วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

ทำงานที่อเมริกากับโครงการ "Au pair"

การเลี้ยงเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ถ้าใครที่รักเด็ก ชอบเลี้ยงเด็ก มีความสุขที่ได้อยู่กับเด็กๆ และชอบเดินทางท่องเที่ยว พร้อมศึกษาต่อในต่างประเทศ โครงการ "Au pair" อเมริกา ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ได้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งประสบการณ์การทำงาน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เดินทางท่องเที่ยว เปิดหู เปิดตา เปิดโลกใหม่ให้กับตัวเอง และศึกษาต่อในต่างประเทศ 

โครงการ "Au pair" อเมริกา เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากนานาประเทศได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงานเลี้ยงเด็ก พร้อมมีรายได้จากการทำงาน


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 27 ปี นับวันที่บินเข้าประเทศอเมริกา กรณีอายุ 26 ปีสามารถสมัครได้ แต่ต้องบินเข้าประเทศอเมริกาก่อนอายุ 27
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส่วนใหญ่เอเจนซี่จะรับคนที่จบหรือเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีเพศหญิง สำหรับเพศชายบางเอเจนซี่อาจรับ)
3. มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กอายุต่ำกว่าสองขวบไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง วิ่งตามเด็ก และเล่นกับเด็กได้ไม่เหนื่อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อที่จะนำไปติดต่อกับเด็กหรือครอบครัวทีจะอยู่ด้วย
6. ไม่มีประวัติอาชญกรรม
7. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน


หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ใบสมัคร
2. แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ อ่านกระทู้เพื่อนๆ ตรวจสุขภาพที่ไหนกันบ้าง
3. แบบฟอร์มรับรองบุคลิกภาพ อย่างน้อยสองฉบับ จากคนที่ไม่ใช่ญาติ อาจจะเป็นจากครู นายจ้าง
4. แบบฟอร์มรับรองการเลี้ยงเด็ก อย่างน้อยสองฉบับ จากคนที่รับผิดชอบเราตอนเราเลี้ยงเด็ก ดูตัวอย่างได้ ที่นี่
5. จดหมายแนะนำตัว (Dear host family) ดูตัวอย่างได้ ที่นี่
6. ใบประกาศ First Aid and CPR (ถ้ามี)
7. ใบขับขี่ (ถ้ามี)
8. รูปภาพถ่ายกับเด็กที่เลี้ยง และรูปภาพถ่ายเกี่ยวกับตัวเราในกิจกรรมทั่วๆ ไป พร้อมบรรยายภาพว่าสื่อถึงอะไร หรือภาพนี้พิเศษอย่างไรถึงเลือกมา
9. สำเนาใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ่านวิธีการขอใบรับรองความประพฤติ
10. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่


