วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

ไปทำงานที่สิงคโปร์ในงาน Chiang Mai Food Festival in Singapore

อาหารไทย และอาหารไทยล้านนา อาหารเชียงใหม่ หรืออาหารทางภาคเหนือ ถือได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศสิงคโปร์ โดยในแต่ละปีจะมีการจัดเทศกาลอาหารไทยในประเทศสิงคโปร์บ่อยครั้ง หากมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย สิ่งที่คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ไม่ยอมพลาดก็คือ การเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อชิมอาหารไทยที่อร่อยและมีให้เลือกอย่างหลากหลาย 


งานเทศกาลอาหารเชียงใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์ (Chiang Mai Food Festival in Singapore) จัดขึ้นโดยโรงแรมออร์คิด คันทรีคลับ ประเทศสิงคโปร์ (Orchid Country Club Hotel, Singapore) โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม เป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ในงานมีการสาธิตการทำอาหารล้านนา สาธิตแกะสลักสบู่และผลไม้ การแสดงรำไทย และดนตรีไทย 

ใครสามารถทำงานในงานเทศกาลอาหารเชียงใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์

1. พ่อครัว ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการทำอาหารไทย และอาหารเหนือ ทั้งอาหารว่าง ของทานเล่น อาหารหลัก และของหวาน มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถเขียนเมนูอาหารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมอธิบายวิธีการทำอาหาร ให้ความรู้เรื่องอาหารไทย และตอบคำถามแขกเกี่ยวกับอาหารได้เป็นอย่างดี หากสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งนี้เปิดรับประมาณ 6-8 คน โดยรับหัวหน้าพ่อครัวเพียง 1 คน 

2. พนักงานต้อนรับ ผู้หญิง มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีทักษะในงานบริการ มีความรู้เรื่องอาหารไทยและอาหารเหนือ ทั้งเรื่องวัตถุดิบ เครื่องปรุง และวิธีการทำอาหาร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแนะนำอาหารไทยในงานให้แขกที่มารับประทานอาหาร พร้อมตอบคำถามเมื่อมีข้อสงสัย เปิดรับเพียง 1 คน 
3. คนแกะสลัก ชายหรือหญิงมีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความรู้ ความสามารถด้านการแกะสลัก ทั้งแกะสลักผลไม้ และสบู่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยสามารถอธิบายวิธีการแกะสลัก และสอนแขกที่เข้ามาชมงานได้  เปิดรับเพียง 1 คน  
4. นักดนตรี ชายหรือหญิงที่มีความรู้ ความสามารถด้านการแสดงดนตรี ทั้งดนตรีไทย และดนตรีทางภาคเหนือ มีประสบการณ์ด้านการเล่นดนตรี การแสดงไม่น้อยกว่า 1-2 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ตำแหน่งนี้เปิดรับ 2-3 คน 
5. นักแสดง ชายหรือหญิงที่มีความสามารถด้านการรำไทย การแสดงศิลปะล้านนา เช่น รำดาบ ตีกลอง ฟ้อน เป็นต้น มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีประสบการณ์ด้านการแสดงไม่น้อยกว่า 1-2 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ตำแหน่งนี้เปิดรับ 2-3 คน 

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ดูประกาศรับสมัครจากหนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต
2. ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติการทำงาน (Resume) และรูปถ่าย ไปยังผู้จัดงานที่ประเทศสิงคโปร์ โดยส่งทางอีเมลล์ (E-mail) เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียน Resume
3. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้จัดงานที่เดินทางจากประเทศสิงคโปร์มาสัมภาษณ์ที่ประเทศไทย โดยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และทราบผลในวันที่สัมภาษณ์
4. บุคคลที่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องก่อนเดินทาง
5. ตรวจสุขภาพอย่างละเอียด โดยมีการตรวจเลือด ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค 
6. ส่งสำเนาพาสปอร์ต และเอกสารการตรวจสุขภาพทางอีเมลล์ไปยังผู้จัดงานที่ประเทศสิงคโปร์
7. ผู้จัดงานจะกำหนดวันเดินทางและส่งตั๋วเครื่องบินมาทางอีเมลล์ (E-mail)
8. ผู้จัดงานนัดประชุม เรื่องเมนูอาหาร ชี้แจงหน้าที่ และทำความรู้จักก่อนร่วมงาน
9. ผู้จัดงานทำประกันภัยการเดินทางให้แก่ผู้ทำงานทุกตำแหน่ง
10. เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยเดินทางก่อนวันจัดงานจริงประมาณ 2 วัน เพื่อเตรียมจัดงานและตกแต่งสถานที่

