วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

Schengen Visa ทำวีซ่าไปเที่ยวยุโรป

บทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ "Schengen Visa (เชงเก็น วีซ่า)" เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหูกับวีซ่าชนิดนี้บ้าง 


"Schengen Visa (เชงเก็น วีซ่า)" เป็นวีซ่าที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้ายุโรปในหลายๆ ประเทศพร้อมกัน โดยไม่ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าหลายครั้งให้เสียเวลา การทำวีซ่านั้นให้ยื่นเรื่องกับสถานทูตประเทศที่จะเดินทางเข้าเป็นประเทศแรก หรือประเทศที่อยู่นานที่สุด เช่น ลงเครื่องที่อิตาลี อยู่ที่อิตาลี 3 วัน จากนั้นไปฝรั่งเศส 2 วัน และข้ามไปเที่ยวเบลเยี่ยม 5 วัน ประเทศที่ควรไปยื่นเรื่องขอวีซ่าคือ เบลเยี่ยม เพราะใช้เวลาอยู่นานที่สุด ในกรณีที่อยู่แต่ละประเทศเท่าๆ กัน เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี อย่างละ 3 วัน ให้ยื่นเรื่องขอวีซ่าที่ประเทศที่เข้าเป็นประเทศแรก 

คราวนี้มาดูกันว่าประเทศไหนในแถบยุโรปที่สามารถใช้ "Schengen Visa" 

1. Austria ออสเตรีย
2. Belgium เบลเยี่ยม
3. Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก
4. Denmark เดนมาร์ก
5. Estonia เอสโตเนีย
6. Finland ฟินแลนด์
7. France ฝรั่งเศส
8. Germany เยอรมัน
9. Greece กรีซ
10. Hungary ฮังการี
11. Iceland ไอซ์แลนด์
12. Italy อิตาลี
13. Latvia ลัตเวีย
14. Lithuania ลิทัวเนีย
15. Luxembourg ลักเซมเบิร์ก
16. Malta มอลตา
17. Netherlands เนเธอร์แลนด์
18. Norway นอร์เวย์
19. Poland โปแลนด์
20. Portugal โปรตุเกส
21. Slovakia สโลวาเกีย
22. Slovenia สโลวีเนีย
23. Spain สเปน
24. Sweden สวีเดน
25. Switzerland สวิสเซอร์แลนด์


ประเภทของ "Schengen Visa" (ข้อมูลจาก: www.beebah.net)

1. ประเภท A: เป็นวีซ่าทรานซิท กรณีที่เดินทางทางอากาศ และมีการ stop-over หรือ แวะ ในประเทศที่เป็นเชงเก้น ในระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศหนึ่ง ไป อีกประเทศหนึ่ง แต่ถ้าไม่ได้ออกนอกสนามบิน ก็ไม่ต้องขอวีซ่าประเภทนี้
2. ประเภท B : เป็นวีซ่าทรานซิท เช่นกัน คล้ายกับประเภท A แต่ ประเภท B เป็นวีซ่าที่มีอายุไม่เกิน 5 วัน สำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ต ที่ไม่ได้เป็น visa-free สำหรับประเทศปลายทาง (ที่ไม่ใช้เชงเก้น) เช่น คนไทย จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ต้องมีวีซ่าอเมริกา กรณีนี้ หากจะแวะ”ผ่าน” ยุโรป สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ แต่ได้ไม่เกินครั้งละ 5 วันเท่านั้น
3. ประเภท C : short-term stay visa วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น ส่วนใหญ่แล้วจะขอเป็นวีซ่าประเภทนี้กัน รวมถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย และวีซ่าประเภทนี้ ไม่สามารถอยู่ใน EU ได้เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลารวมครึ่งปี
4. ประเภท D : วีซ่าที่ใช้เข้าได้เฉพาะประเทศที่คุณขอไปเท่านั้น เช่น ขอที่สถานฑูตเบลเยี่ยม วีซ่านักเรียน ทางสถานทูตก็อาจจะให้ type D มา คือ ต้องเข้าเฉพาะเบลเยี่ยม และห้ามออกไปประเทศอื่น จนกว่าจะไปทำเรื่องขอ ID นักเรียนที่เบลเยี่ยมก่อน (คือมาถึงที่เบลเยี่ยมแล้ว ให้รีบไปทำเรื่องเลย) พอได้ ID นี้แล้วถึงสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศอื่นได้


การเตรียมหลักฐานและขั้นตอนการยื่นขอวีซ่านั้นต้องไปติดต่อที่สถานทูตประเทศที่จะเข้าประเทศแรก หรือประเทศที่อยู่นานที่สุด ส่วนใหญ่แล้วมีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้ 

1. ใบ APPLICATION FORM (ติดต่อขอที่สถานทูต หรือทางเว็บไซต์ของสถานทูต)
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (รายละเอียดการทำ Passport)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก
5. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
6. ใบรับรองการประกันสุขภาพที่ถูกกฏหมายของประเทศที่จะไปเยือน ครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทาง และเลือกการประกันที่ครอบคลุมการดูแลทั้งเรื่องกระเป๋าเดินทาง อุบัติเหตุ สุขภาพ มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท
8. เอกสารรับรองการเงิน Bank Statement และ Bank guarantee ต้องแสดงให้เห็นว่ามีทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 100 ยูโรต่อวัน หากไป 10 วัน ควรมีเงินอย่างน้อย 1000 ยูโร หรือประมาณ 50,000 บาท เป็นบัญชีที่เคลื่อนไหว มีการเข้า-ออกของเงินอยู่เสมอ หากมีบัตรเครดิตให้ถ่ายสำเนาและแนบไปกับ 
Bank Statement 
9. เอกสารยืนยันการจองโรงแรม ซึ่งออกเป็นจดหมาย พร้อมตราประทับของโรงแรม
10. จดหมายเชิญโดยเฉพาะจากทางบริษัท จากเพื่อนหรือญาติที่อยู่ในประเทศที่จะไปเยือน ซึ่งเป็นจดหมายที่ออกโดย City Hall ในเขตที่เพื่อนหรือญาติอาศัยอยู่ (บางสถานทูตอนุญาตให้ใช้จดหมายที่เพื่อนหรือญาติเขียนเองได้ ส่งเป็นจดหมายพร้อมลายเซ็นต์ มีที่อยู่ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)
11. ใบรับรองการศึกษาหรือจดหมายรับรองการทำงาน (ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงาน)

12. แผนการเดินทางท่องเที่ยว ระบุว่าจุดประสงค์ในการเดินทาง ประเทศที่จะเดินทางไปเยือน วันที่จะเดินทางไป-กลับ สายการบินที่ใช้ สถานที่ท่องเทียว สถานที่พัก ชื่อโรงแรม ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
13. ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า (ติดต่อที่สถานทูตว่าต้องเตรียมเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ประมาณ 2,500-3,000 บาท)


การยื่นคำร้องขอวีซ่านั้น สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว หรือเดินทาง เข้า-ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้ รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

335 ความคิดเห็น:

 1. ขอถามหน่อยค่ะว่า ถ้าจะไปเที่ยวที่อิตาลี 10 วันแต่เงินในบัญชีมีไม่ถึงประมาณ 10000-20000 บาท แต่ระหว่างนั้นเพื่อนที่โน่นจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายใช้ ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาตอนทำวีซ่ามั้ยค่ะ หรือว่าต้องทำยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ

   ส่วนใหญ่วีซ่าท่องเที่ยว สถานทูตจะดูเงินในบัญชีเราเป็นหลัก ดูเอกสารของผู้ยื่นเป็นหลัก ถ้าไม่ใช่วีซ่าคู่หมั่น แต่งงาน หรือเรียนต่อ จะไม่ดูของสปอนเซอร์นะคะ เพราะเขาถือว่าหากจะไปเที่ยวต้องมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้า มีเงินเก็บพอสมควร มีความพร้อมด้านการเงิน แสดงถึงความมั่นคงทางการงาน ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันอย่างหนึ่งว่า เรามีหน้าที่การงานมั่นคง ไปเที่ยวแล้วจะกลับมาแน่ๆ ไม่หนีไปอยู่ประเทศเขา ประมาณนี้คะ

   แต่หากให้คนอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ คนนั้นต้องรู้จัก และสนิทกับเราจริงๆ เคยเจอหน้ากันมาก่อน มีหน้าที่การงานมั่นคง เงินเก็บพอสมควร แต่วีซ่าจะผ่านยากหน่อยนะคะ เจ้าหน้าที่จะซักเยอะ ว่ารู้จักกันได้ยังไง เขาเป็นใคร ทำงานอะไร ทำไมเขาต้องออกเงินให้ ทำไมเราไม่ออกเอง

   ทางที่ดีที่สุด ควรใช้บัญชีของเราเอง ที่มีเงินเดือนหมุนเวียนเข้าออกตลอดเวลา หรืออาจยืมเงินพ่อ แม่ มาใส่ในบัญชี ค่อยใส่ๆไปทีละน้อย เก็บไว้หลายๆ เดือน ให้บัญชีมีการเคลื่อนไหวนะคะ ไปสิบวันควรมีเงินประมาณห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนขึ้นไปนะคะ

   หรือหากจะให้เพื่อนออกค่าใช้จ่ายให้จริงๆ ก็ให้เพื่อนขอ Bank Statement ย้อนหลังหกเดือน, Bank Grantee พร้อมแนบใบรับรองการทำงาน ระบุเงินเดือน ตำแหน่งงาน โบนัส และจดหมายเขียนรับรองว่าเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้เรา เท่าไหร่ กี่วัน ออกค่าอะไรบ้าง เป็นต้นคะ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอิตาลี

   ลบ
  2. ขอบคุณมากนะค่ะ ขอถามอีหน่อยนะค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้ทำงาน ยังเรียน ป.โท อยู่แล้วขอใบรับรองจากมหาลัยว่ายังอยู่ระหว่างศึกษา ยังไงก็ต้องกลับมาเรียนต่อ น่าจะพอไหวไม่มั้ยค่ะ

   ลบ
  3. ถ้ามีใบรับรองจากมหาวิทยาลัยจะช่วยได้เยอะเลยะคะ เป็นหลักฐานว่าเราจะกลับมาไทยคะ

   ลบ
 2. ขอบคุณมากนะค่ะ มีความหวังขึ้นมาละ :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไปเที่ยวคนเดียวเหรอคะ ถ้าไปกันหลายๆ คนจะผ่านง่ายขึ้นนะคะ

   ลบ
  2. ขอให้โชคดีนะคะ ได้วีซ่า ท่องเที่ยวสนุกสนานคะ

   ลบ
 3. อ๋อ ไปคนเดียวค่ะ :) ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำ :D

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ8 มกราคม 2556 02:39

  รบกวนถามค่ะ
  คือในบัญชีเงินเดือนมีเงินเก็บประมาณ 14000 บาท
  แต่มีบัญชีที่มีเงินฝากประจำ อยู่ หกหลักกลาง ๆ นะค่ะ
  เราสามารถนำเอกสารทั้งสอง Bank นี้ไปยื่นได้ไหมค่ะ
  แล้วมีบัตรเครดิตที่ เป็นบัตรเสริม ถ่ายเอกสารแล้วไปยื่นรวมได้รึเปล่าค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. บัญชีธนาคารเลือกใช้อันใดอันหนึ่งนะคะ เอาอันที่มีเงินหมุนเวียนตลอด นุ้ยว่าเอาบัญชีเงินฝากประจำนี่แหละคะดีที่สุด ส่วนบัตรเครดิต ถ่ายสำเนาแล้วใช้ยื่นร่วมกันได้เลยคะ

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ8 มกราคม 2556 02:41

  ต่อจากข้อความข้างบนนะค่ะ

  ไปเที่ยวคนเดียวค่ะ อายุเยอะแล้วค่ะ สามกว่ากลางๆ แล้ว

  และเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกด้วยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไปประเทศอะไรคะ ไปนานแค่ไหนเอ่ย

   ลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ25 กุมภาพันธ์ 2556 08:41

  สอบถามหน่อยนะคะ

  ตอนนี้เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ แต่อยากจะเดินทางไปเบลเยี่ยม
  ยังไม่ได้ทำ Schengen visa มา
  อยากทราบว่าถ้าจะทำตอนนี้ ต้องไปทำที่สถานทูตอังกฤษ สถานทูตไทย หรือสถานทูตเบลเยี่ยมคะ

  ขอบคุนมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยื่นได้ที่นี่นะคะ

   Belgium Visa Application Centre
   1-8 Batemans Building
   South Soho Square London W1D 3EN

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ26 กุมภาพันธ์ 2556 08:13

   ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ^_^

   ลบ
 7. สวัสดีครับ ผมขอสอบถามหน่อยนะครับ
  ผมจะขอวีซ่าไปอิตาลีไปประมาณ 10 วันครับ กำลังเตรียมเอกสารอยู่มีคำถามอยู่ 2 คำถามครับ
  1.Bank Statement ผมพิมพ์ออกมาจากในเวปอย่างพวก KBank Online Banking ได้มั้ยครับ เค้ามีให้ดู statement ย้อนหลังด้วยครับ
  2.ถ้าไม่ได้ ผมก็คงจะต้องไปขอ statement จาก Bank ผมมีอยู่สองบัญชี บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีเงินเก็บผมซึ่งไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวแต่พอมีเงินเก็บอยู่พอสมควรไม่เกิน 7 หลัก
  ส่วนอีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีเงินเดือนซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แต่เงินที่อยู่ในบัญชีนั้นประมาณแสนกว่าบาท ถามว่าผมควรจะเลือกบัญชีไหนไปของวีซ่าดีครับ
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องขอทั้ง Bank Statement และ Bank Guarantee จากธนาคารโดยตรงคะ เอาบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีเงินเพียงพอกับการเดินทาง และมีการเคลือนไหวตลอดนะคะ เอาเงินจากอีกบัญชีหนึ่งมาใส่บัญชีที่เคลื่อนไหวก็ได้นะคะ ค่อยๆ ใส่ไปทีละน้อยคะ โชคดีนะคะ

   ลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ25 มีนาคม 2556 11:19

  สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าจะไปเดนมาร์ค โดยทำวีซ่าไปท่องเที่ยวแต่มีในบัญชีประมาณ100,000บาทได้มั้ยคะ แต่เป็นบันชีของผู้ปกครองเพราะหนูเปนนักศึกษาค่ะ และถ้าทำไปท่องเที่ยว3เดือนได้แล้ว หนูมีที่เรียนที่เดนมาร์คประมานว่าสอบติดที่เดนมาร์ค แล้วหนูต้องทำอย่างไรค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไปสามเดือนควรมีเงินในบัญชีมากกว่านี้นะคะ การคิดเงินในบัญชีว่าเพียงพอหรือไม่ ให้คิดจากจำนวนวันที่เราเดินทางคูณด้วยร้อยเหรียญนะคะ เจ้าหน้าที่เขาถือว่าอยูู่ในต่างประเทศต้องมีเงินอย่างน้อยวันละร้อยเหรียญ จากนั้นบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมเงินที่ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงินติดบัญชีไว้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ

   จากนั้นตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า เราจัดการการใช้จ่ายการเงินอย่างไรบ้าง มันจะมีบางครั้งที่เขาถามว่า ใครอออค่าใช้จ่ายให้ คิดว่าเงินจะพอไหม หากไม่พอจะทำอย่างไร หรือมีแผนการเดินทาง การใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้นะคะ เตรียมตอบไว้ก่อนคะ

   ถ้าสอบติด ต้องทำเรื่องเปลี่ยนวีซ่าใหม่เป็นวีซ่านักเรียนนะคะ โดยนำเอกสารที่โรงเรียนออกให้ ไปยื่นทำเรื่องวีซ่าคะ บางโรงเรียน เขาจะมีเจ้าหน้าที่ทำเรื่องยื่นให้เราเลยคะ

   ลบ
 9. รบกวนนิดนึงค่ะ พอดีว่าทำวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศเยอรมัน ที่สถานทูตจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน(ทางสถานทูตได้ปิดซองตอนบ่ายโมงส่ง กทม ค่ะ) แ่ต่ต้องเดินทางไปอังกฤษวันที่ 24 เมษายน ตอนนี้รู้สึกเครียดและกังวลว่า จะทันไหมอ่ะค่ะ (หน้าweb บอกหยุดสงกรานต์ 15-16)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองโทรถามสถานทูตดีกว่าคะ เพราะหยุดสงกรานต์มันจะไม่ทันได้นะคะ

   ลบ
 10. รบกวนสอบถามด้วยนะค่ะ คือว่ายังเป็นนักศึกษาอยู่ แล้วจะยื่นวีซ่าเชงเก้นเข้าเยอรมันค่ะ คือว่ามีแฟนอยู่ที่เยอรมันแล้วแม่ของเขาเป็นเขาส่งหนังสือเชิญมาให้ค่ะแล้วก็เป็นคนรับรองออกค่าใช้จ่ายให้ด้วยค่ะ แล้วทางเราใช้สปอนเซอร์ของเราได้อีกหรือปล่าวค่ะ คือว่าน้าของหนูจะเป็นสปอนเซอร์ให้อีกคน แบบนี้มันจะดูวุ่นวายหรือปล่าวค่ะ แล้วก็กู้ยืม กยศ. ด้วยค่ะ เอกสารสัญญากู้ใช้ได้มั๊ยค่ะ แล้วเขาจะว่ามั๊ยค่ะว่าถ้าน้าเราเป็นสปอนเซอร์ให้เราไปต่างประเทศได้แล้วทำไมให้เรากู้ยืมเรียนอ่ะค่ะ เพราะกลัวยื่นวีซ่าไม่ผ่านเพิ่งรู้จักกันกับแฟนได้ไม่นานค่ะ จะขอเป็นวีซ่าเยี่ยมเยือนค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ ถ้าใช้สปอนเซอร์ ต้องใช้แค่คนใดคนหนึ่งคะ ใช้ของแฟนก็ได้คะ