ขั้นตอนการสมัคร

1. ติดต่อเอเจนซี่ โดยมีรายชื่อเอเจนซี่แนะนำ ที่นี่
2. จากนั้นทดสอบภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์ หากผ่านขั้นตอนนี้ก็จะได้รับสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์เลี้ยงเด็กก็สามารถซื้อใบสมัครได้ แล้วค่อยไปเก็บประสบการณ์ทีหลัง หากคยมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กมาก่อน ก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เอเจนซี่ทราบเพื่อจะได้พิจารณาจำนวนชั่วโมงพอเพียงกับที่ทางเอเจนซี่ต้องการหรือไม่ และวัยที่ได้เคยเลี้ยงมาตรงตามที่ต้องการหรือไม่
3. หลังจากยื่นเอกสารแล้ว ก็รอการติดต่อจาก Host Family ระยะเวลาการรอนั้นไม่เกินสามเดือนหลังจากยื่นใบสมัคร โดยผู้สมัครมีสิทธ์เลือกครอบครัวที่เหมาะสมเอง และเลือกวัยเด็กที่จะดูแล รัฐที่จะอยู่ หรือสวัสดิการที่แต่ละบ้านให้พิเศษ ขั้นตอนนี้สามารถใช้เวลาได้นานในการพิจารณา เพื่อเลือกครอบครัวที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดกับเรา เมือไปที่อเมริกาแล้ว หากต้องการเปลี่ยนครอบครัวจะมีเวลาจำกัด และถ้าเอเจนซี่ี่ไม่มีครอบครัวให้เปลี่ยน ก็ต้องทำใจว่าได้กลับเมืองไทยแน่นอน ดังนั้น ควรเลือกครอบครัวด้วยความระมัดระวัง และอ่านรายละเอียดข้อมูลการเลือกครอบครัว พร้อมสอบถามผู้ที่เคยมีประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการมาก่อน ทั้งนี้เพื่อการเตรียมตัวที่ดี และสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น มั่นใจมากขึ้น
4. เมื่อผู้สมัครโครงการได้ Host Family เป็นที่เรียบร้อย ทางเอเจนซี่จะออกเอกสารสำคัญที่ชื่อว่า DS-2019 ให้เพื่ออาไปยื่นขอวีซ่า โดยวีซ่าที่จะได้รับคือ วีซ่า J-1 นักเรียนแลกเปลี่ยน มีอายุ 1 ปี อ่านรายละเอียดการขอวีซ่าได้ ที่นี่
5. เมื่อได้วีซ่าแล้วก็เตรียมจัดกระเป๋าเดินทาง ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
6. สำหรับเรื่องตั๋วเครื่องบินนั้นทางเอเจนซี่จะเป็นคนจัดการให้
7. เมื่อมาถึงอเมริกาแล้วผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าปฐมนิเทศน์ก่อน ประมาณ 3-4 วัน ส่วนสถานที่ปฐมนิเทศแต่ละเอเจนซี่จะแตกต่างกัน บางทีก็จัดทีนิวยอร์ก บางทีก็จัดที่ซานฟรานซิสโก เป็นต้น ซึ่งการปฐมนิเทศน์นั้นจะทำให้ได้พบเจอเพื่อนจากชาติอื่นๆ หลังจากปฐมนิเทศน์ก็เดินทางเข้าสู่บ้าน Host Family และเริ่มต้นชีวิตการเป็น Au pair อย่างเต็มรูปแบบ 

ค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่ายค่าหลัก โดยทั่วไป ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องจ่าย มีดังต่อไปนี้
- ค่าทดสอบก่อนซื้อใบสมัคร (เป็นเรื่องของการทดสอบภาษาอังกฤษ และจิตวิทยา ส่วนใหญ่ประมาณ 200 บาท)
- ค่าใบสมัคร (แต่ละเอเจนซี่ขายใบสมัครไม่เท่ากัน 3,500 -7,000 บาท )
- ค่าเข้าร่วมโครงการออแพร์ จ่ายเมื่อผู้สมัครตกลงทำงานกับครอบครัว แต่ละเอเจนซี่ราคาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่แไม่เกิน 1,000 USD
- ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า จ่ายตอนยื่นคำร้องขอจองวันสัมภาษณ์ประมาณ 400 บาทและค่าขอวีซ่า จำนวน 4,454 บาท


2. ค่าใช้จ่ายรอง ได้แก่

- ค่าเดินทางเข้าเอเจนซี่เพื่อทำธุระต่างๆ
- ค่าดำเนินการเอกสารต่างๆ เช่น ใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถยนต์สากล ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองการทำงาน เป็นต้น  
- หนังสือเดินทาง (Passport) 
- ค่าแปลเอกสาร (ในกรณีจ้างแปลเอกสาร)


สิ่งที่ได้รับ

1. ค่าแรงจากการทำงานสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 176.85 USD ต่อการทำงานไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. ได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนจาก Host Family สูงสุดไม่เกิน 500 เหรียญ
3. ได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพักร้อนสองอาทิตย์ที่ได้รับค่าแรงตามปกติ
4. ด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน นับจากวันทีวีซ่าหมดอายุ สามารถอยู่ต่อในประเทศได้อีก 30 วันอย่างถูกต้องตามกฏหมายเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศอเมริกา โครงการ Au pair ไม่ได้มีแค่เฉพาะในประเทศอเมริกา แต่ยังมีในประเทศอื่นๆ เช่น เบลเยี่ยม สวีเดน ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เยอรมนี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หากต้องการอ่านข้อมูลประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ การเตรียมเอกสาร การขอวีซ่า การทำงาน การเลี้ยงเด็ก และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

สามารถหาข้อมูลโครงการเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ www.thaiaupairclub. ซึ่งจัดทำโดยคุณธัญญ่า สาวไทยที่มีความรู้ ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นชุมชนสำหรับเผยแพร่ข้อมูลโครงการ Au pair พร้อมการแนะนำสิ่งควรรู้เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการเข้าร่วมโครงการ และเป็นศูนย์รวมในการ ถาม ตอบปัญหาต่างๆ ที่มีต่อโครงการ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก www.thaiaupairclub.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น