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. พ่อครัว เตรียมเมนูอาหารทั้งของทานเล่น อาหารหลัก ของหวาน และผลไม้ ทั้งหมด 14 วัน มื้อเที่ยงและเย็น เมนูหลากหลาย นอกจากนี้ต้องเตรียมมีดที่ใช้ในการทำอาหาร เครื่องปรุงไทย เช่น พริกลาบ พริกแกงอ่อม พริกแกงฮังเล เป็นต้น และเตรียมอุปกรณ์ทำอาหารที่ไม่มีในประเทศสิงคโปร์ เช่น ครกตำน้ำพริก ถาดทำขนมครก เป็นต้น 
2. พนักงานต้อนรับ ต้องเตรียมเครื่องสำอาง และเครื่องแต่งกายชุดไทย และชุดไทยล้านนาพร้อมเครื่องประดับ ประมาณ 7-8 ชุด
3. คนแกะสลัก ต้องเตรียมมีดแกะสลัก และสบู่ที่ใช้สำหรับการแกะสลัก (เบิกเงินจากผู้จัดงานได้)
4. นักดนตรี ต้องเตรียมเครื่องแต่งกายล้านนาและเครื่องดนตรี
5. นักแสดง ต้องเตรียมเครื่องสำอาง เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง
6. หนังสือเดินทาง
7. เสื้อผ้าประมาณ 7-8 ชุด และรองเท้่า
8. เงินติดตัวสำหรับใช้จ่ายและซื้อของฝาก

ภารกิจการทำงาน

1. พ่อครัว คิดเมนูอาหาร เขียนอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเพื่อติดในงาน จากนั้นจัดเตรียมสถานที่ และตกแต่งให้สวยงาม ทุกๆ เช้าต้องตื่นไปซื้อวัตถุดิบเพื่อทำอาหาร ทำของทานเล่น อาหาร และของหวาน ก่อนเริ่มงาน เมื่่อแขกทยอยมาทานอาหารเที่ยง ออกมาอยู่ซุ้มอาหารหน้างานเพื่อสาธิตการทำอาหาร และของหวาน พร้อมอธิบายวิธีการทำอาหาร พร้อมแนะนำเทคนิค เคล็ดลับการทำงาน และตอบคำถามแขก
2. พนักงานต้อนรับ ก่อนเริ่มงานเดินรอบสถานที่จัดงาน ดูทางเข้า ทางออก ห้องน้ำ ทั้งนี้เพื่่อตอบคำถามแขก ตรวจดูรายชื่่อแขกที่จอง ส่วนใหญ่จะเป็นนักการทูต รัฐมนตรี และนักธุรกิจ จากนั้นตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่และโต๊ะอาหาร เมื่อแขกมาถึงพาเดินรอบงาน แนะอาหาร และพาแขกไปนั่งที่โต๊ะ
3. คนแกะสลัก แกะสลักสบู่และผลไม้เพื่อประดับในงาน นอกจากนี้แกะสลักตามรายการที่แขกต้องการซื้อ พร้อมสอนวิธีการแกะสลัก
4. นักดนตรี เล่นดนตรีทั้งเพลงไทยและไทยล้านนา บรรเลงขณะแขกรับประทานอาหาร
5. นักแสดง รำไทย การแสดงศิลปะล้านนา เช่น รำดาบ ตีกลอง ฟ้อนดาบ เป็นต้น แสดงเมื่อเริ่มงาน กลางงาน และก่อนจบงาน

ค่าใช้จ่าย

การทำงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทางผู้จัดงานเป็นคนออกค่าใช้จ่ายการเดินทาง ประกันภัยในการเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน และจัดหาที่พักให้ ซักรีดเสื้อผ้าฟรี อาหารฟรีทุกมื้อ พร้อมนำเที่ยวรอบเกาะสิงคโปร์ 1 วัน 

การจ่ายค่าตอบแทน

1. พ่อครัว ค่าตอบแทนวันละ 2,000-3,000 บาท การจัดงานทั้งหมดประมาณ 14 วัน ดังนั้นค่าตอบแทนโดยประมาณ  42,000 บาท
2. พนักงานต้อนรับ คนแกะสลัก นักดนตรี และนักแสดง ค่าตอบแทนวันละ 1,000-2,000 บาท การจัดงานทั้งหมดประมาณ 14 วัน ดังนั้นค่าตอบแทนโดยประมาณ  28,000 บาท

สิ่งที่ได้รับจากการทำงาน

1. ได้ประสบการณ์ทำงานกับชาวต่างชาติ 
2. ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
4. ได้เพื่้อนใหม่จากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเชีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ซึ่่งทำงานที๋โรงแรม
5. ได้เที่ยวรอบเกาะสิงคโปร์ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เช่น เกาะเซ็นโตซ่่า (Sentosa) รูปปั้นสิงโตพ่นน้ำ ตึกทุเรียน ไซน่าทาวน์ และแวะทานอาหารจีน 
6. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสิงคโปร์ 
7.  ได้เรียนรู้การทำอาหารจีนจากพ่อครัวชาวสิงคโปร์


หมายเหตุ: เทศกาลอาหารไทยจัดขึ้นอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อเมริกา และออสเตรเลีย ฉะนั้นจึงมีการประกาศรับสมัครงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องคอยติดตามข่าวสารการสมัครงานจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น The Nation, Bangkok Post และเว็บไซต์หางาน

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2557 07:38

  ถ้าสนใจงานนี้ต้องทำอย่างไรคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คอยเช็คข่าวประกาศสมัครงานในเว็บไซต์ หรือหนังสือพิมพ์บ่อยๆ คะ เปิดรับทุกเดือนเลยคะ แล้วแต่ว่าประเทศไหน และโรงแรมไหนคะ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2557 11:24

  ติดตามได้เว็บไซต์ไหนค่ะ

  ตอบลบ
 3. ฝาก Mail.pekkykannikar@gmail.com มีความสามารถรำไทยคะ และเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่สิงคโปร์คะ

  ตอบลบ