   ลบ
  2. ของแฟนเขากลัวรายรับไม่พอที่จะสปอนเซอร์เราค่ะ แต่ถ้าแม่เขา แม่เขาก็ไม่ค่อยมีเวลาเตีรยมเอกสารทางการเงินให้ค่ะ ตอนนี้มีแค่จดหมายเชิญกับสำเนาพาสปอร์ตของแม่เขาค่ะ เพราะแม่เขาเชิญ แต่ถ้าน้าเราเอกสารก็ครบค่ะ ไม่รู้จะเอายังไงดีค่ะ

   ลบ
  3. งั้นเราใช้บัญชีของเราเองก็ได้นะคะ วีซ่าท่องเที่ยวส่วนใหญ่ หากให้คนอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ จะผ่านยากนะคะ เพราะเขาถือว่า หากเราจะท่องเที่ยว ต้องมีเงินเพียงพอในการดูแล ช่วยเหลือตัวเองคะ

   การใช้สปอนเซอร์ จะใช้เพียงวีซ่านักเรียน แลกเปลี่ยน คู่หมั้น แต่งงงาน คะ

   ลบ
  4. หรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ใช้ของพ่อ แม่จะดูน่าเชื่อถือมากกว่าคะ เพราะมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกันทางสายเลือด ดูเป็นเหตุ เป็นผลว่าทำไมถึงออกเงินค่าใช้จ่ายให้เราไปท่องเที่ยว

   ลบ
 11. ค่ะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ พ่อกับแม่ทำงานให้น้าค่ะ ไม่ได้มีรายรับเข้าบัญชีธนาคารค่ะ รับเป็นเงินสด น้าเป็นน้องชายแท้ของแม่ค่ะนามสกุลเดียวกันกับหนูเพราะหนูไม่ใช้นามสกุลกับพ่อแม่ค่ะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ :)

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ12 เมษายน 2556 23:31

  ขอสอบถามการขอวีซ่าออสเตรียค่ะ ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ประมาณ 10 วันค่ะ มีหนังสือรับรองการทำงานของบริษัท มีเงินอยู่ประมาณห้าถึงหกหมื่นในบัญชีตอนนี้ พอไหวมั้ยค่ะ กลัวไม่ผ่าน
  และอยากทราบว่าใช้แค่ Bank statement ที่ขอจากธนาคารแค่นี้พอมั้ยค่ะ หรือ ต้องใช้ Bank Guarantee ด้วยค่ะ แล้วก็ bank statement ที่แบงค์กรุงเทพทำให้ ชื่อกับที่อยู่เป็นภาษาไทยซะงั้น แต่ส่วนอื่นๆจะเป็น 2 ภาษาค่ะ ทั้งที่บอกว่าจะเอาไปยื่นวีซ่า อย่างนี้สามารถใช้เขียนภาษาอังกฤษแล้วให้แบงค์เซ็นต์ประทับตรารับรองได้มั้ยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. การคิดเงินในบัญชีว่าเพียงพอหรือไม่ ให้คิดจากจำนวนวันที่เราเดินทางคูณด้วยร้อยเหรียญนะคะ เจ้าหน้าที่เขาถือว่าอยูู่ในต่างประเทศต้องมีเงินอย่างน้อยวันละร้อยเหรียญ จากนั้นบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมเงินที่ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงินติดบัญชีไว้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ

   จากนั้นตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า เราจัดการการใช้จ่ายการเงินอย่างไรบ้าง มันจะมีบางครั้งที่เขาถามว่า ใครอออค่าใช้จ่ายให้ คิดว่าเงินจะพอไหม หากไม่พอจะทำอย่างไร หรือมีแผนการเดินทาง การใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้นะคะ เตรียมตอบไว้ก่อนคะ

   เอกสารทางการเงิน ควรขอสองอย่างนะคะ ทั้ง Bank Statement, Bank Guarantee คะ ส่วนใบสินเชื่อ เงินกู้ต่างๆ มีหรือไม่มีก็ได้คะ

   เอกสารสำคัญคือ เอกสารรับรองว่าเรามีงานทำ กลับมาแล้วจะทำงาน หรือเรียนต่อ หรือมีภาระผูกพันที่ไทยคะ ถ้าไม่มีตัวนี้ วีซ่าจะผ่านยากมากๆ คะ

   เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะ บอกให้ธนาคารทำใหม่อีกครั้งได้เปล่าคะ ลองดูนะคะ เอกสารเราเขียนเองไม่ได้คะ ต้องเป็นแบบฟอร์มที่ออกมาจากธนาคารเท่านั้นคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ14 เมษายน 2556 05:49

   ได้สอบถามไปทางธนาคารกรุงเทพแล้วค่ะ เค้าบอกว่าถ้าเจ้าของบัญชีเป็นคนไทย bank statement ที่ออหให้จะมีแบบฟอร์มเดียวคือ ชื่อและที่อยู่เป็นภาษาไทย ส่วนรายละเอียดอื่นๆ และ part ที่แสดงรายการบัญชีจะเป็น 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ)ค่ะ ทางแบงค์บอกให้ขอ Bank guarantee ไปด้วยในการยื่นค่ะ เพราะใบนี้เป็นภาษาอังกฤษ -__-" เพราะถึงขอใหม่ก็จะได้ฟอร์มเดิม
   ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ ^^

   ลบ
 13. สวัสดีค่ะ คุณนุ้ย ขอสอบถามวีซ่าอเมริกาค่ะ
  ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องราวย่อๆนะค่ะ คือเราเป็นนักวิจัยของศูนย์หนึ่งในมหาวิทยาขอนแก่น เงินเดือน 20,000 บาท
  แฟนเป็นชาวอเมกัน เราอยากไปเยี่ยมพ่อแม่เค้าซัก 3 เดือน ขอลางานได้ด้วย 3 เดือน มีใบรับรองงานจากอาจารย์ มีหนังสือเชิญจากแม่ของแฟน (แต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนกัน แต่รู้จักแม่เค้า เพราะเคยมาที่ไทยเป็นเพื่อนกัน) จึงขอวีซ่าท่องเที่ยวเมื่อเดือนที่แล้ว ขอไปสามเดือน (พลาดมาก ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์) โดนปฏิเสธ สาเหตุด้านความผูกพันธ์ที่ประเทศไทย เราใช้ Bank Statement ของแม่ เงินมี 300,000 เราพลาดหลายอย่างเลยพอได้อ่าน Blog ของคุณเรารู้อะไรมากขึ้น ขอบคุณมากนะค่ะ มีประโยชน์มาก คำถามนะค่ะ
  1. เราสมัครวีซ่าใหม่ เป็นวีซ่านักเรียน อาจารย์รับรองงานให้ ศูนย์ช่วยจ่ายค่าเรียนให้ เรียน 1 เดือน ในเอกสารรับรองงานเขียนชี้แจงไปแล้ว เราต้องทำเอกสารให้อาจารย์เป็นสปอนเซอร์อีกด้วยไหม?
  2. Bank Statement ของเราต้องเอาไปด้วยไหม เพราะเราใช้ของแม่แล้ว
  3. พ่อแม่ เราเป็นข้าราชการ เรามีสวนยางพารา นอกจากเอกสารรับรองการทำงานของพ่อแม่ เราต้องทำเอกสารที่ดินทำกินไปด้วยไหม
  4. ระยะเวลาที่เขียนในเอกสารรับรองงาน ระยะเวลาลางานเราควรเขียนแค่ 1 เดือนคือช่วงเวลาที่เราเรียนจริงๆ หรือ 2 เดือน เพราะเราตั้งใจจะไปประมาณ 2 เดือน

  รบกวนช่วยวิเคราะห์ช่วยหน่อยนะค่ะ กังวลมากอ่ะ กลัวไม่ผ่านอีก อุสาห์ ลางานได้แล้ว

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอโทษทีนะคะตอบช้า พอดีสงกรานต์ไม่ได้เช็คเมลล์เลยคะ ตอบคำถามดังนี้นะคะ

   1. เราสมัครวีซ่าใหม่ เป็นวีซ่านักเรียน อาจารย์รับรองงานให้ ศูนย์ช่วยจ่ายค่าเรียนให้ เรียน 1 เดือน ในเอกสารรับรองงานเขียนชี้แจงไปแล้ว เราต้องทำเอกสารให้อาจารย์เป็นสปอนเซอร์อีกด้วยไหม?
   ถ้าทางศูนย์ช่วยจ่ายค่าเรียนให้ เราต้องให้เขาออกใบรับการเป็นสปอนเซอร์ให้คะ

   2. Bank Statement ของเราต้องเอาไปด้วยไหม เพราะเราใช้ของแม่แล้ว
   ถ้าศูนย์ออกค่าใช้จ่ายให้้ ให้ศูนย์ออกเอกสารทางการเงินให้คะ เพราะถือว่าเป็นสปอนเซอร์ให้เรา เราไม่ต้องใช้ของเราเองคะ

   3. พ่อแม่ เราเป็นข้าราชการ เรามีสวนยางพารา นอกจากเอกสารรับรองการทำงานของพ่อแม่ เราต้องทำเอกสารที่ดินทำกินไปด้วยไหม
   ไม่ต้องยื่นเอกสารของพ่อแม่คะ ยื่นเอกสารของเราเอง

   4. ระยะเวลาที่เขียนในเอกสารรับรองงาน ระยะเวลาลางานเราควรเขียนแค่ 1 เดือนคือช่วงเวลาที่เราเรียนจริงๆ หรือ 2 เดือน เพราะเราตั้งใจจะไปประมาณ 2 เดือน
   สองเดือนคะ ต้องเป็นระยะเวลาทั้งหมดที่เราไม่ได้อยู่เมืองไทยคะ

   ลบ
 14. ขอบคุณมากนะคะ สัมภาษณ์สิ้นเดือนนี้ เริ่มตื่นเต้นแล้ว

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ19 พฤษภาคม 2556 06:42

  รบกวนถามค่ะ
  คือจะทำ France Schengen VISA จากอังกฤษ
  มีเงินในบัญชีที่นี่แล้ว จำนวนเงินพอ แต่เพิ่งเปิดบัญชี เก็บเงินไว้ยังไม่ถึง 2 เดือน
  สามารถเอาบัญชีนี้ โชว์ bank statement ได้รึเปล่าคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 05:34

  สวัสดีค่ะคุณนุ้ย รบกวนถามเรื่องทำวีซ่าไปปราก สาธารณรัฐเช็ก
  เงินคงบัญชีควรจะต้องมีเท่าไหร่คะ อย่างน้อยกี่เดือน
  ไป 8 วันค่ะ เห็นเพื่อนบอก บรษัทรับทำวีซ่า บอกว่าต่้องมีเงินคงบัญชี 150,000.- 300,000.- บาทอย่างน้อยหกเดือน
  แล้วการขอวีซ่าำปเช็ก ต้องไปทำเอง หรือให้บริษัทรับทำได้คะ?

  ตอบลบ
 17. การคิดเงินในบัญชีว่าเพียงพอหรือไม่ ให้คิดจากจำนวนวันที่เราเดินทางคูณด้วยร้อยเหรียญนะคะ เจ้าหน้าที่เขาถือว่าอยูู่ในต่างประเทศต้องมีเงินอย่างน้อยวันละร้อยเหรียญ จากนั้นบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมเงินที่ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงินติดบัญชีไว้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ จากนั้นตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า เราจัดการการใช้จ่ายการเงินอย่างไรบ้าง มันจะมีบางครั้งที่เขาถามว่า ใครอออค่าใช้จ่ายให้ คิดว่าเงินจะพอไหม หากไม่พอจะทำอย่างไร หรือมีแผนการเดินทาง การใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้นะคะ เตรียมตอบไว้ก่อนคะ

  วีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูเอกสารของผู้ยื่นเป็นหลัก เพราะถือว่าหากจะเดินทางท่องเที่ยว ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า มีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตัวเอง และมีเงินเก็บพอสมควร หากให้ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ แสดงถึงหลักฐานการทำงานที่ไม่มั่นคง มีผลถึงหลักฐานที่แสดงว่าจะกลับเมืองไทย หากการงานไม่มั่นคง ไม่มีเงินเก็บ อาจละทิ้งงานที่เมืองไทย ไปทำงานที่อเมริกาได้ จะทำให้ผู้ยื่นไม่มีความน่าเชื่อถือได้ แต่หากเป็นนักเรียน ยังไม่มีรายได้ สามารถใช้บัญชีธนาคารของผู้ปกครองได้ ส่วนวีซ่านักเรียน แลกเปลี่ยน เข้าร่วมโครงการ คู่หมั้น แต่งงาน เจ้าหน้าที่ดูบัญชีธนาคารและหลักฐานอื่นๆ ของสปอนเซอร์ประกอบด้วย

  ทางที่ดีที่สุด ใช้บัญชีที่มีเงินเดือนของตัวเองหมุนเวียนตลอดคะ ให้ได้นานเป็นปีๆ ยิ่งดีคะ ตั้งแต่เราเริ่มทำงานคะ เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ต้องการดูว่าเรามีเงินมากแค่ไหน แต่เขาต้องการเช็คสถานภาพทางการเงินในแต่ละเดือนว่าเรามีเงินเข้ามากน้อยแค่ไหน เก็บมากน้อยแค่ไหน เพียงพอไหมที่จะใช้จ่ายในต่างประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวหรือไม่นะคะ

  เขาดูเงินเดือนที่เราได้รับในแต่ละเดือน กับเงินในบัญชีประกอบกันนะคะ หากมีเงินในบัญชีมากกว่าเงินเดือน ควรแสดงที่มาของรายได้ในทางอื่นด้วย เช่น เงินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจอิสระนอกเวลา เงินของขวัญ โบนัสต่างๆ เพราะทางหากเราเอามาใส่เลย เขาก็จะคิดว่าเราจงใจแต่งบัญชี ยืมเงินคนอื่นมาใส่ ทำให้เครดิตเราเสียไปคะ สถานทางการเงิน และความมั่นคงในการงานของเราจะไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้สถานะที่จะยืนยันว่าเราจะกลับไทยลดความน่าเชื่อถือลงมากคะ หลักๆ แล้วภาระผูกพันที่ไทย เขาจะดูที่หน้าที่การงานคะ ถ้ามั่นคงจริง ยังไงเราก็ต้องกลับมาทำงานอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มั่นคง ทำงานไป เงินเก็บก็ไม่มี หรือมีน้อย เขาก็จะคิดว่าเรามีโอกาสทิ้งงาน ไม่กลับมาไทยได้คะ

  ทำเองได้เลยคะ ไม่ต้องผ่านบริษัทคะ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ24 พฤษภาคม 2556 21:02

  สวัสดีค่ะ คุณนุ้ย
  รบกวนสอบถามค่ะ ถ้าหากว่าไม่ได้ไปท่องเที่ยวแต่ไปศึกษาดูงานจะขอวีซ่าแบบไหนคะ คือว่าทางบริษัทจะพาลูกจ้างกลุ่มหนึ่งไปเดนมาร์กแล้วจะออกค่าใช้จ่ายให้แบบนี้จะขอยากไหมคะ พอดีอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วีซ่าแบบศึกษาดูงาน ถ้าบริษัทรับรองให้ไม่ยากเลยคะ ขอวีซ่าได้ที่กรุงเทพนะคะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยคะ http://vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/

   ลบ
 19. สวัสดีค่ะ คุณนุ้ย
  รบกวนปรึกษาค่ะ ได้วีซ่าแชงเก้นจากสถานทูตออสเตรียมาแล้ว ดูวันที่ตามวีซ่าที่ได้มาว่า until 2 ก.ค.2556 แต่ไม่ได้ดู Duration of stay น่ะค่ะ ว่าเป็น 9 days ทีนี้ก็นึกว่าอยู่ได้ถึงวันที่ 2 ก.ค.2556 ก็ไปจัดการทริปเที่ยวออสเตรีย - สวิต วันที่ 9 - 24 มิ.ย.56 พอไป check in ที่สายการบินเมื่อวาน (9 ก.ค.56) ถึงได้ทราบว่ารูทการเดินทางเกินวันที่วีซ่าอนุญาต ก็เลยขอเลื่อนตั๋วการเดินทางไปก่อน
  สอบถามหน่อยค่ะว่าจะทำยังไงเพื่อเพิ่มจำนวนวันวีซ่า หรือขอขยายระยะเวลาการอยู่จากจำนวนวันที่ได้ตามวีซ่าได้บ้างหรือเปล่าคะ เพราะทั้งเครื่องไปซูริค กับที่พักได้จองไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ
  ปล.เพื่อนอีก 2 คนเดินทางไปเวียนนาแล้วตามกำหนดแต่เลื่อนไฟลท์กลับให้อยู่ในจำนวนวันของวีซ่า เพราะมีกำหนดแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่เวียนนา 9 - 16 มิ.ย.56 จะติดต่อสถานทูตไทยที่โน่นเพื่อขยายระยะเวลา แล้วไปเที่ยวตามทริปเดิมถึง 24 ได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองโทรติดต่อสถานทูตดูนะคะ แต่ในกรณีนี้เขาก็จะถามเหตุผลว่าทำไมถึงเลื่อน หรือขยายเวลานะคะ

   ลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2556 07:51

  สวัสดีค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ พลอยมีกำหนดไปยื่นวีซ่าเชงเกนที่สถานทูตเยอรมันเดือนกรกฎานี้อ่ะค่ะ กำหนดไป เดือนสิงหาคม 1 เดือน แต่ไม่แน่ใจว่าใบเชิญจำเป็นที่จะต้องออกจากทางการที่อำเภอที่แฟนเราอยุ่ไหม หรือ เป็นหนังสือแบบทางการที่แฟนทำขึ้นมาให้พร้อมระบุรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดและแสดงหลักฐานการเงินว่าเค้าสามารถออกค่าใช้่จ่ายตรงนี้ให้กับเราได้ แฟนเป็นทนาย พอเค้าอ่านดูเค้าบอกว่าไม่จำเป็นต้องออกจากที่อำเภอ (เค้าอ่านเวอรชั่นภาษาเยอรมัน พลอยอ่านเวอรชั่นภาษาไทย ไม่รู้ว่าเค้าเขียนต่างกันหรือป่าว) หลักฐานที่เค้าจะให้เราก็เพียงพอแล้ว แต่พอพลอยอ่านในเวปไซดของสถานทูตเค้าระบุให้เป็นใบเชิญและรับรองค่าใช้จ่ายจากทางอำเภอ พลอยก็เลยสับสน หากมีเพื่อนที่เคยยื่นในเคสนี้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ส่วนทางพลอยเองมีเอกสารใบรับรองงานจากบริษัทเก่าที่เคยทำมาสองปี ลาออกเนื่องจากมาขายของ แต่ไปไม่รอด เลยมาทำกับเพื่อน ได้สามเดือนค่ะ เพื่อนจะออกใบรับรองให้ และใบอนุญาติลางาน และมีหนังสือรับรองจากมหาลัยสุโขทัยว่าเป็นนักศึกษาที่นั่นมีสอบเดือนตุลาคม ไม่มีเงินเก็บหรือที่ดิน ไม่ทราบว่าหลักฐานอื่นๆที่จะแสดงการกลับประเทศมีอะไรอีกบ้างค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สำหรับเยอรมัน ใบเชิญต้องออกอย่างเป็นทางการจากราชการนะคะ หลายคนใช้ใบเชิญที่ทำขึ้นเอง วีซ่าไม่ผ่านคะ นุ้ยมีพี่ที่เขาเคยยื่นวีซ่า ตอนนี้แต่งงานอยู่ที่เยอรมันแล้ว เขาบอกว่าให้ใช้ใบเชิญที่ออกจากทางราชการดีที่สุดคะ

   ส่วนหลักฐานว่าจะกลับมาประเทศ ใช้ใบรับรองนักศึกษาได้เลยคะ ถ้าจะให้ดีขอให้อาจารย์ที่คณะเขียนจดหมายรับรองให้เราว่าเราเป็นนักศึกษา เรียนมาแล้วกี่ปี และจะต้องกลับมาสอบในวันที่เท่าไหร่ ประมาณนี้นะคะ เป็นภาษาอังกฤษนะคะ

   ลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2556 09:47

  ต่อ.... แต่ก็เคยออกนอกประเทศแต่เฉพาะในเอเชียเท่าน้นนะค่ะ ไม่รู้จะช่วยได้ไหม มาเล สิงคโปร ฮ่องกง มาเก๊า

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ช่วยได้ในระดับหนึ่ง หลังจากที่เขาพิจารณาหลักฐานเบื้องต้นของเราแล้ว ถ้าถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ ก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้วีซ่าผ่านได้ง่ายขึ้นคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2556 02:03

   ขอบคุณมากค่ะคุณนุ้ย พลอยจะมาอัพเดตให้ฟังนะค่ะ

   ลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ11 มิถุนายน 2556 06:43

  สวัสดีค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ได้วีซ่าท่องเที่ยวจากสถานฑูตเยอรมันเป็นเวลา 2 ปี มีระบุไว้ในวีซ่าค่ะ และมีข้อความว่า besuch-/geschäftsvisum erwerbstätigkeit nicht gestattet max.90 tage/halbjahr อยากทราบความหมายค่ะ ช่วยอธิบายและยกตัวอย่างด้วยค่ะ ไม่เข้าใจ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เดี๋ยวจะหาเพื่อนที่เก่งภาษาเยอรมันแปลให้นะคะ นุ้ยได้แต่อังกฤษกับไทยคะ

   ลบ
  2. วีซ่าเยี่ยมเยียนหรือวีซ่าธุรกิจไม่ได้รับอนุญาติให้ทำงาน มากที่สุด 90 วัน หรือ ครึ่งปี

   ประโยคแรกวีซ่าเยี่ยมเยียนหรือวีซ่าธุรกิจ
   ประโยคที่สอง ไม่ได้รับอนุญาติให้ทำงาน
   ประโยคที่สาม มากที่สุด เก้าสิบ / ครึ่งปี

   ลบ
 23. สวัสดีค่ะ อันดับแรกขอชื่นชมคุณนุ้ย นะคะ ที่เปิด blog นี้ เป็นประโยชน์และเป็นกุศลอย่างยิ่ง
  ดิฉันเป็นพนักงานธนาคาร อายุ 56 ปี เออรี่รีไทร์เมื่อไม่นานมานี้ มีโครงการจะไปท่องเที่ยวประเทศลิทัวเนียในเดือนสิงหาคม ประมาณ 10 วัน ได้โทรศัพท์สอบถามไปที่สถานกงศุลแล้วแจ้งว่า วีซ่าลิทัวเนียต้องไปทำที่สถานทูตลิทัวเนียในประเทศจีน หรือ ประเทศอินเดีย ในกรณีนี้ท่องเที่ยวประเทศเดียว จะสามารถขอวีซ่าเชงเกนที่สถานทูตเยอรมันได้ไหมคะ (ไม่เข้าท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน) และหลักฐานทางการเงินใช้สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินได้ไหมคะ กรุณาให้คำแนะนำด้วยนะคะ
  ท้ายนี้ ขอให้คุณนุ้ยและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน มั่งมี ศรีสุข บุญรักษานะค

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยินดีเป็นอย่างยิ่งคะ ขอบคุณที่เข้ามาอ่านบล็อกคะ และขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยนะคะ

   หลักฐานทางการเงินควรเป็น Bank Statement และ Bank Guarantee คะ อันนี้ไปขอที่ธนาคารออมสินได้เลยคะ เอาออกให้เป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาประมาณสองสามวันก็ได้แล้วคะ หรือถ้าไปขอที่สำนักงานใหญ่ก็วันเดียวได้เลยคะ เมื่อมีทั้งสองอย่างนี้แล้วก็เพิ่มสลากออมสินพิเศษไปด้วยกันได้เลยคะ

   ขอให้โชคดีได้วีซ่านะคะ ได้ผลยังไงแล้วบอกนุ้ยด้วยนะคะ

   ลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ12 มิถุนายน 2556 07:29

  ขอบคุณค่ะคุณนุ้ย รอได้ค่ะ

  ตอบลบ
 25. สวัสดีค่ะ Kนุ้ย ตอนนี้ได้ใบเชิญมาแล้วอยากรู้ว่าการกรอกฟอร์มวีซ่าเยี่ยมต้องกรอกแบบไหนคะแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ
 26. ทางโน้นเป็นสปอนเซอร์ให้ค่ะทุกอย่างแล้วทีนี้เราเองเคยโดนปฎิเสธวีซ่าเชงเก้นสวีเดนสองรอบญาติการันตีเลยทำพาสใหม่อยากทราบเปอร์เซนต์ค่ะว่าจะผ่านไม๊คะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เขาได้บอกเหตุผลเปล่าคะ ว่าทำไมถึงปฏิเสธ

   ลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2556 04:17

  รบกวนด้วยค่ะ จะขอวีซ่าเชงเก้น ไปเยอรมัน แต่อยากทราบว่า statement จากธนาคาร จำเป็นต้องเป็นทางการมั๊ยคะ หรือว่าสามารถขอ statement จากธนาคารแบบธรรมดาก็ได้คะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องขอทั้ง Bank Statement and Bank Guarantee คะ บอกธนาคารว่าจะใช้ยื่นขอวีซ่า เขาจะมีแบบฟอร์มของเขาอยู่คะ

   ลบ
 28. สวัสดีค่ะ ดิฉันต้องการไปท่องเที่ยวที่ออสเตรียโดยมีคนเชิญจากที่นั่น 3 เดือน ไม่ทราบว่าเอกสารประจำตัวของดิฉัน เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. บัตรประชาชนไม่ต้อง เพราะมันมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่แล้ว ทะเบียนบ้านแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยคะ

   ลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2556 01:35

  สวัสดีค่ะ อยากขอสอบถามเกี่ยวกับการทำเชงเก็นวีซ่าหน่อยค่ะ พอดีว่าจะไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ โดยจะทำวีซ่า Student Visitor 11 เดือน และต้องการทำเชงเก็นวีซ่าไปประเทศฝรั่งเศษ จะสามารถทำได้ไหมคะ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ หรือว่าควรจะขอจากประเทศไทยดีคะ แล้วต้องไปขอที่ไหนคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไปทำที่อังกฤษก็ได้คะ อ่านเพิ่มเติมที่เว็บนี้นะคะ บอกข้อมูลสิ่งที่ต้องเตรียมและวิธีการทำวีซ่าไปฝรั่งเศส จากประเทศอังกฤษคะ

   http://blog.jirach.com/travel/apply-france-schengen-visa-from-uk/

   ลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2556 08:13

  สวัสดีค่ะ อยากขอทราบรายละเอียดค่ะ คือจะเดินทางไปท่องเที่ยว 3 ประเทศกับทางมหาวิทยาลัย คือเยอรมัน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยมโดยประเทศแรกเป็นเยอรมัน เป็นเวลา 8 วันค่ะ แล้วมีเอกสารที่ทัวร์ขอมาเป็นstatement และ Bank Gaurantee บัญชีออมทรัพย์ค่ะ ทีนี้บัญชีออมทรัยพ์เป็นบัญชีเงินเดือนซึ่งมีอยู่แค่สามหมื่นกลางๆ แต่มีบัญชีฝากประจำอีก 2บัญชี บัญชีแรกหกหลักกลางๆ บัญชีที่สอง ห้าหลักกลางๆ แต่ไม่มีการเคลื่อนไหวเท่าไหร่เลยค่ะ อย่างนี้พอจะผ่านไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้ามีเงินเพียงพอต่อการท่องเที่ยว ก็โอเคแล้วคะ

   ลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ10 กรกฎาคม 2556 22:01

  สวัสดีครับ พอดีจะสวิสเซอแลนด์กับแฟนแปดวัน เสตทเมนท์ของผมไม่มีปัญหาครับ แต่ของแฟน มีสองแบงค์ แบงค์หนึ่งเป็นเงินเดือนใช้หมดทุกเดือน แบงค์หนึ่งเป็นเงินเก็บมีประมาณแสนนึง ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหากับการขอวีซ่าไหม แต่จริงๆแล้วผมเป็นคนคัพเวอร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ10 กรกฎาคม 2556 22:03

   เอ่อ แล้วรบกวนถามเรื่องบัตรเครดิต ที่เค้าบอกให้ถ่ายไปด้วย ถ่ายยังไงเหรอครับ

   ลบ
  2. เรื่องบัญชีเงิน ให้ใช้แบงค์ใดแบงค์หนึ่งนะคะ เอาเงินจากแบงค์ที่มีเงินก้อน ไปใส่แบงค์เงินเดือนที่หมุนเวียนบ่อยๆ ก็ได้คะ แล้วก็ชี้แจงรายละเอียดของเงินเก็บไว้ได้จากไหน อย่างไร ประมาณนี้แหละคะ ให้ธนาคารออกทั้ง Bank Statement and Bank Guarantee นะคะ ใช้สองอย่างรวมกันคะ

   ส่วนเรื่องบัตรเครดิต ก็ถ่ายเหมือนเราถ่ายสำเนาบัตรประชาชนคะ เอาบัตรเครดิตทุกใบที่มีชื่อเราอยู่คะ วางบนกระดาษแผนเดียวกันเลยนะคะ

   ลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2556 07:57

  อยากสอบถามว่า Bank Statement and Bank Guarantee ที่จะไปยื่นขอวีซ่าออสเตรียเกิน 1 เดือนได้รึป่าวคะ คือพอดีเคยขอไปยื่นขอวีซ่าอังกฤษมื่อเดือนที่แล้ว แต่จะไปขอวีซ่าที่ออสเตรียเพิ่มคะ คือสามารถใช้อันเดิมได้ หรือต้องขอใหม่คะ (มันเกิน 1 เดือนนะคะ)
  ขอบคุณคุณนุ้ยล่วงหน้านะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอใหม่ดีกว่าคะ ถ้าเกินเดือนไปแล้ว มันจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้วคะ

   ลบ
 33. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 34. สวัสดีค่ะคุณนุ้ย รบกวนสอบถามเรื่องแพลนการเดินค่ะ ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ จะไปเที่ยวเยอรมันประมาณ 3 อาทิตย์ค่ะ ถ้าเกิดว่าเราจะไปพักกับเพื่อน ทั้งเพื่อนคนไทยและเยอรมันที่นู่น เราต้องมีจดหมายอะไรไหมคะ หรือว่ามีแค่ที่อยู่ก็พอแล้ว แล้วอธิบายว่ารู้จักกันได้ยังไง เคยเจอกันมาก่อนไหม แบบนี้พอจะได้ไหมคะ ?

  เรื่องหลักฐานทางการเงิน ใฟ้คุรพ่อเป็นสปอนเซอร์ ถ้ามีแค่ bank guarantee อย่างเดียวพอไหมคะ พอดีว่าคุณพ่อไม่ได้อยู่ไทย ไม่สามารถกลับมาทำธุระให้ได้ค่ะ มีบัญชีเงินเก็บตัวเองห้าหมื่น(ไม่ค่อยเคลื่อนไหว) กับบัญชีทีใช้ปกติเงินเข้าแต่ละเดือนไม่ถึงสองหมื่น จะใส่ประกอบกันไปได้ไหมเอ่ยยยย

  ขอบคุณมากนะค่ะ :))
  หมายเหตุ ข้อความก่อนหน้าที่ลบเพราะกลับมาเพิ่มเติมเนื้อหาค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ให้เพื่อนส่งจดหมายเชิญมาให้นะคะ ส่วนเรื่องการเงินใช้ของคุณพ่อได้เลยคะ ไม่มีปัญหา เอาทั้ง Bank Statement and Bank Guarantee นะคะ เอาบัญชีที่มีเงินเพียงพอกับการเดินทางท่องเที่ยว หรือเอาของคุณแม่ก็ได้นะคะ ที่มีเงินเคลื่อนไหว และเพียงพอกับการเดินทางคะ

   ดูตัวอย่างจดหมายเชิญที่นี่นะคะ
   http://ready2gointer.blogspot.com/2012/03/blog-post_906.html

   ลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2556 14:44

  มีประเทศไหนบ้างที่ คนไทยสามารถทำวีซ่า on arrivalได้บ้างค่ะ

  ตอบลบ
 36. รบกวนสอบถามว่า ถ้าจะทำวีซ่าไปฝรั่งเศส ไปบ้านแฟนที่โน่นต้องมีเงินในบัญชีเท่าไรคะ ทำวีซ่าท่องเที่ยวหรือทำจดหมายเชิญ อันไหนจะง่ายกว่ากันคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้ามีแฟนอยู่ที่โน่นให้แฟนส่งจดหมายเชิญมาให้ก็ได้นะคะ ส่วนเงินในบัญชีต้องมีเพียงพอต่อการท่องเที่ยวคะ การคิดเงินในบัญชีว่าเพียงพอหรือไม่ ให้คิดจากจำนวนวันที่เราเดินทางคูณด้วยร้อยเหรียญนะคะ เจ้าหน้าที่เขาถือว่าอยูู่ในต่างประเทศต้องมีเงินอย่างน้อยวันละร้อยเหรียญ จากนั้นบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมเงินที่ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงินติดบัญชีไว้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ จากนั้นตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า เราจัดการการใช้จ่ายการเงินอย่างไรบ้าง มันจะมีบางครั้งที่เขาถามว่า ใครอออค่าใช้จ่ายให้ คิดว่าเงินจะพอไหม หากไม่พอจะทำอย่างไร หรือมีแผนการเดินทาง การใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้นะคะ เตรียมตอบไว้ก่อนคะ

   ลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2556 18:16

  สวัสดีค่ะคุณนุ้ย พอดีกำลังหาที่เรียนต่อปริญญาเอกที่สวีเดนค่ะ อยากสอบถามว่าจะต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ค่ะ ก่อนที่จะไปยื่นขอวีซ่าค่ะ
  ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องมีเงินเพียงพอต่อค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาคะ คิดตามสกุลเงินของประเทศที่จะไปเรียนคะ

   ลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน 2556 00:14

  สวัสดีค่ะ ดิฉันกำลังจะไปเยี่ยมลูกที่เดนมาร์กแต่แฟนดิฉันไม่ได้ทำงาน มานานหลายปี ถ้าเขาส่งจดหมายเชิญมาให้ ไม่ทราบว่ามีโอกาสผ่านมั้ย เพราะถ้าไปแล้วเขาบอกว่าญาติเค้าจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าไม่ได้ทำงานผ่านยากนะคะ ให้คนที่ออกค่าใช้จ่ายเป็นคนเชิญจะดีกว่าคะ

   ลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน 2556 03:00

  สวัสดีค่ะ ดิฉันกำลังจะไปเยี่ยมลูกที่เดนมาร์ก ซึ่งดิฉันกับแฟนได้จดทะเบียนหย่ามาแล้วหลายปี อดีตแฟนดิฉันไม่ได้ทำงานมาหลายปีและอาศัยอยู่กับลูก 2 คน ถ้าเขาส่งจดหมายเชิญมาให้ ไม่ทราบว่ามีโอกาสผ่านมั้ยโดยญาติเค้าจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ และดิฉันกำลังจะลาออกจากงานเพื่อจะไปเยี่ยมเค้าทั้งสองคนโดยเฉพาะ วีซ่าที่เราจะต้องขอคือประเภทไหนคะ เยี่ยมญาติหรือเยี่ยมแฟน ถ้าเราลาออกจากงานแล้วในใบหนังสือรับรองการทำงานจะต้องระบุวันกลับด้วยมั้ยคะ ระยะเวลาที่จะไปคือประมาณ 2 เดือน ช่วยกรุณาตอบคำถามนี้้ด้วยนะคะ คือดิฉันไม่ได้เจอลูกมา 8 ปีกว่าแล้วตั้งแต่เขาไปตอนเด็ก อยากได้ีซ่าเดนมาร์กมากๆค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วีซ่าเยี่ยมญาติคะ ถ้าลาออกจากงานแล้วก็ระบุวันกลับ แล้วบอกว่ากลับมาจะทำอะไรต่อคะ เพราะถ้าลาออกแล้ว ไม่มีแผนจะทำอะไรต่อ วีซ่าจะผ่านยากคะ ถือว่าเราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะกลับประเทศไทย หลักฐานที่เราจะต้องแสดงเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าเรามีภาระผูกพันกับไทย เช่น หน้าที่การงาน การเรียน การทำธุรกิจ การถือครองบ้าน ที่ดิน การดูแลผู้ป่วย การเลี้ยงดูบุตร เป็นต้นคะ

   ลบ
  2. ให้ทางลูก หรือผู้ปกครอง ส่งเอกสารใบสูติบัตรของลูกมาด้วยนะคะ

   ลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2556 00:46

  ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณนุ้ย

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2556 00:58

  ขอถามเพิ่มเติมนะคะ คือดิฉันเป็นคนถือใบสูติบัตรของลูกอยู่น่ะค่ะ เพราะเกิดที่เมืองไทย เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยมั้ยคะ และดิฉันเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ในพาสปอร์ตเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่แบบสมบูรณ์แล้ว ดิฉันจะต้องแปลใบเปลี่ยนชื่อไปโชว์ที่สถาณทูตเดนมาร์กอีกมั้ยคะ กรณีจดหมายเชิญ ลุงเค้าจะเป็นคนส่งมาให้แทนแต่ดิฉันกับลุงไม่เคยเจอกันแต่หน้าที่การงานเค้าดี เราแค่ติดต่อกันทางอีเมลล์และอินเตอร์เนท แบบนี้โอกาสวีซ่าจะผ่านมีมั้ยคะ และตอนนี้ที่ทำงานดิฉันกำลังจะอนุมัติให้ลาแบบไม่รับเงินเดือน กรุณาไขข้อข้องใจนี้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ ดิฉันตื่นเต้นที่จะได้เจอลูกจริงๆ _นันท์นภัส

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. - เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยคะ
   - ส่วนถ้าเคยเปลี่ยนชื่อ ต้องแปลเอกสารการเปลี่ยนชื่อทุกชิ้นเป็นภาษาอังกฤษคะ
   - ถ้าไม่เคยเจอกันมาก่อน โอกาสผ่านยากคะ เพราะถือว่าความสัมพันธ์ไม่มั่นคง ถ้าจะให้ดี ให้คุณลุงเขียนจดหมายบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงรับรองให้เรา ประมาณนี้คะ

   ลบ
 42. ขอสอบถามหน่อยนะคะ ประกันสุขภาพ (medical insurance) ที่จะใช้ขอวีซ่าเบลเยี่ยมต้องทำที่ไหนคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทำของเอไอจีนะคะ เป็นประกันภัยการเดินทางที่ดีมาก ดูแล ครอบคลุม ราคาไม่แพงคะ ติดต่อได้ตามนี้เลยนะคะ

   บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
   ชั้น 21-23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

   บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   ชั้น 9 อาคารวรวิทย์ เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500Call Center
   ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107554000283

   ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
   โทรศัพท์: +66 2649 1999
   โทรสาร: +66 2649 1998
   E-mail: Callcenter.th@aig.com

   แนะนำติชมการบริการ ติดต่อเรื่องร้องเรียน
   โทรศัพท์: +66 2649 1596
   โทรสาร: +66 2649 1599
   E-mail: Complaint.th@aig.com

   ลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ7 ตุลาคม 2556 00:10

  รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ วางแผนจะไปเที่ยวยุโรปกับน้องสาว แต่เราไม่ได้ทำงานประจำมาหลายปีแล้วแต่ก็มีเงินหมุนเวียนเข้าออกตลอดทุกเดือนและเราเคยได้วีซาเชงเก้นมาแล้วสองครั้งแต่เมื่อตั้งเกือบสิบปีมาแล้วค่ะ ส่วนน้องสาวทำงานประจำหน้าที่การงานดีเงินในบัญชีก็ไม่มีปัญหาในการขอวีซ่าแน่นอน แบบนี้ถ้าไปยื่นวีซ่าด้วยกันพร้อมกันให้น้องทำรับรองค่าใช้จ่ายเราไปด้วยเลยแบบนี้น่าจะดีกว่ามั้ยคะ เป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยค่ะ หรือมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูเอกสารของผู้ยื่นเป็นหลัก เพราะถือว่าหากจะเดินทางท่องเที่ยว ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า มีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตัวเอง และมีเงินเก็บพอสมควร หากให้ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ แสดงถึงหลักฐานการทำงานที่ไม่มั่นคง มีผลถึงหลักฐานที่แสดงว่าจะกลับเมืองไทย หากการงานไม่มั่นคง ไม่มีเงินเก็บ อาจละทิ้งงานที่เมืองไทย ไปทำงานที่อเมริกาได้ จะทำให้ผู้ยื่นไม่มีความน่าเชื่อถือได้ แต่หากเป็นนักเรียน ยังไม่มีรายได้ สามารถใช้บัญชีธนาคารของผู้ปกครองได้ ส่วนวีซ่านักเรียน แลกเปลี่ยน เข้าร่วมโครงการ คู่หมั้น แต่งงาน เจ้าหน้าที่ดูบัญชีธนาคารและหลักฐานอื่นๆ ของสปอนเซอร์ประกอบด้วย

   ทางที่ดีที่สุด ใช้บัญชีที่มีเงินเดือนของตัวเองหมุนเวียนตลอดคะ เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ต้องการดูว่าเรามีเงินมากแค่ไหน แต่เขาต้องการเช็คสถานภาพทางการเงินในแต่ละเดือนว่าเรามีเงินเข้ามากน้อยแค่ไหน เก็บมากน้อยแค่ไหน เพียงพอไหมที่จะใช้จ่ายในต่างประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวหรือไม่นะคะ

   เขาดูเงินเดือนที่เราได้รับในแต่ละเดือน กับเงินในบัญชีประกอบกันนะคะ หากมีเงินในบัญชีมากกว่าเงินเดือน ควรแสดงที่มาของรายได้ในทางอื่นด้วย เช่น เงินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจอิสระนอกเวลา เงินของขวัญ โบนัสต่างๆ เพราะทางหากเราเอามาใส่เลย เขาก็จะคิดว่าเราจงใจแต่งบัญชี ยืมเงินคนอื่นมาใส่ ทำให้เครดิตเราเสียไปคะ สถานทางการเงิน และความมั่นคงในการงานของเราจะไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้สถานะที่จะยืนยันว่าเราจะกลับไทยลดความน่าเชื่อถือลงมากคะ หลักๆ แล้วภาระผูกพันที่ไทย เขาจะดูที่หน้าที่การงานคะ ถ้ามั่นคงจริง ยังไงเราก็ต้องกลับมาทำงานอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มั่นคง ทำงานไป เงินเก็บก็ไม่มี หรือมีน้อย เขาก็จะคิดว่าเรามีโอกาสทิ้งงาน ไม่กลับมาไทยได้คะ

   การคิดเงินในบัญชีว่าเพียงพอหรือไม่ ให้คิดจากจำนวนวันที่เราเดินทางคูณด้วยร้อยเหรียญนะคะ เจ้าหน้าที่เขาถือว่าอยูู่ในต่างประเทศต้องมีเงินอย่างน้อยวันละร้อยเหรียญ จากนั้นบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมเงินที่ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงินติดบัญชีไว้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ จากนั้นตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า เราจัดการการใช้จ่ายการเงินอย่างไรบ้าง มันจะมีบางครั้งที่เขาถามว่า ใครอออค่าใช้จ่ายให้ คิดว่าเงินจะพอไหม หากไม่พอจะทำอย่างไร หรือมีแผนการเดินทาง การใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้นะคะ เตรียมตอบไว้ก่อนคะ

   ลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ11 ตุลาคม 2556 02:09

  สวัสดีค่ะ
  พอดีจะไปเยี่ยมแฟนที่ออสเตรียช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าอ่ะค่ะ ว่าจะไปประมาน 30 วัน มีเงินใน statement ประมาน 150000 พอได้อยู่ไหมค่ะ พอดียังเป็นนักศึกษาอยู่เลยว่าจะให้แม่ sponsor ให้ค่ะ โดยทางแฟนจะส่งจดหมายเชิญมาอยู่ค่ะ แล้วก็จะรับรองค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ แบบนี้ visa จะมีปัญหาอยู่ไหมค่ะ แล้วถ้าไป 60 วัน จะได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้ามีเอกสารแสดงชัดเจนว่าเราจะกลับมาไทย ไม่มีปัญหาแน่นอนคะ

   การคิดเงินในบัญชีว่าเพียงพอหรือไม่ ให้คิดจากจำนวนวันที่เราเดินทางคูณด้วยร้อยเหรียญนะคะ เจ้าหน้าที่เขาถือว่าอยูู่ในต่างประเทศต้องมีเงินอย่างน้อยวันละร้อยเหรียญ จากนั้นบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมเงินที่ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงินติดบัญชีไว้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ จากนั้นตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า เราจัดการการใช้จ่ายการเงินอย่างไรบ้าง มันจะมีบางครั้งที่เขาถามว่า ใครอออค่าใช้จ่ายให้ คิดว่าเงินจะพอไหม หากไม่พอจะทำอย่างไร หรือมีแผนการเดินทาง การใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้นะคะ เตรียมตอบไว้ก่อนคะ

   ให้ขอเอกสารทั้ง Bank Statement และ Bank Guarantee นะคะ

   ลบ
 45. คุณ จำเป็นต้อง กู้เงิน เพื่อ เริ่มต้นธุรกิจ? ฉันกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แอนเดอ ที่เรานำเสนอ ทุกชนิด ของเงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืม บริษัท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ นักศึกษา และเงินกู้ยืม ธุรกิจ หากคุณสนใจ ของเงินให้กู้ยืม นี้คุณต้อง ส่งอีเมลถึงเรา ผ่านทางอีเมล์ ::: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อที่

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ30 ตุลาคม 2556 02:31

  รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยน่ะค่ะ พอดีจะไปเที่ยวเบลเยี่ยมกับน้องชายและประเทศใกล้เคียง 16 วันโดยให้เพื่อนสนิทที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่นู่นเขียนจดหมายเชิญว่าจะพักที่อพาทเม้นเพื่อนตลอดทริป แต่ปัญหามีอยู่ว่าน้องชายอายุ20 แต่ไม่ได้ศึกษาต่อแล้วตอนนี้กำลังอยู่ช่วยกิจการพ่อแม่อยู่ที่บ้าน ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อย
  แข็งแรง ไม่มีหนังสือรับรองการเรียนกับทำงาน ค่าใช้จ่ายตลอดทริปของเรามีพ่อแม่ออกให้ ส่วนตัวผู้เขียนเอง กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลับเอแบค ในกรณีจะเป็นการยากที่จะขอวิซ่าให้น้องชายมั้ยยค่ะ โดยหลักฐานที่คาดว่าจะเตรียมไปสำหรับน้องชายคือ การเขียนใบรับรองจากพ่อกับแม่ รูปถ่ายกิจการ โฉนด และ statement
  ของพ่อแม่ หลักฐานแค่นี้จะพอมั้ยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าพ่อแม่มีกิจการก็ให้เขียนจดหมายรับรองให้น้องว่าทำงานกับพ่อแม่ก็ได้คะ พร้อแนบเอกสารการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารที่ยืนยันว่าครอบครัวเราทำธุรกิจคะ

   ลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ30 ตุลาคม 2556 03:42

  สวัสดีค๊า จะรบกวนถามคุณนุ้ยนิดนึงค่ะ คือแพลนจะไปหาแฟนที่เบลเยี่ยมในช่วงปีใหม่นี้ประมาณสิบกว่าวัน คิดว่าจะขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยวไปซึ่งค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราจะจัดการเองหมด เอกสารทุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วค่ะทั้งเอกสารการเงิน รับรองจากที่ทำงาน และใบจองตั๋วเครื่องบิน ติดอยู่ตรงเอกสารเรื่องที่พักที่ยังคิดไม่ตก คือตอนแรกคิดว่าจะทำบุ๊คกิ้งจองโรงแรมในเว็บไปแล้วค่อยไปแคนเซิลทีหลังเอา (แต่ตรงนี้มันก็ควรจะมีบุ๊คกิ้งของทุกวันใช่มั้ยคะ) หรือเราควรจะให้เค้าเขียนจดหมายเชิญให้ไปพักด้วยตามจริง อยากขอคำแนะนำนิดนึงอ่ะค่ะ ว่าทำแบบไหนถึงจะไม่เป็นปัญหากับการขอวีซ่าค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ที่จริงก็ได้ทั้งสองอย่างเลยคะ จองโรงแรมก็ได้ ไม่มีปัญหาดีคะ จองแค่สองสามวันแรก แล้วบอกเขาว่าต่อๆ ไปเราจะ walk in เอา หรือถ้ามีเพื่อนผู้หญิง ก็ให้เขาทำเรื่องส่งจดหมายเชิญมาก็ได้คะ คือ เป็นเพื่อนของแฟน หรือพี่สาวแฟนเชิญก็ได้คะ ถ้าเราเคยรู้จักกับเขามาก่อน แต่ถ้าเพื่อนผู้ชาย นี่จะผ่านยากหน่อยนะคะ เพราะเขาคิดว่าเรามีแฟนที่โน่น เราอาจย้ายไปอยู่กับแฟน วีซ่าอาจไม่ค่อยผ่านคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ31 ตุลาคม 2556 04:39

   อย่างงี้ทำบุ๊คกิ้งโรงแรมน่าจะชัวร์กว่าเนอะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำ

   ลบ
 48. วันดี,
  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: calvinkingloanmanagementfirm@gmail.com

  เสนอสินเชื่อที่

  ตอบลบ
 49. วันดี,
  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: calvinkingloanmanagementfirm@gmail.com

  เสนอสินเชื่อที่

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2556 09:18

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ คือดิฉันได้เชงเก้นวีซ่า(ไปฟินแลนด์เป็นหลักค่ะ) ประเภท C มีอายุ 2 ปี ตุลา 13 ถึง ตุลา 15 อยากทราบว่า วีซ่าประเภทนี้ อยู่ฟินแลนด์ได้ครั้งละกี่วัน และต้องเว้นไปอีกกี่วัน ถึงกลับเข้ามาได้อีกค่ะ คือว่าตอนนี้ มีภาระต้องทำงานที่กรุงเทพฯ ด้วย แต่มีญาติสนิทป่วยอยู่ที่ รพ ที่ฟินแลนด์ด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประเภท C : short-term stay visa วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น ส่วนใหญ่แล้วจะขอเป็นวีซ่าประเภทนี้กัน รวมถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย และวีซ่าประเภทนี้ ไม่สามารถอยู่ใน EU ได้เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลารวมครึ่งปี

   ลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2556 05:51

  คุณนุ้ยค่ะ
  ขอสอบถามเพื่อความสบายใจหน่อยค่ะ
  ยื่นวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางไปฝรั่งเศสไปแล้ว หลักฐานการเงินยื่นเป็น Bank Guarantee กับ Book Bank ไปค่ะ (ไม่ได้มี Bank Statement) เจ้าหน้าที่ TLS บอกว่าความจริงไม่ได้ แต่จะยื่นไปให้ก่อน พอเข้าไปเช็คในระบบก็บอกว่าเอกสารไม่ครบ และอยู่ระหว่างกงศุลพิจารณา
  ขอท้าวความหน่อยนะคะว่า การเดินทางครั้งนี้ไปอังกฤษก่อน ซึ่งได้วีซ่ามาแล้ว
  เอกสารอื่น ๆ ก็มีหลักฐานการจองตั๋ว+ที่พัก เรียบร้อย /หนังสือรับรองการทำงานบริษัทใหญ่ มั่นคง เงินเดือน 6 หลักแต่เข้ามาทำงานประมาณ 7-8 เดือน/ Statement มี 6 หลักต้น ๆ

