วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

เตรียมพร้อมเพื่อขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกา (Visa B1/B2)

คราวนี้มาถึงวีซ่ายอดนิยมอย่างวีซ่าอเมริกา ที่ทุกคนต่างพูดกันว่าเป็นวีซ่าที่โหดและหินมาก แต่หากเตรียมตัวดีๆ แล้วทั้งด้านข้อมูล เอกสาร และภาษาก็ไม่มีอะไรที่ยากเลย 

ส่วนตัวขอวีซ่าเข้าอเมริกา 2 ครั้ง ก็ผ่านทั้งสองครั้งครั้งแรกวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (J1) คร้้งที่ 2 วีซ่าท่องเที่ยว ได้มา 10 ปี สิ่งสำคัญคือ ต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ก่อนออกเดินทาง ทั้งเรื่องเอกสาร การนัดสัมภาษณ์ และการเตรียมตัวสัมภาษณ์ หากคิดว่าจะไปประมาณกลางปี ควรเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ต้นปี

สิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือ "เอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า" โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากมีเล่มเก่า ให้นำเล่มเก่ามาแสดงด้วยในวันยื่นเอกสารขอวีซ่า (รายละเอียดการทำ Passport)
2. รูปถ่าย ขนาด 2X2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก หน้าตรง ไม่สวมแว่นกันแดด ที่สำคัญต้องเห็นใบหูทั้งสองข้างอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ดูน่าเชื่อถือ ใช้รูปถ่าย 2 รูป และแสกนเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ 1 รูป ไฟล์ jpg เพื่อใช้ตอนกรอกแบบฟอร์ม DS-160 
3. บัตรประจำตัวประชาชน 
4. ใบรับรองการศึกษาหรือใบรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่งงานชัดเจน ระยะเวลาในการทำงาน เงินเดือน วันลา และวันที่จะกลับมาทำงาน (ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงานเพื่อขอวีซ่า) ออกไม่เกิน 3 เดือน กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจ สามารถใช้เอกสารการเป็นเจ้าของกิจการ โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
5. จดหมายเชิญจากญาติหรือเพื่อนที่อเมริกา โดยในจดหมายต้องระบุชื่อคนเชิญ พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อในอเมริกา (ตัวอย่างจดหมายเชิญเพื่อใช้ในการขอวีซ่า)
6. แผนการเดินทางท่องเที่ยว ที่ระบุระยะเวลาในการท่องเที่ยว เมืองที่จะไป สายการบินที่ใช้ทั้งไปและกลับ กิจกรรมที่จะทำในแต่ละวัน และวันที่กลับถึงประเทศไทย (ตัวอย่างการเขียนแผนการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อขอวีซ่า)
7. จดหมายแนะนำตัว อันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีก็จะเป็นเรื่องที่ดี แสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นภูมิหลังของเราว่าเป็นใคร มาจากที่ไหน ทำงานอะไร เคยไปต่างประเทศที่ไหนมาบ้าง และจะไปทำอะไรที่อเมริกา (ตัวอย่างการเขียนจดหมายเพื่อใช้ในการขอวีซ่า)
8. บัญชีธนาคาร ต้องมีเงินหมุนเวียนตลอด และมีเงินเพียงพอในการกิน อยู่ ใช้จ่าย ท่องเที่ยวในอเมริกา   หากไปสักหนึ่งอาทิตย์ควรมีเงินในบัญชีประมาณ 50,000-100,000 บาทขี้นไป ให้ธนาคารออก Bank Statement และ Bank guarantee ระบุจำนวนเงินเป็น USD 
9. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ โฉนดที่ดิน สัญญาจดจำนอง ภาระผ่อนต่างๆ เอกสารที่แสดงภาระผูกพันกับประเทศไทย เป็นต้น 

เมื่อเตรียมเอกสารต่างๆ ครบแล้ว ก็มาถึงขั้นตอน "กรอกแบบฟอร์มและนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า" โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


1. เข้าไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบัญชีผู้ใช้ เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภทนั้นๆ ซึ่งจะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่กรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนั้นออกมา  ดูวิธีการกรอกข้อมูลอย่างละเอียด ที่นี่

2. นำใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สาขาตามที่กำหนดไว้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า 

3. การกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าประเภทชั่วคราว DS-160 เป็นแบบฟอร์ม Online ที่ต้องกรอกทาง Internet เท่านั้น เข้าไป ที่นี่ ดูคำแนะนำวิธีการกรอกแบบฟอร์มได้ ที่นี่ และดูรายละเอียดแบบฟอร์มที่แปลเป็นภาษาไทยได้ ที่นี่

4. เมื่อกรอกครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว ให้ Print หน้า Confirmation DS-160  พร้อมหน้าที่กรอกทั้งหมดออกมาใส่แฟ้มรวมกับเอกสารข้างต้น 

5. กำหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการที่ 02-105-4110 


6. สุดท้ายก่อนไปสัมภาษณ์ ให้ตรวจเช็คเอกสารอีกครั้งว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 

สถานที่ยื่นขอวีซ่า 


ในประเทศไทยสามารถยื่นขอวีซ่าอเมริกาได้ 2 แห่ง คือ ที่กรุงเทพและเชียงใหม่ คนที่จะสามารถสัมภาษณ์วีซ่าที่เชียงใหม่ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่อาศัย ทำงาน หรือเรียน ในจังหวัดดังต่อไปนี้ ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, พะเยา, สุโขทัย, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พิจิตร, ตาก, กำแพงเพชร, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ลำปาง, เพชรบูรณ์, แพร่ โดยต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้พำนักหรือทำงานหรือศึกษาไม่น้อยกว่า 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330


สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่
387 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300


หมายเหตุ: สำหรับคนที่มีทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่่ แต่ทำงานกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น ไม่สามารถสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ได้ ต้องสัมภาษณ์ที่กรุงเทพเท่านั้น

จากนั้นมาถึงขั้นตอนที่น่าตื่นเต้น "ยื่นเอกสารและสัมภาษณ์" มีคำแนะนำดังนี้ 

1. ตื่นนอนแต่เช้า ทำใจให้สบาย 
2. อาบน้ำ แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ดูน่าเชื่อถือ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ ผู้ชายควรใส่สูท ผูกไท รองเท้าหนัง ส่วนผู้หญิงกางเกงหรือกระโปง ที่สุภาพ ห้ามใส่กระโปรงสั้น รองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้น 
3. ควรไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง 
4. เมื่อมาถึงแล้วให้ต่อคิวรออยู่หน้าสถานทูต จากนั้นจะมีพนักงานมาตรวจเอกสารและเวลานัดหมาย 
5. เตรียมตัวผ่านจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัย – อาวุธ ของมีคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโทรศัพท์มือถึง ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตฯ ได้ ให้ฝากไว้ที่พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยยื่นอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้บัตรหมายเลขฝากไว้เพื่อมารับของคืนเมื่อสัมภาษณ์เสร็จ 
6. เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋า พร้อมแสกนรอบๆตัว 
7. เดินเข้าไปในสถานทูต ยื่นเอกสารให้พนักงาน จากนั้นพนักงานจะให้เอกสารแผ่นเล็กๆ บางคนได้รับสีขาว บางคนได้รับสีเหลือง แตกต่างกัน กรอกชื่อ ที่อยู่ที่ และเบอร์โทรศัพท์ และยื่นบัตรคิวให้
8. นั่งรอ จนกว่าจะมีคนเรียก เมื่อมีคนมาเรียก เดินเข้าไปในห้องเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ 
9. จากนั้นพนักงานจะบอกว่าไปต่อแถวไหน เพื่อสัมภาษณ์ 
10. การสัมภาษณ์นั้นจะมีสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ คำถามส่วนใหญ่ก็จะถามว่า 
 • แนะนำตัว
 • อยู่ทีไหน
 • ไปที่ไหน 
 • ไปกี่วัน 
 • เดินทางวันไหน กลับวันไหน
 • ทำไมถึงเลือกไปเมืองนั้น 
 • จะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
 • ใครเป็นคนออกเงินให้ 
 • พักที่ไหน กับใคร
 • ไปกี่คน คนเดียว หรือมีเพือนไปด้วย
 • หากมีญาติหรือเพื่อนอยู่ก็จะถามว่าเพื่อนหรือญาติทำอะไรที่อเมริกา อยู่นานแค่ไหน  
 • จากนั้นถามเรื่องการทำงาน ว่าทำงานอะไร ที่ไหน ทำมากี่ปีแล้ว 
 • หากเรียนอยู่ ก็จะถามว่าเรียนทีไหน คณะอะไร จบมาแล้วจะทำอะไร 
 • เคยได้วีซ่าอเมริกาหรือยัง
 • นอกจากนี้ก็จะถามถึงว่าเคยไปเที่ยวประเทศไหนมาบ้าง 
 • เล่าประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ 
 • พูดได้กี่ภาษา อะไรบ้าง
 • เคยโดนปฏิเสธวีซ่าไหม
 • พ่อ แม่อยู่ไหน ทำงานอะไร 
11. คอยฟังคำถามให้ดี ตอบให้ชัดเจน หากไม่เข้าใจคำถามขอให้ทวนคำถามอีกรอบ
12. เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารบางส่วนให้ แต่จะเก็บใบรับรองการทำงาน จดหมายเชิญไว้ หากวีซ่าผ่านจะไม่คืนพาสปอร์ต 
13. เดินออกสถานทูต อย่าลืมรับของที่ฝากไว้ 
14. กลับบ้านเพื่อรอรับพาสปอร์ตพร้อมวีซ่า ประมาณ 3-5 วันก็จะได้รับวีซ่า บางคนจะได้ 5 ปี หรือ 10 ปี แตกต่างกันไป 
15. ระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับ ไม่ได้หมายความว่า สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับวีซ่า ผู้ขอวีซ่าอเมริกาจะทราบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตได้จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในอเมริกา โดยจะประทับวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศอเมริกาไว้ในหนังสือเดินทาง อาจได้รับ 3-6 เดือน 
16. กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธผู้ขอวีซ่าจะได้รับใบแจ้งเหตุผล และมีสิทธิที่จะยื่นขอสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา อีกครั้งเมื่อใดก็ได้ ในการสมัครวีซ่าใหม่ ผู้ขอวีซ่ายังคงต้องปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด กรอกแบบฟอร์มการสมัครใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอีกครั้ง 
17. การขอวีซ่าใหม่โดยที่ยังขาดหลักฐานที่หนักแน่นและมีนัยสำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของผู้ขอวีซ่า อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

หมายเหตุ: หากสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ ให้ซื้อซองไปรษณีย์ไปก่อนวันสัมภาษณ์ บอกเจ้าหน้าที่ว่าซื้อซองไปรษณีย์เพื่อสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา สามารถซื้อได้ทีไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาแม่ปิง 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า การกรอกแบบฟอร์ม DS-160 การเตรียมหลักฐาน และการสัมภาษณ์ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov 

ตอบทุกข้อสงสัย คลายทุกปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกา ที่นี่ สำหรับคนที่สนใจข้อมูลการยื่นขอกรีนการ์ดด้วยตนเอง สามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ขอให้ทุกคนโชคดีได้รับวีซ่าไปท่องเที่ยวอเมริกาอย่างสนุกสนาน

396 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2555 02:41

  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ พี่ำกำลังจะไปขอครั้งที่สอง ครั้งแรกไม่ได้ หวั่น ๆ ใจเหมือนกันค่ะ ไม่ยาก แต่ไม่่ง่ายเลย

  พี่อ้อ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอให้โชคดีนะคะ ได้ผลอย่างไรแล้วบอกด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

   ลบ
 2. ถ้าจะขอวีซ่าท่องแต่ให้ผู้ปกครองรับรองการเงินให้ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ รบกวนด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 3. ใช้บัญชีของผู้ปกครองคะ คุณพ่อ หรือคุณแม่ก็ได้นะคะ ให้ธนาคารออก Bank Statement ย้อนหลังหกเดือน มีเงินหมุนเวียนเข้าออกตลอด and Bang Guarantee เป็นดอล์ลาร์ มีจำนวนเงินเพียงพอแก่ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในขณะที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศคะ

  ทั้งนี้ต้องแนบจดหมายรับรองการทำงานของคนยื่นบัญชีด้วยนะคะ ระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาที่ทำงาน เงินเดือน โบนัสคะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ12 สิงหาคม 2555 12:23

  กลัวจังเลยคะตื่นเต้น กลัวไม่สำเร็จ;( รบกวนแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับภาษาอย่างไรบ้าง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เรื่องภาษาต้องพอฟังเข้าใจ ตอบได้แบบมั่นใจ ไม่วกไปวนมาคะ ฝึกเยอะๆนะคะ ลองซ้อมกับกระจก แต่พอตอบจริงๆ อย่าตอบแบบท่องนะคะ ให้เป็นธรรมชาติคะ สู้ๆ นะคะ ไม่ยากคะ

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2555 05:08

  รบกวนถามหน่อยนะค่ะ คือเป็นคนเชียงใหม่ ปัจจุบันพ่อแม่ก็อยู่เชียงใหม่ แต่เรามาทำงานที่ กทม ได้ ประมาณ 3 ปี แล้ว แล้วแบบนี้จะสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ได้ไหมค่ะ เพราะคุณได้หมายเหตุไว้ว่า

  สำหรับคนที่มีทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่่ แต่ทำงานกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น ไม่สามารถสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ได้ ต้องสัมภาษณ์ที่กรุงเทพเท่านั้น

  แต่ในเวป เค้าได้เขียนไว้ว่า ผู้ยื่นคำร้องที่ยื่นเอกสารในจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำเอกสารมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างเรื่อง
  ที่พำนักในจังหวัดเหล่านั้น การมีทะเบียนบ้านอยู่ 1 ใน 15 จังหวัดทางเหนือ ไม่เพียงพอที่จะทำให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการนัดสัมภาษณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลจะไม่ดำเนินการตามการนัดหมายกับคุณ หากไม่มีเอกสารมาแสดงว่า คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ในวันสัมภาษณ์
  ****บุตร/นักเรียนที่อาศัยหรือเรียนอยู่นอกจังหวัดเหล่านี้ อาจยื่นคำร้องในจังหวัดเชียงใหม่ได้ หากผู้ปกครองทำงานหรืออาศัยอยู่ใน 1 ใน 15 จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น****


  แล้วแบบนี้จะสามารถขอสัมภาษณ์วีซ่าที่เชียงใหม่ได้ไหมค่ะ รบกวนแนะนำหน่อยนะค่ะ

  ตอบลบ
 6. ถ้าคุณทำงานในกรุงเทพฯต้องขอในกรุงเทพฯ นุ้ยทำงานที่กรุงเทพฯก่อนและขอที่เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ ดังนั้นนุ้ยต้องขออีกครั้งในกรุงเทพฯเจ้าหน้าที่ว่าทะเบียนบ้านไม่สำคัญ คนที่อยู ทำงาน และเรียนในเชียงใหม่ สามารขอวีซ่าในเชียงใหม่ หากคุณต้องการขอวีซ่เชียงใหม่, คุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณอยู่ที่นั่น 3 เดือนก่อนที่คุณใช้วีซ่า นุ้ยคิดว่าถ้าคุณทำงานในกรุงเทพฯ เป็นเรื่องง่ายที่จะใช้วีซ่าในกรุงเทพฯ

  ตอบลบ
 7. ขอปรึกษาหน่อยได้มั้ยคะ เครียดมากเลย
  พอดีเตรียมตัวไปขอรอบสอง วันศุกร์นี้แล้วอะคะ คือเรียนอยุ่มหาลัยปี4นะคะ แต่ยังไม่จบคะ(อีกนานเลย- -')
  แต่คุณพ่อทำงานอยู่เชียงใหม่ คราวก่อนโดนปฏิเสธก็เพราะเอกสารส่งมาไม่ทันคะ มันติดวันหยุดยาว
  แต่ขอแล้วไม่ไปสมัภาษณ์ก็ไม่ได้ เลยต้องไปคะ เสียไปฟรีๆเลย 5,120
  คราวนี้ เอกสารมาทันคะ คุณพ่อส่งมาให้ถึงวันนี้เอง แต่มันมีอยู่จุดนึงที่สุดแสนจะโชคร้าย
  คือคุณพ่อเค้าคงสับสนคะ ไม่ทราบว่าแจ้งธนาคาร(ขอstatement)ไปว่า ลูกเรียนอยู่ขอให้ลูกที่เรียนอยู่
  แต่เค้ากลับ พิมต่อท้ายมาว่า study อะคะ เอาหละซิ คือข้อมูลไม่ตรง1ประการจะทำไงต่อดีคะ เครียดมาก
  เอกสารที่เตรียมมีดังนี้คะ

  -ใบเสร็จค่าธรรมเนียม
  -ใบนัดหมายการสัมภาษณ์ (Appointment Confirmation)
  -ใบ Confirmation DS-160
  -พาสปอร์ต (ขาวจั๊ว)
  -เอกสารรับรองทางการเงิน statement ที่ว่าๆไม่สอดคล้องนี่แหละคะ**
  -ใบรับรองจากมหาลัย,ใบเกรด
  -ทะเบียนการค้าร้านคุณพ่อที่ เชียงใหม่
  -สมุดบัญชีคุณพ่อ
  -statement ย้อนหลัง6เดือน
  -เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน และร้านคุณพ่อ
  -แผนการเดินทางท่องเที่ยว
  -จดหมายแนะนำตัว

  คือไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อดีอะคะ รบกวนช่วยชี้แนะทีนะคะ
  ใจลึกๆก็ไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมอีกครั้งฟรีๆ จะตัดใจเลยดีหรือว่าจะแก้ไขตรงส่วนไหนดีคะ

  ตอบลบ
 8. ขอปรึกษาหน่อยได้มั้ยคะ เครียดมากเลย
  พอดีเตรียมตัวไปขอรอบสอง วันศุกร์นี้แล้วอะคะ คือเรียนอยุ่มหาลัยปี4นะคะ แต่ยังไม่จบคะ(อีกนานเลย- -')
  แต่คุณพ่อทำงานอยู่เชียงใหม่ คราวก่อนโดนปฏิเสธก็เพราะเอกสารส่งมาไม่ทันคะ มันติดวันหยุดยาว
  แต่ขอแล้วไม่ไปสมัภาษณ์ก็ไม่ได้ เลยต้องไปคะ เสียไปฟรีๆเลย 5,120
  คราวนี้ เอกสารมาทันคะ คุณพ่อส่งมาให้ถึงวันนี้เอง แต่มันมีอยู่จุดนึงที่สุดแสนจะโชคร้าย
  คือคุณพ่อเค้าคงสับสนคะ ไม่ทราบว่าแจ้งธนาคาร(ขอstatement)ไปว่า ลูกเรียนอยู่ขอให้ลูกที่เรียนอยู่
  แต่เค้ากลับ พิมต่อท้ายมาว่า study อะคะ เอาหละซิ คือข้อมูลไม่ตรง1ประการจะทำไงต่อดีคะ เครียดมาก
  เอกสารที่เตรียมมีดังนี้คะ

  -ใบเสร็จค่าธรรมเนียม
  -ใบนัดหมายการสัมภาษณ์ (Appointment Confirmation)
  -ใบ Confirmation DS-160
  -พาสปอร์ต (ขาวจั๊ว)
  -เอกสารรับรองทางการเงิน statement ที่ว่าๆไม่สอดคล้องนี่แหละคะ**
  -ใบรับรองจากมหาลัย,ใบเกรด
  -ทะเบียนการค้าร้านคุณพ่อที่ เชียงใหม่
  -สมุดบัญชีคุณพ่อ
  -statement ย้อนหลัง6เดือน
  -เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน และร้านคุณพ่อ
  -แผนการเดินทางท่องเที่ยว
  -จดหมายแนะนำตัว

  คือไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อดีอะคะ รบกวนช่วยชี้แนะทีนะคะ
  ใจลึกๆก็ไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมอีกครั้งฟรีๆ จะตัดใจเลยดีหรือว่าจะแก้ไขตรงส่วนไหนดีคะ

  ตอบลบ
 9. ถ้าแพลนไว้ว่าจะไปอยู่กับเพื่อน สักสามเดือนในช่วงปิดซัมเม่ออะค่ะ เราเขียนในจดหมาย ไป3เดือนเลยได้มั้ยค่ะ จะดูนานไปมั้ยละมีโอกาศทำให้เราโดน ปฎิเสธได้รึเปล่าค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นานไปนะคะ โอกาสโดนปฏิเสธมีสูงคะ หนึ่งถึงสองอาทิตย์กำลังพอดีคะ

   ลบ
 10. ถ้าเรา ขอ สองอาทิต ส่วนมาvisa ที่ได้ จะมีอาขุประมาณกี่่เดือนค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แล้วแต่นะคะ อย่างพี่ได้มาสิบปี บางคนก็หกเดือน หนึ่งปี ห้าปี สิบปี แต่ระยะเวลาที่เราจะอยู่ที่อเมริกานั้น ขึ้นอยู่กับตม. ที่อเมริกานะคะ

   พี่ได้วีซ่าท่่องเที่ยวมาสิบปี หมายถึงว่า ระะยะสิบปีนี้ไม่ต้องไปขอวีซ่าอีก จะไปอเมริกาก็ไปได้เลย แต่ตอนที่เข้าประเทศ เจ้าหน้าที่ตม.ให้พี่อยู่ได้นานสี่เดือนนะคะ บางคนก็ได้สามเดือน หกเดือน แล้วแต่นะคะ แต่สามเดือนขึ้นไปแหละคะ

   ลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ8 กันยายน 2555 03:58

  คุณนุ้ยค่ะ ปรึกษา ต่อจากข้อความข้างบนหน่อยนะค่ะ สำหรับสถานที่สัมภาษณ์ คือ ตอนนี้เรา ได้ทำการจองสัมภาษณ์ไปแล้วที่เชียงใหม่ วันที่ ๑๗ กย นี้ (แต่ทำงานอยู่ที่ กทม ซึ่งเริ่มงานวันที่ ๒๙ ธ ค ๕๔ ก่อนหน้านี้ว่างงานอยู่บ้านที่เชียงใหม่ ) แล้วแบบนี้เราควรทำยังงัยต่อดีค่ะ
  ๑. ต้องทำการยกเลิกเลยหรือเปล่า หรือว่าเสี่ยงไป
  ๒. ถ้าเสี่ยงไป แล้วเค้าไม่ให้สัมภาษณ์เราก็เสียค่าสัมภาษณ์ไปเลยหรอ ค่ะ หรือถ้าไม่ให้เข้าสัมภาษณ์ค่าสัมภาษณ์เรายังสามารถใช้ต่อได้ในการนัดสัมภาษณ์ครั้งต่อไป
  ๓. แล้วในกรณีที่ยกเลิกสามารถทำการยกเลิกเลย แล้วทำการจองใหม่เลยได้ไหมค่ะ หรือว่าต้องรอเค้าตอบกลับมาอีก
  ๔. เรื่องเอกสารรับรองการทำงาน(ภาษาอังกฤษ) เราระบุแค่ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน วันที่บรรจุเข้าทำงานได้ไหมค่ะ ส่วนใบลาเป็นภาษาไทยได้ไหม ค่ะ เพราะใบลาเราก็ต้องกรอกเป็นภาษาไทย ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการอยู่ค่ะ

  รบกวนคุณนุ้ยหน่อยนะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เปลี่ยนสถานที่สัมภาษณ์ได้คะ ใช้พิณอันเดิมคะ แค่เปลี่ยนจากเชียงใหม่เป็นกรุงเทพคะ เรายกเลิกได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันสัมภาษณ์คะ

   ตอนนุ้ยนี่ไปสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่แล้ว เขาบอกว่าใบรับรองงานอยู่ที่กรุงเทพให้ไปสัมภาษณ์ที่กรุงเทพ ไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ได้ วันนั้นเลยไปเสียเทียว

   จากนั้นนุ้ยก็ต้องซื้อพิณใหม่นะคะ เสียเงินอีกรอบคะ แต่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขอวีซ่านะคะ ใช้อันเดิมได้ เสียแค่ค่าซื้อพิณคะ เปลี่ยนสถานที่สัมภาษณ์และวันสัมภาษณ์ กรุงเทพนี่ต้องรอวันสัมภาษณ์นานหน่อยนะคะกว่าจะว่าง แต่ก็เข้าไปเช็คเรื่อยๆ มีปล่อยสีเขียวบ่อยๆ ตอนเช้าๆ และเที่ยงคืนคะ

   เอกสารทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เอาไปแปลก่อนยื่นสัมภาษณ์คะ

   ลบ
 12. สัมภาษณ์วันไหนคะ นุ้ยว่าเปลี่ยนก่อนจะดีกว่านะคะ ใบรับรองงานเป็นที่กรุงเทพเปล่าคะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ10 กันยายน 2555 14:26

  ไปสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ วันที่ 10 ก.ย 55 โชคดีขอวีซ่าท่องเที่ยวครั้งแรกผ่านเลยเลย ขอให้ทุก ๆ คนโชคดีนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ดีใจด้วยนะคะ ถ้ามีเวลาช่วยแชร์เคล็ดลับด้วยนะคะ คนอื่นจะได้เอาไปใช้ด้วยคะ ขอบคุณคะ

   ลบ
 14. ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เลยมีคำถามหน่อย
  คือ แนนยังไม่เคยขอวีซ่าอเมริกาค่ะ ตอนนี้กำลังจะเรียนจบโท เตรียมเรียนป.ตรีอีกใบ แล้วก็เตรียมสมัครอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทนายความแบบรายรุ่นเดือนตุลาคมนี้ (แต่ยังไม่รู้วันสอบ) และการขออนุญาตจะต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและต้องฝึกงานที่สนง.ทนายด้วยอีก 6เดือน และก็จะสมัครสอบใบอนุญาตแบบรายปีเผื่อกันเหนียวสอบไม่ผ่านเพื่อฝึกงาน 1 ปี ค่ะ ซึ่งอย่างหลังนี่ สภาทนายความจะมีใบส่งตัวมาฝึกกับสนง. กำหนดวันเริ่มและวันครบกำหนดฝึกงานด้วยค่ะ

  ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ทำงานช่วยสนง.ทนายของพ่อ (ชื่อพ่อจดทะเบียนกับสภาทนายเป็นเจ้าสำนัก) มีเงินเข้าbankตลอด (ไม่เชิงเงินเดือนเพราะไม่เท่ากันแต่ก็เป็นเฉลี่ยประมาณ 3 หมื่นต่อเดือน) และมีรายได้ส่วนตัวเป็นfreelance แปลเอกสารด้านกฎหมายค่ะ ไม่ทราบว่าจะทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอย่างไรดีคะ เพราะพ่อเป็นเจ้าของสนง. และรายได้อื่นของเราก็ไม่แน่นอน แต่มีเงินฝากอยู่ สองแสนกว่าๆ นอกจากนี้ ควรมีเอกสารอะไรบ้างคะที่จะช่วยให้ใบสมัครเราน่าเชื่อว่าเราจะกลับเมืองไทยอ่าค่ะ

  อ้อ อีกอย่าง คือ เรามีภาระผ่อนสัญญาเช่าซื้อกับบัตรกดเงินสดด้วย จะใช้ประกอบได้ไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือเรียนต่อคะ

   ลบ
  2. ยังเรียนไม่จบใช่ไหมคะ ใช้ใบรับรองนักศึกษาก็ได้คะ แต่ถ้าเรียนจบแล้ว รบกวนให้คนในสำนักงานของคุณพ่อที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราออกใบรับรองการทำงานให้นะคะ หรือถ้าอยู่ในช่วงฝึกงาน ขอใบรับรองจากที่ฝึกงานแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยนะคะ

   ลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. *ถ้าcomment ขึ้นซ้ำขออภัยนะคะ เพราะว่าโพสต์จาก tablet อ่ะค่ะ เลยไม่แน่ใจว่าcomment ขึ้นหรือเปล่า

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เลยมีคำถามหน่อย คือ แนนยังไม่เคยขอวีซ่าอเมริกาค่ะ ตอนนี้กำลังจะจบโท (กำลังอยู่ขั้นตอนป้องกันวิทยานิพนธ์ และต้องใช้เวลาอีกสองสามเดือนกว่าจะจบอย่างเป็นทางการ) ซึ่งตั้งใจว่าจะไปนิวยอร์กซักอาทิตย์นึง ในช่วงที่รอการอนุมัติจบการศึกษาอ่ะค่ะ

  ต่อจากนั้นจะเตรียมเรียนป.ตรีอีกใบ แล้วก็เตรียมสมัครอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตทนายความแบบรายรุ่นเดือนตุลาคมนี้ (แต่ยังไม่รู้วันสอบ) และการขออนุญาตจะต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและต้องฝึกงานที่สนง.ทนายด้วยอีก 6เดือน และก็จะสมัครสอบใบอนุญาตแบบรายปีเผื่อกันเหนียวสอบไม่ผ่านเพื่อฝึกงาน 1 ปี ค่ะ ซึ่งอย่างหลังนี่ สภาทนายความจะมีใบส่งตัวมาฝึกกับสนง. กำหนดวันเริ่มและวันครบกำหนดฝึกงานด้วยค่ะ

  ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ทำงานช่วยสนง.ทนายของพ่อ (ชื่อพ่อจดทะเบียนกับสภาทนายเป็นเจ้าสำนัก) มีเงินเข้าbankตลอด (ไม่เชิงเงินเดือนเพราะไม่เท่ากันแต่ก็เป็นเฉลี่ยประมาณ 3 หมื่นต่อเดือน) และมีรายได้ส่วนตัวเป็นfreelance แปลเอกสารด้านกฎหมายค่ะ ตัวเองมีเงินฝากอยู่ สี่แสนกว่าๆ เป็นเงินที่ได้จากพ่อแม่ค่ะ

  จากที่เล่ามานี้ ก็เลยอยากขอคำแนะนำว่าจะทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการทำงานกับหนังสือแนะนำตัวอย่างไรดีคะ เพราะพ่อเป็นเจ้าของสนง. และรายได้อื่นของเราก็ไม่แน่นอน นอกจากนี้ ควรมีเอกสารอะไรบ้างคะที่จะช่วยให้ใบสมัครเราน่าเชื่อว่าเราจะกลับเมืองไทยอ่าค่ะ เรามีภาระผ่อนสัญญาเช่าซื้อกับบัตรกดเงินสดแห่งหนึ่งด้วย จะใช้ประกอบได้ไหมคะ ส่วนตัวเคยไปออสเตรเลียเมื่อปี 2008 (พาสปอร์ตยังไม่หมดค่ะแต่เหลือไม่ถึง 6 เดือน คงต้องไปทำเล่มใหม่ก่อน)

  แล้วเอกสารแปลเองได้ หรือว่าต้องแปลแบบรับรองจากสถาบันแปลคะ

  ขอบคุณมากค่ะ
  แนน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เอกสารแปลเองได้เลยคะ

   ลบ
 17. ไปสัมพาดมาวันนี้ ได้แล้วค่า แต่ยังไม่รุว่าได้กี่ปี ลืมถามเค้าค่ะ ปกติส่วนใหญ่เค้าได้กันกี่ปีอ่ะคะ จำได้ว่าคนสัมพาดบอกว่าอยุได้ไม่เกิน 5 เดือน เลยกังวลอ่ะคะ ขอบคุณที่ให้ข้อมูลมากนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ดีใจด้วยนะคะ วีซ่ามีตั้งแต่สามเดือน ห้าเดือน หกเดือน ห้าปี สิบปีคะ เดินทางวันไหนคะ

   ลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2555 11:21

  ขอถามหน่อยค่ะ ถ้ามีจดหมายเชิญจากแฟนจะมีโอกาศได้ไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขึ้นอยู่กับเอกสารของเรามากกว่าคะ เช่นจดหมายรับรองการทำงาน บัญชีธนาคาร พาสปอร์ตแสดงว่าเราท่องเที่ยวมากี่ครั้ง ที่ไหนบ้าง ไปแล้วกลับตรงเวลาไหม ประมาณนี้คะ และขึ้นอยู่กับการตอบคำถามสัมภาษณ์ด้วยคะ เจ้าหน้าที่ดูที่ตัวเราเป็นหลักคะ จดหมายเชิญเป็นแค่เอกสารประกอบการพิจารณา หลังจากที่พิจารณาเอกสารของเราแล้วคะ บางคนไม่มีจดหมายเชิญก็ผ่านคะ บางคนมีจดหมายเชิญจากแฟนไม่ผ่านก็มีคะ สถานทูตกลัวหนีไปอยู่กับแฟนแล้วไม่กลับคะ

   ลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2555 21:13

  ขอบคุณค่ะ แล้วถ้าเราไม่มีบัญชีธนาคารแต่แฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดจะเป็นไปได้ไหมคะ ถ้าได้ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ให้คนอื่นออกค่าใช้จ่ายให้มักจะผ่านยากนะคะ เราออกค่าใช้จ่ายเองจะง่ายกว่า ทำวีซ่าเมื่อไหร่คะ ถ้ายังมีเวลา โอนเงินเข้าออกบัญชีธนาคารตัวเองบ่อยๆ คะ แล้วใช้บัญชีธนาคารของตัวเองจะดีกว่านะคะ

   แต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆ ใช้บัญชีธนาคารของแฟน แนบกับจดหมายรับรองการทำงานของแฟน ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง เงินเดือน โบนัสคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2555 20:03

   จะไปทำสิ้นปีค่ะคิดว่ายังทัน ขอบคุณมากนะคะ

   ลบ
  3. ขอให้โชคดีนะคะ ได้ผลอย่างไรแล้วบอกด้วยนะคะ

   ลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ24 กันยายน 2555 00:57

  ตอนนี้ดิฉันมีพี่ชายแท้ๆนามสกุลเดียวกันได้กรีนการ์ดที่อเมริกาทำจดหมายเชิญมาให้ไปท่องเที่ยว 2 ฉบับ 1.จดหมายรับรองประทับตราจากNotary Republic ปิดผนึกส่งให้สถานฑูตเปิดอ่านเอง 2.จดหมายจากพี่ชายเพื่อไปแสดงแก่สถานฑูต แล้วการเงินพี่ชายเป็นคนออกให้ทุกอย่าง แล้วพี่ชายตอนนี้อยู่ที่อเมริกา อย่างถามว่าพี่ชายต้องส่ง Statement ของที่โน้นให้ด้วยหรือเปล่าค่ะ แล้ววีซ่ามีสิทธิ์จผ่านไหมค่ะ จะไปเที่ยวประมาณ 1 เดือนค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้ารับรองเรื่องการเงินต้องมี Bank Statement and Bank Guarantee ด้วยคะ พร้อมให้พี่ชายเขียนจดหมายแนบมาว่าเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้เรา แจกแจ้งว่าออกอะไรให้บ้าง เช่น ค่าตั๋ว ค่าที่พัก รวมทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ นอกจากนี้ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วย เพื่อยืนยันว่ามีงานมั่นคง มีเงินเดือนเพียงพอที่จะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดคะ

   สำหรับเรื่องที่จะผ่านไม่ผ่านนั้น สถานทูตพิจารณาจากเอกสารขอผู้ขอยื่นวีซ่าเป็นหลักคะ ถ้ามีการงานมั่นคง มีใบลางานที่ชัดเจน แจ้งวันลา และวันกลับมาทำงาน มีเงินเดือนแน่นอน เคยไปต่างประเทศมาบ้าง และตอบคำถามสัมภาษณ์ได้ดี น่าจะไม่มีปัญหาคะ

   ส่วนจดหมายเชิญนั้น เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาที่เจ้าหน้าที่จะดูหลังจากที่ดูเอกสารของเราแล้วคะ จะมีหรือไม่มีก็ได้คะ บางคนไม่มีก็ผ่านคะ บางคนมีไม่ผ่านก็มีคะ มันขึ้นอยู่กับเอกสารของเรา และความน่าเชื่อถือของเราเองคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ24 กันยายน 2555 22:05

   ขอบคุณมากๆค่ะ

   ลบ
 21. ถ้าจะออกใบรับรองการทำงาน แล้วสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ ต้องออกหัวกระดาษตรงที่อยู่ เป็นของสถานทูตอเมริกาที่เชียงใหม่หรือเปล่าค่ะ ขอบคุณล่วงหน้ามากๆๆนะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่คะ ดูตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงานได้ที่นี่เลยนะคะ http://ready2gointer.blogspot.com/2012/03/blog-post_7026.html

   ลบ
 22. จะยื่นวีซ่าให้คุณป้า..ซึ่งเคยได้วีซ่าและไปอเมริกามานานแล้ว แต่หา Passport เล่มเก่าที่ระบุวันที่อนุญาติวีซ่าวันล่าสุดไม่ได้ ต้องทำอย่างไรดีคะ

  ตอบลบ
 23. เคยถ่ายเอกสาารเก็บไว้บางไหมคะ

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ6 ตุลาคม 2555 04:31

  สวัสดีค่ะคุณ Nantapornv
  คือว่าอยากถามมากมากเลยค่ะ คือตอนนี้กำลังยื่นเรื่องขอวีซ่า กรอก DS-160 เรียบร้อยแล้ว จ่ายค่าธรรมเนียม ซื้อพิน แล้วก็จองวันนัดสัมภาษณ์แล้ว เป็นวันที่ 15 ตุลา แต่ตอนนี้อ่านข้อมูลแล้วไม่มั่นใจเลย คือว่าไม่ใด้ทำงานน่ะค่ะ แต่อยู่ที่บ้านทำไร่ช่วยพ่อแม่ คือไม่รู้จะเอาหนังสือรับรองการทำงานจากที่ใหน แฟนเขาส่งเงินลงทุนให้ค่ะ ไม่ทราบว่าต้องทำไงดี แล้วแฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างต้องเอาเอกสารอะไรบ้างค่ะ ช่วยตอบด้วยนะคะ ใกล้วันสัมภาษณ์แล้วคะ
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอนเจ้าหน้าที่ถามว่าทำงานอะไร ก็บอกไปตามตรงคะว่าทำไร่ มีธุรกิจส่วนตัว มีโฉนดที่ดิน หรือเอกสารรับรองไหมคะ ว่าทำกี่ไร่ เป็นไร่อะไร ถ้ามีเอาไปด้วย พร้อมรูปถ่ายไร่ของเรา และเวลาเราทำงาน เผื่อเขาถาม เรามีรูปประกอบให้ดูจะได้น่าเชื่อถือคะ เจ้าหน้าที่จะได้มองภาพออกด้วยคะว่าเราทำงานอะไร แบบไหน แล้วมีผลประกอบการรายปีไหมคะ ที่เราเคยทำบัญชีไว้ ยอดรายรับ รายจ่าย กำไร เอาติดไปด้วยก็ดีคะ

   ถ้าแฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ ก็ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้นะคะ
   - หนังสือรับรองการทำงานของแฟน ระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาที่ทำงาน เงินเดือน โบนัส
   - บัญชีธนาคารของแฟนรับรองทางการเงิน ให้ธนาคารออก Bank Guarantee และ Bank Statement ย้อนหลังหกเดือนนะคะ
   - จดหมายจากแฟน เขียนระบุว่าเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้เรา ค่าอะไรบ้าง เช่น ตั๋วเครื่องบิน อาหาร ที่อยู่ เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ในระยะเวลากี่วัน

   เอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

   ลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ6 ตุลาคม 2555 04:41

  คือกรอกในแบบฟอร์ม ว่าจะอยู่ประมาณสองเดือนด้วยอะค่ะจะมีปัญหามั้ย และตอนนี้ก็มี book bank และมีเงินหมุนเวียนตลอดค่ะ จะช่ัวยใด้ใหมคะ ช่วยตอบด้วยนะคะ เป็นกังวลมากกกกเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วีซ่าจะผ่านยากนะคะ กรอกไปสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็พอคะ

   ลบ
  2. ถ้าผ่านอย่างน้อยก็ได้วีซ่าประมาณสามเดือน บางคนก็หกเดือน หนึ่งปี ห้าปี สิบปี แต่ระยะเวลาที่เราจะอยู่ที่อเมริกานั้น ขึ้นอยู่กับตม. ที่อเมริกานะคะ

   เช่น วีซ่าท่่องเที่ยวสิบปี หมายถึงว่า ระะยะสิบปีนี้ไม่ต้องไปขอวีซ่าอีก จะไปอเมริกาก็ไปได้เลย แต่ตอนที่เข้าประเทศ เจ้าหน้าที่ตม.ให้อยู่ได้นานสี่เดือน บางคนก็ได้สามเดือน หกเดือน แล้วแต่นะคะ แต่สามเดือนขึ้นไปแหละคะ

   ลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ6 ตุลาคม 2555 21:49

  คือกรอกใส่แบบฟร์อมไปแล้วค่ะ ว่าสองเดือนถ้าจะไปกรอกใหม่จะทันมั้ยคะ
  และขอขอบคุณสำหรับคำตอบมากคะ ช่วยใด้มากเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทันคะ กรอกใหม่ แล้วเอาหมายเลข DS 160 ใหม่ไปใส่ในใบจองวันสัมภาษณ์นะคะ ดูขั้นตอนได้ที่นี่คะ http://govisa.wordpress.com/2011/05/23/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82-ds-160-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89/

   ลบ
 27. ซื้อพิณมาเมื่อวานแล้วเพิ่งลองเข้า แต่หน้าจอบอกพิณใช้ไม่ได้ เพราะอะไรค่ะ ทั้งๆที่ก้อรอตามเวลาที่บอก รบกวนแนะนำกรอกพิณให้หน่อยค่ะ

  ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเพิ่งซื้อมาเมื่อวาน ต้องรอหนึ่งวันนะคะถึงจะกรอกพิณได้ วันนี้ลองไปกรอกใหม่นะคะ

   ลบ
  2. อ่านเพิ่มเติมเรืองพิณได้ที่นี่นะคะ https://thailand.us-visaservices.com/forms/SelfServicePaymentOptns.aspx

   ลบ
 28. ได้วันสัมภาณ์แล้วค่ะ26 พ.ย นี้ แต่ไม่ค่อยมั่นจัยเท่าไหร่ กลัวตอบคำถามไม่ผ่านค่ะ ;( แต่ก้อลองดูสักตั้งค่ะ
  ขอบคุฯสำหรับคำแนะนำ ที่ถามปัยนะ่ค่ะ ;)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. โชคดีนะคะ ได้ผลยังไงแล้วบอกด้วยนะคะ

   ลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ6 พฤศจิกายน 2555 06:55

  สวัสดีึคะ อยากได้คำแนะนำคะ คือมีความตั้งใจว่าจะไปฮาวายประมาณเดือน ม.ค หรือ ก.พ 2013 เพื่อไปอยู่กับคุณป้า (ไม่ใช่โดยสายเลือด เป็นเพื่อนสนิทคุณพ่อ) ซึ่งแต่งงาน มีครอบครัว อยู่ฮาวายมา 30 ปี แล้วคะ
  - แพลนคือจะไปพักอยู่กับคุณป้าเลย เพื่อท่องเที่ยว และตั้งใจจะจองตั๋วเครื่องบินแบบ open เพราะอยากไปอยู่ระยะยาว มากกว่า 6 เดือน จะเป็นไปได้หรือไม่คะ และต้องทำวีซ่าประเภทไหน ต้องมีขั้นตอนเตรียมตัว ระยะเวลาและเอกสารประกอบใดๆเพิ่มเติมจากปกติหรือไม่คะ
  - เคยไปอเมริกามาแล้วตอนเด็ก 1 ครั้ง และเคยไปเยี่ยมคุณป้าที่ฮาวายมาแล้วเมื่อ 12 ปีก่อน อยู่ที่นั่น 2 เดือนช่วง summer ตอนนั้นได้วีซ่าท่องเที่ยว 10 ปี แต่ตอนนี้หา passport เล่มเก่าไม่เจอคะ
  - และถ้าทางคุณป้าหาบริษัท sponsor เรื่องงานได้ ก็จะขอวีซ่าทำงานได้ ใช่มั๊ยคะ
  -เพื่อนแนะนำให้หาคอร์สเรียนระยะสั้น แต่ตอนนี้จบโทแล้ว ทำงาน executive level อายุก้อใกล้ 30 แล้วขอวีซ่านักเรียนไป มันดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะ กลัวจะไม่ผ่านคะ

  ดังนั้น รบกวนขอคำำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้านะึคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ

   ถ้าอยากไปอยู่นานๆ ประมาณหกเดือนหรือหนึ่งปี แนะนำวีซ่านักเรียนนะคะ ไปเรียนภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ เพื่อนำไปพัฒนางาน หรือเรียนเพิ่มเติมด้านการอาชีพ จะขอได้นานกว่าวีซ่าท่องเที่ยวคะ อยู่ได้หกเดือนถึงหนึ่งปี หรือตลอดระยะเวลาที่เราลงคอร์สเรียนคะ

   ถ้าวีซ่าท่องเที่ยวแล้วขอไปหกเดือนนี่ผ่านยากมากคะ ควรขอสักสองสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน ถ้าโชคดีอาจได้วีซ่าสิบปี แต่ตรวจคนเข้าเมือง อาจให้เราอยู่แค่สามเดือน สี่เดือน หรือห้าเดือนนะคะ

   นุ้ยได้วีซ่าสิบปีเหมือนกันคะ แต่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่เคยให้อยู่นานกว่าห้าเดือนเลยคะ บางคนโชคดีหน่อยให้อยู่หกเดือนคะ

   แต่ถ้ามีบริษัทที่อเมริกาจ้างเราทำงาน ก็ขอวีซ่าไปทำงานคะ อยู่ได้ตามระยะเวลาที่ปรากฏในสัญญาจ้างคะ

   ก่อนจะเตรียมเอกสาร เราต้องชัดเจนกับตัวเราก่อนนะคะว่าจะไปขอวีซ่าประเภทใด แต่ละประเภทเตรียมเอกสารหลักฐานแตกต่างกันไปคะ หากตกลงจะไปวีซ่าประเภทใดแล้ว ก็บอกนุ้ยอีกครั้ง เดี๋ยวนุ้ยแนะนำอีกทีว่าต้องเตรียมเอกสาร เตรียมการสัมภาษณ์อย่างไรบ้างนะคะ

   ส่วนเรื่องตั๋วเครื่องบิน ตอนขอวีซ่าสบายใจได้คะ ไม่ต้องโชว์ตั๋วเครื่องบิน แต่ตอนตรวจคนเข้าเมือง บางครั้งเขาจะขอดูตั๋วเครื่องบินไปกลับคะ ถ้ามีแต่ไป แต่กลับไม่ได้ระบุระยะเวลาแน่นอน เขาก็อาจไม่ให้เราเข้าเมืองคะ แต่ถ้าโชคดีเขาไม่ตรวจก็สบายใจได้คะ

   สำหรับคนที่เคยได้วีซ่าแล้ว สถานทูตเขาเก็บข้อมูลเก่าไว้นะคะ หากครั้งก่อนหน้านี้ เราใช้วีซ่าถูกประเภท กลับเมืองไทยตรงตามเวลาที่ระบุ เวลาขออีกครั้งจะของ่ายขึ้นนะคะ ได้สิบปีง่ายมากคะ

   ลบ
  2. http://www.lawanwadee.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=4 ลองศึกษาเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้ดูนะคะ

   ลบ
  3. อ่านเพิ่มเติมเรื่องการทำงานที่อเมริกาได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะ http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=6150

   ลบ
  4. การขอวีซ่าเพื่อไปทำงานอเมริกาคะ
   http://weerasak.com/?p=994

   ลบ
  5. อันนี้เคสคล้ายๆ กันลองอ่านดูนะคะ
   http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=574

   ลบ
  6. หาข้อมูลเรื่องวีซ่าอเมริกาประเภทต่างๆ พร้อมขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้นะคะ
   http://www.usvisa4thai.com/index.php

   ลบ
  7. ไม่ระบุชื่อ9 พฤศจิกายน 2555 03:16

   ขอบคุณมากนะคะคุณนุ้ย :)

   ลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ10 พฤศจิกายน 2555 04:39

  เมื่อวานไปสัมภาษส์วีซ่าท่องเที่ยวมาไม่ผ่านเสียใจมาก
  อยากรู้ว่าเราต้องทำยังไงบ้างคะ คือจะไปช่วงปิดซัมเมอร์ของมหาลัย
  ประมานสองเดือน แต่ที่คอมเม้นต์บนๆบอกว่านานไปผ่านยาก ให้บอกไปแค่เดือนเดียวก็พอ
  จะถามว่า 1. ถ้าเราบอกเค้าเดือนเดียว แต่เราไปสองเดือนกว่าๆ จะไม่เป็นไรหรอ
  2. แล้วเค้าจะมีคำตอบเก่าที่เราเคยมาสัมภาษส์ไปแล้วไม่ผ่านอยู่มั้ยคะ
  ตอนนี้ ยังเป็นนักศึกษามหาลัยปีสาม มีที่พักแน่นอนที่นู่น เป็นร้านอาหารของญาติเพื่อน (ไปเที่ยวกับครอบครัวเพื่อนค่ะ)
  คุณพ่ออกค่าใช้จ่ายให้ มีสเตทเม้น(ไม่เห็นเค้าขอดู) เอกสารครบหมดยกเว้น จดหมายแนะนำตัวเอง กับแผนการท่องเที่ยวของเรา
  กะจะไปเที่ยวแล้วก็ไปหาที่เรียนต่อป.โท อยากทราบว่าถ้าไปรอบสองควรทำยังไงคะ ถึงจะผ่าน
  จากที่บอกไป ตรงส่วนไหนที่คิดว่าทำให้ไม่ผ่านคะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สถานทูตได้แจ้งถึงเหตุผลที่ไม่ผ่านหรือเปล่าคะ จะได้แก้ไขให้ถูกจุด แล้วไปขอพร้อมเพื่อนที่จะเดินทางด้วยกันไหมคะ หรือไปเอง แล้วเพื่อนวีซ่าผ่านเปล่าคะ มีจดหมายเชิญจากทางอเมริกาเปล่าคะ ตอนสัมภาษณ์เขาถามอะไร แล้วเราตอบว่ายังไงบ้างคะ พี่จะได้วิเคราะห์ถูก

   วีซ่าจะผ่านไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับสองหมวดหมู่ใหญ่ๆ นะคะ ได้แก่ การเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน และการตอบคำถามสัมภาษณ์ ต้องชัดเจน ตรงประเด็น จริงใจคะ

   หากท่องเที่ยว ควรมีแผนการเดินทางที่ชัดเจน วันเวลาที่แน่นอน แน่นอนให้สถานทูตดูนะคะ ว่าแต่ละวันเราทำกิจกรรมอะไรบ้าง วางแผนไปเที่ยวที่ไหน เมืองอะไร เขาจะได้เห็นว่าเราไปเที่ยวจริง ตามธรรมชาติของนักท่องเที่ยวต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะ สถานทูตเขาพิจารณาตรงนี้ด้วย

   ส่วนจดหมายแนะนำตัว ถ้ามีก็ดีคะ เขาจะเห็นภูมิหลังของเราว่าเป็นใคร เคยไปเที่ยวไหนมาบ้าง มาขอวีซ่าครั้งนี้จะขอไปทำอะไร อยู่นานแค่ไหน เป็นการให้ข้อมูล บางครั้งเขาก็ดู บางครั้งก็ไม่ดู แต่มีไว้ก่อนก็ไม่เสียหลายนะคะ

   ถ้าไม่ได้ผ่านโครงการ ไม่ใช่นักเรียนแลกเปลี่ยน ไม่ใช่นักเรียนที่ไปเรียนภาษา หรือไปเรียนต่อ ไปท่องเที่ยว ถ้าขอไปนานๆ จะผ่านยากคะ ยิ่งเราเป็นนักศึกษา ไม่มีรายได้ ไม่เงินเก็บ ไปเที่ยวสองเดือน ดูจะไม่สมเหตุ สมผลนะคะ และพักที่ร้านอาหารของญาติเพื่อนด้วย เขากลัวเราแอบไปทำงานผ่านวีซ่าท่องเที่ยวคะ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่พี่วิเคราะห์นะคะ

   ส่วนเรื่องที่เราสามารถอยู่นานแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองที่อเมริกาคะ เช่น เราได้วีซ่าท่องเที่ยวสิบปี แต่ตรวจคนเข้าเมืองอาจให้อยู่แค่สามเดือน สี่เดือนคะ ตอนไปขอวีซ่าเรายื่นไปหนึ่งเดือน อาจได้วีซ่าสิบปีคะ แต่จะอยู่นานกว่าหนึ่งเดือนก็ได้คะ ถ้าตรวจคนเข้าเมืองอนุญาต แต่อย่าอยู่เกินวีซ่าเท่านั้นเองคะ ยกตัวอย่างของพี่นะคะ พี่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ขอไปสองสัปดาห์คะ ได้วีซ่ามาสิบปี พอผ่านตรวจคนเข้าเมือง เขาสแตมป์ให้ห้าเดือน พี่อยู่ท่องเที่ยวเดือนกว่านิดๆคะ

   ส่วนคนที่เคยสัมภาษณ์มาแล้ว เขาเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้หมดคะ

   พี่ว่าเราควรเขียนจดหมายแนะนำตัว และเขียนแผนการเดินทาง ไม่ต้องเอาทุกวันก็ได้ แต่ต้องบอกว่าวางแผนไปเที่ยวสถานที่ไหนบ้าง หรือมีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น อาทิตย์นี้เที่ยวเมืองนี้ อาทิตย์ถัดมาไปดูที่เรียนต่อที่เมืองไหน มหาวิทยาลัยอะไร สาขาอะไร เจ้าหน้าที่เขาจะได้มองเห็นภาพ ทริปการเดินทางของเรานะคะ

   ครั้งที่แล้ว เราได้แนบใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา และจดหมายยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษาไหมคะว่าเราจะกลับมาเรียนในวันที่เท่าไหร่ ควรมีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษานะคะว่าเราเป็นนักศึกษาปีที่สาม ของภาควิชาอะไร มหาวิทยาลัยอะไร ปิดเทอมวันไหน ถึงวันไหน และจะมาเรียนในวันที่เท่าไหร่ ประมาณนี้นะคะ

   ถ้ามีจดหมายเชิญเรื่องที่พักก็จะดีคะ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ

   ลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ13 พฤศจิกายน 2555 08:33

  คือว่าเค้าให้กระดาษที่ติ๊กช่อง
  X ท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานอันแสดงถึงความผูกพันมั่นคงอย่างแน่นแฟ้นทางครอบครัว สังคม หรือเศรฐกิจภายนอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้ท่านเดินทางออกจากสหรัฐฯ หลังจากได้พำนักอาศัยเป็นการชั่วคราว

  ตอนไปก็ไปพร้อมครอบครัวเพื่อนนะคะ แต่สัมภาษณ์แยก ครอบครัวเพื่อนผ่านหมด เพื่อนหนูแทบไม่ได้ตอบอะไรเลย พ่อแม่ตอบหมดเลยค่ะ

  ส่วนเรื่องเอกสารที่เครียมไปก็มี (แล้วเค้าขอดู)
  1. จดหมายรับรองจากมหาลัย
  2. จดหมายเชิญจากทางเมกา

  (ไม่ได้มีจดหมายแนะนำตัวหรือว่าแผนการท่องเที่ยวไป กะว่าก็ไปเที่ยวกับครอบครัวเพื่อน
  ไม่มีจดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะ คิดว่าตัวเองคงเตรียมตัวไปไม่ดีด้วยค่ะ)

  ตั้งแต่นี้เค้าก็ไม่ขอดูนะคะ
  3.ใบรับรองการทำงานพ่อและแม่พร้อมระบุเงินเดือน
  4.สเตทเม้นของสปอนเซอร์(พ่อ) มีวงเงินประมาน200000 แต่ไม่ถึง6เดือน (ประมาน5เดือนกว่าๆ)

  แต่คาดว่าไปขอครั้งที่2นี้ จะเตรียม..
  1.ใบรับรองการทำงานของแม่เพือน(เป็นข้าราชการตำรวจ) แล้วก็จดหมายรับรองว่าไปและกลับกับครอบครัวเค้าจริงๆ
  2.จดหมายแนะนำตัวว่าเป็นใครไปทำอะไรที่นั่นบ้าง
  3.แผนท่องเที่ยวคร่าวๆ

  แล้วที่อยากรู้คือว่า...
  1.ถ้าคราวที่แล้วเราตอบไปว่าเราจะไปสามเดือน แต่ตอนนี้เราไปสัมภาษส์เราตอบเค้าว่าไปแค่เดือนเดียวจะไม่เป็นไรหรอคะ
  2.ตอนกรอกฟอร์ม DS-160 เราต้องใส่ด้วยใช่มั้ยคะคนที่ไปกับเรามี พ่อ-แม่เพื่อน แล้วก็เพื่อน ไปด้วย
  3.แล้วถ้าเค้าถามว่าเราไปพักที่ไหน เราก็ตอบว่าไปพักที่บ้านญาติเพื่อน ซึ่งเป็นร้านอาหารก่อนนะหรอคะ

  ขอบคุณมากนะคะ ที่มาตอบคำภามซึงยาวมากๆของหนู

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พี่ว่าให้อาจารย์ที่ปรึกษาเขียนจดหมายรับรองให้ก็ดีนะ สถานทูตจะได้เห็นว่าเราต้องกลับมาเรียนจริงๆ ดูน่าเชื่อถือด้วย แล้วก็ใน DS 160 ก็ระบุไปด้วยว่าไปกับเพื่อน และพ่อ แม่ของเพื่อน เพราะเขาได้วีซ่าแล้ว ทางสถานทูตก็จะมีข้อมูลอยู่

   ถ้าเราบอกว่าไปสามเดือนแล้ว สถานทูตเขาเก็บข้อมูลอันเก่าไว้ เราต้องบอกไปตามจริงแหละ

   เราไปพรัอมกับครอบครัวของเพื่อน ระยะเวลาที่อยู่ สถานที่ที่ไป กิจกรรมที่ทำต้องเหมือนกัน สถานทูตเขาเก็บข้อมูลของเพื่อนไว้ เราก็ตอบไปตามจริงว่าไปสามเดือน เราต้องไปคุยกับเพื่อนว่าสถานทูตเขาถามอะไรบ้าง คำตอบของเรากับของเพื่อนต้องสอดคล้องกัน

   ส่วนเรื่องที่พักก็บอกไปตามหนังสือที่ทางอเมริกาส่งมาจ้า

   ลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ13 พฤศจิกายน 2555 10:54

  ครั้งที่แล้วเค้าตอบมาว่า...
  X ท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานอันแสดงถึงความผูกพันมั่นคงอย่างแน่นแฟ้นทางครอบครัว สังคม หรือเศรษฐกิจภายนอกUS ซึ่งจะทำให้ท่านเดินทางออกจากUSหลังจากได้พำนักอศัยเป็นการชั่วคราว

  ตอนไปสัมภาษณ์พร้อมกับเพื่อนแล้วครอบครัวเพื่อน แต่แยกกันสัมภาษณ์คนละช่อง ครอบครัวนั้นผ่านหมด

  ครั้งที่แล้วที่ไปไม่มีจดหมายรับรองจากอาจาร์ยที่ปรึกษา แต่มีใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากมหาลัย
  ไม่มีจดหมายแนะนำตัวแล้วก็ แผนการท่องเที่ยว

  ตอนไปสัมภาษณ์รอบ2 แม่เพื่อนจะออกจดหมายรับรองให้ว่าไปกับครอบครัวนี้จริง แม่ของเพือนเป็นข้าราชการ
  แล้วก็จะเอาใบรับรองการทำงานของแม่เพื่อนไปด้วย จะเตรียมจดหมายแนะนำตัวว่าเป็นใคร ไปทำอะไรแล้วก็แผนท่องเที่ยวคร่าวๆไปด้วยค่ะ

  แล้วที่พี่บอกว่าเค้าจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้จากการสัมภาษณ์ครั้งก่อน ถ้าเราเคยใส่ข้อมูล แล้วก็ตอบไปว่าจะไป2เดือนครึ่ง แล้วไปสัมภาษณ์ใหม่คราวนี้เราตอบว่าไปแค่1เดือน จะไม่มีผลอะไรหรอคะ
  แล้วก็คราวที่แล้ว กรอกข้อมูลว่ากับเพื่อนไม่ได้กรอกว่ามีพ่อแม่เพื่อนไปด้วย คราวนี้ต้องใส่ให้หมดใช่มั้ยคะ
  ส่วนเรื่องสเตทเม้นของคุณพ่อ(สปอนเซอร์) มีประมาน200,000 แต่ประมาน5เดือนกว่าๆ จะได้มั้ยคะ แต่คราวที่แล้วเค้าก็ไม่ได้ขอดุนะคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เรื่องหลักฐานทางการเงิน ควรมีทั้ง Bang Statement ย้อนหลังหกเดือน and Bank Guarantee ระบุเป็นเงินสุกล USD นะคะ เตรียมไปด้วย เผื่อเขาขอดูคะ

   ลบ
  2. คราวที่แล้ว เราได้แนบจดหมายรับรองการทำงานของผู้ปกครองไปด้วยเปล่า ระบุตำแหน่งงาน เงินเดือน โบนัส และระยะเวลาการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ควรมีนะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วยจ้า

   ลบ
  3. ถ้าเตรียมเอกสารเสร็จแล้ว เอามาให้พี่เช็คดูอีกทีก็ได้นะก่อนสัมภาษณ์ เพื่อความมั่นใจ ขอให้โชคดีวีซ่าผ่านนะจ๊ะ สู้ๆ

   ลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ13 พฤศจิกายน 2555 12:53

  ถามเรื่องการขอ visa USA b2 อยู่ปี1 ค่ะ
  คือมีนาปีหน้าจะไปเที่ยวที่อเมริกากับเพื่อนค่ะกะไปเองประมาณเดือนนึง เลยจะทำวีซ่า แล้วเราก็ลองอ่านข้อมูลการทำวีซ่าจากหลายๆที่แล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นของคนวัยทำงานอะค่ะ เลยไม่แน่ใจ
  คือตอนนี้อยู่ปี1 แล้วจะทำเองอะค่ะ กังวลเรื่องเอกสารอะค่ะว่าจะใช้อะไรบ้าง อย่าง sponser ก็เลือกเป็นคุณแม่ แล้ว มันจะมีหน้านึงถามว่ามีใครรู้จักในอเมริกาไหม หรือ ถ้าไม่มีให้ใส่เป็น store company ที่เราจะไป visit อันนี้เพื่อนที่จะไปด้วยเค้ามีน้าอยู่แล้วเค้าบอกให้ใส่เป็นชื่อเจ้าของapartment อะค่ะ อย่างนี้จะได้หรือเปล่า แล้วจริงๆที่จะไปครั้งนี้จะไปกับเพื่อนกัน3 คน เพราะคนนึงเค้ามีน้าอยู่แล้วมันก็ได้วีซ่าแล้ว อีกคนนึงกำลังจะขอเหมือนกัน เวลาถามว่าไปกับใครก็บอกว่าเพื่อน ไรงี้หรอค่ะ (ยังไม่ได้เลย แอบถามไว่ก่อน แหะๆ)แล้วเราอายุ19 ปี เวลาไปสัมภาษณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากพ่อแม่ สำเนาบัตรประชาชนพ่อแม่ หรือต้องให้พ่อแม่ไปด้วยไหมค่ะ? แล้วต้องเขียนพวก แผนการเที่ยวด้วยไหม แล้วจริงๆเราก็เคยได้ visa canada ที่ไปตอนปิดเทอม กับวีช่า schengen แบบนี้น่าจะมีโอกาสผ่านด้วยไหมค่ะ คือครั้งนี้เดินทางเองไปกับเพื่อน ไม่ได้ไปกับทัวร์ หรือพ่อแม่ เลยไม่ค่อยแน่ใจกับเอกสารที่ใช้กับข้อมูลที่จะกรอกในเน็ตกับเอกสารที่ต้องนำไปวันสัมภาษณ์น่ะค่ะ
  ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เอกสารเหมือนของคนทำงานเลยคะ แต่เปลี่ยนจากจดหมายรับรองการทำงาน เป็นเอกสารแสดงสถานภาพการเป็นนักศึกษา และจดหมายยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเราจะกลับมาเรียนในวันที่เท่าไหร่ ควรมีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษานะคะว่าเราเป็นนักศึกษาปีที่หนึ่ง ของภาควิชาอะไร มหาวิทยาลัยอะไร ปิดเทอมวันไหน ถึงวันไหน และจะมาเรียนในวันที่เท่าไหร่ ประมาณนี้นะคะ

