วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

แบกเป้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ "อินเดีย" (Study English in India)

นอกจากการพูด เขียน อ่านภาษาไทย และใช้ให้ถูกต้องแล้ว การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารทั่วโลก หากเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแล้ว ก็ช่วยให้เราเรียนรู้ เข้าใจโลกได้มากขึ้น สามารถเดินทาง ท่องเที่ยวเปิดหู เปิดตา และทำงานต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งทำให้เห็นสิ่งแปลกใหม่ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างในต่างประเทศ และได้รู้จัก พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนต่างชาติ


จริงๆ แล้วเราสามารถเรียนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง หรือเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เข้ามาสอนในประเทศไทย แต่บางครั้งการเรียนในประเทศ เราอาจได้แค่เรียน แต่ไม่ค่อยได้ใช้จริง เพราะแวดล้อมไปด้วยคนไทย ดังนั้นหลายคนจึงเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เพราะนอกจากได้เรียนแล้ว ยังได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้ท่องเที่ยว และฝึกใช้ชีวิตในต่างแดน แต่ปัญหาก็คือ ค่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่แพงมาก หากเลือกไปเรียนในประเทศ อเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลีย 

แต่อย่าเพิ่งหมดหวัง หมดความตั้งใจ เราสามารถไปเรียนภาษาอังกฤษที่ "อินเดีย" ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากจากเมืองไทย คนไทยส่วนใหญ่นิยมไปเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองบังกาลอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่พูดภาษาอังกฤษมากที่สุดในประเทศอินเดีย และค่าใช้จ่ายพอๆ กับเรียนที่เมืองไทย  ค่าเรียนประมาณ 3,000-5,000 บาทต่อเดือน แต่เรามีโอกาสได้ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในอินเดีย เช่น ทัชมาฮาล หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก พุทธคยา สถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ และแคชเมียร์ ที่ถูกขนานนามว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ในดินแดนภารตะ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอินเดีย พบเพื่อนชาวต่างชาติ ฝึกใช้ชีวิตในต่างแดน ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือตัวเอง ที่สำคัญได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

หากใครที่สนใจอยากไปเรียนภาษาอังกฤษที่อินเดีย สิ่งที่ต้องเริ่มทำเลยคือ ค้นหาตัวเองว่าทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน ต้องพัฒนาด้านใด และเรียนคอร์สใด เช่น Intensive, IELTS, TOEFL, Writing, Reading, Grammar, English for business เป็นต้น นอกนี้ควรถามตัวเองว่าอยากเรียน   ระยะเวลากี่เดือน และจะนำภาษาอังกฤษไปใช้ในด้านใด เพราะถ้าเรียนแล้วไม่ได้ใช้ ก็จะเสียค่าเรียนไปเปล่าๆ 

หากยังไม่รู้ว่าทักษะภาษาอังกฤษของเราอยู่ในระดับใด แนะนำให้ซื้อมาแบบทดสอบมาลองทำดู หรือลองไปสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ก็จะทำให้รู้ว่าควรพัฒนาตัวเองด้านใด หรือเรียนคอร์สไหนเพิ่มเติม

จากนั้นเริ่มหาข้อมูลที่เรียน คอร์สเรียนที่สถาบันนำเสนอ เปรียบเทียบราคา วิธีการสอน ผู้สอน คุณภาพ ความน่าเชื่อถือของสถาบัน  โดยสอบถามเพื่อนที่เคยไปเรียนมาแล้ว ใน ชุมชนคนไทยในอินเดีย มีการจัดโครงการ แบกเป้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่อินเดีย โครงการนี้น่าสนใจไม่น้อย คือ เป็นโครงการที่จัดโดยคนไทยที่เคยไปเรียนที่อินเดียมาก่อน ซึ่งสามารถช่วยแนะนำในการหาข้อมูลที่เรียน การใช้ชีวิตในอินเดีย ให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่า การเดินทาง และการซื้อตั๋วเครื่องบิน พร้อมติดต่อประสานงานเรื่องที่พัก และรับส่งที่สนามบิน ทำให้เราสามารถไปเรียนภาษาอังกฤษที่อินเดียได้อย่างมั่นใจ 

เมื่อรู้แล้วว่าจะเรียนภาษาอังกฤษคอร์สใด และจะเรียนที่ไหน จากนั้นเริ่มเก็บเงินค่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายที่อยู่ ที่พัก ค่าอาหาร และท่องเที่ยว ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ดังนี้

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับประมาณ 10,000 - 22,000 บาท 
2. ค่าทำวีซ่าอินเดีย ประมาณ 1,700 บาท 
3. ค่าเรียน 3,000-5,000 บาท/เดือน
4. ค่าที่พัก 3,500 บาท/เดือน สำหรับห้องพัก 2 คน และ 6,000/เดือน สำหรับห้องพักคนเดียว 
5. ค่าใช้จ่ายรายเดือน เฉลี่ยประมาณ 3,000-6,000 บาท /เดือน 