  ลักษณะแบบนี้จะมีปัญหาไหมค่ะ ระหว่างนี้ต้องติดต่อยื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หรือทางสถานฑูตเค้าจะติดต่อมาหากต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติม

  ช่วยตอบข้อสงสัยด้วยนะคะ ยื่นไปเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. เดินทาง 25 ธ.ค.-1 ม.ค. ค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ควรแนบแผนการเดินทาง และ Bank Statement ไปด้วยคะ ควรยื่นเพิ่มเลยจะดีกว่าคะ บางทีเขาก็ไม่ติดต่อมา เขาก็ตัดสินไปเลยคะ บางทีเอกสารไม่ครบ เขาก็ให้ไม่ผ่าน แล้วแต่ว่าเราเจอเจ้าหน้าที่แบบไหนนะคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2556 23:41

   ขอบคุณที่เข้ามาตอบค่ะ
   ยังคงกังวลใจอยู่ค่ะ เพราะตอนสมัครถามทาง TLS แล้วว่าทำอย่างไร เค้าก็บอกให้ยื่นไปก่อน ทั้ง ๆ ที่ในใบรับจะมีช่องที่บอกว่าสามารถมายื่นเอกสารได้ภายใน 14.30 น. แต่เค้าไม่ได้แนะนำอะไรเลยค่ะ

   อย่างนี้ติดต่อเข้าไปจะสามารถทำได้เหรอค่ะ เพราะในขั้นตอนตอนนี้เอกสารก็อยู่ที่สถานฑูตแล้ว แล้วคิดว่าจะเสียค่าใช้จ่ายอีกหรือไม่ค่ะ

   เอกสารเรื่องการเดินทางจะมีสำเนาวีซ่าอังกฤษ ส่วนตั๋วเครื่องบินระบุชัดเจนว่าลงเข้าที่อังกฤษ และออกที่ฝรั่งเศส ส่วนเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนด ตอนยื่นพยายามให้แล้ว เค้าไม่รับเลยค่ะ เช่น พาสปอร์ตก็รับแค่เล่มก่อนหน้าเล่มเดียว พาสปอร์ตผู้ร่วมเดินทางด้วย

   รบกวนแนะนำวิธีด้วยนะคะ
   ขอบคุณมากค่ะ

   ลบ
  3. ลองโทรไปถามเจ้าหน้าที่สถานทูต หรืออีเมลล์ก็ได้นะคะ เขาน่าจะให้คำปรึกษาได้ดีกว่าคะ

   ลบ
  4. สำหรับคำถามอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อผ่านทางอีเมลของแผนกวีซ่า สถานทูตฝรั่งเศส visas@ambafrance-th.org

   ลบ
  5. ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของ TLScontact / การทำการนัดหมาย/ ประเภทวีซ่าที่ต้องสมัคร/ คำถามทั่วไป/

   ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของ TLScontact ได้ที่หมายเลย 02 696 3888 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น.– 16.30 น. หรือส่งอีเมลที่ contact.th@tlscontact.com


   สำหรับคำถามอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อผ่านทางอีเมลของแผนกวีซ่า สถานทูตฝรั่งเศส visas@ambafrance-th.org

   ลบ
  6. ไม่ระบุชื่อ4 ธันวาคม 2556 22:34

   ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำค่ะคุณนุ้ย คิดว่าส่ง email โดยตรงไปที่สถานฑูตจะได้เรื่องมากกว่า

   Wish me luck^^

   ลบ
  7. มาอัพเดทค่ะ ว่าได้รับวีซ่าแล้ว และอยู่ระหว่างการเดินทาง
   โดยขั้นตอนเป็นแบบนี้ค่ะ
   ศ.13 ธ.ค. เขียนจม.ถึงสถานทูต (ไม่ตอบกลับ)
   จ.16 ธ.ค. เขียนจม.ถึง TLS มีจนท.โทรกลับแจ้งได้แค่ว่าอยู่ในขั้นตอน ถ้าคิดว่าไม่ทันต้องทำเรื่องดึงเล่มกลับล่วงหน้า 2 วันทำการ
   ศ.20 ธ.ค. เขียนจม.ถึงสถานทูตรอบ 2 หลังจากเช็คในเว็บตอนบ่าย 3 ไม่มีอะไร้คลื่อนไหว cc ถึง TLS (16.30 น.)
   ศ.20 ธ.ค. (17.00 น.) ได้รับว่ารับเล่มคืนได้
   จ.23 ธ.ค. จนท. TLS โทรแจ้งว่ารับเล่มได้ (ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
   จ.23 ธ.ค. รับเล่ม 5 นาที ได้วีซ่ามา 3 เดือน รอมา 12 วันทำการ
   อ.24 ธ.ค. (เข้าสู่เช้าพ.25 ธ.ค.) ออกเดินทางไปอังกฤษก่อนตามระเบียบ โดยไม่ต้องเลื่อนตั๋วกลับจากฝรั่งเศส (กรณีไม่ได้วีซ่า)

   สรุปทุกอย่างเร่งรีบ กังวล ตื่นเต้น เป็นบทเรียนตลอดการขอวีซ่าครั้งนี้ หวังว่าเดินทางถึงสถานที่จริงครั้งนี้ทุกอย่างจะผ่านฉลุย

   ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ HNY 2014

   ลบ
  8. ยินดีด้วยนะคะ เที่ยวให้สนุกคะ

   ลบ
 52. รบกวนสอบถามคะ ดิฉันจะขอวีซ่าไปเที่ยวปรากในเดือน มกราคม สงสัยเกี่ยวกับ Book Bank ควรเลือกเอาบัญชีไหนยื่นขอวีซ่าดีคะ ดิฉันมี2บัญชี 1.บัญชีที่เป็นเงินเก็บที่เป็นยอดเงินสนับสนุนในการท่องเที่ยวแต่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวทางบัญชี 2.บัญชีเงินเดือนที่มีเงินหมุนเวียนแต่ยอดเงินไม่สนับสนุนกับการท่องเที่ยว รึว่าดิฉันควรโอนยอดเงินจากบัญชีเงินเก็บมาเข้าไว้ในบัญชีเงินเดือนดีคะ

  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เอาอีกบัญชีไปไว้ในบัญชีที่เคลื่อนไหวก็ได้นะคะ แต่ก็ต้องระบุที่ไปที่มาของเงินด้วยคะ เช่น เงินโบนัส ธุรกิจ หรือเงินเก็บต่างๆ คะ

   ลบ
  2. รบกวนสอบถามอีกครั้งเกี่ยวกับแผนการเดินทางที่จะต้องใช้ประกอบกับการขอวีซ่าคะ แผนการท่องเที่ยวต้องละเอียดแค่ไหนคะ

   ลบ
  3. ดูตัวอย่างที่นี่นะคะ
   http://ready2gointer.blogspot.com/2012/03/blog-post_09.html

   ลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม 2556 04:47

  สอบถามหน่อยค่ะ พอดีบริษัทของสามี จะพาที่ทำงานไปเที่ยวเชค ออสเตรีย เป็นหมู่คณะ และสามารถพาภรรยาไปด้วยได้ค่ะ ดิฉันก็จะติดตามไปด้วย (แต่งงานจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล)
  พอดีในการเตรียมเอกสารขอวีซ่า ต้องแสดง statement
  อยากทราบว่า statement ต้องมีเงินอย่างน้อยกี่บาทคะ คือทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
  แต่ เงินไม่ได้เก็บในบันชีเงินเดือน คือจะไปซื้อหุ้น/กองทุนหรือฝากของสหกรณ์มหาลัยแทนค่ะ
  ถ้าให้ส่วนงานออกหนังสือรับรองสถานภาพและเงินเดือนให้ด้วย เพียงพอไหมคะ
  จะผ่านยากไหมคะ และต้องเตรียมทะเบียนสมรสไปด้วยไหมคะ เพื่อให้การของ่ายขึ้นเปล่าคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูเอกสารของผู้ยื่นเป็นหลัก เพราะถือว่าหากจะเดินทางท่องเที่ยว ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า มีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตัวเอง และมีเงินเก็บพอสมควร หากให้ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ แสดงถึงหลักฐานการทำงานที่ไม่มั่นคง มีผลถึงหลักฐานที่แสดงว่าจะกลับเมืองไทย หากการงานไม่มั่นคง ไม่มีเงินเก็บ อาจละทิ้งงานที่เมืองไทย ไปทำงานที่อเมริกาได้ จะทำให้ผู้ยื่นไม่มีความน่าเชื่อถือได้ แต่หากเป็นนักเรียน ยังไม่มีรายได้ สามารถใช้บัญชีธนาคารของผู้ปกครองได้ ส่วนวีซ่านักเรียน แลกเปลี่ยน เข้าร่วมโครงการ คู่หมั้น แต่งงาน เจ้าหน้าที่ดูบัญชีธนาคารและหลักฐานอื่นๆ ของสปอนเซอร์ประกอบด้วย

   ทางที่ดีที่สุด ใช้บัญชีที่มีเงินเดือนของตัวเองหมุนเวียนตลอดคะ เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ต้องการดูว่าเรามีเงินมากแค่ไหน แต่เขาต้องการเช็คสถานภาพทางการเงินในแต่ละเดือนว่าเรามีเงินเข้ามากน้อยแค่ไหน เก็บมากน้อยแค่ไหน เพียงพอไหมที่จะใช้จ่ายในต่างประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวหรือไม่นะคะ

   เขาดูเงินเดือนที่เราได้รับในแต่ละเดือน กับเงินในบัญชีประกอบกันนะคะ หากมีเงินในบัญชีมากกว่าเงินเดือน ควรแสดงที่มาของรายได้ในทางอื่นด้วย เช่น เงินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจอิสระนอกเวลา เงินของขวัญ โบนัสต่างๆ เพราะทางหากเราเอามาใส่เลย เขาก็จะคิดว่าเราจงใจแต่งบัญชี ยืมเงินคนอื่นมาใส่ ทำให้เครดิตเราเสียไปคะ สถานทางการเงิน และความมั่นคงในการงานของเราจะไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้สถานะที่จะยืนยันว่าเราจะกลับไทยลดความน่าเชื่อถือลงมากคะ หลักๆ แล้วภาระผูกพันที่ไทย เขาจะดูที่หน้าที่การงานคะ ถ้ามั่นคงจริง ยังไงเราก็ต้องกลับมาทำงานอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มั่นคง ทำงานไป เงินเก็บก็ไม่มี หรือมีน้อย เขาก็จะคิดว่าเรามีโอกาสทิ้งงาน ไม่กลับมาไทยได้คะ

   การคิดเงินในบัญชีว่าเพียงพอหรือไม่ ให้คิดจากจำนวนวันที่เราเดินทางคูณด้วยร้อยเหรียญนะคะ เจ้าหน้าที่เขาถือว่าอยูู่ในต่างประเทศต้องมีเงินอย่างน้อยวันละร้อยเหรียญ จากนั้นบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมเงินที่ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงินติดบัญชีไว้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ จากนั้นตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า เราจัดการการใช้จ่ายการเงินอย่างไรบ้าง มันจะมีบางครั้งที่เขาถามว่า ใครอออค่าใช้จ่ายให้ คิดว่าเงินจะพอไหม หากไม่พอจะทำอย่างไร หรือมีแผนการเดินทาง การใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้นะคะ เตรียมตอบไว้ก่อนคะ

   ให้ขอเอกสารทั้ง Bank Statement และ Bank Guarantee นะคะ

   ลบ
  2. นำทะเบียนสมรสไปด้วยคะ นอกจากนี้ก็เตรียมจดหมายรับรองการทำงาน และจดหมายลางานด้วยคะ ถ้ามีแผนการท่องเที่ยวก็จะดีมากๆ เลยคะ ขอให้โชคดีนะคะ

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ8 มกราคม 2557 21:08

   ขอบคุณค่ะ สอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ ใน bank guarantee ที่ธนาคารออกให้ว่าเป็น SAving account และbalance in .... ตรงนี่ต้องระบุเป้นเงินยูโรหรือเงินบาทคะ

   ลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ1 มกราคม 2557 01:31

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามนะคะ  คือว่าตอนนี้กวางทำวีซ่าเยี่ยมญาติผ่านแล้วค่ะ(ครั้งนี้ครั้งที่ 2) และตอนนี้อยู่ที่เบลเยี่ยมแล้ว อยู่ได้ 90 วัน แต่ว่าตอนนี้สนใจ อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสที่นี่ขอสอบถามค่ะ ว่ากวางจะทำวีซ่าเรียนภาษาได้ที่นี่เลยมั้ยคะ หรือต้องกลับไปทำที่ไทย และวีซ่าชนิดนี้ ผ่านง่ายมั้ยคะกวางต้องทำอะไรบ้างคะขอบคุณทในความกรุณานะคะกวาง

  ตอบลบ
 55. สวัสดี คุณอยู่ในความต้องการของเงินกู้? คุณจะได้รับการแก้ปัญหาของคุณเมื่อ
  ที่จะใช้กับเขา Am นาง, marta รามิเรซ จากประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันจันทร์ที่
  ผมกำลังมองหาเงินกู้ที่จะจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายของฉันดังนั้นฉันจะได้รับตัวเองลงใน
  มือของการหลอกลวงที่แตกต่างกันและฉันถูกหลอกลวงโดยผู้ให้กู้ที่แตกต่างกันถ้าไม่ได้
  เพื่อนาง, Sadaih ที่เป็นเพื่อนที่ดีของฉันแนะนำฉันไปนางสภาวะ smith
  (ซีอีโอ) สภาวะ smith สินเชื่อบ้านและเขาช่วยฉันด้วยเงินกู้ของ $ 500.000
  ไม่มีความเครียด ดังนั้นคนดีของฉันของประเทศไทยคุณสามารถติดต่อกับเขา
  ผ่านทางอีเมล์: { mrsmarissmithloanhome@gmail.com } และอย่าลืมที่จะบอก
  เขาที่ฉันแนะนำคุณกับ บริษัท ของเขา

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2557 06:56

  สวัสดีค่ะ ดิฉันต้องการขอวีซ่าสวีเดนเพื่อไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องที่เรียนอยู่ที่ Stockholm ค่ะ ดิฉันมีจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ดิฉันเป็นพนักงานอยู่ มีการระบุวันที่เดินทางไปกลับชัดเจน มี statement แสดงรายรับประจำ และมีเงินในบัญชีพอที่จะอยู่ในสวีเดนได้ตามระยะเวลาที่ขอ แต่มีความกังวลว่าอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าเนื่องจาก
  1. เป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวจากไทย ไปพบลูกพี่ลูกน้องที่สวีเดน
  2. น้องสาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องยังเป็นนักศึกษา ไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายให้ดิฉันแน่นอน แต่ให้ดิฉันไปพักที่ห้องพักของเขาได้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดิฉันเป็นคนจ่ายเอง
  3. น้องสาวมีเฉพาะจดหมายรับรองว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสวีเดน ไม่สามารถออกจดหมายเชิญใดๆให้ดิฉันได้
  จากเงื่อนไขข้างบนอยากจะขอคำแนะนำดังนี้ค่ะ
  1. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ดิฉันสามารถพิมพ์จดหมายขึ้นมาเองระบุว่าน้องสาวจะเป็นผู้ให้ที่พัก และระบุเลขที่อยู่ของห้องพัก แล้วให้น้องสาวเซ็นชื่อในจดหมายจะได้หรือไม่คะ ดิฉันกับน้องใช้นามสกุลเดียวกันค่ะ
  2. ถ้าเรื่องการรับรองที่พักมีแนวโน้มว่าจะทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่า ดิฉันควรแจ้งทางผู้ให้วีซ่าว่าไปเที่ยวคนเดียวแล้วจองที่พักเอง จะดีกว่ามั้ยคะ ไม่ต้องอ้างถึงน้องเลย

  ตอบลบ
 57. - เป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวไม่มีปัญหาเลยคะ ถ้าเรามีเอกสารพร้อม และออกค่าใช้จ่ายเองวีซ่าผ่านง่ายๆ
  - ไม่ต้องมีจดหมายเชิญก็ได้นะคะ แค่เราบอกไปเที่ยว มีแผนการเดินทาง แล้วแวะไปเจอลูกพี่ลูกน้องที่เรียนอยู่ แล้วก็แนบจดหมายรับรองนักศึกษาไปด้วย ส่วนตัวเราออกค่าใช้จ่ายเอง ถ้าจะให้ดีจองโรงแรมดีกว่าคะ ถ้าบอกว่าไปพักกับเขาจะมีปัญหาเรื่องต้องมีหนังสือเชิญต่างๆ อีก จองในอินเตอร์เน็ตคะ แบบไม่ได้ต้องจ่ายเงิน พอวีซ่าผ่านแล้วค่อยยกเลิกคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2557 11:06

   ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ การขอวีซ่าสวีเดนต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอวีซ่าหรือไม่คะ แล้วถ้าต้องยื่นจะต้องแปลหรือไม่ และต้องแปลที่ไหนทางผู้ออกวีซ่าถึงจะยอมรับค่ะ แล้วสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องแปลด้วยหรือไม่คะ
   ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ :)