   นอกจากนี้ควรมีแผนการท่่องเทียว ที่ระบุวันเวลาเดินทางไปและกลับที่แน่นอน ระบุสายการบิน และกิจกรรมว่าแต่ละวันเราทำอะไรบ้าง ไปที่ไหน เป็นต้น

   ส่วนเรื่องที่อยู่ที่อเมริกา ก็ใส่ชื่อและที่อยู่น้าของเพื่อนนะคะ หากมีจดหมายเชิญก็จะดีมากคะ แล้วใน DS 160 ก็ระบุไปด้วยนะคะว่าไปกับเพื่อนสามคน เวลาตอบคำถามสัมภาษณ์ก็บอกไปตามจริงคะ ว่าไปกับเพื่อนสามคน ไปเมืองอะไร อยู่กับใคร อยู่กี่วันคะ ตอบให้ชัดเจน ตรงประเด็น

   อายุสิบเก้าปีไปเองได้เลยคะ ไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง แต่ต้องมีจดหมายรับรองทางการเงินจากผู้ปกครอง พร้อมแนบจดหมายรับรองการทำงานของผู้ปกครองไปด้วยนะคะ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน โบนัสคะ และมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองไปด้วยนะคะ

   ถ้าเราเคยไปเที่ยวมาแล้วบ้าง โอกาสได้วีซ่ามีสูงคะ

   เดินทางวันไหนคะ เตรียมเอกสารเสร็จแล้ว เอามาให้พี่เช็คดูอีกทีก่อนสัมภาษณ์ก็ได้นะคะ ยินดีคะ

   ลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ13 พฤศจิกายน 2555 22:30

  ขอบคุนมากๆๆค่ะ เดี๋ยวหนูเตรียมเสร็จจะมาให้ดูอีกที แต่ถามอีกนิสสค่ะ คือตอนนี้หนูลาพักกับมหาวิทยาลัยอยู่เพราะหนูจะซิ่วอะค่ะ แต่หนูได้ไปขอใบรับรองจากมหาลัยมาแล้ว ถ้าไม่มีใบจดหมายจากอาจารย์ได้มั้ยอะค่ะ แหะๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ13 พฤศจิกายน 2555 23:05

   เพิ่งเห็นความเห็นข้างบน น่าจะมีจดหมายรับรองจากอาจารย์ดีกว่า 55 แล้วมีฟอร์มในการเขียนมั้ยค่ะ ต้องเขียน หรือพิมพ์ ? ขอบคุนค่าา

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ14 พฤศจิกายน 2555 01:34

   เพิ่งโทรไปหาอาจารย์มาค่ะ จะให้เขียนให้ แต่อาจารย์บอกว่าพวกขอวีซ่าให้เอาใบรับรองจากห้องทะเบียน อันนี้ไปไปเที่ยวใช่ไหม เคยเขียนแต่พวกไปเรียนอะไรประมาณนี้ พวกไปเที่ยวส่วนใหญ่ให้ไปถามห้องทะเบียนเค้าจะมีออกใบรับรองให้อยู่แล้ว ประมานนี้ ซึ่งใบรับรองหนูขอมหาลัยมาแล้วอะค่ะ เหมือนอาจารย์จะไม่เขียนให้อะค่ะ แบบนี้จะเป็นไรมั้ยค่ะ

   ลบ
  3. ในจดหมายของมหาวิทยาลัยได้ระบุวันที่เราจะกลับมาเรียนเปล่า ถ้าไม่มี มันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่จ้า อย่างพวกที่ไปโครงการ Work and Travel หรือแลกเปลี่ยนต่างๆ ยังต้องมีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาเลย พี่เคยไปโครงการของดิสนีย์ Disney Work Summer Experience ก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเขียนรับรองให้นะ เพราะในจดหมายของมหาวิทยาลัย มันจะรับรองแค่ว่าเราเป็นนักศึกษาา แต่ไม่ได้ระบุว่าเราจะกลับมาเรียน แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีแบบฟอร์มจดหมายอยู่แล้วนะ ลองไปที่ห้องทะเบียนดู ว่ามีฟอร์มเปล่า ถ้าไม่มีก็เขียนขึ้นมาเอง ใช้กระดาษของคณะหรือกระดาษที่มีตราประทับของมหาวิทยาลัย พิมพ์แล้วก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์ หรือฝ่ายทะเบียนของคณะเซ็นต์ให้ พร้อมลงตราประทับของคณะจ้า

   ลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ14 พฤศจิกายน 2555 02:18

  สวัสดีค่ะคุณนุ้ย พอดีติ๊กกำลังจะทำวีซ่าอเมริกา คือ จะไปเยี่ยมครอบครัวแฟนที่อเมริกา แต่เป็นการทำวีซ่าครั้งแรกในชีวิตค่ะ จึงอยากให้ คุณนุ้ยช่วยแนะนำด้วยค่ะ ก่อนอื่นติ๊กจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัวติ๊กและแฟนให้คุณนุ้ยฟังก่อนนะค่ะ ติ๊กเจอแฟนบนอินเตอร์เน็ตค่ะ จากนั้นก็ติดต่อเรื่อยมา ตั้งแต่ เดือนมกราปีนี้ จนเดือนตุลา แฟนก็ได้มาเที่ยวที่เมืองไทยจึงเป็นการเจอกันตัวเป็นๆๆครั้งแรกค่ะ ความสัมพันธ์ติ๊กกับแฟนก็เป็นไปด้วยดีค่ะ ที่นี้แฟนเค้าต้องการให้เราไปเยี่ยมครอบครัวเค้าค่ะ พ่อแม่เค้าอยากเจอเราด้วย คือเค้าอยากให้เราไปดูความเป็นอยู่ของเค้าที่อเมริกาว่าเป็นยังไง และก็อยากให้เราตัดสินใจด้วยว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกากับเค้าได้ไม ออ ลืมบอกค่ะว่าติ๊กมีลูกชาย 1 คน ตอนนี้อายุจะ 3 ขวบแล้วค่ะ และติ๊กก็ทำงานเป็นลูกจ้างรัฐบาลอยู่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งค่ะ แต่ติ๊กทำมา จะเข้าปีืี่ที่ 3แล้วค่ะ ตอนเดินทางแฟนจะเป็นคนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้เรานะค่ะ แล้วติ๊กกะว่าจะขอใบลางานจากหน่วยงานด้วยค่ะ แต่เงินเดือนติ๊กแค่ 6,500-7,000 บาทต่อเดือนนะค่ะ ติ๊กจะขอลางาน 1 เดือน ค่ะ คุณนุ้ยคิดว่านานเกินไปไหมค่ะ แต่ติ๊กก็อ่าน blog ของคุณนุ้ยมาบ้างแล้วนะค่ะ ช่วงที่ติ๊กจะไปอเมริกา พ่อกับแม่จะเป็นคนดูแลลูกให้ค่ะ พ่อกับแม่ทำงานรับราชการทั้งคู่ค่ะ และแฟนก็จะเขียนจดหมายเชิญมาจากทางอเมริกาโดยแฟนจะปรึกษาทนายว่าจะเขียนยังไงเราถึงจะผ่านวีซ่า ส่วนเรื่อง งานของแฟน แฟนทำงานเกี่ยวกับนำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์จากจีนค่ะ แต่บริษัทเป็นของแม่แฟน แฟนกับพี่ชายของแฟนช่วยกันดูแลบริษัทค่ะ ส่วนเรื่องเอกสารของแฟน จะส่งมาให้ หลังจากที่ติ๊กทำ passport ค่ะ ติ๊กจะทำpassport วันที่ 4 ธ.ค. 55 ค่ะ หลังจากนั้นก็จะเริ่มเตรียมเอกสารและกรอก DS-160 แล้วเริ่มจองวันนัดสัมภาษณ์ค่ะ คือติ๊กกะว่าจะเดินทางช่วงพ.ค.ปี 56 ค่ะ สำหรับหลักฐานของแฟนที่จะส่งมาให้นะค่ะ จะมี สำเนาหน้า passport และหน้าที่ stamp ในไทยค่ะ statment,Bank Guarantee,Tax refund,รูปถ่ายเกี่ยวกับแฟนและครอบครัว รูปถ่ายบ้านพ่อกับแม่แฟนค่ะ คุณนุ้ยคิดว่าข้อมูลครอบถ้วนไมค่ะ ส่วนของติ๊กก็จะตรียมตามทีคุณนุ้ยแนะนำ blog ด้านบนค่ะ ออ อยากจะทราบเกี่ยวกับเอกสารของติ๊กอะค่ะว่าจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกอันไมค่ะ ถ้ายังไงช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับคำแนะนำค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ

   ทำวีซ่าท่องเที่ยวไม่ยากเลยคะ แต่ต้องเตรียมเอกสารและเตรียมสัมภาษณ์ให้ดีคะ ก่อนอื่นเราต้องทำพาสปอร์ตก่อนนะคะ ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์คะ

   แล้วต้องลางานให้ได้ก่อนนะคะ จากนั้นขอให้เจ้านายออกจดหมายรับรองการทำงานให้นะคะ หนึ่งเดือนนี่ก็นานอยู่นะคะ เอาสักสองอาทิตย์ก็ได้คะ วีซ่าส่วนใหญ่ออกให้สามเดือนขึ้นไป ส่วนตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้อยู่สามสี่เดือนขึ้นไปคะ

   จากนั้นก็เตรียมเอกสารตามข้างตนที่กล่าวในบล็อกนะคะ เราควรแสดงหลักฐานทางการเงินของเราด้วยนะคะ แสดงให้เห็นว่าเราทำงานมีเงินเดือนเข้าออกทุกเดือน แสดงให้เห็นว่าเรามีการงาน และฐานะทางการเงินที่มั่นคงพอสมควร ไม่หนีไปอยู่ประเทศเขาเป็นแน่นะคะ เขากลัวคะว่าไปแล้วจะไม่กลับ

   เรื่องเงินเดือนมากน้อย ไม่ต้องเป็นกังวลคะ ขอให้มีเงินเดือน และมีเงินเก็บนิดหน่อย เป็นใช้ได้คะ

   ถ้ามีลูกแสดงหลักฐานด้วยนะคะ เป็นหลักฐานชั้นดีเลยคะ ว่าเรากลับมาประเทศเราแน่นอน เพราะมีลูกที่ต้องดูแล

   ส่วนฝ่ายชายนะคะ ต้องเตรียมจดหมายเชิญ (ดูตัวอย่างของนุ้ยได้เลยคะ ใช้ได้เลย นุ้ยใช้แบบนั้นตลอดคะ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานทางการเงิน หลักฐานการเสียภาษี หลักฐานหน้าที่การงานต่างๆ หลักฐานทั้งหมดส่งทางไปรษณีย์นะคะ

   ตอนไปสัมภาษณ์เตรียมรูปถ่ายที่เคยถ่ายไว้กับแฟนไปด้วยนะคะ หากมีจดหมายแนะนำตัวก็จะดีมากคะ ว่าเราเป็นใคร จะไปทำอะไรที่อเมริกานะคะ

   เตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบเสร็จแล้วค่อยกรอก DS-160 และจองวันสัมภาษณ์นะคะ ทั้งนี้เราจะได้กรอกครั้งเดียวไปเลย จะได้ไม่ต้องกรอกใหม่ เวลาเอกสารข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนะคะ

   เอกสารส่วนใหญ่ต้องเป็นภาษาอังกฤษคะ ยกเว้นทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใช้ตัวจริงได้เลยคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ15 พฤศจิกายน 2555 03:06

   ขอบคุณมากค่ะคุณนุ้ย ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมติ๊กจะเข้ามาสอบถามใหม่นะคะ ช่วงนี้ขอ
   ตัวไปทำพลาสปอร์ตกับเตรียมเอกสารก่อนนะค่ะ คืบหน้ายังไงจะเข้ามาเล่าสู่กันฟังค่ะ

   ลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ14 พฤศจิกายน 2555 05:36

  เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปทำวีซ่ามาค่ะ โดนปฏิเสธ ทั้งๆที่เรา (คิดว่าหลักฐานครบแล้ว) ก่อนวันสัมภาษณ์ปรึกษากับเพื่อนอย่างดีเลยค่ะเพราะเพื่อนได้วีซ่าท่องเที่ยวมาตั้ง 10 ปี เพื่อนมีแฟนอยู่อเมริกา (เหมือนเรา) เราเลยเตรียมหลักฐานเหมือนเค้าทุกอย่างเลยแต่กลับไม่ผ่าน

  หลักฐานที่เตรียมไปวันนั้น : พาสพอร์ด, จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท พร้อมระยะการทำงานและเงินเดือน มีลายเซ็นของรองประธานบริษัทครบถ้วน, เอกสารยืนยันวันสัมภาษณ์ DS-160, รูปถ่าย, ใบเสร็จจากไปรษณีย์ที่เราจ่ายค่าวีซ่า 5,122 บาท, เอกสารสำเนาพาสพอร์ดแฟน, ทะเบียนบ้าน

  คุณฝรั่งผู้หญิงที่สัมภาษณ์ก็ถามคำถาม คร่าวๆมา เราก็ตอบตามนั้นหมดเลยเป๊ะๆ เพราะไม่ได้โกหกอะไร ตอบไปตามที่เค้าถาม เพราะเราลางานได้แค่นั้น ไป 12 วันเอง อีกอย่างกรอกเองทั้งหมดด้วย สรุปเธอบอกว่าเสียใจด้วย เราไม่ให้คุณผ่าน เพราะดิชั้นเห็นว่าคุณไม่บินกลับมาแน่นอน เราแบบ?!?! เหอออ หลักฐานแค่นี้ไม่พอ?!?! ขนาดว่าเตรียมหลักฐานการรับรองการทำงานที่มีไปให้เค้า เค้าไม่สนใจเหรอคะ?? ส่วนตัวเราอยากจะไปเที่ยว ไปหาครอบครัวเค้าบ้าง เพราะเค้าก็มาหาเรา 2-3 ครั้งมาหลายปีแล้ว อีกอย่างเรากลับมาแน่นอนเพราะเรายังไม่พร้อมที่จะไปอยู่ที่นั่น งานที่นี่ก็มั่นคงมาก ไม่งั้นเราคงทำไม่ถึง 10 ปีหรอก เหตุผลอีกอย่างที่อยากไปคือเราจะได้เงินก้อนนึงเป็นโบนัสจากบริษัทที่เราทำงานครบ 10 ปี (เป็นค่าตั๋วได้เลย)

  ตั้งใจว่าครั้งที่ 2 ที่จะไปทำนี้ จะเตรียมจดหมายเชิญจากแฟนพร้อมรายละเอียดที่อยู่ของบ้านเค้า แบบจดหมายเชิญเราไปหาเค้า ตั้งแต่วันที่ 17-28 มกราคมและระบุว่าเรากลับเมืองไทยแน่นอน พร้อมลายเซ็นส่งจดหมาย air mail มาเลยค่ะ (ดีมั้ยคะ) แล้วก็จะเพิ่มจดหมายแนะนำตัวเองเพิ่มเข้าไปด้วย

  อยากถามว่าควรจะเพิ่มอะไรอีกดีคะ หรือแนะนำแนวทางในการเขียนจดหมาย หรือ เกี่ยวกับหลักฐาน ทำนองนั้น

  รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอบไปในเมลล์แล้วนะคะ ลองอ่านดูคะ

   ลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ14 พฤศจิกายน 2555 05:43

  เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปทำวีซ่ามาค่ะ โดนปฏิเสธ ทั้งๆที่เรา (คิดว่าหลักฐานครบแล้ว) ก่อนวันสัมภาษณ์ปรึกษากับเพื่อนอย่างดีเลยค่ะเพราะเพื่อนได้วีซ่าท่องเที่ยวมาตั้ง 10 ปี เพื่อนมีแฟนอยู่อเมริกา (เหมือนเรา) เราเลยเตรียมหลักฐานเหมือนเค้าทุกอย่างเลยแต่กลับไม่ผ่าน

  หลักฐานที่เตรียมไปวันนั้น : พาสพอร์ด, จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท พร้อมระยะการทำงานและเงินเดือน มีลายเซ็นของรองประธานบริษัทครบถ้วน, เอกสารยืนยันวันสัมภาษณ์ DS-160, รูปถ่าย, ใบเสร็จจากไปรษณีย์ที่เราจ่ายค่าวีซ่า 5,122 บาท, เอกสารสำเนาพาสพอร์ดแฟน, ทะเบียนบ้าน

  คุณฝรั่งผู้หญิงที่สัมภาษณ์ก็ถามคำถาม คร่าวๆมา เราก็ตอบตามนั้นหมดเลยเป๊ะๆ เพราะไม่ได้โกหกอะไร ตอบไปตามที่เค้าถาม เพราะเราลางานได้แค่นั้น ไป 12 วันเอง อีกอย่างกรอกเองทั้งหมดด้วย สรุปเธอบอกว่าเสียใจด้วย เราไม่ให้คุณผ่าน เพราะดิชั้นเห็นว่าคุณไม่บินกลับมาแน่นอน เราแบบ?!?! เหอออ หลักฐานแค่นี้ไม่พอ?!?! ขนาดว่าเตรียมหลักฐานการรับรองการทำงานที่มีไปให้เค้า เค้าไม่สนใจเหรอคะ?? ส่วนตัวเราอยากจะไปเที่ยว ไปหาครอบครัวเค้าบ้าง เพราะเค้าก็มาหาเรา 2-3 ครั้งมาหลายปีแล้ว อีกอย่างเรากลับมาแน่นอนเพราะเรายังไม่พร้อมที่จะไปอยู่ที่นั่น งานที่นี่ก็มั่นคงมาก ไม่งั้นเราคงทำไม่ถึง 10 ปีหรอก เหตุผลอีกอย่างที่อยากไปคือเราจะได้เงินก้อนนึงเป็นโบนัสจากบริษัทที่เราทำงานครบ 10 ปี (เป็นค่าตั๋วได้เลย)

  ตั้งใจว่าครั้งที่ 2 ที่จะไปทำนี้ จะเตรียมจดหมายเชิญจากแฟนพร้อมรายละเอียดที่อยู่ของบ้านเค้า แบบจดหมายเชิญเราไปหาเค้า ตั้งแต่วันที่ 17-28 มกราคมและระบุว่าเรากลับเมืองไทยแน่นอน พร้อมลายเซ็นส่งจดหมาย air mail มาเลยค่ะ (ดีมั้ยคะ) แล้วก็จะเพิ่มจดหมายแนะนำตัวเองเพิ่มเข้าไปด้วย

  อยากถามว่าควรจะเพิ่มอะไรอีกดีคะ หรือแนะนำแนวทางในการเขียนจดหมาย หรือ เกี่ยวกับหลักฐาน ทำนองนั้น

  รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ :)

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 10:35

  รบกวนขอความรู้เพิ่มเติมจากที่ได้อ่านข้องความข้างต้น ดิฉันจะไปสัมภาษณ์วันอังคารที่จะถึงนี้ พอดีอ่านเจอคำแนะนะว่าต้องมีหนังสือแนะนำตัว และแผนการเดินทาง เนื่องจากขอวีซ่า บี 2 และจะไปพักอยู่กับหลาน โดยลางานไม่รับเงินเดือน ไว้ 1 เดือน และมีอายุการทำงานมาเพียง 2 ปี แต่ทางหลานได้ส่งจดหมายเชิญมา และบอกเพียงคร่าวๆว่าจะพาไปเที่ยวช่่วงที่ไปพักด้วยเท่านั้น และมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทฯ ว่าทำงานตำแหน่งใด เงินเดือนเท่าใด เท่านั้น ส่วนหนังสือแนะนำตัวไม่มีได้หรือไม่ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 10:38

  ดิฉันลืมไปว่าในจดหมายหลานระบุว่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ขณะที่พำนักอยู่กับเค้าค่ะ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 10:50

  จากข้อความข้างต้นที่หลานส่งจดหมายเชิญมา ให้ไปพักและจะพาเที่ยว 1 เดือน ในจดหมายของหลาน ได้แจ้งไว้ด้วยว่า ระหว่างที่พำนักที่ ยูเอส หลานจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ค่ะ ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เท่านี้จะเพียงพอหรือไม่ อย่างไร รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ จดหมายแนะนำตัวมีหรือไม่มีก็ได้คะ แต่แผนการเดินทางควรมีนะคะ เขียนคร่าวๆ ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนบ้าง กิจกรรมแต่ละวันทำอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่เขาจะได้รู้จุดประสงค์การเดินทางของเราคะ

   ลบ
  2. ขอให้โชคดี สัมภาษณ์ผ่านได้วีซ่านะคะ ได้ผลยังไง แล้วบอกด้วยนะคะ

   ลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ25 พฤศจิกายน 2555 12:18

  พี่ค่ะ คือหนูยื่นวีซ่าท่องเที่ยวไป โดยหนูจะไปกับคุณพ่อคุณแม่ โดยให้พี่ชายส่งใบรับรองที่โรงเรียนของเขามาว่าเราจะขึ้นไปเยี่ยมเขา โดยหนูกำลังศึกษาอยู่ ก้มีใบรับรองว่าศึกษาวิศวกรที่ไทย แนบไปอีกด้วย แล้วเอกสารทั้งหมด ทางครอบครัวได้จ้างบริษัทเปนคนทำ พี่ว่าน่าจะผ่านมั้ยค่ะ 28 นี้หนูไปสัมพาดแล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าไปกับพ่อแม่ไม่น่าจะมีปัญหานะคะ ผ่านง่ายคะ เคยไปเที่ยวมาบ้างเปล่าคะ ถ้าเคยไปเที่ยวมาบ้าง มีหลักฐานการเรียน การทำงานที่แน่นอนชัดเจน น่าจะผ่านนะคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2555 12:05

   หนูยังไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยค่ะ พาสปอรต์ใหม่กริบ แต่คุณพ่อเคยไปเรียนที่โน้นตอนเด็ก ตอนนี้คุณพ่อเป็นเจ้าของอพาตเม้น อยู่ค่ะ หลักฐานแน่นมากๆ แต่สัมพาดแยกกัย คุณพ่อสัมพาดเดียว หนูกับคุณแม่สัมพาดพร้อมกันค่ะ YY ลุ้นมากๆวันพุดนี้แล้ว หนูอยากไปฉลองวันเกิดคุณแม่พร้อมพี่ชายที่โน้น YY

   ลบ
  3. ขอให้โชคดีนะคะ ได้ผลยังไงบอกด้วยนะคะ

   ลบ
 42. สวัสดีค่ะ พี่นุ้ย ไปสัมภาณ์มาแล้วค่ะวันนี้นัดตอน9.00 น แต่ว่าไปถึงสถานฑูตตอน7.30 แล้วพอดีว่าเอาลูกสาวไปด้วยค่ะ เจัาหน้าที่เห็นเลยให้เข้าไปก่อนเวลานัด;)ตื่นเต้นค่ะแต่ทุกอย่างก้อผ่านไปได้ด้วยดีโดนปัย สี่ คำถาม ไปหาใคร ไปกับใคร ไปนานเท่าไหร่ แฟนทำงานที่ไหน แค่นี้ครับไปซื้อซองแล้วกลับบ้่านได้ครับ ดีจัยมากเลยค่ะ สงสัยเพราะลูกสาวงอแงง่วงนอนมั้งค่ะ ลูกสาวช่วยค่ะ :)สรุปเสร็จตอน9.ooค่ะ ต้องขอบคุณมากนะค่ะเพราะแฟนทำจดหมายเชิญตามตัวอย่างพี่นุ้ย สรุปเค้าถามแต่เกี่ยวกับเรื่องของแฟน แล้วก้อพอดีลูกสาวถือวีซ่าสองสัญชาติค่ะ เอกสารของเราที่เตรียมปัยไม่ดูสักอย่าง แต่ก้อคงแล้วแต่คนมั้งค่ะ แต่สำหรับแผนการท่องเที่ยวช่วยได้มากเลยค่ะไม่ถามเลยว่าจะไปไหนบ้างเค้าอ่านในที่เราเขียนให้ดูเลย

  บินเดือนกุมภา ค่ะ ขอบคุณตัวอย่างดีๆที่แนะนำค่ะพี่นุ้ยรอลุ้นว่าจะได้กี่เดือน ฮิ ฮิ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ดีใจด้วยนะคะ น่าจะได้สามเดือนขึ้นไปคะ เที่ยวให้สนุก เดินทางปลอดภัยนะคะ บินสายการบินอะไรคะ

   ลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2555 21:14

  พี่ี่ค่ะ วันนี้หนูไปสัมภาษแล้ว สรุปก้ไม่ได้เขียนใบมห้อาจารย์เซน ใช้แค่ใบรับรองมหาลััย กับ ใบการันตีเงินแม่ กะรับรองการทำงานของแม่เองค่ะ
  สัมภาษณ์แค่ ไปที่ไหน กะไค กี่วัน แค่เนี้ยยยย ละก่้ไห้ไปจ่ายตังเลย เหมือนไม่ถึงนาที 55555 หนูแบบเอ้าแค่เนี้ยย อุตส่าเอาเอกสารมา แปลมาอีก โฮ้ ขอบคุนมากนะค่ะะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยินดีด้วยนะจ๊ะ เที่ยวให้สนุก เดินทางวันไหนเนี่ย

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ27 พฤศจิกายน 2555 21:47

   ยังไม่แน่ใจว่าวันไหน แต่เปนช่วงปิดเทอมอะค่ะ แต่เค้าก้ไม่ได้ถามเลยนะค่ะว่าไปตอนไหน

   ลบ
 44. คิดว่าน่าจะเป็นสายการบินไทยค่ะ เพราะเดินทางกับลูกสาวสองคน ลูกอายุขวบ สามเดือนค่ะ แฟนว่าน่าจะง่ายสำหรับหนูค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไปเมืองอะไรคะ การบินไทยแอบแพง ลองดูสายการบินอื่นๆ เผื่อไว้ด้วยก็ได้นะคะ ไปกับเด็กไม่ถึงสองขวบ บางสายการบินไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยคะ

   ลบ
  2. เพราะเอาเด็กนั่งตัก หรือบางสายการบินจ่ายแค่ครึ่งราคา

   ลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ4 ธันวาคม 2555 06:16

  สวัสดีค่ะ ขอรบกวนถามเกี่ยวกับการกรอก DS-160 ตรงช่วงของ Home Address จะต้องลงที่อยู่ตามบัตรประชาชน หรือที่อยู่ปัจจุบันที่อาศัยอยู่ดีค่ะ ไม่แน่ใจว่าแบบไหนถึงจะถูกต้องค่ะ (ย้ายบ้านใหม่แต่ยังไม่ได้ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเดิม)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Home Address: ตามทะเบียนบ้านคะ
   Mailing Address: ที่อยู่ปัจจุบัน

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2555 00:04

   ขอบคุณมากนะค่ะ

   ลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2555 12:19

  สวัสดีค่ะ มีเรื่องรบกวนสอบถาม คือพี่สาวเราอยู่อเมกาเปิดร้านอาหารถือกรีนการ์ดแล้วตอนนี้พี่สาวขอกรีนการ์ดให้หลานสองคนอายุยี่สิบกับสิบสามปี(คนอายุสิบสามปีเป็นเด็กพัฒนาการช้า)ซึ่งตั้งแต่พี่สาวไปอยู่อเมกาหกปีเราเป็นคนดูแลหลานให้พี่สาวตอนนี้หลานจะไปอยู่อเมกาเราจะไปส่งหลานต้องขอวีซ่ายังงัยและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เราเคยขอวีซ่ามาแล้วสองรอบเมื่อประมาณปี 2001-2002 แต่เรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสยังใช้ชื่อนามสกุลเดิมแต่ว่าพ่อเราก็อยู่ที่อเมกาอายุ 67 ซึ่งพ่ออยู่โดยโดดวีซ่า อยู่ประมาณเจ็ดปีแล้วซึ่งตอนนี้เราใช้นามสกุลเดียวกับพ่อ เราทำงานเป็นลูกจ้างหน่วยงานราชการ 7ปีแล้วและมีร้านเสริมสวยจดทะเบียนการค้ามา8ปี ตอนนี้ผ่อนบ้านอยู่กับธนาคาร เราควรขอวีซ่าแบบใหนดีค่ะช่วยแนะนำเราหน่อย ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คราวที่แล้วขอวีซ่าประเภทอะไรคะ ขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบเยี่ยมเยือนคะ แต่แนะนำให้จดทะเบียนสมรสนะคะวีซ่าจะผ่านง่ายกว่าเป็นโสดคะ อีกอย่างถ้านามสกุลเดียวกับพ่อที่อยู่โดยโดดวีซ่า เขาตรวจสอบได้คะ วีซ่าเราจะผ่านยากนะคะ

   ลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ9 ธันวาคม 2555 07:22

  สวัสดีค่ะ อ่านบล็อคของคุณนุ้ยแล้วมีประโยชน์มากๆๆสำหรับมือใหม่ มีเรื่องรบกวนคุณนุ้ยมากเลยค่ะ อีกอย่างภาษาอังกฤษก็ไม่ดี ไม่รู้จะเขียนหนังสือแนะนำตัวอย่างไร รบกวนติดต่อคุณนุ้ยทางเมลล์ได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เขียนเป็นภาษาไทยมาก็ได้คะ เดี๋ยวนุ้ยทำเป็นภาษาอังกฤษให้คะ ติดต่อที่ nantapornv@gmail.com นะคะ

   ลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2555 08:41

  สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่า
  -ถ้าเราแจ้งตอนสัมภาษณ์เรื่องวันไป-กลับ ประมาณ2อาทิตย์ แต่จริงๆแล้วเราไป2เดือน และแจ้งตม.ว่า2เดือน จะเป็นอะไรไหมคะ
  -บัญชีธนาคาร ถ้าเรามีแบบกระแสเงินสดของพ่อ ออมทรัพย์ของเรา2ชุด มีเงินเข้าออกทั้ง3เล่ม เราก็ต้องยื่น3อันเลยใช่ไหมคะ เป็นนักเรียนอยู่ หรือควรยื่น2อันก็พอ เพราะอีกอันที่เป็นชื่อตัวเอง เปิดไว้ให้พ่อทำธุรกิจค่ะ เงินเข้าออกเกินเด็ก เป็นเงินเก็บน่ะค่ะ
  -เป็นนักศึกษาปี2ค่ะ เป็นนักเรียนทุน ถ้าเราแจ้งว่าเป็นนักเรียนนทุนที่ต้องกลับมาให้ทุนให้มหาลัยจนกว่าจะจบ พร้อมให้อ.ที่ทำงานทุนด้วยทำจดหมายรับรองให้ (ไม่ใช่อ.ที่ปรึกษา) ได้ไหมคะ เค้าจะดูไหม? เพราะเรามีสัญญาทุนกับมหาลัยค่ะ(แต่มหาลัยเอกชน)
  -ไปท่องเที่ยวแต่พักกับเพื่อนของพ่อ ซึ่งเค้าไปแต่งงานกับคนพม่าที่โน่น แจ้งไปได้ไหมคะ?(ต้องการไปฝึกภาษามากกว่าค่ะ เพราะได้พูดภาษาอังกฤษตลอดแน่ๆ)
  -มีญาติแท้ๆเป็นป้าได้กรีนการ์ด แต่ตอนนี้เค้าอยู่ไทย แถมอยู่รัฐตอนเหนือๆ ควรจะแจ้งไหมคะ เวลาสัมภาษณ์
  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. -ถ้าเราแจ้งตอนสัมภาษณ์เรื่องวันไป-กลับ ประมาณ2อาทิตย์ แต่จริงๆแล้วเราไป2เดือน และแจ้งตม.ว่า2เดือน จะเป็นอะไรไหมคะ

   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวีซ่าที่ได้นะคะ ถ้าไม่ติด remark หรือ annotation ก็เปลี่ยนแปลงได้คะ แต่บางคนสถานทูตจะติดหมายเหตุไว้นะคะว่าเที่ยวได้แค่สองอาทิตย์ จากวันนี้ถึงวันนี้ หรือเที่ยวได้แค่เมืองนี้ เป็นต้นคะ

   -บัญชีธนาคาร ถ้าเรามีแบบกระแสเงินสดของพ่อ ออมทรัพย์ของเรา2ชุด มีเงินเข้าออกทั้ง3เล่ม เราก็ต้องยื่น3อันเลยใช่ไหมคะ เป็นนักเรียนอยู่ หรือควรยื่น2อันก็พอ เพราะอีกอันที่เป็นชื่อตัวเอง เปิดไว้ให้พ่อทำธุรกิจค่ะ เงินเข้าออกเกินเด็ก เป็นเงินเก็บน่ะค่ะ

   ถ้าเป็นนักเรียน ใช้บัญชีของพ่อแม่ได้เลยคะ เลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะคะ เอาบัญชีที่มีเงินหมุนเวียนเข้าออกบ่อยๆ มีเงินเก็บในนั้่นเพียงพอกับการท่องเที่ยวที่เราวางแผนไว้คะ

   -เป็นนักศึกษาปี2ค่ะ เป็นนักเรียนทุน ถ้าเราแจ้งว่าเป็นนักเรียนนทุนที่ต้องกลับมาให้ทุนให้มหาลัยจนกว่าจะจบ พร้อมให้อ.ที่ทำงานทุนด้วยทำจดหมายรับรองให้ (ไม่ใช่อ.ที่ปรึกษา) ได้ไหมคะ เค้าจะดูไหม? เพราะเรามีสัญญาทุนกับมหาลัยค่ะ(แต่มหาลัยเอกชน)

   ดีเลยคะ ควรมีจดหมายรับรองคะ เป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือคะ แล้วก็แนบสัญญาทุนไปด้วยนะคะ แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยคะ นอกจากนี้ควรขอใบรับรองสถานภาพนักศึกษาด้วยคะ

   -ไปท่องเที่ยวแต่พักกับเพื่อนของพ่อ ซึ่งเค้าไปแต่งงานกับคนพม่าที่โน่น แจ้งไปได้ไหมคะ?(ต้องการไปฝึกภาษามากกว่าค่ะ เพราะได้พูดภาษาอังกฤษตลอดแน่ๆ)

   ควรแจ้งคะ เพราะเขาจะได้รู้ว่าเราพักที่ไหน มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งไหมคะ ใน DS 160 ต้องกรอกเรื่่องที่พักด้วยนะคะ

   -มีญาติแท้ๆเป็นป้าได้กรีนการ์ด แต่ตอนนี้เค้าอยู่ไทย แถมอยู่รัฐตอนเหนือๆ ควรจะแจ้งไหมคะ เวลาสัมภาษณ์

   แจ้งไปด้วยคะ ใน DS 160 จะถามว่ามีคนรู้จักที่โน่นไหม เราควรแจ้งตามความจริงทุกอย่างคะ

   ขอให้โชคดี ได้วีซ่านะคะ มีอะไรก็สอบถามได้ตลอดเลยคะ

   ลบ
 49. สวัสดีคะสวัสดี..เพิ่งโดนปฏิเสธวีซ่า B2 วันนี้ :( เสียใจมากไม่รู้ว่าต้องโชเอกสารอะไรถึงจะเพียงพอ ดิฉันมีเอกสารรับรองจากที่ทำงานพร้อม

  แต่ดิฉันเดินทางผู้หญิงคนเดียวซึ่งไปเจอแฟนที่เดินทางมาจากฮอนแลน ดิฉันมีเอกสารหน้าพาสของแฟนและแสตมป์ทุกหน้าที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน ดิฉันเดินทางมาแล้วแต่ส่วยใหญ่ในแถบเอเชีย อินเดีย. จีน เกาหลี. ฮ่องกง มาเก๊า กัมภูชา พม่า ทุกประเทศที่ไปก้อไปกับแฟน แต่ทางสถานฑูตบอกว่าดิฉันไม่มีเอกสารที่แสดงถึงความภูกพันกับประเทศไทย ถ้าดิฉันจะยื่นอีกไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารตัวใดบ้าง และนานเท่าไหร่ถึงจะยื่นอีกได้?


  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเตรียมเอกสารพร้อมก็ขอยื่นใหม่ได้ทันทีเลยคะ ตอนสัมภาษณ์คราวที่แล้วเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ แล้วตอบคำถามอะไรบ้าง นุ้ยจะได้ช่วยวิเคราะห์ให้ว่าขาดตกบกพร่อง และต้องแก้ไขตรงไหนบ้างคะ

   ลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ18 ธันวาคม 2555 22:43

  ...สวัสดีคะ
  ตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาอยู่คะ อยากถามว่า
  - จะสัมภาษณ์พร้อมพ่อซื้อ pin อันเดียวได้ใช่มั้ยคะ?
  - พ่อรับราชการครู เอกสารของพ่อที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง
  - และพอดีอยู่ปี 4 จะเรียนจบแล้วคะ แล้วจะขอไปช่วงกลางมีนา 56 จะมีปัญหามั้ย? เขาจะให้ผ่านยากรึเปล่า เพราะก็ไม่มีอะไรการันตีว่าจะกลับมาเรียน หรือทำอะไรอะคะ (เพราะเพิ่งเรียนจบพอดีตอนจะไป ต้องแก้ปัญหานี้ยังไงคะ หรือว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะไปเที่ยวกับพ่อ)
  - เอกสารส่วนตัวนี่ สามารถใช้ใบรับรองการเปนนศ. ได้ปกติใช่มั้ยคะ? แล้วต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษมั้ย?

  * ,มีจดหมายเชิญด้วยคะ เพราะจะไปอยู่กับน้าที่นู้น พอดีน้ามีแฟนมีลูกอยู่ที่นุ้นอะคะ ส่วนระยะเวลาเที่ยวที่เขียนในจดหมายคือ 10 วันคะ

  รบกวนด้วยนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ ตอบคำถามดังนี้นะคะ

   - จะสัมภาษณ์พร้อมพ่อซื้อ pin อันเดียวได้ใช่มั้ยคะ?
   ตอบ ถ้านามสกุลเดียวกัน และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน ใช้พิณอันเดียวกันได้เลยคะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็แยกกันคะ อ่านเพิ่มเติมเรื่องพิณได้ที่นี่นะคะ http://ready2gointer.blogspot.com/2012/12/us-visa.html

   - พ่อรับราชการครู เอกสารของพ่อที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง
   ตอบ พาสปอร์ต รูปถ่าย หนังสือรับรองการทำงาน ใบลางาน บัตรข้าราชการ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน Bank Statement ย้อนหลังหกเดือน และ Bank Guarantee คะ

   - และพอดีอยู่ปี 4 จะเรียนจบแล้วคะ แล้วจะขอไปช่วงกลางมีนา 56 จะมีปัญหามั้ย? เขาจะให้ผ่านยากรึเปล่า เพราะก็ไม่มีอะไรการันตีว่าจะกลับมาเรียน หรือทำอะไรอะคะ (เพราะเพิ่งเรียนจบพอดีตอนจะไป ต้องแก้ปัญหานี้ยังไงคะ หรือว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะไปเที่ยวกับพ่อ)
   ตอบ เขียนจดหมายแนะนำตัวคะ ว่าเรามีแผนจะกลับมาทำอะไร เช่น เรียนต่อ หางาน หรืออะไรประมาณนั้นคะ

   - เอกสารส่วนตัวนี่ สามารถใช้ใบรับรองการเปนนศ. ได้ปกติใช่มั้ยคะ? แล้วต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษมั้ย?
   ตอบ ขอใบรับรองนักศึกษาได้เลยคะ

   * ,มีจดหมายเชิญด้วยคะ เพราะจะไปอยู่กับน้าที่นู้น พอดีน้ามีแฟนมีลูกอยู่ที่นุ้นอะคะ ส่วนระยะเวลาเที่ยวที่เขียนในจดหมายคือ 10 วันคะ
   ตอบ ให้น้าส่งจดหมายเชิญมาทางไปรษณีย์ แล้วเราก็เอาแนบไปกับเอกสารของเรานะคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม 2555 21:58

   หากเป็นนามสกุลเดียวกัน แต่คนละทะเบียนบ้านก็ต้องซื้อพินแยก ถูกมั้ยคะ? แล้วสัมภาษณ์แยกด้วยรึเปล่าคะ

   แล้วตอนกรอก DS160 ต้องเลือกกรอกแบบเดินทางเป็นกลุ่ม หรือแยกกรอกคะ

   ขอบคุณคะ :))

   ลบ
  3. ใช่คะ แยกพิณ แต่เดินทางเป็นกลุ่ม เดินทางด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องสัมภาษณ์พร้อมกันคะ ถ้าแยกพิณ ก็แยกสัมภาษณ์คะ แต่ถ้าโชคดีได้เวลาเดียวกัน เวลาเจ้าหน้าที่เห็นว่าเดินทางพร้อมกัน ก็อาจได้สัมภาษณ์ด้วยกันคะ (หากเจอเจ้าหน้าที่ใจดี) แต่โดยปกติแล้ว แยกพิณ ก็แยกสัมภาษณ์คะ คือ เดินทางด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องสัมภาษณ์พร้อมกันก็ได้คะ บางคน สัมภาษณ์คนละวัน คนละเวลา คนละสถานที่ ก็วีซ่าผ่าน ได้ไปเที่ยวพร้อมกันคะ

   ลบ
 51. สวัสดีค่ะพี่ คือหนู เคยได้วีซ่า ตอนไป Work and Travel มาเเล้ว เเต่คราวนี้ หนูจะไปแบบท่องเที่ยงเเละเยี่ยมเพื่อนสนิท ที่เรียนตรีอยู่ เเอลเอ ค่ะ หนูทพการ กรอก DS160 ไปแล้ว เเต่ กรอก ระยะ เวลา ตั้งสี่เดือนค่ะ มันจะยากกไหม เเล้วถ้าหนูจะเปลี่ยน ต้องทำไงค่ะ?¥____¥

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอไปนานๆ จะผ่านยากนะคะ เอาแค่สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งก็พอคะ เข้าไปแก้ไขก่อนดีกว่าคะ ทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะ

   หลังจากที่กรอก DS-160 และทำการยืนยันเรียบร้อย หากพบว่ามีจุดผิดพลาด บกพร่อง จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้อีก ต้องเริ่มต้นพิมพ์ใหม่ทั้งหมด

   หลังจากที่กรอกใหม่แล้ว ก็จะได้ Confirmation Number ของ DS-160 ชุดใหม่ สำหรับคนที่ได้วันสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมนำเอาหมายเลขนั้นไปแก้ไขในพิณด้วย วิธีการทำได้ง่ายๆ โดยเข้าไปเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่า หลังจากที่กรอก Username and password แล้ว ให้เข้าไปที่ Edit application info จากนั้นเลือก Edit ในหน้านี้จะมีช่องหนึ่งให้กรอก Confirmation Number ซึ่งจะอยู่ใกล้ช่องที่ถามว่า เคยมีวีซ่าแล้วหรือยัง ให้คลิกที่ช่องดังกล่าว เพื่อแก้ไขหมายเลข DS 160 Confirmation Number เดิมเป็น Confirmation Number ใหม่ แล้วคลิก Save เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไข DS 160 Confirmation Number ให้ตรงกันกับ Confirmation Number ฉบับใหม่ที่จะนำไปใช้ในวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า (ข้อมูลจาก govisa.wordpress.com)

   ลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ5 มกราคม 2556 01:02

  สวัสดีคะคุณนุ้ย ชื่อจ๋อมเเจ๋มนะคะ มีเรื่องอยากปรึกษาการขอวีซ่าท่องเที่ยวคะ เเจ๋มจะไปรัฐโอกาโฮม่ามีอาอยู่ที่นั้นอาทำงานซ่อมเครื่องบินรบอยู่ที่โน้นคะ เเจ๋มจะไปเดือนมิถุนาเเจ๋มจะขอวีซ่าท่องเที่ยวหรื่อเเบบเยี่ยมญาติดีอ่ะคะตัดสินใจไม่ได้ซักทีเพราะกลัวถ้าบอกว่ามีญาติจะไม่ได้ไป เเจ๋มมีร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองมีสัญญาเช่า ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาผ่อนรถ เเละเงินในบัญชีที่ตัวเลขเดินสวยอยู่เหมือนกัน ทะบียนพาณิชย์ทำมาเเล้ว6เดือน สัญญาเช่า2ปี รถอีก84งวด จะทำวีซ่าเเบบไหนดีคะ ถ้าคุรนุ้ยเเนะนำทำเเบบไหนก็จะได้ลงมือเตรียมเอกสารเลย ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ ถ้ามีญาติอยู่ที่โน่นก็ทำแบบไปเยี่ยมเยือนได้เลยคะ ให้ญาติทำหนังสือเชิญมาให้นะคะ หลายคนไปเยี่ยมญาติก็ผ่านแบบง่ายๆ คะ ไม่ต้องกังวลนะคะ

   ลบ
 53. สวัสดีครับ คุณนุ้ย ผมได้อ่านกระทู้ของคุณนุ้ยมาบ้างแล้ว รบกวนคุณนุ้ยนิด1 พอดีผมจะไปขอวีซ่าไปอเมริกาที่เชียงใหม่นะครับ แต่ติดตรงที่ว่าไม่เคยทำเลยจะไปท่องเที่ยวนะครับประมาณ6-8วัน ตอนนี้ไม่ได้ทำงานครับว่างงานนานแล้วครับ มีพ่อเป็น sponsor ให้ครับทำงานข้าราชการทหาร เอกสารที่ต้องเตรียมของคนที่จะเป็นsponsor ให้นั้นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ แล้วการกรอกแบบฟอร์มรบกวนคุณนุ้ย แนะนำหรือแปลให้หน่อยนะครับ จักขอบพระคุณอย่างสูงครับ รบกวนเรื่องแบบฟอร์มส่งมาในเมล์เลยนะครับ amonvit@windowslive.com ขอบคุณครับผม ^^v

  ตอบลบ
 54. ขอโทษครับ ให้เมล์ผิด - -a mail amonvit101@windowslive.com ครับผม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอบเมลล์ไปแล้วนะคะ

   ลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ11 มกราคม 2556 12:27

  สวัสดีค่ะคุณนุ้ย พี่เป็นคนหนึ่งที่เคยขอคำปรึกษาเอกสารจากคุณนุ้ยน่ะค่ะ คนที่แม่พิการ ตอนนี้เอกสารพร้อมเกือบหมดแล้ว
  (ขาดใบรับรองการทำงาน พอดีต้นเดือนเพิ่งเริ่มตัดสินใจทำงานประจำเลยไม่รู้จะเตรียมยังงัย) นัดสัมภาษณ์สถานทูตวันที่ 17 ที่จะถึงนี้ ตารางสัมภาษณ์เดือนนี้และเดือนหน้าส่วนมากว่างนะ เท่าที่พี่ดูสองเดือนนี้ นัดได้ง่ายมาก ตื่นเต้นและก็เครียดนิดๆ ยังงัยจะมาอัพเดตข้อมูลให้อ่านนะคะ ขอบคุณคุณนุ้ยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. โชคดีนะคะคุณพี่ ได้ผลยังไงแล้วบอกด้วยนะคะ สู้ๆคะ

   ลบ
 56. ขอบคุณ คุณนุ้ยมากเลยครับ เดววันจันทร์นี้จะเริ่มดำเนินการได้ความคืบหน้ายังไง เดวมาบอกอีกทีครับผม ^^v

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยินดีคะ มีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดคะ

   ลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2556 07:49

  คุณนุ้ยคะ..อยากขอวีซ่าท่องเที่ยว ยังไม่เคยเดินทางไปอเมริกาเลย แต่ไปพวกประเทศในแถบเอเซียมาบ้าง กำลังคิดอยู่ว่า ถ้าเป็นไปได้อยากไปเที่ยวอเมริกากับแม่และแฟนประมาณ 2 อาทิตย์ เรากับแฟนตอนนี้มี multiple visa ของญี่ปุ่นด้วย 3 ปี มีคำถามค่ะ

  1. ชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่ แต่มาทำงานกรุงเทพหลายปีแล้ว ที่ทำงานปัจจุบันก็ทำมาได้ 4 ปีกว่า ส่วนแม่อายุ 62 ทำงานเย็บผ้าเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ้านที่เชียงใหม่ แต่ไม่ได้มีกิจการเปิดหน้าร้าน แต่แม่มีเงินในบัญชี+ฉลากออมสิน+กองทุนพอสมควร ให้แม่มาขอวีซ่าที่กรุงเทพพร้อมกันจะได้ไหมคะ หรือต้องขอแยกกัน ถ้าขอที่กรุงเทพได้ซื้อพินอันเดียวพอใช่ไหมคะ (แม่นามสกุลเดียวกันเพราะแม่ไม่ได้จดทะเบียนกับพ่อและแยกทางกันแล้ว) ถ้าแม่ต้องแยกขอ ต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมคะ เพราะทุกวันนี้ส่งเงินให้แม่ใช้ทุกเดือนด้วยค่ะ แต่แม่มีเงินในบัญชีเยอะกว่าเรา (แหะๆ)

  2. ตอนนี้อยู่บ้านแฟน แต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน (คนละนามสกุล) แฟนเป็น freelance graphic designer แบบนี้ต้องมีเอกสารแนะนำตัวด้วยใช่ไหมคะ ควรมีอะไรเพิ่มเติมให้ดูน่าเชื่อถืออีก ต้องซื้อพินแยกกันไหมคะ

  3. ควรจะไปสัมภาษณ์พร้อมๆ กันเลยจะดีกว่าใช่ไหมคะ

  4. เงินในบัญชีขอแต่ละคนควรมีอย่างน้อยสักเท่าไหร่ดีคะ (คร่าวๆ สำหรับสองอาทิตย์)

  5. ยังไม่ได้มีแพลนที่แน่นอนว่าจะไปเดือนไหน ไปขอล่วงหน้าก็ได้ใช่ไหมคะ แล้วตอนสัมภาษณ์ถ้า จนท ถามเราก็ตอบๆ ไปก่อน ว่าจะไปประมาณเดือนไหนถูกไหมคะ ถ้าไม่ใช่ต้องตอบยังไง

  มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมช่วยหน่อยนะคะ เป็นความฝันอย่างนึงที่จะได้ไปเที่ยว เพิ่งเริ่มหาข้อมูลด้วยค่ะ

  ขอบคุณคุณนุ้ยล่วงหน้าค่ะ มีน้ำใจมากจริงๆ

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2556 08:14

  คุณนุ้ยคะ..อยากขอวีซ่าท่องเที่ยว ยังไม่เคยเดินทางไปอเมริกาเลย แต่ไปพวกประเทศในแถบเอเซียมาบ้าง กำลังคิดอยู่ว่า ถ้าเป็นไปได้อยากไปเที่ยวอเมริกากับแม่และแฟนประมาณ 2 อาทิตย์ เรากับแฟนตอนนี้มี multiple visa ของญี่ปุ่นด้วย 3 ปี มีคำถามค่ะ

  1. ชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่ แต่มาทำงานกรุงเทพหลายปีแล้ว ที่ทำงานปัจจุบันก็ทำมาได้ 4 ปีกว่า ส่วนแม่อายุ 62 ทำงานเย็บผ้าเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ้านที่เชียงใหม่ แต่ไม่ได้มีกิจการเปิดหน้าร้าน แต่แม่มีเงินในบัญชี+ฉลากออมสิน+กองทุนพอสมควร ให้แม่มาขอวีซ่าที่กรุงเทพพร้อมกันจะได้ไหมคะ หรือต้องขอแยกกัน ถ้าขอที่กรุงเทพได้ซื้อพินอันเดียวพอใช่ไหมคะ (แม่นามสกุลเดียวกันเพราะแม่ไม่ได้จดทะเบียนกับพ่อและแยกทางกันแล้ว) ถ้าแม่ต้องแยกขอ ต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมคะ เพราะทุกวันนี้ส่งเงินให้แม่ใช้ทุกเดือนด้วยค่ะ แต่แม่มีเงินในบัญชีเยอะกว่าเรา (แหะๆ)

  2. ตอนนี้อยู่บ้านแฟน แต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน (คนละนามสกุล) แฟนเป็น freelance graphic designer แบบนี้ต้องมีเอกสารแนะนำตัวด้วยใช่ไหมคะ ควรมีอะไรเพิ่มเติมให้ดูน่าเชื่อถืออีก ต้องซื้อพินแยกกันไหมคะ

  3. ควรจะไปสัมภาษณ์พร้อมๆ กันเลยจะดีกว่าใช่ไหมคะ

  4. เงินในบัญชีขอแต่ละคนควรมีอย่างน้อยสักเท่าไหร่ดีคะ (คร่าวๆ สำหรับสองอาทิตย์)

  5. ยังไม่ได้มีแพลนที่แน่นอนว่าจะไปเดือนไหน ไปขอล่วงหน้าก็ได้ใช่ไหมคะ แล้วตอนสัมภาษณ์ถ้า จนท ถามเราก็ตอบๆ ไปก่อน ว่าจะไปประมาณเดือนไหนถูกไหมคะ ถ้าไม่ใช่ต้องตอบยังไง

  มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมช่วยหน่อยนะคะ เป็นความฝันอย่างนึงที่จะได้ไปเที่ยว เพิ่งเริ่มหาข้อมูลด้วยค่ะ

  ขอบคุณคุณนุ้ยล่วงหน้าค่ะ มีน้ำใจมากจริงๆ

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2556, 8:14
  คุณนุ้ยคะ..อยากขอวีซ่าท่องเที่ยว ยังไม่เคยเดินทางไปอเมริกาเลย แต่ไปพวกประเทศในแถบเอเซียมาบ้าง กำลังคิดอยู่ว่า ถ้าเป็นไปได้อยากไปเที่ยวอเมริกากับแม่และแฟนประมาณ 2 อาทิตย์ เรากับแฟนตอนนี้มี multiple visa ของญี่ปุ่นด้วย 3 ปี มีคำถามค่ะ

  1. ชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่ แต่มาทำงานกรุงเทพหลายปีแล้ว ที่ทำงานปัจจุบันก็ทำมาได้ 4 ปีกว่า ส่วนแม่อายุ 62 ทำงานเย็บผ้าเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ้านที่เชียงใหม่ แต่ไม่ได้มีกิจการเปิดหน้าร้าน แต่แม่มีเงินในบัญชี+ฉลากออมสิน+กองทุนพอสมควร ให้แม่มาขอวีซ่าที่กรุงเทพพร้อมกันจะได้ไหมคะ หรือต้องขอแยกกัน ถ้าขอที่กรุงเทพได้ซื้อพินอันเดียวพอใช่ไหมคะ (แม่นามสกุลเดียวกันเพราะแม่ไม่ได้จดทะเบียนกับพ่อและแยกทางกันแล้ว) ถ้าแม่ต้องแยกขอ ต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมคะ เพราะทุกวันนี้ส่งเงินให้แม่ใช้ทุกเดือนด้วยค่ะ แต่แม่มีเงินในบัญชีเยอะกว่าเรา (แหะๆ)

  2. ตอนนี้อยู่บ้านแฟน แต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน (คนละนามสกุล) แฟนเป็น freelance graphic designer แบบนี้ต้องมีเอกสารแนะนำตัวด้วยใช่ไหมคะ ควรมีอะไรเพิ่มเติมให้ดูน่าเชื่อถืออีก ต้องซื้อพินแยกกันไหมคะ

  3. ควรจะไปสัมภาษณ์พร้อมๆ กันเลยจะดีกว่าใช่ไหมคะ

  4. เงินในบัญชีขอแต่ละคนควรมีอย่างน้อยสักเท่าไหร่ดีคะ (คร่าวๆ สำหรับสองอาทิตย์)

  5. ยังไม่ได้มีแพลนที่แน่นอนว่าจะไปเดือนไหน ไปขอล่วงหน้าก็ได้ใช่ไหมคะ แล้วตอนสัมภาษณ์ถ้า จนท ถามเราก็ตอบๆ ไปก่อน ว่าจะไปประมาณเดือนไหนถูกไหมคะ ถ้าไม่ใช่ต้องตอบยังไง

  มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมช่วยหน่อยนะคะ เป็นความฝันอย่างนึงที่จะได้ไปเที่ยว เพิ่งเริ่มหาข้อมูลด้วยค่ะ

  ขอบคุณคุณนุ้ยล่วงหน้าค่ะ มีน้ำใจมากจริงๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าทำงานที่กรุงเทพต้องยื่นเรื่องที่กรุงเทพนะคะ ส่วนการใช้พิณอันเดียวกันนั้น ต้องนามสกุลเดียวกัน และมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันนะคะ

   จริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องพร้อมกันก็ได้นะคะ ต่างคนต่างยื่นก็ได้ เพราะในเอกสารที่ยื่นเรื่องจะระบุอยู่แล้วนะคะว่าเราเดินทางกับคนเดียว หรือไปกับใคร ระบบมันจะออนไลน์ รู้ข้อมูลได้หมดคะ

   ส่วนเรื่องบัญชีใช้ของแม่ก็ได้นะคะ เพราะเดินทางร่วมกัน ก็ใช้บัญชีเดียวกันได้เลย แต่ถ้าเราใช้บัญชีของเราจะน่าเชื่อถือกับตัวเรามากกว่านะคะ ว่าเรามีงานมั่นคง มีเงินเก็บพอสมควรที่สามารถท่องเที่ยวต่างประเทศ และดูแลตัวเองได้คะ

   สำหรับแฟน ต้องซื้อพิณแยกกันนะคะ ให้แฟนเขียนจดหมายแนะนำตัวนะคะ และหากมีสัญญาการจ้างงาน หรือการทำงานต่างๆ ก็ควรแนบไปด้วยคะ จะน่าเชื่อถือมากยิ่งขี้น

   เงินในบัญชีควรมีอย่างน้อยวันละ 100 เหรียญในช่วงที่เดินทาง ไปสองอาทิตย์ก็จะประมาณ 1, 400 เหรียญ บวกค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทาง จิปาถะต่างๆ อีกประมาณ 1,000-1,500 เหรียญ ก็จะประมาณ 2,500-30,000 เหรียญ คิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณ 90,000 บาท หากจะให้ดีควรมีหนึ่งแสนขึ้นไปคะ ประมาณนี้นะคะ

   การขอวีซ่าท่อ่งเที่ยวอเมริกา ต้องมีแผนการเดินทางที่แน่นอน วันที่แน่ชัด วีซ่าจึงจะผ่านง่ายนะคะ เพราะเจ้าหน้าที่เขาจะดูว่าเรามีแผนการแน่นอนไหม หากเห็นว่าเรามีแผนการแน่ชัด ต้ั้งใจเดินทางแน่นอน การได้วีซ่าก็ไม่ยากเลย หลังจากได้วีซ่าแล้ว วันเดินทางก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่คะ เพราะวีซ่าอเมริกาจะออกให้เป็นช่วงเวลา เช่น สามเดือน หกเดือน หนึ่งปี ห้าปี สิบปี ต่างจากวีซ่าประเทศอื่น ที่จะกำหนดว่าให้เข้าประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้

   ส่วนจะอยู่ที่อเมริกาได้นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาจะกำหนดนะคะ เช่น หากเราได้วีซ่าสิบปี หมายถึงว่าในระยะเวลาสิบปีนี้ หากเดินทางท่องเที่ยวอเมริกา ไม่ต้องทำเรื่องขอวีซ่า จะไปก็ไปได้เลย แต่อาจอยู่ที่อเมริกาได้แค่สามเดือน สี่เดือน หรือห้าเดือน แล้วแต่ทางตรวจคนเข้าเมืองคะ

   นุ้ยแนะนำให้ทำจดหมายแนะนำตัว ทำแผนการเดินทาง ระบุวันที่แน่ชัดไปเลย ว่าไปวันไหนถึงวันไหน แต่ละวันทำอะไรบ้าง ไปเที่ยวไหนบ้าง เจ้าหน้าที่เขาจะได้มองภาพออกนะคะว่าเราไปทำอะไร

   ในเอกสาร DS 160 เราก็ต้องระบุวันเวลาที่เดินทาง ดังนั้นก่อนทำเรื่องขอวีซ่า วางแผนให้ดีก่อนเลยคะ วีซ่าจะได้ผ่านง่าย ไร้ปัญหา

   ลบ
  2. ขอให้โชคดีนะคะ ได้วีซ่าไปท่องเที่ยว แล้วไปเมืองไหนคะ

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2556 05:53

   อายจังโพสติดกัน 3 ครั้งเลย ขอบคุณคุณนุ้ยมากกกก
   ตอนแรกคิดเองว่า ถ้าไปขอพร้อมกันจะดูโอเคกว่า เพราะแม่อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ แล้วถ้าแม่จะมาขอที่กรุงเทพก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ งั้นคงต้องแยกกันขอ

   ตอนนี้เพิ่งเริ่มศึกษาข้อมูลอยู่ค่ะ แต่ใจอยากไปลงที่นิวยอร์ค เพราะชอบช้อปปิ้ง แหะๆ คงต้องเตรียมตัวสักพัก ถึงค่อยไปขอ อยากเดินทางช่วงสิ้นปี หาข้อมูลไปก่อน

   ขอบคุณคุณนุ้ยอีกครั้งนะคะ ถ้าสงสัยอะไร คงได้รบกวนใหม่อีกรอบ ^^

   ลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2556 23:47

  สวัสดีค่ะ ขอรบกวนหน่อยนะคะ
  พอดีว่าจะไป Work and travel อะคะ แล้วต้องกรอก DS-160
  แต่เคยเป็นเด็กแลกเปลี่ยน ประมาณสี่ห้าปีที่แล้ว
  พาสปอร์ตก็หมดอายุไป และก็ไปทำใหม่แล้วค่ะ
  แต่ตอนที่ต้องกรอก DS-160 มีข้อที่ถามว่าเคยได้วีซ่า US มาก่อนรึป่าว
  ทำหายมั๊ย แล้วเลขวีซ่า อะคะ ที่นี้ หนูหาพาสปอร์ตอันเก่าไม่เจอ
  ต้องลงว่าหาย และไม่ต้องใส่เลยไป รึต้องทำยังไงคะ?
  ขอบตุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. บอกว่าเคยไป แต่ทำพาสปอร์ตอันเก่าหาย เจ้าหน้าที่สถานทูต เขาเก็บข้อมูลเก่าเราไว้อยู่จ้า ไม่ต้องกังวล

   ลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2556 08:48

  สวัสดีคะคุณนุ้ย
  ไม่ทราบว่าคุณนุ้ยจะจำนกได้หรือเปล่า ที่ขอคำแนะนำและได้รับความช่วยเหลือจากคุณนุ้ยเรื่องเอกสารนะค่ะ
  นกได้วันสัมภาษณ์เป็นวันที่ 17 คะ ตอน 9 โมง ไม่รู้จะเป็นยังไง
  แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณนุ้ยมากๆนะค่ะ
  ผ่านไมาผ่านยังไงจะแจ้งคุณนุ้ยทราบนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. โชคดีนะคะ ขอให้ผ่านๆ ได้สิบปีสมใจคะ

   ลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม 2556 00:10

  สัมภาษณ์เสร็จแล้ววันนี้ ได้นัดเวลานัด 9.30 น ไม่ผ่านค่ะ เสียใจนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไร จะไปยื่นใหม่ ถามแค่สี่คำถามแล้วก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจที่ไม่ให้วีซ๋า โดยบอกเหตุผลว่า ท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานอันแสดงความมั่นคงอย่างแน่นแฟ้นที่อยู่ในประเทศไทยอะไรประมาณเนี่ย แต่ตอนสัมภาษณ์เน้นแต่เรื่องที่ทำงาน อย่างที่บอกคุณนุ้ยน่ะค่ะเพิ่งตัดสินใจเปลี่ยนงานใหม่เพราะมีปัญญาเรื่องการหยุดงาน (คนที่แม่พิการน่ะค่ะ)เลยเขียนใบรับรองการทำงานขึ้นมาเองตามที่คณนุ้ยแนะนำ แต่เจ้าหน้าที่สถานทูตแกเน้นอยากได้ที่ทำงานใหม่นะค่ะ หลักฐานอย่างอื่นที่เตรียมไปไม่ขอดู เช่น หลักฐานการรักษาตัวของแม่ บัตรพิการของของแม่ เอกสารการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หนี้ที่อยู่เมืองไทยทั้งนั้น แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ยังบอกว่าท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานแน่นหนาที่จะกลับมาเมืองไทย อย่างนี้ครั้งหน้าเราต้องยัดเยียดให้เขาดูใช่ไม่คะ งงน่ะค่ะ คุณนุ้ยพอจะมีคำแนะนำให้พี่ใหม่บ้างไหมคะ (เช้านี้คนผ่านวีซ๋าเยอะมากอิจฉา)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เวลายื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ ยื่นเอกสารทั้งหมดที่เรามีให้ครั้งเดียวเลยคะ เขาจะค่อยเปิดไปทีละแผ่น จากนั้นก็ค่อยถามคำถามคะ

