วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรียนต่างประเทศฟรีๆ ด้วยทุน Erasmus Mundus

การไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะแถบยุโรปนั้นได้รับความสนใจในหมู่นักศึกษาไทยเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้เรียนในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางการศึกษา มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์การสอน บุคลากรที่น่าเชื่อถือ ยังเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม วีถีชีวิตของชาวยุโรป ท่องเที่ยวในประเทศที่สวยงาม ฝึกใช้ชีวิตในต่างแดน และเปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ๆ ให้กับตนเอง แต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถไปได้ ทั้งนี้ก็เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าครองชีพที่สูงลิ่วนั้นเอง

วันนี้มีทุนศึกษาต่อยุโรปแบบฟรีๆ มานำเสนอ เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยได้ยิน "โครงการ Erasmus Mundus" (อีราสมุส มุนดุส) ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศที่สาม รวมถึงประเทศไทยเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท โดยจะต้องเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษายุโรปอย่างน้อย 3 สถาบัน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดระยะเวลาเล่าเรียน โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแต่ละหลักสูตรจะเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนโดยตรง ทุนสำหรับนักศึกษาท่านละ 21,000 ยูโร (ประมาณ 1,180,000 บาท)  สำหรับหลักสูตร 1 ปี ท่านละ 42,000 ยูโร (ประมาณ 2,360,000 บาท) สำหรัหลักสูตร 2 ปี โดยทุนนี้มีข้อดีคือ ไม่มีข้อผูกมัดในการชดใช้ทุนคืน

โครงการนี้สนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในยุโรป และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศอื่นๆ และผลักดันให้การศึกษาในทวีปยุโรปเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกมากขึ้นอีกด้วย 

โครงการ Erasmus Mundus นี้ทางคณะกรรมาธิการยุโรปได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ในทวีปยุโรปกว่า 200 มหาวิทยาลัยให้รวมกลุ่มกัน (เรียกว่า consortium) มาจัดหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีมาตรฐานและน่าสนใจ หลังจากนั้นทางคณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดสรรเงินทุนให้แก่กลุ่มมหาวิทยาลัยเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับนักเรียนจากประเทศโลกที่สาม ปัจจุบันมีหลักสูตรปริญญาโทในโครงการประมาณ 103 หลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรได้ ที่นี่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 

1. นักศึกษาจากทุกประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป 
2. ผู้สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3. ผู้ที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีก็สามารถสมัครได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการรับเข้าเรียนของแต่ละหลักสูตร 
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาหรือทำงานในยุโรปเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 12 เดือน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ควรมีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL)

ขั้นตอนการสมัคร (ข้อมูลจาก www.yannarak.com)