ในขณะที่เก็บเงินอยู่นั้น เราก็เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองไปด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษให้ตนเอง เริ่มจากเรื่องสนุกๆ เช่น ฟังเพลงภาษาอังกฤษที่ชอบ จากนั้นลองหาเนื้อเพลงมาแปล ทำให้เราได้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้ไวยากรณ์ หรือว่างๆ เสาร์-อาทิตย์ ลองหานิยาย การ์ตูนภาษาอังกฤษมาอ่าน เริ่มจากเรื่องสั้นๆ ง่ายๆ แล้วค่อยไล่ระดับความยากไปเรื่อยๆ และควรหาภาพยนตร์ต่างประเทศมาดู และทุกๆ เช้าลองฟังข่าวภาษาอังกฤษ ทำบ่อยๆ เราจะรู้สึกว่าเราคุ้นเคยภาษาอังกฤษฟังรู้เรื่องมากขึ้น นอกจากนี้ควรซื้อหนังสือการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาอ่านเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเอง และทดลองทำแบบฝึกหัด ทำให้เข้าใจโครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากขึ้น หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่นี่ ส่วนเรื่องคำศัพท์ลองเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษติดตามสิ่งของในบ้าน เช่น ที่ประตู ก็ติดคำว่า Door หน้าต่างก็ติดคำว่า Window พอเห็นทุกวันก็ทำให้เราจดจำมากขึ้น ถ้าเราทำทั้งหมดเป็นประจำ ระยะเวลาติดต่อกัน ก็ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น เวลาไปเรียนภาษาอังกฤษก็ทำให้เราเรียนเข้าใจได้รวดเร็ว เพราะมีพื้นฐานที่ดีมาก่อน

นอกจากนี้ควรหาข้อมูลการทำวีซ่า (รายละเอียดวีซ่า ที่นี่) ตั๋วเครื่องบิน และข้อมูลเรื่องค่าครองชีพ การกินอยู่ หลับนอน การใช้ชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย โดยสามารถอ่านได้จาก www.indiapantip.com หรือซื้อหนังสือท่องเที่ยวอินเดียมาอ่าน และสามารถใช้เป็นไกด์ตอนไปเรียนที่อินเดียได้อีกด้วย 

เมื่อมีข้อมูลมากพอสมควรแล้ว พร้อมเรื่องการเงิน กายพร้อม ใจพร้อมแล้ว ก็หาวันเวลาที่จะเดินทางไปเรียน จากนั้นก็ติดต่อสถาบันที่จะเรียน เริ่มทำวีซ่าและจองตั๋วเครื่องบิน โดยหาตั๋วเครื่องบินถูกๆ ได้ที่งานท่องเที่ยวไทย หรือนิทรรศการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีบริษัทนำเที่ยว สายการบินต่างๆ มาออกงาน พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน หรือหาในอินเตอร์เน็ต ตามเว็บไซต์เอเจนซี่ และเว็บไซต์การท่องเที่ยว โดยมีสายการบินที่น่าสนใจดังนี้ (ข้อมูลจาก: ข้อมูลจากเที่ยวไม่ง้อทัวร์ ตีตั๋วตะลุยอินเดีย)

1. สายการบินไทย (Thai Airways) มีให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน ราคาตั๋วเครื่องบินอยู่ที่ประมาณ 9,000-16,000 บาท ซึ่งอาจจะสูงกว่าคู่แข่งพอสมควรแต่บางครั้งก็มีตั๋วราคาพิเศษในราคาประมาณ 12,000 บาท (รวมภาษีทุกอย่างแล้ว) 
2. สายการบินคาเธย์แปซิฟิก(Cathay Pacific Airways) เพิ่งเปิดเที่ยวบินตรง ไปกลับกรุงเทพฯ-เดลี วันละ เที่ยวบิน ราคารวมภาษีแล้วประมาณ 10,000 ต้นๆ เสียแต่ว่าเที่ยวบินขากลับดึกเกินไปหน่อย
3. สายการบินแอร์อินเดีย (Air India) สายการบินแห่งชาติของอินเดีย ให้บริการไป-กลับวันละ เที่ยวเท่านั้น ราคารวมภาษีแล้วประมาณ 10,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียว
4. สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) สายการบินโลว์คอสต์ที่เปิดให้บริการบินตรงเฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์และอาทิตย์ แถมมีวันละเที่ยวบินเท่านั้น กระนั้นก็กระตุ้นความน่าสนใจด้วยค่าโดยสารไป-กลับไม่ถึง 10,000 บาท เสียแต่ว่าเที่ยวบินขาไปถึงดึกไปหน่อย

