื่อ14 มิถุนายน 2556 08:28

   ขอบคุณพี่นุ้ยมากๆเลยนะครับ
   ผมเตรียมเอกสารของคุณแม่ก็จะมี(ทุกอย่างผมเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วครับยกเว้นบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้าน)
   -ทะเบียนการค้า
   -หนังสือรับรองการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
   -statement
   -หนังสือรับรองจากแบงค์
   -บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
   ครบหรือเปล่าครับ

   ผมไปยื่นเอกสารแล้วได้ความว่าไงผมจะกลับมาบอกนะครับพี่นุ้ย

   ลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2556 16:07

  สวัสดีคับผมมีเรื่องจะรบกวนถาม
  ผมจะลาออกจางานและจะไปเที่ยวฝรั่งเศสมีคนเชิญและรับประกันทุกอย่างและกลับมาทำงานต่อที่บริษัทอื่น ในเรื่องใบรับรองการทำงานและเงินในช่วงที่อยู่กับทางบริษัทสามารถออกให้ได้และการลาทางบริษัทไม่สามารถออกให้ได้
  เอกสารจะมีปัญหาในการยื่นขอวีซ่าหรือเปล่าคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้ทำสัญญาทำงานกับบริษัทใหม่ยังคะ ถ้าทำแล้ว ยื่นไปได้เลยคะ เป็นหลักฐานยืนยันว่าเรากลับมาไทยแน่นอน แต่ถ้าไม่มี เราจะมีปัญหาเรื่องหลักฐานการกลับคืนสู่ถิ่นฐาน ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่ง วีซ่าจะผ่านยากมากคะ

   ลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2556 17:14

  ขอบคุณคับ
  ตอนนี้เพื่อนผมได้ทำหนังสือเชิญอยู่คับและช่วงที่ผมจะไปเป็นเดือนกันยายน ณ ตอนนี้ผมยังไม่สามารถดูงานใหม่ได้ เพราะอีก 2เดือนกว่า
  พี่พอจะมีคำแนะนำไหมคับ

  ตอบลบ