   ลบ
  2. วีซ่าสวีเดน เตรียมเอกสารดังนี้นะคะ

   แบบคำขอสำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศในเครือข่ายเชนเก้น
   Appendix D – Family Appendix
   แบบสอบถามที่ได้มีการกรอกข้อความโดยสมบูรณ์แล้ว
   หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางอื่นที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อยสามเดือน หลังจากวันที่ได้วางแผนว่าจะเดินทางออกจากประเทศสวีเดน สำเนาถ่ายเอกสารหน้าแรกของหนังสือเดินทาง รวมถึงการต่ออายุหนังสือเดินทาง และ/หรือการเปลี่ยนชื่อ
   หนังสือเดินทางฉบับเก่า หากได้มีการออกหนังสือเดินทางฉบับใหม่ภายในปีที่แล้ว
   สำเนาบัตรประชาชน
   รูปถ่ายสีเต็มหน้าโดยมีฉากหลังเป็นสีอ่อนจำนวนสองใบ ซึ่งต้องถ่ายมาไม่เกินกว่าหกเดือน โดยให้ใช้ขนาดรูปเท่ากับรูปที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (45 มม. x 35 มม.)
   สำเนาการชำระการเอาประกันสุขภาพเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ
   รายละเอียดแผนการเดินทาง
   เอกสารที่แสดงถึงการมีเงินที่เพียงพอเพื่อใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการเดินทาง เช่น รายการเดินบัญชีเงินฝากของธนาคาร หรือสำเนาสมุดฝากเงินของธนาคาร จำนวนเงินดังกล่าวควรเป็นจำนวนเท่ากับ 450 สวีดิชโครนต่อวัน
   สำเนาการจองโรงแรมและการสำรองที่นั่งตั๋วโดยสารเครื่องบิน (สถานทูตฯ ขอแนะว่าท่านไม่ควรชำระค่าโรงแรมหรือค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินก่อนที่ท่านจะได้รับวีซ่า)

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ีนี่คะ http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand/thai/tourist_docreq.html

   ลบ
  3. สำหรับเรื่องการแปลเอกสาร ลองเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับยื่นวีซ่าดูนะคะ +66 22639105 หรือเว็บไซต์นะคะ http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand/thai/contactus.html

   ลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2557 10:15

  สวัสดีค่ะคุณนุ้ย
  พอดีจะขอวีซ่าธุรกิจไปฝรั่งเศส ประมาณ 15 วัน โดยที่มีจดหมายเชิญจาก บริษัทในฝรั่งเศสและในจดหมายระบุการรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่ดิฉันอยู่ที่ฝรั่งเศส และเค้าได้ส่งเอกสารการจองห้องพักทั้งหมดให้ด้วยค่ะ ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันจะต้องมีเงินในบัญชีประมาณเท่าไหร่คะ ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 50000 - 70000 บาท พอมั๊ยคะและตอนนี้ดิฉันก็ทำงานรัฐวิสาหกิจ คงไม่เป้นประเด็นในการปฏิเสธการขอวีซ่าของดิฉันใช่มั๊ยคะ
  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. การคิดเงินในบัญชีว่าเพียงพอหรือไม่ ให้คิดจากจำนวนวันที่เราเดินทางคูณด้วยร้อยเหรียญนะคะ เจ้าหน้าที่เขาถือว่าอยูู่ในต่างประเทศต้องมีเงินอย่างน้อยวันละร้อยเหรียญ จากนั้นบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมเงินที่ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงินติดบัญชีไว้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ จากนั้นตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า เราจัดการการใช้จ่ายการเงินอย่างไรบ้าง มันจะมีบางครั้งที่เขาถามว่า ใครอออค่าใช้จ่ายให้ คิดว่าเงินจะพอไหม หากไม่พอจะทำอย่างไร หรือมีแผนการเดินทาง การใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้นะคะ เตรียมตอบไว้ก่อนคะ

   ลบ
  2. แต่ถ้ามีคนเป็นสปอนเซอร์ให้แล้ว เราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินในบัญชีเราเลยคะ ส่วนเรื่องวีซ่าจะผ่านง่ายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลักฐานของเราคะ ถ้าถูกต้อง ครบพร้อม ก็ผ่านง่ายๆ สบายๆ คะ ไม่ต้องกังวลคะ

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม 2557 23:26

   ที่คุณนุ้ยบอกว่า 100เหรียญ คูณด้วยจำนวนวันที่เดินทาง บวกกับค่าตั๋วเครื่องบิน (แต่ว่าค่าตั๋วเครื่องบินมีการชำระเรียบร้อยแล้ว) อันนี้ต้องเอาไปรวมด้วยหรอคะ หรือว่าถ้ามีสปอนเซอร์แบบนี้ มีเงินแค่หลักหมื่นก็พอแล้วใช่มั๊ยคะ ขอบคุณค่ะ

   ลบ
  4. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2557 07:15

   เดี่ยวจะลองยื่นดูค่ะ ได้ผลอย่างไรจะมาอัพเดตค่ะ

   ลบ
  5. ถ้ามีสปอนเซอร์แล้ว ไม่ต้องยื่นบัญชีของเราคะ ยื่นของสปอนเซอร์ได้เลยคะ ค่าตั๋วเครื่องบินรวมในกรณีที่เราแค่จองตั๋วเครื่องบินเฉยๆ ยังไม่ได้ออกตั๋วจริงคะ แต่ถ้าวันยื่นวีซ่าเรายื่นตั๋วเครื่องบินจริงเลย ก็ไม่ต้องรวมค่าตั๋วเครื่องบินคะ

   ลบ
  6. ไม่ระบุชื่อ3 มีนาคม 2557 15:36

   คุณนุ้ยคะ ตอนนี้ยื่นขอวีซ่ากับทาง TLS แล้วค่ะ แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าดิฉันไม่มี Statement ของบริษัทที่เชิญจากฝรั่งเศส ย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งพอดิฉันถามไปที่บริษัทที่เชิญเค้าแจ้งว่าเป็นข้อมูลของทางบริษัทไม่สามารถส่งมาได้ และตามปกติทางบริษัทก็เคยส่งหนังสือเชิญไปยังประเทศอื่นแต่ไม่เคยต้องส่ง statement ไปยังสถานฑูตนั้นๆ ดิฉันควรจะทำอย่างไรดีคะ พอดีเห็นว่าใน application checklist แจ้งว่า "last 3 months statement of company , if required" แล้วแบบนี้วีซ่ามันคงไม่ผ่านใช่มั๊ยคะ

   ลบ
  7. ไม่ระบุชื่อ3 มีนาคม 2557 15:52

   ดิฉันเพิ่งยื่นเอกสารไปเมื่อวันที่ 3 มีนา ที่ผ่านมา รบกวนให้ข้อมูลด้วยค่ะ ดิฉันร้อนใจจริงๆ

   ลบ
  8. ไม่ระบุชื่อ3 มีนาคม 2557 16:05

   แล้วถ้าหากดิฉันสามารถขอเอกสารดังกล่าวมาได้ สามารถยื่นได้เลยมั๊ยคะ

   ลบ
  9. ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ TLS นะคะว่าในกรณีของเรา บริษัทไม่สามารถออกเอกสารนั้นให้ได้ แต่มีจดหมายที่รับรองการเป็นสปอนเซอร์ อย่างนี้จะมีปัญหาไหม

   ลบ
 59. ในกรณีเป็นนักศึกษาจะไปเที่ยวยุโรปหลังเรียนจบมหาวิทยาลัย ช่วงมีนาคม 57 มีนัดทำวีซ่า 29 มกราคม 57 ยังไม่ได้ทำงานหรือรับปริญญา รับเงินจากพ่อแม่(เป็นข้าราชการ)อยู่ ต้องขอ statement ของใครครับ และถ้าใช้ statement ของตัวเองแต่ใช้เงินที่พ่อแม่โอนมาแล้วไปขอ statement อย่างไหนจะดีกว่ากันครับ รบกวนด้วยนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช้ของพ่อแม่ได้เลยคะ ในกรณีที่ยังไม่มีงานทำ ใช้ของพ่อแม่น่าเชื่อถือมากกว่าคะ แต่เราต้องมีจดหมายบอกแพลนว่าหลังจากกลับจากท่องเที่ยวแล้วจะทำอะไร บางคน เขาก็มีเอกสารยืนยันว่าจะกลับมารับปริญญา มาเรียนต่อปริญญาโท ทำงาน หรือเรียนต่อคอร์สสั้นที่ไทย หรือที่อื่นๆ ก็แสดงได้คะ เราจะได้มีหลักฐานว่าเราจะกลับประเทศแน่นอนคะ ทำให้วีซ่าผ่านง่ายขึ้นคะ

   ลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ28 มกราคม 2557 22:34

  ผมเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะไปท่องเที่ยวสวิส 10 วันคับ คำนวณค่าใช้จ่ายและเงินในบัญชีเรียบร้อยและเอกสารการยืนยันการเป็นพนักงานต่างๆเตรียมครบ แต่ปัญหามีอยู่ว่า มีบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีนี้แต่มีหนี้ธนวัตรอยู่จำนวนหนึ่ง แต่อีกบัญชีเป็นบัญชีเงินเก็บการเคลื่อนไหวของบัญชีมีตลอดและมีพอที่จะไปสวิสในครั้งนี้ ไม่ทราบว่าควรยื่นบัญชีไหนดีคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เอาบัญชีที่ไม่มีหนี้จะดีกว่าคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ30 มกราคม 2557 21:32

   ขอบคุณมากคับ ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคับ ในกรณีที่ไม่มีจดหมายเชิญจากเพื่อนทางสวิส แต่ทางผมระบุที่อยู่ของที่พักเพื่อนที่สวิสแน่นอน ทางสถานฑูตจะออกวีซ่าให้หรือไม่คับ

   ลบ
 61. หากระบุว่าไปพักกับเพื่อน ควรมีจดหมายเชิญที่เป็นทางการ เพื่อเป็นการแสดงความจำนงของเจ้าของที่พัก ว่าได้เชิญเราไปพักจริงๆ คะ

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ1 กุมภาพันธ์ 2557 16:53

  ผมมาทำงานที่อังกฤษ ตั้งแต่ปลายเดือน พย ปีที่แล้ว (2013)
  กำลังจะขอ วีซ่า Schengen Visa ไปฝรั่งเศส จากที่นี่ โดนแพลนเดินทาง เมษ นี้ ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหม ในประเด็นการนับว่า เป็น UK Residence

  ได้เข้าไปซื้อประกันเดินทางแต่พบว่าให้ confirm ว่าเป็น full time Uk residence คืออาศัยที่นี่ เกิน 6 เดือนใน 12 เดือนหลัง ตอนนี้จองตี๋วรถไฟและที่พักไปแล้วด้วย

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้วีซ่าชนิดไหนไปอังกฤษคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ2 กุมภาพันธ์ 2557 03:32

   Tier 2 ICT ครับ
   เท่าที่ check เองน่าจะได้ แต่ติดที่ insurance ว่าจะซื้อที่ไหนได้ หากมีกรุณาแนะนำด้วย

   คำถามเพิ่มเติมว่า หากเขาออกให้จะ valid ตั้งแต่วันเริ่มเดินทางใช่หรือไม่ ผมเองมีแพลนไปประเทศอืนๆอีก เช่น เบลเยี่ยม อิตาลี เป็นคนละ trip กัน ต้องทำเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

   เกรียงศักดิ์

   ลบ
  3. ประกันภัยการเดินทางเข้าไปดูได้ที่นี่นะคะ http://www.mytravelvisa.co.uk/2/

   Valid ตั้งแต่เริ่มเดินทางเลยคะ หากมีวีซ่าแล้ว โชว์แค่ตั๋วเครื่องบิน หรือรถไฟ และที่พักก็ใช้ได้แล้วคะ

   ลบ
  4. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2557 17:21

   รบกวนอีกนิดดด ผมไม่แน่ใจว่าจะซื้อ Annual Insurance แบบ 90 วันหรือ 31 วันดี เพราะเกรงว่า Application Period ไม่ match กับ Insurance

   ผมแพลนไว้ น่าจะ 3-4 trips แต่ไปครั้งหนึ่งแค่ 4-5 วัน

   kriangsak

   ลบ
  5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  6. ถ้าวางแผนเที่ยวหลายๆ ประเทศ ซื้อแบบ Schengen Multi Trip 90 วันไปเลยคะ เท่ากับจำนวนวีซ่าที่เจ้าหน้าทีให้พอดี

   ลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2557 07:37

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 64. รบกวนสอบถามค่ะ มาเรียนภาษาที่อังกฤษค่ะได้ประมาณ 4 เดือนกว่า กำลังจะขอวีซ่าไปเยอรมันค่ะ โดยที่มีพี่ที่รู้จักกันออกใบเชิญอย่างเป็นทางการมาจากเยอรมันค่ะ อยากสอบถามเรื่องสเตจเม้นค่ะ คือตั้งแต่เปิดบัญชีมีเงินโอนเข้าบัญชีมาก้อนเดียวค่ะ มีแต่รายจ่ายทุกเดือน ไม่มีเงินเข้า ไปยื่นวีซ่ามีเงิน 2000 ปอนด์เพียงพอไหมคะ ระยะเวลาที่จะอยู่ในเยอรมันประมาณ 17 วันค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. การคิดเงินในบัญชีว่าเพียงพอหรือไม่ ให้คิดจากจำนวนวันที่เราเดินทางคูณด้วยร้อยเหรียญนะคะ เจ้าหน้าที่เขาถือว่าอยูู่ในต่างประเทศต้องมีเงินอย่างน้อยวันละร้อยเหรียญ จากนั้นบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมเงินที่ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงินติดบัญชีไว้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ จากนั้นตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า เราจัดการการใช้จ่ายการเงินอย่างไรบ้าง มันจะมีบางครั้งที่เขาถามว่า ใครอออค่าใช้จ่ายให้ คิดว่าเงินจะพอไหม หากไม่พอจะทำอย่างไร หรือมีแผนการเดินทาง การใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้นะคะ เตรียมตอบไว้ก่อนคะ

   ลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ13 กุมภาพันธ์ 2557 02:09

  รบกวนสอบถามค่ะ เมษานี้ว่าจะไปเที่ยวยุโรปกับน้องสาวประมานสิบวัน น้องสาวทำงานประจำตำแหน่งหน้าที่การงานเงินเดือนดีมากคงไม่มีปัญหา แต่ตัวเองมีร้านให้คนอื่นเช่าเป็นเวลาหลายปีมาแล้วและคนเช่าก็โอนเงินเข้าบัญชีที่ใช้หมุนเวียนตรงตามกำหนดมาตลอดแต่รายการนี้มีแค่สัญญาเช่าซึ่งทำกันเอง และส่วนตัวก็มีจดทะเบียนเปิดบริษัทรับจองห้องพักเอาไว้ประมานสองปีแล้วยื่นเรื่องภาษีถูกต้องตลอดแต่ยังไม่มีรายรัยจ่ายเข้าบริษัทเพราะยังไม่เปิดทำอย่างเป็นทางการ เลยลังเลว่าจะเอาอันไหนยื่นเป็นเอกสารการเงินประกอบการยื่นวีซ่าดีนะคะ หรือสามารถยื่นไปได้ทั้งสองอย่างเลยดีคะ รบกวนช่วยตัดสินใจหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยื่นทั้งสองอย่างได้เลยคะ พร้อมเอกสารการเสียภาษี บัญชีธนาคาร และเอกสารรายรับ รายจ่ายของบริษัทคะ

   ลบ
 66. สวัสดีค่ะพี่นุ้ย

  พอดีโบกำลังจะยื่นวีซ่าประเภทเยี่ยมเยียน(germany) ขอเป็นเวลา90วัน เดินทาง1เมษาและกลับ30มิถุนาค่ะ
  โดยไปพักที่บ้านของเพื่อนสนิทคุณแม่ คุณแม่ไม่ได้ไปด้วยเนื่องจากต้องอยู่ดูหลาน(ลูกพี่ชายค่ะ) คุณน้าที่เยอรมัน
  ได้ส่งจดหมายเชิญมาให้แล้วพร้อมลายเซ็นและแนบสำเนาพาสปอตมาด้วย(จดหมายเขียนเองค่ะ) โดยในจดหมายระบุเชิญเราไปพักที่บ้านและแจงว่าเราเป็นอะไรกัน บอกจะดูแลเรื่องที่พักให้เราให้เราอยู่ที่บ้านเขาที่เยอรมัน พร้อมบอกวันเดินทางไปกลับของเราค่ะ โบอายุ 20ปี เรียนวิศวะอยู่ปี2 มีพื้นภาษาเยอรมัน a1-1ถึงa1-4 ให้คุณพ่อเป็นสปอนเซอค่ะ สาเหตุที่ไปนานเพราะมหาลัยปิดเทอมถึง6เดือนเลยค่ะ อาจเรียนภาษาสัก1เดือน(ต้องบอกสถานฑูตไหมคะ) หรือควรให้เหตุผลเขาว่ายังไงดีค่ะ