เมื่อได้วีซ่าแล้ว ก็ติดต่อไปทาง "โครงการแบกเป้ไปเรียนภาษาอังกฤษ" ที่อินเดียเพื่อให้ช่วยหาที่พัก และรับที่สนามบิน โดยติดต่อได้ที่ themebox@hotmail.com หรือโทร 080 6 222 707 แจ้งก่อนเดินทางประมาณ 20-30 วัน มีค่าดำเนินการประมาณ 1,500 บาท สุดท้ายก็เก็บกระเป๋า เดินทางไปเรียนและท่องเที่ยวอินเดียด้วยความสนุกสนาน2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2555 12:45

  จะไปเดือนมกราคมค้ะ เด๋วพอได้วีซ่าแล้วติดต่อไปน้ะค้ะ .. แพร
  E-mail Preamai_lovely@hotmail.com ค้ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ5 มกราคม 2558 11:41

  INDIA เรียนต่ออินเดียทุกระดับชั้น ประถม,มัธยม,มหาลัย, SUMMER CAMP, เรียนภาษาอังกฤษ www.jiecenter.com

  แนะแนวศึกษาต่ออินเดีย ทุกระดับชั้นโดยตัวแทนที่มีใบอนุญาติอย่างถูกต้อง JIE CENTER EDUCATION

  ได้รับการรับรองจาก
  - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  - สมาคม ATTA
  - Indian Private School Association
  - กรมพัฒนาการค้าประเทศไทย

  www.jiecenter.com นึกถึงอินเดีย นึกถึงเรา

  เรียนภาษาอังกฤษที่อินเดียสำหรับผู้ใหญ่ รับอายุ 20 ปี ขึ้นไป ค่าเรียนถูก,ที่พักดี,สำเนียงชัด
  เรียนที่ NIET ( National Institute Of English Training ) สถาบันสอดภาษาที่ดีที่สุดในอินเดีย
  สถาบันอยู่ในเมืองแบงกาลอ เมืองที่ทันสมัย น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย 3 เดือน พูดได้แน่นอน รับประกัน
  ชมภาพบรรยากาศสถาบันได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=JCjZ5AeADzo
  หรือชมได้ที่เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/pages/เรียนต่อต่างประเทศ-อินเดีย-นิวซีแลนด์/542636189163768
  หรือเว็บไซด์ www.jiecenter.com
  ชมภาพเมืองแบงกาลอได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=cEinjwckQhk

  เรียนต่อประถมมัธยม ป.1 - ม.6 ใรโรงเรียน นานาชาติ อันดับ 1 ของอินเดีย VIDYA SANSKAR INTERNATIONAL SCHOOL
  สอนโดยระบบ IGCSE ของ Cambridge University ของอังกฤษ และเป็นโรงเรียนเดียวในอินเดียที่ใช้ครูฝรั่งสอน
  รับรองเรื่องสำเนียงไม่มีเพี้ยน โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองที่ สะอาด,ไม่มีขอทาน,ไม่กันดาน,ปลอดภัย
  โรงเรียนเข้มงวดเรื่องการเรียนแต่ที่พักดี, อาหารการกินดี, ครูสำเนียงดี
  สนใจเข้าชมได้ที่ www.jiecenter.com
  หรือเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/media/set/?set=a.602031459890907.1073741838.542636189163768&type=1

  เรียนต่อมหาวิทยาลัย Bangalore University มหาวิทยาลัย Top 5 ของอินเดีย
  เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี, ป.โท ทุกคณะ เข้าชมได้ที่ www.jiecenter.com
  ไม่ต้องมีผลสอบ IELTS, TOEFL
  สมัครได้เลยเรามีโควต้า 15 ที่ ครับ จบแล้วรับประกันมีงานทำฐานเงินเดือนมากกว่าจบในไทย 2 เท่า
  สนใจเข้าชมบรรยากาศมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=F9ua1wvEUEk
  หรือเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/pages/เรียนต่อต่างประเทศ-อินเดีย-นิวซีแลนด์/542636189163768

  เรียนทัตแพทย์ ในอินเดีย University Of Rajesthan จบแล้วสามารถเป็นหมอฟันในประเทศไทยได้ครับ
  มีโควต้า 5 ที่เท่านั้น มาก่อน ได้ก่อน ค่าเทอมเพียงปีละ 150,000 บาท รวมหอพักแล้ว
  ไม่ต้องห่วงว่าจบหมออินเดียจะไม่มีใครยอมรับ ปัจจุบันแพทย์ในอังกฤษ 30% เป็นชาวอินเดีย
  จบหมอจากอินเดียและไปทำงานที่อังกฤษ ประเทศไทยเองนำเข้ายาจากอินเดีย 40% ของยาที่ใช้ทั้งมหดในไทย
  สนใจสมัครได้ที่ 02-4127888 , 086-7677487 อ.จอห์น

  JIE CENTER EDUCATION
  111 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 12 แขววัดท่าพระ
  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
  โทร: 02 - 4127888 , 086 - 7677487 , 089 - 6623444
  Line: johnjie , goley
  Facebook: https://www.facebook.com/pages/เรียนต่อต่างประเทศ-อินเดีย-นิวซีแลนด์/542636189163768
  www.jiecenter.com

  ตอบลบ