   คุณพี่จะยื่นอีกทีเมื่อไหร่คะ ตอนนั้นได้ที่ทำงานใหม่ยังคะ ถ้าได้แล้วก็ขอใบรับรองงานจากที่ทำงานใหม่ น่าจะช่วยได้มากคะ

   ลบ
 63. สวัสดีคะคุณนุ้ย

  คือตอนนี้พีทเรียนโทอยู่อังกฤษอ่ะค่ะ เคยไป afs ที่ California เลยว่าเรียนโทจบจะขอวีซ่าท่องเที่ยวจากอังกฤษไปเลยอ่ะคะ process คิดว่าน่าจะคล้ายๆ กัน พีทรบกวรถามหน่อยค่ะ ถ้าพีทให้คุณแม่ออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ statement ของคุณแม่ได้ใช่มั้ยค่ะ พีทให้ host ออก invitation letter ได้อยู่แล้ว แต่พีทจะไม่มีพวกหลักฐานการที่ทำงานที่ไทยอ่ะคะ ยังงี้พีทควรทำยังไงดีค่ะ กลัวมีปัญหาเหมือนกัน ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่คะ ใช้ Statement พร้อมจดหมายรับรองการทำงานของคุณแม่นะคะ

   เรื่องหลักฐานการกลับถิ่นฐานที่ไทย ใช้เป็นจดหมายแนะนำตัวก็ได้นะคะ ว่าเรามีแผนการจะทำอะไรในอนาคตคะ นุ้ยเคยไปอเมริกาตอนเรียนจบปีสี่ใหม่ๆ ไม่มีงานเลย ก็เขียนจดหมายนี่แหละคะ ก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะ

   ลบ
  2. ถ้าเคยไปอเมริกามาแล้ว วีซ่าจะผ่านง่ายอยู่นะคะ

   ลบ
  3. ขอบคุณคุณนุ้ยมากนะค่ะ อ่อ รบกวนอีกอย่าง คือเอกสารปกติต้องใช้ตัวจิงหมดมั้ยคะ เพราะเอกสารบางตัวพีทอยู่ไทย เผื่อต้องให้ที่บ้านส่งมาให้อ่ะค่ะ คุณนุ้ยว่าพีทควรขอวีซ่าอเมริกาก่อน แคนาดาดีมั้ยค่ะ เพราะพีทว่าโอกาสได้วีซ่าอเมริกาน่าจะมีมากกว่า เพราะเคยไปมาแล้ว พีทรู้สึกว่าเเคนาดาเคี่ยวกว่าอเมริกาอีกอ่ะค่ะ

   ลบ
  4. ปกติเอกสารที่ยื่นต้องมีตัวจริงยืนยันทั้งหมดคะ ส่วนเรื่องยื่นวีซ่า แนะนำให้ขออเมริกาก่อนคะ ถ้าได้วีซ่าอเมริกาแล้ว จะทำให้วีซ่าแคนาดาผ่านง่ายขึ้นคะ อย่างคนที่มาเรียนหรือทำงานที่อเมริกา จากนั้นขอวีซ่าไปท่องเที่ยวแคนาดา ผ่านแบบสบายๆ เลยนะคะ

   ลบ
  5. ขอบคุณคุณนุ้ยมากนะค่ะ เด่วยังไงพีทใกล้ๆ ไปขอคงต้องรบกวนอีกนะค่ะ ^^

   ลบ
 64. ปล Blog คุณนุ้ยเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ เมื่อกี้มานั่งไล่อ่านข้อมูล จากกลวงๆ ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเยอะเลย พีทกังวลเยอะค่ะ เพราะอยากไปทั้งอเมริกา ทั้งแคนาดาหลังเรียนจบโท(วีซ่าโหดเหี้ยมทั้งสองที่) อยู่นี่ก็ประหยัดสุดชีวิตจะได้มีเงินเหลือไปหา host 55 จะทำเรื่องทีต้องถ่อไปทำถึง London เลยอยากหาข้อมูลให้ปึกก่อนค่ะ...ค่ารถไฟมันแพง --' ยังไงขอบคุณคุณนุ้ยมากเลยนะค่ะ แล้วจะมาติดตามบ่อยๆ ชอบ blog นี้มากเลยค่ะ ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมากๆนะคะ ที่ติดตามอ่าน มีกำลังใจในการเขียนบล็อกขึ้นมากมายคะ

   ลบ
 65. สวัสดีค่ะคุณนุ้ย
  คือว่า จะไปอเมริกาคนเดียว แล้วไปพักอยู่ที่บ้านแฟน ให้แฟนพาเที่ยว(แฟนคนไทย แต่เรียนจบ และทำงานที่โน่น)แต่เราเป็น sponsor ตัวเอง และปัจจุบันเราก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงดีค่ะ
  ไม่ทราบว่า ตอนไปสัมภาษณ์วีซ่า ควรบอกไปเลยว่า เป็นแฟนหรือเป็นแค่เพื่อนดีคะ
  กลัวบอกว่า เป็นแฟน แล้วเค้าจะคิดว่า เราจะไม่กลับมา แต่ถ้าบอกว่าเป็นเพื่อน ก็กลัวจะดูว่าแปลกๆรึเปล่าที่จะไปอยู่กับเพื่อนต่างเพศ

  ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ ถ้าต่างเพศ สถานทูตเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คะ ถ้าเราบอกว่าเป็นเพื่อน เขาก็จะซักอยู่นั่นแหละ ถามโน่นนี่เยอะคะ ก็บอกความจริงไปเลยคะ เรามีหน้าที่การงานมั่นคง sponsor ตัวเองได้ วีซ่าไม่น่าจะมีปัญหาคะ

   ลบ
  2. ขอบคุณมากเลยค่ะคุณนุ้ย

   ลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ22 มกราคม 2556 07:31

  สวัสดีคะคุณนุ้ย จ๋อมเเจ๋มนะคะที่เคยปรึกษาคุณนุ้ยเรื่องวีซ่าอเมกา เเจ๋งส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปเมกาถูกตีกลับT_T ในจดหมายมีพาสปอตถ่ายเอกสาร1เเผ่น ตัวอย่างจดหมายเชิญญาติที่กอปของคุณนุ้ยไป1เเผ่นจะใช้เป็นตัวอย่างให้คุณอาดูเเละข้อความที่เขียนหาอาอีก3ประโยคเขียนว่า ถ้าพ่อได้รับจดหมายเเล้วอย่าพึ่งตอบกลับนะคะรอเเจ๋มโทรไปคอนเฟิมเรื่องวันเวลาที่จะเดินทาง..เพราะอะไรคะคุณนุ้ยเขาตีกลับ เสียเงืนทิ้งไป600เลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ที่อยู่ถูกต้องเปล่าคะ ลองเช็คดูอีกที ถ้าตีกลับ หน้าจดหมายจะบอกเหตุผลไว้นะคะว่าทำไมถึงตีกลับ รอตรวจสอบดูคะ

   ลบ
 67. สวัสดีค่ะ คุณนุ้ย พีทอยากถามหน่อยอ่ะค่ะ ว่า statement ต้องเป็น USD รึป่าวค่ะ แล้ว bank guarantee นี่ต้องระบุข้อความว่ายังไงบ้างค่ะ เพราะคุณว่าไปถามที่แบงค์แล้วทางแบงค์เค้าไม่ทราบว่า้องระบุอะไรบ้างอ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อีกนิดนะค่ะ แล้ว statement กะ bank guarantee มาจากคนละบัญชีได้มั้ยค่ะ เพราะว่าถ้าจะเอาที่มีเงินเข้าออกมันต้องเป้น saving อะค่ะ แต่จำนวนเงินเยอะๆจะเป้น fix เลยไม่แน่ใจ ขอบคุณนะคะ ^^

   ลบ
  2. ใช่คะ เป็น USD ใช้บริการธนาคารอะไรคะ มีเมลล์เปล่าคะ เดี๋ยวนุ้ยส่งตัวอย่างให้ดู

   ลบ
  3. ควรใช้บัญชีเดียวกันคะ

   ลบ
  4. ขอบคุณน่ะค่ะ คุณนุ้ย เมล์พีทเป็น peet751@hotmail.com ค่ะ อ่อ คุณนุ้ยค่ะ ปกติแล้วพวกจดหมายต่างๆกะ statement ควรออกก่อนไม่เกินกี่วันก่อนไปขอวีซ่าเหรอค่ะ

   ลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ25 มกราคม 2556 11:58

  ได้แวะมาผ่านเว็บของคุณแล้วขอยอมรับว่าดีมากๆค่ะ พอดีมีแผนที่จะไปเที่ยวอเมริกาไปหาแฟนคือแฟนเจอกันที่ไทยเพราะเค้าเป็นอาจารย์ที่นี่คบกันมาปีกว่าๆ ค่ะ ก่อนที่เค้าจะกลับไปทำงานที่อเมริกาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและครั้งแรกว่าจะลางานไปศึกษาต่อต่างประเทศแต่ที่ทำงานจะอนุมัติยากก็เลยกะว่าจะไปดูที่นั่นก่อนว่าเป็นยังไงแล้วจะไปอยุ่ได้ไหมแล้วจะกลับมาตัดสินใจอีกที แต่ส่วนใหญ่เค้าบอกว่าถ้าวีซ่าไปหาแฟนจะไม่ผ่าน อยากรบกวนถามคุณนุ้ยว่ากรณีของพิมพ์นี่จะมีสิทธิ์ได้ไหม จะไปประมาณ พฤษภา แต่จะกรอกวันจันทร์เพราะเพิ่งทำพาสปอร์ตเมื่อวาน
  -เป็นข้าราชการ(ตร.) อายุงานสามปีกว่า
  -มีหนี้สหกรณ์ที่ต้องตัดจากบัญชีเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่เกือบสามแสน
  -มีเงินในบัญชีอยู่ประมาณห้าหมื่นตอนนี้แต่จะทยอยเข้าให้ได้แสนต้นๆ
  -จะสปอนเซอร์ตัวเองค่ะ แต่ที่อยู่ที่พักจะพักบ้านแฟน

  เอกสารที่ใช้

  -ใบรับรองที่ทำงาน
  -ใบอนุมัติลาไปพักผ่อนต่างประเทศ
  -ใบเข้าเวร
  -ใบนัดหมอหูที่ต้องนัดทุกๆ 2 เดือน
  -สลิปเงินเดือนที่แสดงให้เห็นว่าตัดทุกๆเดือน
  -ใบรับรองการเป็นหนี้
  -ใบเชิญจากแฟน
  -ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน
  -แผนการท่องเที่ยว

  จะมีโอกาสได้ไหมหรือว่าขาดเหลืออะไรรบกวนตอบด้วยค่ะ
  ตามเมลล์นี้นะคะ prarin_24@hotmail.com
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 69. ไปงานแต่งเพื่อนค่ะ เพื่อนเป็นคนไทยแต่งงานกับฝรั่ง จะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาว
  มีซักห้าหมื่นได้ไหม๊คะ ในinvitation letterจะให้เพื่อนระบุว่าsupportทุกอย่าง
  อีกอย่างจะเดินทางพร้อมพ่อแม่และพี่ชายเจ้าสาว มีโอกาสมั้ยคะ

  ปล.เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เดินทางเป็นกลุ่มน่าจะผ่านง่ายคะ ที่สำคัญคือ ต้องมีใบรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลา และวันที่จะกลับมาทำงานที่เมืองไทยอย่างชัดเจนคะ

   นอกจากนี้ควรให้เพื่อนแนบการ์ดเชิญที่เป็นทางการ ระบุกำหนดการที่แน่ชัด มากับ invitation letter ด้วยนะคะ

   ลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ31 มกราคม 2556 05:19

  เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก 2013 อันดับ 1. ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
  เมืองยอดเยี่ยม เรื่องวัฒนธรรม กิจกรรม อาหาร
  ซานฟรานซิสโก เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก 2013 โดดเด่นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความงดงามของทิวทัศน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และในปีหน้า ซานฟรานซิสโก ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือใบ “America’s Cup” ครั้งที่ 34 จึงมีการแปลงโฉมเนรมิตเมืองครั้งใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณริมอ่าวซานฟรานซิสโก ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม *____*
  เพิ่มเติม 02-7628999 www.thaihisim.com

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ2 กุมภาพันธ์ 2556 23:10

  สวัสดีคะคุณนุ้ย มีเรื่องจะรบกวนขอคำปรึกษาคะ อาส่งจดหมายเชิญมาไม่ได้ เห็นอาว่าเอกสารมันหลายขั้นตอนก็เลยไม่อยากรอเเละก็เกรงใจอา ถ้าจะทำวีซ่าเเบบเยี่ยมญาติเเต่ไม่มีจมเชิญจะทำได้ไหมคะ หรือจะทำเเบบท่องเที่ยวไม่ได้ระบุว่าไปเยี่ยมเเต่ความจริงก็ไปหาอา เเต่กลัวตอนสัมภาษถ้าเจ้าหน้าที่ถามว่า ทำไมถึงไปเมืองนี้ โอคลาโฮม่า จะตอบว่ายังไงคะ เพราะเมืองนี้เป็นเมืองอุตสาหรรม เพราะถ้าจะไปเที่ยวเขาก็ต้องเลือกเมืองดังๆ เเต่สถานที่ท่องเที่ยวก็มีอยู่คะในโอคลา ยังไงคุณนุ้ยช่วยเเนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะ คุณนุ้ย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ ถ้าบอกว่าไปเยี่ยมญาติ ควรมีจดหมายเชิญ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงนะคะ แต่ไม่ได้มีผลว่าจะทำให้วีซ่าผ่านหรือไม่ ไปเองโดยไม่มีจดหมายเชิญก็ได้คะ

   เราร่างจดหมายให้คุณอา จากนั้นให้คุณอาเซ็นต์แล้วส่งกลับมาได้เปล่าคะ ไม่น่าจะยุ่งยากนะคะ ดูตัวอย่างจดหมายเชิญจากข้างบน เปลี่ยนแค่ชื่อ ที่อยู่นิดหน่อยคะ

   หรือหากไปเอง ก็ต้องมีแผนการท่องเที่ยว ระบุสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมที่แน่นอน ชัดเจน และหาเหตุผลดีๆว่าทำไมเราถึงสนใจอยากไปเมืองนี้นะคะ มีจุดเด่นอะไร มีอะไรน่าดึงดูดนะคะ

   ลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2556 04:43

  ขอบคุณคะคุณนุ้ย ลองหาดูเเล้วคะรัฐนี้ไม่มีอะไรเีด่นๆเลย มีสวนสัตว์ พิพิธภัณ ซึ่งก็เเบบธรรมดา ถ้าจะไปเเเบบเยี่ยมญาติไม่มีคนเชิญทำเเผนการท่องเที่ยวไปรัฐโอคลาเเค่4วันเเล้วก็ต่อด้วยซานฟรานเเต่ความจริงเราไม่ได้ไปซานฟราน คุณนุ้ยว่าดีไหมคะ เวลาสัมภาษก็จะบอกว่าไปเยี่ยมอาพักอยู่3 4วันก็จะมาต่อที่ซานฟราน เอกสารทุกอย่างค่อนข้างโอเคเเล้วคะเตรียม เเละก็เเปลหมดเรียบร้อย รบกวนช่วยเเนะนำอีกทีนะคะ คือไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ทำเอกสารคนเดียว ทำเอง เพื่อนก็เคยไปเเต่เเบบนักเรียน ขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แผนการท่องเที่ยวดูโอเคแล้วนะคะ ขอโทษทีนุ้ยเพิ่งเห็นข้อความคะ ตอบช้ามาก ยื่นวีซ่าวันไหนคะ

   ลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2556 03:15

  อ่อย
  พอดีจะไปขอวีซ่าไปเยี่ยมแฟนที่เมกา อยากปรึกษาคุณนุ้ยว่า มีใบเชิญจากทางแฟนกับเราไปเอง แบบไหนน่าจะผ่านกว่าค่ะ
  อ๋อยทำงานค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  chaiyamon@hotmail.com

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2556 23:19

  รบกวนถามค่ะ พอดีตอนนี้ทำงานประจำอยู่แต่กำลังจะลาออกถ้าสัมภาษณ์วีซ่าผ่าน คือเราจะไปเรียนภาษาแล้วตอนนี้ทางโรงเรียนส่งใบ i20 มาแล้ว แล้วเราก็มีญาติอยู่ที่นู้นเป็นลูกพี่ลูกน้องมีที่พักให้ เราต้องเอาใบรับรองงานจากที่ทำงานเรามั้ยค่ะ แต่ที่ทำงานไม่ให้ลาถีง1ปีตามระยะเวลาที่เราเรียนจึงต้องลาออก ช่วยแนะนำเรื่องเอกสารหน่อยค่ะ และช่วยแนะนำว่าควรทำวิธีไหนในกรณีเช่นนี้วีซ่าถึงจะผ่านง่าย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าไปเรียนภาษา ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองจากที่ทำงาน เพราะไปเรียนนาน เราต้องลาออกจากทีทำงานอยู่แล้ว ดังนั้นไม่จำเป็นต้องยื่นใบรับรองการทำงานคะ

   เอาแค่ i20 พร้อมแนบ Bank Statement, Bank Guarantee ก็พอคะ ถ้าจะให้ดีควรเขียนจดหมายแนะนำตัวไปด้วยนะคะว่าเราทำไมถึงอยากไปเรียนภาษาที่นั่น เรียนคอร์สอะไร ระยะเวลากี่เดือน กี่ปี เรียนแล้วจะเอามาใช้ประโยชน์อะไร ประมาณนี้คะ

   เจ้าหน้าที่เขาจะถามเยอะ ตรงประเด็นว่าทำไมถึงอยากไปเรียนภาษาที่อเมริกา ทำไมไม่เรียนที่ไทย ทักษะภาษาเราอยู่ขั้นไหน ต้องปรับปรุงอะไร เรียนแล้วจะเอามาใช้ประโยชน์อะไร ทำไมถึงเลือกเรียนคอร์สนี้ ประมาณนี้นะคะ เตรียมตัวคำถามดีๆ น่าจะผ่านแบบไม่มีปัญหาคะ

   ไปเรียนกี่เดือนคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2556 02:35

   ไปเรียนคอส 1 ปีค่ะ

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2556 02:40

   รบกวนอีกเรื่องค่ะ พอจะมีตัวอย่างจดหมายแนะนำตัวประเภทนี้มั้ยค่ะ แล้วที่สัมภาษณ์มีแต่สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษหรอค่ะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะค่ะ

   ลบ
  4. สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษคะ

   ลบ
  5. ตัวอย่างจดหมายเข้าไปดูในนี้นะคะ http://ready2gointer.blogspot.com/2012/03/blog-post_101.html

   ลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2556 00:17

  สวัสดีค่ะ
  จะไปสัมภาษณ์วันที่ 21 มีค 13นี้ค่ะ ไปเยี่ยมเพื่อนที่ NJ เพื่อนไปทำงานได้ 2ปี เป็นบริษัททางด้านไอที่ อยู่กับเพื่อนค่ะ ไปประมาณ10 วัน เดินทาง 10-19 เมย .ช่วงสงกราน ซึ่งใน DS-160 กรอกเดินทางไปกับเพื่อนอีกคนได้วีซ่าแล้ว 10 ปี แต่เขาเดินทางช่วง 12-22เมยค่ะ
  เอกสารที่เตรียมไปสัมภาษ
  1.ใบรับรองการทำงาน มีแจ้งวันลาพักร้อนด้วย
  2.ใบลา
  3.statement ประมาณ 1แสน
  4.จดหมายเชิญจากเพื่อน ซึ่งแจ้งว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนอีกคนด้วยอยู่รัฐเดียวกันค่ะ
  5.ค่าธรรมเนียม
  6.ใบสัญญาเงินกู้ผ่อนรถ (ไทย)

  ตอนนี้ทำงานบริษัทเอกชนเป็นที่รู้จักและมั่นคงพอสมควร ได้ 1 ปีครึ่ง เป็นเลขานุการ เงินเดือนประมาณ 2 หมื่นค่ะ

  กัววีซ่าโดน Reject รบกวนแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ
  (ควรพูดไมค่ะเราตั้งใจไปเที่ยวจริงๆเพราะเราลาได้แค่ในช่วง Holiday ยาวๆ ด้วยตำแหน่งเราต้อง suppor นายและนายมักลาช่วงนี้)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอบคำถามตามความจริงไปเลยคะ ส่วนเอกสารหากมีแผนการเดินทางท่องเทียวด้วยจะดีมากคะ ช่วยให้วีซ่าผ่านง่ายขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพว่าเราไปทำอะไร ไปวันไหน กลับวันไหนคะ

   ส่วนเอกสารรับรองทางการเงิน ขอทั้ง Bank Statement และ Bank Guarantee นะคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2556 23:31

   ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำ

   ขอถามเพิ่มเติม 2 ข้อค่ะ
   1. จำเป็นต้องแนบตั๋วเครื่องบินที่ Bookingไว้ด้วยไมค่ะ ทางเอเจ่นของAirlineส่งมาให้เป็นอีเมลล์ แต่ยังไม่ได้มีการเฟริมตั๋วค่ะ
   2 ถ้าจะใส่เงินเพิ่มในบัญชีเพื่อยื่นเสตจเม้น ควรใส่ทยอย หรือก้อนเด่วค่ะ (ปกติบัญชีจะมีเงินเข้าออกถอน เข้าเป็นก้อนปกติค่ะ)

   รบกวนหน่อยน้าค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

   ลบ
  3. ไม่จำเป็นต้องแนบตั๋วเครื่องบินคะ แนบเอกสารการจองตั๋วก็พอคะ ที่เอเจนซี่ส่งมาทางอีเมลล์ใช้ได้เลยคะ ส่วนเรื่องบัญชีนั้นค่อยๆ ทยอยใส่ไปทีละน้อยคะ

   ลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ18 กุมภาพันธ์ 2556 09:44

  รบกวนถามค่ะ เคยไปอเมริกาเมื่อ7-8ปีที่แล้ว แต่ตอนนี้เปลี่อนชื่อและนามสกุล ทางสถานฑูตจะเช็คเจอประวัติเดิมหรือไม่ เผื่อจะของ่ายขึ้น แล้วต้องแนบพาสปอร์ตเดิมมั้ย แล้วใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องแปลเป็นอังกฤษหรือไม่ ที่ไหนและราคาเท่าไร คราวนี้จะไปเทียวและเยี่ยมญาติด้วยประมาณ 1 เดือน ควรบอกระยะเวลาที่ไปมั้ย กลัวว่าจะดูนานเกิน เพราะคราวก่อนไปแค่ 2 อาทิตย์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สถานทูตเก็บข้อมูล ประวัติการเดินทางเดิมไว้อยู่คะ เอาพาสปอร์ตเก่า และใบเปลี่ยนชื่อไปด้วยนะคะ แปลให้เรียบร้อยคะ ติดต่อได้ตามนี้นะคะ ราคาไม่แพงคะ

   Master Piece Translation Ltd., Part.
   30/274 Moo 6, Soi Chinnakhet 2/9, Ngamwongwan Rd.,
   Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210, Thailand
   Tel. +66 (0) 2591-9501
   Fax. +66 (0) 2591-9063
   Mobile +66 (0) 81 802-4950
   http://www.masterpiecetranslation.com


   ระยะเวลาสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนก็ไม่นานเกินไปนะคะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันลาที่เราได้จากที่ทำงาน ถ้ามีใบลาเรียบร้อย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาคะ

   ลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ18 กุมภาพันธ์ 2556 19:50

  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ จะรีบไปดำเนินการค่ะ

  ตอบลบ
 78. รบกวนสอบถามค่ะ

  เราจะทำ visa type B2 แบบท่องเที่ยว ไปที่ประเทศอเมริกา วันที่ 21 มิถุนายน - 8 กรกฏาคมค่ะ ไปเยี่ยมครอบครัวแฟนและไปงานแต่งงาน ซึ่งจะไปกับแฟนซึ่งเป็นชาวอเมริกันทำงานที่เมืองไทยและมีสัญญาในการทำงานที่เมืองไทย 2 ปี สิ้นสุดเดือนกันยายน 2557 ค่ะ ทั้งนี้แฟนเราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด เรามีงานประจำทำค่ะแต่เงินเดือนน้อยนิดประมาณ 15,000 และเงินในบัญชีมีไม่มาก อยากจะขอคำแนะนำหน่อยค่ะว่าโอกาสที่เราจะได้ visa มากน้อยแค่ไหนค่ะ

  ตอบลบ
 79. หากให้คนอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ วีซ่าจะผ่านยากสักหน่อยนะคะ เพราะเรามีงานทำแล้ว สถานทูตเขาถือว่าหากจะไปท่องเที่ยวต้องสามารถดูแลตัวเองได้ในทุกๆ เรื่อง ทั้งการเดินทาง และการเงิน

  หากจะให้ดีให้คนที่อเมริกาส่งการ์ดงานแต่งงานที่เป็นทางการ ระบุวันที่ เวลา สถานที่จัดงานที่ชัดเจน และระบุชื่อเรา และแฟนในการ์ดเชิญ จากนั้นก็แนบไปด้วยนะคะ จะทำให้เคสเราน่าเชื่อถือมากขึ้นคะ

  อีกอย่างทำแผนการเดินทางคะ ช่วยได้เยอะเลยคะ ทำให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพว่าเราไปอเมริกาไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไรนะคะ

  ขอให้โชคดีนะคะ ได้ผลอย่างไรแล้วบอกด้วยคะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2556 11:13

   สวัสดีค่ะ สอบถามหน่อยนะคะ
   มีบัญชีออมทรัพย์ 2 เล่ม เล่มนึงใช้หมุนเวียน อีกเล่มเป็นเงินเก็บ ควรนำมารวมกันแล้วขอstatement หรือขอไปทั้งสองเล่มดีคะ

   ลบ
  2. เอาเล่มใดเล่มหนึ่งที่มีเงินเก็บมากที่สุด และเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางคะ ขอทั้ง Bank Statement และ Bank Guarantee นะคะ

   ลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2556 04:21

  คุณนุ้ยคะตอนนี้กรอกเอกสารds160เรียบร้อยเเล้วคะยืนยันไปเเล้วได้ใบยืนยันมาที่มีรูปเราพร้อม เราเอาใบนั้นใบเดียวไปตอนสัมภาษหรือป่าวคะหรือเอาทั้งหมดเลย คือส่งยืนยันไปหมดเเล้วไม่ได้เซฟไว้จะเป็นอะไรไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เอาใบนัั้นใบเดียว ใช้ได้เลย Good Luck :)

   ลบ
 81. ไม่ระบุชื่อ27 กุมภาพันธ์ 2556 10:58

  คุณนุ้ยคะ ได้วันสัมภาษณ์ที่25มีนาคม กรอกds160ไปวันที่22 ใบdsยังใช่ได้อยู่ใช่ไหมคะ ไม่หมดอายุใช่ป่าวคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. กรอกวันเดินทางใน DS 160 วันที่ 22 ใช่เปล่าคะ ต้องเปลี่ยนนะคะ เพราะเราเดินทางได้หลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ไม่งั้นข้อมูลสัมภาษณ์กับใน DS 160 จะไม่ตรงกัน ก็ไปกรอกข้อมูล DS 160 ใหม่ แล้วก็ไปแก้ไขในพิณให้เรียบร้อยนะคะ

   ลบ
  2. Q: กรอก DS-160 และทำการยืนยันเรียบร้อยแล้ว จะกลับเข้าไปแก้ไขอีกได้หรือไม่ หากต้องการแก้ไขต้องทำอย่างไร
   A: หลังจากที่กรอก DS-160 และทำการยืนยันเรียบร้อย หากพบว่ามีจุดผิดพลาด บกพร่อง จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้อีก ต้องเริ่มต้นพิมพ์ใหม่ทั้งหมด หลังจากที่กรอกใหม่แล้ว ก็จะได้ Confirmation Number ของ DS-160 ชุดใหม่ สำหรับคนที่ได้วันสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมนำเอาหมายเลขนั้นไปแก้ไขในพิณด้วย วิธีการทำได้ง่ายๆ โดยเข้าไปเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่า หลังจากที่กรอก Username and password แล้ว ให้เข้าไปที่ Edit application info จากนั้นเลือก Edit ในหน้านี้จะมีช่องหนึ่งให้กรอก Confirmation Number ซึ่งจะอยู่ใกล้ช่องที่ถามว่า เคยมีวีซ่าแล้วหรือยัง ให้คลิกที่ช่องดังกล่าว เพื่อแก้ไขหมายเลข DS 160 Confirmation Number เดิมเป็น Confirmation Number ใหม่ แล้วคลิก Save เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไข DS 160 Confirmation Number ให้ตรงกันกับ Confirmation Number ฉบับใหม่ที่จะนำไปใช้ในวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า (ข้อมูลจาก govisa.wordpress.com)

   ลบ
 82. ไม่ระบุชื่อ4 มีนาคม 2556 11:06

  พี่ค่ะหนูอายุ16เเล้วต้องการไปเที่ยวอเมริกากับเพื่อนเเค่สองคนพวกเรายังไม่18ทีเเล้วพวกเราจะไปได้ไหมค่ะ
  เเล้วการทำpassportกับvisaถ้าเราไม่ได้พาพ่อกับเเม่ไปเซนต์เเบบฟอร์มการยินยอมให้เราไปอเมริกาเเต่เราจะพาเเค่เอกสารการยินยอมจากพ่อเเม่ไปโดยไม่ต้องพาพ่อกับเเม่ไปได้ไหมค่ะ ช่วยหนูคิดทีน่ะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วีซ่าจะผ่านยากมากนะคะ เพราะถือว่ายังเด็กมากสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว แต่ถ้าท่องเที่ยวกับครอบครัว หรือแลกเปลี่ยนวีซ่าจะผ่านง่ายกว่านะคะ

   ลบ
 83. คุณนุ้ยคะ พอดีต้องการทำวีซ่าทั้งครอบครัวค่ะ คุณพ่อทำอาชีพซื้อขายรถ มีทะเบียนการค้า แต่ว่ามีเงินไม่เยอะนะคะ
  ส่วนคุณแม่เป็นข้าราชการค่ะ พี่ชายไม่ได้ทำงานเลยค่ะ ช่วยคุณพ่อทำงานอย่างเดียว อายุสามสิบกว่าแล้ว ส่วนพี่สาวทำงานอยู่กรุงเทพค่ะ ไม่กังวลของพี่สาวเท่าไหร่ เพราะมีใบรับรองการทำงาน ส่วนตัวเองไม่ได้ทำงานค่ะเพิ่งเรียนจบมาได้ปีเดียว กำลังอยู่ในช่วงท่องเที่ยว แต่ก็ไปแต่ใกล้ๆนี่แหล่ะค่ะ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี แต่ไปหลายรอบค่ะ อย่างคุณพ่อก็ใช้ทะเบียนการค้ายืนยันได้ใช่มั้ยคะเรื่องอาชีพ ส่วนคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วง คือตอนนี้กำลังกังวลกับตัวเองแล้วก็พี่ชายว่าจะผ่านมั้ย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ เพราะว่าไม่ได้ทำงาน ไม่มีเงินเก็บเป็นของตัวเอง จะสามารถใช้ Statement ของคุณพ่อหรือคุณแม่แทนได้รึเปล่าคะเป็นคนออกทุนให้ แล้ว 5 คน Statement ควรจะเท่าไหร่ดีค่ะ แต่ว่ามีแค่ของคุณแม่กับพี่สาวหน่ะคะ เพราะปกติคุณพ่อจะใช้บัญชีเดียวกับแม่ค่ะ
  อยากให้คุณนุ้ยช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าตัวเราเองกับพี่ชาย และคุณพ่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
  ทางครอบครัวไม่ได้มีเงินสดเยอะค่ะ เพราะต้องหมุนกับการลงทุนซื้อขายรถตลอดค่ะ
  แต่มีภาระที่ต้องผ่อนหลายอย่างค่ะ รถ คอนโดที่กรุงเทพ 1 ห้องชื่อพี่สาว 1 ห้องชื่อคุณแม่
  การกู้ยืมเงินสร้างบ้านจากธนาคาร แล้วก็มีทรัพสินธ์จำพวกบ้านเช่าอยู่หลายหลังอ่ะค่ะ
  แต่ว่ามีญาติอยู่ที่นู่นด้วยนะคะ มีกรีนการ์ด เป็นน้องสาวแท้ๆคุณแม่ค่ะ ไปอยู่ได้ประมาณ 20 ปีแล้ว
  ควรจะต้องมีใบเชิญรึเปล่าคะ แต่เหมือนเคยเจอท่านอื่นบอกว่าไม่ควร เพราะจะผ่านยาก กลัวว่าเราไปอยู่กับทางนู้น
  ปล.จำเป็นมั้ยคะว่าถ้าได้โอนถ่ายเงินเพื่อสร้าง statement ให้สวย ต้องรอระยะเวลา 6 เดือนอ่ะค่ะ
  หรือว่าทิ้งไว้ 1-2 เดือน ก็ไปทำได้เลยคะ

  ส่วนหนึ่งที่ทางบ้านต้องการไปเพราะไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันพร้อมกันเลยค่ะ แล้วต้องการพาตัวเราเองไปเมกา
  ว่าเราอยากจะไปเรียนต่อโทที่นู่นรึเปล่าอ่ะค่ะ เพราะส่วนตัวกำลังดูๆที่เรียนต่อโทที่เมกากับอังกฤษ

  ขอบคุณค่ะ อาจจะยาวนิดๆแต่ว่าแอบกังวลใจ :))

  ตอบลบ
 84. อยากทราบว่าถ้าไม่มีงานทำ ไม่มีเงินเดือน เพิ่งจบมาได้ปีกว่า
  กำลังอยู่ในช่วงเที่ยวแต่ก็ประเทศใกล้ๆนี่แหล่ะค่ะ แต่ไปบ่อย
  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ใช้ Statement คุณแม่ หรือญาติๆ รับรองเป็นสปอนเซอร์ได้รึเปล่าคะ
  หรือว่าควรถ่ายโอนมาเป็นชื่อตัวเองดีกว่าค่ะ แล้วจำเป็นมั้ยว่าต้องถ่ายโอนเรื่อยๆประมาณ​6 เดือน
  หรือว่า 1-2 เดือนก็ไปทำได้เลยคะ พอดีอยากไปเที่ยวที่เมกา ก่อนกลับมาทำเรื่องเรียนต่อโทอ่ะค่ะ
  แล้วถ้าพี่ชายก็สามสิบกว่า ไม่ได้ทำงาน ช่วยงานที่บ้านเฉยๆ นี่เป็นกรณีเดียวกันต้องให้คนในครอบครัว
  เป็นสปอนเซอร์ให้ใช่มั้ยคะ พอดีจะไปทำทั้งครอบครัว แต่ว่า คนอื่นเค้ามีเอกสารทำงาน และใบทะเบียนการค้าอ่ะค่ะ
  อย่างพาสปอร์ตเราก็ผ่านประเทศใกล้ๆมาบ้างแล้วค่ะ แต่พี่ชายไม่เคยไปไหนเลย ถ้าไปทำทั้งครอบครัว
  มีสิทธิจะหลุดไม่ผ่านบางคนรึเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ กังวลมากเลย

  ปล.เรากับพี่ต้องเขียนจดหมายแนะนำตัวป่ะคะ หรือว่าพี่ชายไม่ต้องเขียนคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าไม่มีงานทำวีซ่าจะผ่านยากมากนะคะ เพราะไม่มีหลักฐานในการกลับไทย ควรทำจดหมายแนะนำตัวแสดงรายละเอียดว่ากลับมาจากเที่ยวแล้วมีแผนจะทำอะไร ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง

   ส่วนเอกสารในการรับรองทางการเงินให้แม่รับรองเป็นสปอนเซอร์ก็ได้คะ เพราะเรายังไม่ได้เริ่มทำงาน

   ถ้าไปเป็นครอบครัว ใช้บัญชีธนาคารร่วมกันก็ได้นะคะ

   ลบ
 85. ไม่ระบุชื่อ9 มีนาคม 2556 08:38

  พี่นุ้ยค่ะ เอกสารทางการเงิน พอดีหนูจะไปโครงการ work and travel และให้น้าของหนูเป็นสปอนเซอร์ให้ ในเอกสารที่เอเจนซี่แจกมาบอกว่า ถ้ากรณีบัญชีกะแสรายวัน ให้ใช้ statement พร้อมตราประทับ ที่ออกโดยธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากของผู้ออกค่าใช้จ่าย (ข้างต้นนี่คือ bank statement) ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ bank guarantee ใช่ไหมคะ พอดีหนู งงๆ รบกวนหน่อยนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Bank Guarantee คะ bank statement จะเป็นเอกสารที่ระบุเงินหมุนเวียนว่าในแต่ละเดือนมีเงินเข้าออกเท่าไหร่ ใช้ย้อนหลังหกเดือนคะ

   ลบ
 86. ไม่ระบุชื่อ11 มีนาคม 2556 13:12

  ถ้าไม่ทำแผนการท่องเที่ยวได้มั้ยคะ เพราะว่าอาจจะไปเที่ยวกับพ่อก่อนแล้วกะ จะอยู่กับป้าต่ออีกซักเดือน ถึงสองเดือนอ่ะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้คะ แต่มีแผนการท่องเที่ยว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพว่าเราไปทำอะไร วีซ่าผ่านง่ายขึ้นคะ

   ลบ
 87. ไม่ระบุชื่อ14 มีนาคม 2556 05:13

  คุณนุ้ยค่ะ
  วันที่ 21 มี.ค. จะไปสัมภาษณ์แล้วค่ะ ตามกำหนดจะเดินทาง 10-19 เม.ย. ค่ะ แต่ไม่เคยเดินทางไปเมกาเลย สมมุติถ้าผ่านจะเป็นไปได้ไมค่ะ
  จะได้ 5 ปี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แรกน่าจะได้น้อยๆ ไปก่อนคะ แต่ก็ไม่แน่นะคะ ลองดูคะ ขอให้โชคดีนะคะ

   ลบ
 88. ไม่ระบุชื่อ22 มีนาคม 2556 03:46

  ขอบคุณนุ้ยค่ะ
  วีซ่าผ่านแล้ว แต่หินมากค่ะ เพิ่งไปยื่นมาเมื่อวาน คนเยอะมาก ส่วนใหญ่ที่ไปยื่นไม่ค่อยผ่าน ขอแชร์ค่ะ เมื่อวานเขาพิจารณาปกติไม่ผ่านจะคืนพาสปอตแต่ครั้งนี้เขาให้ไปนั่งรอ กลับมาก็ถามยำว่านาจะไปอเมริกาทำไม นาตอบไปเที่ยว น้องเคยไปแล้วเลยอยากไป เขาก็บอกมาโอเคผมให้คุณผ่านแต่สำหรับทริปนี้เท่านั้น ถ้าอยากไปก็ให้ come back
  รอลุ้นได้เท่าไร กี่เดือน กี่ปี

  นิดนึงค่ะระหว่างที่เขาให้ไปรอ เขาโทรไปเช็คกับบริษัทเพื่อนนาที่วีซ่าผ่านแล้ว ว่าเพื่อนนาทำงานมากี่ปี ลาจริงไหม แล้วมีแพลนลาออกไหม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ดีใจด้วยนะคะ ขอให้ได้สิบปีคะ

   ลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ28 มีนาคม 2556 02:36

  คุณนุ้ยค่ะ พอดีอยากจะสอบถามเรื่องจะขอ visa ท่องเที่ยวอเมริกา ระยะเวลาท่องเที่ยวประมาน 7-10 วัน ช่วงเดือนตุลาคม 56 นี้ค่ะ
  ก่อนอื่นขอเล่ารายละเอียดคร่าวๆให้ฟังก่อนนะค่ะ ดิฉันทำงานเป็นพยาบาล จะเริ่มงานช่วงต้นเดือนเมษายน 2556 นี้ เงินเดือนประมาณ 16000 บาท ยังไม่ร่วมค่าเข้าเวรอื่นๆอีก มีเงินเก็บยังไม่มาก พอดีแฟนชวนดิฉันไปเที่ยวอเมริกาด้วย แต่แฟนจะไปทำธุระที่นั่นประมาน 1 เดือน แฟนเป็นคนอเมริกามาก่อนค่ะ เกิดที่เมกา อยู่เมกาจนอายุ 25 ประมานนั้นค่ะ ตอนนี้อาศัยอยู่ที่เมืองไทย (คือ เค้าเป็นลูกครึ่ง ไทย-เมกา ค่ะ แล้วเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยได้ประมาน 5 ปีแล้ว) แฟนดิฉันมีอพาทเม้นท์ซึ่งเป็นของครอบครัวเค้าเองที่นั่น แฟนดิฉันจะเป็นคนดูแลทุกอย่างให้ (ค่าเครื่องบิน, ค่ากิน-อยู่, และที่พัก เราจะพักที่อพาทเมนท์ของเค้าค่ะ) ซึ่งดิฉันลาหยุดได้ 7-10 วัน คือไปเมกาพร้อมกัน แต่ดิฉันจะกลับก่อน เนื่องจากดิฉันไม่สามารถลาหยุดได้นาน
  เลยอยากทราบว่า ถ้าในกรณีที่ 1.แฟนเป็นคน Support เราทั้งหมด เราต้องให้เค้าเตรียม อะไรบ้างค่ะ
  2. ดิฉันอายุ 22 เข้า 23 และระยะเวลาการทำงานยังไม่นานนัก ความเป็นไปได้ที่จะขอ visa ผ่าน มากน้อยแค่ไหนค่ะ และช่วงเวลาไหนที่ดิฉันควรเริ่มยื่นเรื่องขอ visa ค่ะ

  A
  ขอบคุณค่ะ ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Q: หากให้คนอื่นรับรอง หรือเป็นสปอนเซอร์ให้ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง
   A: คนที่เป็นสปอนเซอร์ต้องขอ Bank Statement และ Bank Guarantee จากธนาคาร พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาที่ทำงาน เงินเดือน โบนัส และเขียนจดหมายรับรองว่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยออกค่าใช้จ่ายเพื่ออะไร เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และระยะเวลานานแค่ไหน ดูตัวอย่างการเขียนจดหมายได้ ที่นี่

   ลบ
  2. http://ready2gointer.blogspot.com/2012/12/sponsorship-letter.html

   ลบ