  โดยมีเอกสารของคุณพ่อ 1.บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.พาสปอตทั้งเล่มเก่าและปัจจุบัน 4.พวกสำเนาพาสปอตทุกหน้าที่พ่อเดินทางไปต่างประเทศ(มีมากกว่า10ครั้งค่ะ) 5.bank statement มีเงินรวมประมาณ 250,000 แต่คุณพ่อบอกว่าถ้าไม่พอจะนำเงินไปใส่ให้อีก หนูควรเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะ พ่อไม่ค่อยชอบฝากเงินค่ะชอบเก็บไว้ซะส่วนใหญ่ 6.รับรองการทำงานจากบริษัท ระบุเป็นผู้จัดการ เงินเดือน58,300บาท ทำงานมาแล้วรวม6ปี (อันที่จริงเป็นบริษัทของพ่อเองแต่พ่อให้ใช้ชื่อแฟนใหม่ของเขาค่ะ) 6.จดหมาย sponsorship letter

  ส่วนของตัวโบเองหลักๆก็เตรียมเอกสารตามหน้าเว็ปค่ะ แต่จะเพิ่มจดหมายแนะนำตัวไปเพิ่มเติม แล้วตอนนี้โบมีบ้านเป็นของตัวเองที่ไม่ติดแบงค์ ควรเอาสัญญาซื้อขายไปให้เขาดูไหมคะ ไม่มีบัญชีเงินเก็บค่ะ แต่มีเงินเข้าออกบัญชีออมทรัพย์ปกติ ค่าขนม17,000ต่อเดือน เงินในบัญชีหมุนเวียนแทบตลอดเวลาเลยค่ะ แต่ไม่มีเก็บ ควรให้พ่อโอนมาให้ไหมคะ มีหนังสือรับรองจากมหาลัย พร้อมใบทรานสคิปค่ะ

  รบกวนพี่นุ้ยช่วยดูมห้หน่อยนะคะ โบไม่เคยไปต่างประเทศน่ะค่ะ เลยอยากเตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่สุดค่ะ

  กรณีนี้เขาจะดูเงินคุณพ่อเป็นหลักหรือเงินโบด้วยคะ โบควรเอาเงินไปใส่ไหมคะหรือให้คุณพ่อฝากเงินเพิ่มดีคะ


  ขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะพี่นุ้ย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอบไปทางเมลล์แล้วนะคะ

   ลบ
 67. สวัสดีคะ
  มีความกังวลใจ อยากรบกวนสอบถามคุณนุ้ยคะ

  1.มีแพลนจะไปเยี่ยมเพื่อนที่เดนมาร์ก แบบลางานเต็มที่ 90 วัน (เป็นครูเอกชนคะ จะลาไปช่วงปิดเทอม) เพื่อนจะเป็นสปอนเซอออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างคะ ทั้งค่าตั๋ว ท่พัก ฯลฯ ส่วนตัวมีเงินเก็บไม่มาก 3 - 4 หมื่นบาท แต่อาจใช้บัญชีของพ่อ(รับราชการ)รับรองด้วย อยากทราบว่าเราควรยื่นเรืีองเป็นวีซ่าท่องเที่ยว หรือ วีซ่าเยี่ยมเยือนดีคะ และต้องใช้เงินเท่าไหร่
  2.ถ้าสมมติยื่นเรื่องไปเป็นออแพร์ที่เดนมาร์ก ขั้นตอนจะง่ายกว่าไหมคะ และควรมีเงินในบัญชีเท่าไหร่

  รบกวนด้วยนะคะ ไม่รู้จริงๆๆ
  ขอบคุณมากคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ควรขอแบบเยี่ยมเยือนคะ เพราะมีมีเพื่อนที่โน่น วีซ่าท่องเที่ยวของ่ายกว่าออแพร์คะ ออแพร์มีขั้นตอนและเอกสารที่เยอะกว่าคะ ขอท่องเที่ยวดีกว่าคะ

   วีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูเอกสารของผู้ยื่นเป็นหลัก เพราะถือว่าหากจะเดินทางท่องเที่ยว ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า มีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตัวเอง และมีเงินเก็บพอสมควร หากให้ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ แสดงถึงหลักฐานการทำงานที่ไม่มั่นคง มีผลถึงหลักฐานที่แสดงว่าจะกลับเมืองไทย หากการงานไม่มั่นคง ไม่มีเงินเก็บ อาจละทิ้งงานที่เมืองไทย ไปทำงานที่อเมริกาได้ จะทำให้ผู้ยื่นไม่มีความน่าเชื่อถือได้ แต่หากเป็นนักเรียน ยังไม่มีรายได้ สามารถใช้บัญชีธนาคารของผู้ปกครองได้ ส่วนวีซ่านักเรียน แลกเปลี่ยน เข้าร่วมโครงการ คู่หมั้น แต่งงาน เจ้าหน้าที่ดูบัญชีธนาคารและหลักฐานอื่นๆ ของสปอนเซอร์ประกอบด้วย

   ทางที่ดีที่สุด ใช้บัญชีที่มีเงินเดือนของตัวเองหมุนเวียนตลอดคะ เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ต้องการดูว่าเรามีเงินมากแค่ไหน แต่เขาต้องการเช็คสถานภาพทางการเงินในแต่ละเดือนว่าเรามีเงินเข้ามากน้อยแค่ไหน เก็บมากน้อยแค่ไหน เพียงพอไหมที่จะใช้จ่ายในต่างประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวหรือไม่นะคะ

   เขาดูเงินเดือนที่เราได้รับในแต่ละเดือน กับเงินในบัญชีประกอบกันนะคะ หากมีเงินในบัญชีมากกว่าเงินเดือน ควรแสดงที่มาของรายได้ในทางอื่นด้วย เช่น เงินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจอิสระนอกเวลา เงินของขวัญ โบนัสต่างๆ เพราะทางหากเราเอามาใส่เลย เขาก็จะคิดว่าเราจงใจแต่งบัญชี ยืมเงินคนอื่นมาใส่ ทำให้เครดิตเราเสียไปคะ สถานทางการเงิน และความมั่นคงในการงานของเราจะไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้สถานะที่จะยืนยันว่าเราจะกลับไทยลดความน่าเชื่อถือลงมากคะ หลักๆ แล้วภาระผูกพันที่ไทย เขาจะดูที่หน้าที่การงานคะ ถ้ามั่นคงจริง ยังไงเราก็ต้องกลับมาทำงานอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มั่นคง ทำงานไป เงินเก็บก็ไม่มี หรือมีน้อย เขาก็จะคิดว่าเรามีโอกาสทิ้งงาน ไม่กลับมาไทยได้คะ

   การคิดเงินในบัญชีว่าเพียงพอหรือไม่ ให้คิดจากจำนวนวันที่เราเดินทางคูณด้วยร้อยเหรียญนะคะ เจ้าหน้าที่เขาถือว่าอยูู่ในต่างประเทศต้องมีเงินอย่างน้อยวันละร้อยเหรียญ จากนั้นบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมเงินที่ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงินติดบัญชีไว้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ จากนั้นตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า เราจัดการการใช้จ่ายการเงินอย่างไรบ้าง มันจะมีบางครั้งที่เขาถามว่า ใครอออค่าใช้จ่ายให้ คิดว่าเงินจะพอไหม หากไม่พอจะทำอย่างไร หรือมีแผนการเดินทาง การใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้นะคะ เตรียมตอบไว้ก่อนคะ

   ให้ขอเอกสารทั้ง Bank Statement และ Bank Guarantee นะคะ

   ลบ
 68. วีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูเอกสารของผู้ยื่นเป็นหลัก เพราะถือว่าหากจะเดินทางท่องเที่ยว ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า มีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือตัวเอง และมีเงินเก็บพอสมควร หากให้ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ แสดงถึงหลักฐานการทำงานที่ไม่มั่นคง มีผลถึงหลักฐานที่แสดงว่าจะกลับเมืองไทย หากการงานไม่มั่นคง ไม่มีเงินเก็บ อาจละทิ้งงานที่เมืองไทย ไปทำงานที่อเมริกาได้ จะทำให้ผู้ยื่นไม่มีความน่าเชื่อถือได้ แต่หากเป็นนักเรียน ยังไม่มีรายได้ สามารถใช้บัญชีธนาคารของผู้ปกครองได้ ส่วนวีซ่านักเรียน แลกเปลี่ยน เข้าร่วมโครงการ คู่หมั้น แต่งงาน เจ้าหน้าที่ดูบัญชีธนาคารและหลักฐานอื่นๆ ของสปอนเซอร์ประกอบด้วย

  ทางที่ดีที่สุด ใช้บัญชีที่มีเงินเดือนของตัวเองหมุนเวียนตลอดคะ เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ต้องการดูว่าเรามีเงินมากแค่ไหน แต่เขาต้องการเช็คสถานภาพทางการเงินในแต่ละเดือนว่าเรามีเงินเข้ามากน้อยแค่ไหน เก็บมากน้อยแค่ไหน เพียงพอไหมที่จะใช้จ่ายในต่างประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวหรือไม่นะคะ

  เขาดูเงินเดือนที่เราได้รับในแต่ละเดือน กับเงินในบัญชีประกอบกันนะคะ หากมีเงินในบัญชีมากกว่าเงินเดือน ควรแสดงที่มาของรายได้ในทางอื่นด้วย เช่น เงินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจอิสระนอกเวลา เงินของขวัญ โบนัสต่างๆ เพราะทางหากเราเอามาใส่เลย เขาก็จะคิดว่าเราจงใจแต่งบัญชี ยืมเงินคนอื่นมาใส่ ทำให้เครดิตเราเสียไปคะ สถานทางการเงิน และความมั่นคงในการงานของเราจะไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้สถานะที่จะยืนยันว่าเราจะกลับไทยลดความน่าเชื่อถือลงมากคะ หลักๆ แล้วภาระผูกพันที่ไทย เขาจะดูที่หน้าที่การงานคะ ถ้ามั่นคงจริง ยังไงเราก็ต้องกลับมาทำงานอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มั่นคง ทำงานไป เงินเก็บก็ไม่มี หรือมีน้อย เขาก็จะคิดว่าเรามีโอกาสทิ้งงาน ไม่กลับมาไทยได้คะ

  การคิดเงินในบัญชีว่าเพียงพอหรือไม่ ให้คิดจากจำนวนวันที่เราเดินทางคูณด้วยร้อยเหรียญนะคะ เจ้าหน้าที่เขาถือว่าอยูู่ในต่างประเทศต้องมีเงินอย่างน้อยวันละร้อยเหรียญ จากนั้นบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมเงินที่ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงินติดบัญชีไว้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ จากนั้นตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า เราจัดการการใช้จ่ายการเงินอย่างไรบ้าง มันจะมีบางครั้งที่เขาถามว่า ใครอออค่าใช้จ่ายให้ คิดว่าเงินจะพอไหม หากไม่พอจะทำอย่างไร หรือมีแผนการเดินทาง การใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้นะคะ เตรียมตอบไว้ก่อนคะ

  ให้ขอเอกสารทั้ง Bank Statement และ Bank Guarantee นะคะ

  ตอบลบ
 69. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 70. สอบถามค่ะ อยากไปโครงการฝึกงานด้านโรงแรมที่เยอรมันกับเอเจนซี่หนึ่ง เป็นเวลา 1 ปีค่ะ กำลังจะเรียนจบตอนพ.ค.นี้ มีเงินเก็บพอที่จะจ่ายค่าโครงการ แต่ว่าทางเอเจนซี่บอกว่าจะต้องมี Statement มากกว่า 500,000 บาท วีซ่าจึงจะผ่าน มีแม่เป็นผู้ปกครองคนเดียวเป็นแม่บ้านค่ะ และรับเงินเดือนเป็นเงินสดจากยาย ซึ่งเงินที่ได้มา คือ เงินที่ได้จากการเก็บค่าเช่าตึกของที่บ้านค่ะ (เดือนละ 14,000) จึงไม่มีเงินในบัญชีหมุนเวียน มีสลากออมสินเป็นชื่อของตนเองซื้อไว้ตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วอยู่ 300000 บาท และเปิดบัญชีคู่ไว้สำหรับเงินที่ถูกสลากค่ะ และมีบัญชีเงินฝากออมสินอีกเล่มที่มีเงินประมาณ 70,000 กว่าๆ มีเงินเข้าทุกเดือนแต่เดือนละพัน และบัญชีกสิกรที่เป็นของตนเอง มีเงินเข้าทุกเดือน เดือนละ5000 บาทแต่ก็มีการถอนออกอยู่เรื่อยๆ และไม่ค่อยเหลือเก็บ เพราะเป็นบัญชีที่ใช้จ่ายส่วนตัว

  รวมๆแล้วมีเงินพอที่จะเป็น Statement ไม่เกิน 400,000 บาทค่ะ เป็นชื่อของตัวเอง และต้องการออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดจากเงินเก็บที่มี แบบนี้จะมีความเป็นไปได้รึเปล่าคะที่จะได้วีซ่า หรือถ้ามีสปอนเซอร์เป็นญาติที่ใช้นามสกุลเดียวกันจะมีโอกาสมั้ยคะ เพราะใช้นามสกุลพ่อค่ะ


  ขอบคุณค่ะ :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ให้ญาติที่มีนามสกุลเดียวกันเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ได้คะ แต่ต้องมีเงินเก็บเยอะพอสมควรนะคะ และมีการงานมั่นคงมากๆ คะ เอาเงินที่เรามีค่อยทยอยเข้าบัญชีคนที่จะเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะคะ

   ลบ
 71. สอบเรื่องเรื่องทำวีซ่าเชงเก้นจากลอนดอนค่า คือตอนนี้มีวีซ่า tier4 อายุ2ปีค่ะมาเรียน แพลนว่าจะไปเที่ยวเชคกับออสเตรียช่วงเมษา ปิดอีสเตอร์นี้ค่ะ อยากถามว่าเวลายื่นทำการวีซ่าใช้บัญชีจากที่ไทยได้ไหมคะ เพราะว่ากำลังจะเปิดบัญชีที่อังกฤษ กลัวว่าจะต้องใช้ statement ย้อนหลังกด้วย กลัวจะไม่ผ่าน ยังไงรบกวนตอบด้วยนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช้บัญชีจากไทยได้เลยคะ ไม่มีปัญหา

   ลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ25 กุมภาพันธ์ 2557 07:04

  สวัสดีค่ะ
  ขอรบกวนถามนิดนึงค่ะว่า
  คือดิชั้นจะทำวีซ่าเยี่ยมเยียนค่ะ ไปหาแฟนที่เยอรมันจำนวน แค่ 10 วันค่ะ
  แล้วดิชั้นมีแค่ Statement ที่เป็นภาษาไทย จะใช้ได้หรือไม่ค่ะ แต่ไม่มี Bank Garantee จะเป็นไรไม๊คะ
  และ มีจดหมายรับรองการทำงาน แต่ไม่มีจดหมายลางานค่ะ มันคืออันเดียวกันหรือเปล่าคะ
  และอีกอย่างคือ กลุ้มใจมาก เพราะครั้งก่อนหน้านี้ประมาณ 1-2 ปี ขอวีซ่าไม่ผ่านค่ะเนื่องจากดันลาออกจากงานซะก่อน
  แต่ตอนนี้มีงานรับรองแล้วนะคะ
  และไม่ทราบว่า เอกสารประกันภัยจะต้องขอตัวจริง หรือตัว Copy หรือคะ

  ต้องรบกวนคุณนุ้ยด้วยนะคะ จะต้องไปสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 28 นี้แล้วค่ะ :( เครียดจัง
  รบกวนด้วยนะคะ
  ขอบคุณมากค่ะ :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ควรมีทั้ง Bank Statement and Bank Guarantee คะ เอกสารควรเป็นภาษาอังกฤษคะ เจ้าหน้าที่บางคนก็จะเนียบ ถ้าเอกสารผิดไปนิดหน่อยก็ไม่ผ่านคะ

   จดหมายรับรองการทำงาน กับลางานใช้ด้วยกันได้เลยคะ ดูตัวอย่างที่นี่นะคะ
   http://ready2gointer.blogspot.com/2012/03/blog-post_7026.html

   เอกสารประกันภัย ต้องขอตัวจริงคะ

   ถ้ามีหน้าที่การงานมั่นคงแล้ว จะช่วยให้วีซ่านผ่านง่ายคะ เพราะถือว่าเรามีหลักฐานผูกพันกับประเทศคะ ไปเที่ยวแล้วกลับแน่นอน

   ลบ
 73. อยากสอบถามว่า ผมวางแผนจะไปเที่ยวเยอรมัน กับเพื่อน ประมาณ 10กว่า วัน ครั้บ ตอนนี้ผมยังเป็น นักศึกษาอยู่ครับ อายุ 22 แล้ว
  ผมยังงงนิดหน่อยอ่ะครับ รบกวนตอบหน่อยนะครับ
  1. ใบ statement ครับ
  ผมต้องไปขอให้ธนาคารทำไห้ใช่ไหมครับ หรือ แค่อัพเทดสมุด แล้วก๊อปปี้ เซ็นชื่อได้เลยและ เอาแค่ของผมไปยื่นได้หรือเปล่าครับ ผมว่า จะรบกวนไห้พ่อแม่โอนเงินมาในบัญชี สัก 60000 แล้วไปทำ ถ้าผ่านแล้วสามารถโอนคืนพ่อแม่ได้เลยหรือเปล่าครับ หรือ ต้องเอาของพ่อแม่ด้วย และ Bank Garuntee นี่ผมต้องใช้ไหมครับ หรือ ต้องใช้ของพ่อแม่ด้วยครับ