1. เข้าไปดูรายชื่อหลักสูตรที่สามารถขอทุน Erasmus Mundus ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้
Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs) สำหรับป.โท
Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs) สำหรับป.เอก
2. คลิกที่ชื่อหลักสูตรที่คุณสนใจเพื่ออ่านรายละเอียด รายละเอียดจะเป็นไฟล์ PDF ซึ่งให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร ๆ นั้น ๆ เช่นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน consortium ของหลักสูตร, ระยะเวลาในการเรียน และ ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นต้น และที่สำคัญที่สุดคือ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหลักสูตรนั้น ๆ
3. เมื่อเลือกหลักสูตร Erasmus Mundus ได้แล้วให้เข้าไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหลักสูตรนั้น ๆ เพื่ออ่านข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว สิ่งที่จะต้องอ่านก็ได้แก่:
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เกณฑ์การคัดเลือก
- วิธีการสมัคร และ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
กำหนดการในการรับสมัครเข้าศึกษา
4. สอบวัดทักษะภาษาอังกฤษเช่น TOEFL หรือ IELTS และ Standardized Test เช่น GRE หรือ GMAT ให้ผ่านข้อกำหนดของหลักสูตร
5. เขียน Statement of Purpose หรือ Letter of Motivation และ CV
6. ติดต่อหาอาจารย์หรือบุคคลที่จะเขียน Letter of Recommendations ให้
7. เตรียมเอกสารสำหรับการสมัครต่าง ๆ เช่น Transcript, ใบปริญญา, ประกาศนียบัตรให้พร้อม
8. ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมกราคมจะเป็นช่วงของการเปิดรับสมัครของหลักสูตร Erasmus Mundus ต่าง ๆ โดยทั่วไปคุณสามารถสมัครเรียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งในใบสมัครจะมีช่องให้คุณกรอกว่าคุณประสงค์จะขอรับทุน Erasmus Mundus ด้วยหรือไม่ หลังจากนั้นคุณจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ไปยังมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ในหน้าวิธีการสมัครซึ่งอยู่ภายในเว็บไซต์ของหลักสูตรให้ทันภายในเวลาที่กำหนดด้วย (กรุณาส่งด้วย DHL, UPS, หรือ FedEx เพื่อความปลอดภัย)
9. ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนเมษายน ทางมหาวิทยาลัยก็จะประกาศผลการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น ซึ่งถ้าได้รับเข้าเรียนเราก็จะทราบผลของการได้รับทุนอย่างไม่เป็นทางการด้วย (คุณอาจจะได้รับเข้าเรียนแต่ไม่ได้รับทุน หรือได้เป็นตัวสำรองในการรับทุนในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ)
10. ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ผลการได้รับทุน Erasmus Mundus อย่างเป็นจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ
11. ทางมหาวิทยาลัยจะส่งแบบฟอร์มเพื่อยืนยันว่าคุณจะเข้าศึกษาและรับทุน คุณก็กรอกแบบฟอร์มและส่งกลับไปยังมหาวิทยาลัย
12. ประมาณเดือนสิงหาคม ก็เดินทางไปเรียน



เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. หลักฐานสำเร็จการศึกษา (Transcript) ต้องมีตราประทับมหาวิทยาลัย และเป็นภาษาอังกฤษ
2. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume) เขียนให้ถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย โดยประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน กิจกรรมพิเศษที่เคยทำในมหาวิทยาลัย รางวัลที่ได้รับ การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพัฒนาทักษะที่เคยเข้าร่วม ทักษะและความสามารถพิเศษ และบุคคลอ้างอิง อาจเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย หรือเจ้านาย ทั้งนี้ประวัติการศึกษาและการทำงานควรสอดคล้องกับคณะ หรือสาขาที่เลือกเรียนต่อ
3. จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัย (Letter of Recommendation) แนะนำว่าควรให้คณบดี หรือศาสตราจารย์เป็นผู้เขียน พร้อมลายเซ็นต์กำกับ ปิดผนึกซองและลงตรามหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย ไม่ควรเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 
4. จดหมายแนะนำตัว (Statement of purpose) จดหมายส่วนนี้ควรเขียนให้กระชับ โดยเริ่มจากเขียนแนะนำตัวว่าเราเป็นใคร เรียนจบอะไร มีประสบการณ์ด้านไหน สนใจด้านใดเป็นพิเศษ ความสามารถพิเศษ ทำไมถึงเลือกเรียนต่อ และอยากเรียนเกี่ยวกับอะไร หัวข้อวิจัยที่สนใจเป็นพิเศษ เรียนจบแล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง และวางแผนการเรียน การใช้ชีวิตอย่างไร จดหมายนี้สำคัญมากกับการตัดสินใจให้ทุน ต้องเขียนให้ถูกต้อง และแสดงถึงความตั้งใจเรียน และจะนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม ต่อการพัฒนาสังคม หรือแก้ไขปัญหาในชุมชน ในสังคม และประเทศ
5. หลักฐานแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS ควรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สามารถเรียนและใช้ชีวิตในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

Website สำหรับหาข้อมูลโครงการเพิ่มเติม (คลิกที่หัวข้อ)


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม

European Commission
Directorate General for Education and Culture
E-mail : EACEA-erasmus-mundus@ec.europa.eu
แฟกซ์ : +32 (0)2 296 32 33
Website: www.ec.europa.eu/erasmus-mundus


2 ความคิดเห็น:

  1. พี่คะทุนนี้จะไม่มีแล้วหรอคะ พอดีต่ายเรียนอยู่ปีสี่อะคะอยากสมัครปีหน้าแต่ได้ข่าวว่าปีนี้ปีสุดท้าย

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. เดี๋ยวขอเช็คอีกทีนะคะ ไม่แน่ใจ

      ลบ