  2. แผนการเดินทางต้องทำไหมครับ ถ้าทำ ต้องทำแบบละเอียดหรือเปล่าครั้บ หรือคร่าวๆพอ

  ปล. ปัจจุบัน ใบ Application form ต้องกรอกยังไงอ่ะครับ หรอกใบเนต หรือว่า มีแบบฟอร์มไห้โหลด ในเวปอ่ะครับ หาไม่เจอ T_T

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. statement ต้องขอที่ธนาคารคะ ให้ขอทั้ง Bank Statement and Bank Guarantee คะ ส่วนเงินในบัญชี ถ้าผ่านก็โอนคืนได้เลยคะ ไม่มีปัญหา หรือให้พ่อแม่เป็นสปอนเซอร์ก็ได้คะ เพราะเราเรียนอยู่

   แผนการเดินทางควรทำแบบละเอียดเลยคะ จะช่วยให้วีซ่าผ่านง่ายขึ้นคะ

   ใบ Application form ดูที่นี่นะคะ http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/08/0-Visa.html

   ลบ
 74. สอบถามคะ เป็นแม่บ้านจะไปเยียมญาติที่เดนมากร์คะ คุณป้าออกค่าใช้จ่ายให้ค่ะ เราต้องเตร้ยมเอกสารอะไรบ้างคะ สมรสแล้วมีบุตร2คนคะลูกเข้าเรียนแล้วเลยจะไปเยี่ยมป้าคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วีซ่าเดนมาร์ก อ่านเพิ่มเติมที่นี่เลยคะ http://vfsglobal-denmark.com/thailand/thai/dvisa_docreq.html

   ลบ
 75. สวัสดีค่ะ รบกวนด้วยนะคะ คือดิฉันไม่ทราบจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนแล้วค่ะ อยากทำวีซ่าเซงเก้นเพื่อไปเยี่ยมแฟนที่ฮังการีค่ะ แต่ตอนนี้เรายังเรียนอยู่ทั้งคู่ แฟนบอกให้ทำวีซ่าท่องเที่ยวแต่ดิฉันสามารถใช้ที่อยู่ของแฟนได้หรือเปล่าค่ะ หรือต้องจองโรงแรมค่ะ แล้วแฟนถือสัญชาติอื่นไม่ใช่ชาวฮังการีสามารถออกจดหมายเชิญได้ไหมคะ สำหรับstatementดิฉันสามารถใช้บัญชีของดิฉันเองแต่โอนเงินเข้าบัญชีได้เลยมั๊ยคะ สำหรับตั๋วเครื่องบินเราใช้ตั๋วที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วหรือแค่ใบจองคะ เพราะดิฉันคิดว่าจะนำเงินส่วนนี้ใส่ไว้ในบัญชีก่อนเพื่อไปทำวีซ่า จำนวนเงินในบัญจะได้ดูเยอะขึ้นน่ะคะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ต้องให้แฟนเชิญก็ได้คะ วีซ่าผ่านง่ายกว่า บอกว่าไปเที่ยวเอง จองโรงแรมทางอินเตอร์เน็ตก็ได้คะ แล้วก็ทำแผนการเดินทางไปด้วย ว่าอยู่กี่วัน เดินทางไปไหนบ้าง กลับวันไหน ประมาณนี้คะ

   ตั๋วเครื่องบิน แค่ใบจองคะ วีซ่าผ่านแล้ว ค่อยจ่ายเงินคะ ส่วนเงินในบัญชีใช้บัญชีที่มีการหมุนเวียนประจำคะ หากต้องการโอนเงินเข้า ค่อยๆ โอนเข้าทีละน้อยคะ ถ้าทีละมากๆ เจ้าหน้าที่จะเข้าใจว่าเราตั้งใจจะแต่งบัญชี ทำให้วีซ่าผ่านยากคะ

   ลบ
  2. ขอบคุณมากนะคะ ตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ^_^!!!!

   ลบ
 76. พี่ค่ะสอบถามหน่อยค่ะ
  คือพึ่งไปทำวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นมาแล้วถูกปฎิเสธอะค่ะ เขาบอกว่าท่านไม่ได้แสดงรายได้อย่างเพียงพออะค่ะ
  พอดีว่าจะไปเที่ยวฝรั่งเศสประมาน 20 วันอะค่ะ ไปหาพี่ที่นู่น พี่เรียนดิพโพม่าอยู่ที่นู่น ไม่ทราบว่าจะทำยังไงให้ผ่านได้บ้างค่ะ ให้พี่ที่อยู่ทางนู้นช่วยเรื่องเอกสารอะไรได้บ้าง เปลี่ยนเป็นเยี่ยมครอบครัวจะผ่านง่ายกว่าเปล่าค่ะ? ตอนนี้ใช้ statement ของคุณพ่อคุณแม่และก็ป้าค่ะ และตอนนี้ก็กำลังรอรับปริญญาอะค่ะ ต้องให้มหาลัยยืนยันไหมค่ะ ว่าจะกลับมาไทยแน่ๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่คะ ต้องให้มหาวิทยาลัยยืนยันด้วยคะ เป็นหลักฐานว่าเราจะกลับไทย จะทำให้วีซ่าผ่านง่ายขึ้นคะ ส่วนเรื่อง statement คราวที่แล้วยื่นไปเท่าไหร่คะ

   ลบ
  2. จำไม่ได้แล้วอะค่ะ พี่พอแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะว่า ต้องคำนวนเท่าไรถึงจะพออะค่ะ แล้วในใบที่เขาปฎิเสธมาเขาเขียนว่า หากมีข้อร้องเรียนใดๆต่อการปฎิเสธคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถยื่นเรื่องผ่านทาง la commission des recours contre.................................. ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเอกสาร ยังงี้เราต้องยื่นเรื่องไปที่นี่หรือเราสมัครทำวีซ่าอีกรอบได้เลยอะค่ะ

   ลบ
  3. แต่ว่าวันเดินทางที่เคยขอไปเลยมาแล้วยังงี้น่าจะขอวีซ่าไปใหม่ไหมค่ะ?

   ลบ
  4. ถ้าจะขอวีซ่าใหม่ ต้องเปลี่ยนวันเดินทางใหม่คะ

   ลบ
  5. ยื่นขอวีซ่าไปใหม่ง่ายกว่าคะ ถ้ายื่นเรื่องจะนานมาก แล้วไม่รู้ว่าวีซ่าจะผ่านไหม

   การคิดเงินในบัญชีว่าเพียงพอหรือไม่ ให้คิดจากจำนวนวันที่เราเดินทางคูณด้วยร้อยเหรียญนะคะ เจ้าหน้าที่เขาถือว่าอยูู่ในต่างประเทศต้องมีเงินอย่างน้อยวันละร้อยเหรียญ จากนั้นบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมเงินที่ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเงินติดบัญชีไว้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ จากนั้นตอนสัมภาษณ์เราก็ต้องสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่า เราจัดการการใช้จ่ายการเงินอย่างไรบ้าง มันจะมีบางครั้งที่เขาถามว่า ใครอออค่าใช้จ่ายให้ คิดว่าเงินจะพอไหม หากไม่พอจะทำอย่างไร หรือมีแผนการเดินทาง การใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้นะคะ เตรียมตอบไว้ก่อนคะ

   ให้ขอเอกสารทั้ง Bank Statement และ Bank Guarantee นะคะ

   ลบ
  6. พี่ค่ะครั้งที่แล้วที่ถูกปฎิเสธวีซ่ามา ได้ทำสแกนลายนิ้วมือไปแล้ว แต่ทีนี้เห็นในเว็บเขาบอกว่าจะไม่เก็บข้อมูลไว้อะค่ะ แล้วทีนี้ในแบบฟอร์มสอบถามเขาถามว่าเราเคยทำหรือยัง เราต้องตอบว่า ใช่ หรือ ไม่อะค่ะ

   ลบ
  7. บอกว่าใช่คะ

   ลบ
  8. พี่ค่ะ อยากสอบถามเรื่องที่พักอะค่ะ ว่าถ้าไปแบบจองโรงแรมแล้วค่อยยกเลิกได้ไหมเพราะสามารถไปพักกับพี่ได้อะค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าที่พักที่ดูไว้จะโอเคไหมอะค่ะ แบบดูเนียนว่าเราจะไปจริงๆไหมอะค่ะ คือจะเอาไปขอวีซ่าอะค่ะ ขอส่งให้พี่ดูในเมลล์ได้ไหมค่ะ คาดว่าจะจอง ฝรั่งเศส 5 วัน เยอรมัน 4 วัน เยอรมันอีกที่หนึ่ง 4 วัน ออสเตรีย 4 วัน และกลับมาฝรั่งเศส 5 วันค่ะ คือจองแบบออกแล้วก็เข้าอีกที่หนึ่งอะค่ะแบบวันทับกันพอดี แล้วถ้ายังงี้สเตทเม้น สองแสนโอเคไหมค่ะคือบัญชีคุณแม่มีเงินเข้าด้วยอะค่ะนอกจากเงินเดือนจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมค่ะว่าเป็นเงินเก็บ แล้วแจ้งยังไงอะค่ะ เขียนบอกหรอค่ะ และมีสเตทเม้นของคุณป้าแต่ไม่รู้จะเอาอะไรมายืนยันว่าเป็นป้าหลานกันจะสามารถทำไงได้บ้างอะค่ะ
   ขอบคุณค่ะ :)

   ลบ
  9. ขอโทษค่ะเมื่อกี้ไปโพสอันข้างล่างที่เป็นข้อความใหม่เลยลบออกค่ะ เลยมาใส่ให้ต่อกันแทนค่ะ ขอโทษน่ะค่ะ

   ลบ
  10. จองไปก่อน แล้วยกเลิกทีหลังก็ได้คะ ส่งมาทางเมลล์ก่อนก็ได้คะ เดี๋ยวดูให้นะคะ ส่วนเรื่องเงิน ถ้าเที่ยวหลายประเทศ แล้วอยู่โรงแรมด้วย ควรเพิ่มเงินในธนาคารคะ สักสามแสนนะคะ

   ลบ
  11. พี่ค่ะ ส่งไปให้ทางเมลล์แล้วน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ แล้วก็ข้างล่างที่หนูลบโพสไปต้องขอโทษด้วยพอดีคอมมันเป็นไรไม่รู้อะค่ะเลยเป็นงั้นไปขอโทษค่ะ

   ลบ
 77. ขอถามหน่อยนะคะ คือเป็นนักศึกษายุค่ะ พอดีมีน้ายุที่ที่เยอรมันเป็นผู้เชิญ ทำหนังสือเขิญพร้อมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่พักทั้งหมด หน๔ไม่จ้องใช้บัญชีตัวเองได้ใช่มั้ยคะ พอดีเงินในบัญชีมีแค่ใช้จ่ายรายเดือน แลัตอนนี้ก็หมด และตนเองก็มีใบรับีริองความเป็นนักศึกษาแล้ว และน้าก็มีรายรับที่แน่นอน แบบนี้ผ่านยากมั้ยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้คะ ถ้าเป็นนักศึกษา ให้คนอื่นเป็นสปอนเซอร์ให้ได้เลยคะ ไม่มีปัญหาคะ นักศึกษาผ่านง่ายคะ ขอให้มีใบรับรองนักศึกษา ใบลาจากอาจารรย์ที่รับรองว่าไปเที่ยวแล้วจะกลับมาเรียนคะ

   ลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2557 05:11

  สวัสดีค่ะ

  ขอสอบถามค้า บัญชีไม่มีเงินเก็บ หากให้พี่สาวโอนมาให้ 6 หลัก แบบนี้โอกาสจะผ่านมั๊ยคะ แต่จริงๆได้ไปฟรีค่ะ บริษัทอีกบริษัทหนึ่งออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ค่ะ ไปเป็นทัวร์ แต่ไม่ใช่บริษัทที่เราทำงานด้วยนะคะ เพียงแต่ได้โอกาสไปร่วมทริปกับบริษัทนั้นด้วย พอจะมีอะไรแนะนำมั๊ยคะ แต่พี่สาวมี 6 หักค่ะ หรือให้พี่สาวเป็นสปอนเซอร์ให้จะดีกว่าคะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ให้บริษัทออกจดหมายรับรองให้ก็ได้นะคะ ว่าออกค่าใช้จ่ายให้ หรือให้พี่สาวเป็นสปอนเซอร์เลยก็ได้คะ

   ลบ
 79. ไม่ระบุชื่อ23 เมษายน 2557 08:12

  ขอสอบถามนะครับ ถ้าจะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศสประมาณ 25 วัน เป็นนักเรียนมีหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย สปอนเซอร์ต้องมีเงินในสเตทเม้นท์ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ พ่อผมมีหุ้นสหกรณ์อยู่สามล้าน มีเงินสดสองแสนกว่า ถ้ายื่นบัญชีสหกรณ์นี้มีโอกาสผ่านมั้ยครับ รบกวนหน่อยนะครับ

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สองแสนนี่ก็โอเคแล้วนะคะ ยื่นหุ้นสกรณ์ไปพร้อมกับบัญชีธนาคารที่มีอยู่ด้วยก็ได้คะ

   ลบ
 80. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 81. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 82. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2557 21:45

  ขออนุญาติถามนะคะ ถ้าเรายื่นเอกสารผ่าน tls ครบถ้วน เค้าไม่ได้ขออะไรเพิ่ม แต่เรารู้สึกว่าหลักฐานการเงินของเรายื่นให้ดูน่าเชื่อถือได้กว่านี้อ่ะค่ะ เราเงินเข้าเกือบแสนทุกเดือนแต่เราถอนออก ยอดหกเหมือนสุดท้ายเลยหมื่นปลายๆถึงแสน มีสามเดือนสุดท้ายที่แสนกว่าๆ ถึงสองแสนกว่าๆ เพราะเรากะเอาไว้ทำสเตทเม้นท์ แบบนี้เราอยากให้สถานทูตเห็นการเคลื่อนไหวของเงิน เราขอยื่นบุ๊คแบงค์เพิ่มได้มั้ยคะ หรือถ้าสถานทูตเห้นว่าสเตทเม้นไม่ชัดเจนเค้าจะขอเราเพิ่มก่อนจะพิจารณาให้หรือไม่ให้วีซ่ามั้ยคะ

  รบกวนด้วยนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเขาต้องการเพิ่ม เขาจะติดต่อมาเองคะ ไม่ต้องกังวลนะคะ

   ลบ
 84. สวัสดีค่ะ พี่นุ้ย
  พอดีออกจากงาน เดือนมิถุนายน 57 ค่ะ เพราะไม่ผ่านการประเมิน เลยว่างงานและถึงโอกาสจะไปเที่ยวประเทศเบลเยี่ยมเป็นวีซ่าเยี่ยมญาติ 2 เดือนค้ะ ไปหาพี่สาวซึ่งเปนลูกพี่ลูกน้องไปกับน้องสาวยังเรียนอยู่ซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่สาว โดยแฟนพี่สาวรับรองทั้งหมดค้ะ แต่ในกรณีหนูไม่มีงานทำ และไม่มีจดหมายรับการทำงาน ไม่มีภาระใดๆเลย จะต้องทำอย่างไรค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าไม่มีใบรับรองการทำงาน วีซ่าจะผ่านยากหน่อยนะคะ เพราะไม่มีเอกสารที่แสดงว่าเรามีความผูกพันกับประเทศ

   หากที่บ้านมีธุรกิจ หรือเราเป็นเจ้าของบ้าน หรือรถ ก็แสดงเอกสารได้คะ ช่วยได้นิดหน่อย นอกจากนี้ควรมีจดหมายแนะนำตัวคะ ว่าไปไหน อยู่กี่วัน กลับมาแล้วจะทำอะไร ประมาณนี้คะ

   ลบ
 85. ขอบคุนมากๆๆนะคะพี่คนสวย
  น้องไม่รู้จะยืนยันหลักฐานใดแลัว เพราะน้องเองก็ไม่มีรถ ไม่ได้ชื้อบ้าน หรือไม่มีธุรกิจอะไรเลย เปนพนักงานออฟฟิคมาตลอดอะคะ แล้ว เช่น ถ้าน้องเขียนเปนจดหมายแนะนำ แล้วให้ญาติผู้ใหญ่ที่เปนราชการ เซ็นจะได้ไหมค่ะ หรือ หลักฐานสัญญากานจ้างงานที่ใหม่ ดีคะ รบกวนอีกครั้งนะคะ เครียดมากเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้ามีหลักฐานการจ้างงานใหม่จะดีมากๆ คะ ช่วยได้เยอคะ

   ลบ
 86. สวัสดีค่ะ
  ถ้าหนูเป็นนักศึกษาอยู่แล้วต้องการไปเอสโตเนียสี่สิบห้าวัน ไปโครงการ AIESEC ค่ะ เป็นโครงการของนักศึกษาที่จะไปเป็นอาสาสมัครยังประเทศต่างๆอย่างนี้ต้องให้องค์กรที่เราจะไปส่งจดหมายเชิญใช่มั้ยคะ แล้วเรื่องหลักฐานการเงินหนูต้องยื่น Bank Statement ของบัญชีหนูเอง หรือหนูจะให้พ่อเป็นสปอนเซอร์ ได้ไหมคะ พ่อแม่เป็นข้าราชการ แล้วถ้าให้พ่อแม่เป็นสปอนเซอร์ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
  รบกวรอีกนิดนึงนะคะ จะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่น่ะค่ะ หนูมีเวลาเหลือประมาณหนึ่งเดือน จะทันไหมคะ

  ตอบลบ