วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ทำวีซ่าไปเยือนแดร๊กคูล่าที่ "โรมาเนีย (Romania)"

"โรมาเนีย (Romania)"  เป็นประเทศในทวีปยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ มีอาณาเขตทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดประเทศยูเครนและประเทศมอลโดวา ทิศตะวันตกจดประเทศฮังการีและประเทศเซอร์เบีย ทิศใต้จดประเทศบัลแกเรีย มีชื่อเสียงในเรื่องดินแดนปราสาทแดร๊กคูล่า มีแหล่งอารายธรรมเก่าแก่ที่สวยงาม และน่าสนใจมากมาย ได้แก่ ปราสาทบราน ที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของแดร๊กคู่ล่า พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านในกรุงบูคาเรสต์  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และรูปแบบบ้านสมัยโบราณในเขตต่างๆ ของประเทศโรมาเนีย อาคารรัฐสภา ซึ่งถือเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี และปราสาทเพเรส ในเมืองซินายา เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย สร้างขึ้นโดยกษัตริย์คาโรลที่ 1 ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี ตัวปราสาทเป็นศิลปะแบบเยอรมัน ภายในปราสาทตกแต่งอย่างหรูหราอลังการ มีการใช้ไม้แกะสลักงดงามอยู่มากมาย เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะจากประเทศต่าง ๆ ในยุโรป

นอกจากโรมาเนียจะเป็นประเทศที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมแล้ว ยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส และยังคงรักษาวัฒนธรรมดั่งเดิมไว้เป็นอย่างดี ที่สำคัญการท่องเที่ยวโรมาเนียมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศในแถบยุโรปประเทศอื่นๆ 

สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศโรมาเนียนั้นจะต้องขอวีซ่า (Visa) ก่อนเข้าประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้ 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า

1. ใบ APPLICATION FORM (ติดต่อขอที่สถานทูต)
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (รายละเอียดการทำ Passport)

3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
5. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ (แนะนำ Austrian Airline ไม่แพงมาก ประมาณ 20,000 บาทไป-กลับ รวมภาษี บริการดี มีคุณภาพ)

6. ใบรับรองการประกันสุขภาพที่ถูกกฏหมายของประเทศโรมาเนีย (ขอรายละเอียดที่สถานทูต) ครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในโรมาเนีย
8. เอกสารรับรองการเงิน Bank Statement และ Bank guarantee 
ต้องแสดงให้เห็นว่ามีทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางและพำนักอยู่ที่โรมาเนีย ประมาณ 100 ยูโรต่อวัน หากไป 10 วัน ควรมีเงินอย่างน้อย 1000 ยูโร หรือประมาณ 50,000 บาท
9. เอกสารยืนยันการจองโรงแรมในโรมาเนีย ซึ่งออกเป็นจดหมาย พร้อมตราประทับของโรงแรม
10. จดหมายเชิญโดยเฉพาะจากทางบริษัท จากเพื่อนหรือญาติที่อยู่ในประเทศโรมาเนีย ซึ่งเป็นจดหมายที่ออกโดย City Hall ในเขตที่เพื่อนหรือญาติอาศัยอยู่ (ภาษาโรมาเนียพร้อมตราประทับ)
11. ใบรับรองการศึกษาหรือจดหมายรับรองการทำงาน (ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงาน)

12. ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า 
 • ทรานสิตที่สนามบิน 2,840 บาท
 • อยู่ระยะสั้น 2,840   บาท
 • อยู่ระยะยาว  5,840 บาท


ขั้นตอนในการยื่นเรื่องขอวีซ่า

1. เดินทางไปที่สถานทูตเพื่อขอใบ APPLICATION FORM และสอบถามเรื่องใบรับรองการประกันสุขภาพ ขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะสอบว่าไปทำไม ไปกี่วัน และแนะนำการเตรียมเอกสาร หลักฐานเพื่อยื่นขอวีซ่า 
2. เตรียมเอกสารและกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
3. กลับไปที่สถานทูตอีกครั้งเพื่อยื่นเอกสาร และสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หากพูดภาษาโรมาเนียได้ ก็สามารถสัมภาษณ์เป็นภาษาโรมาเนีย คำถามส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับว่าไปเมืองไหน ไปทำไม ไปอยู่กี่วัน แล้วจะกลับเมื่อไหร่ หากมีเพื่อนหรือญาติที่โรมาเนียก็จะถามว่าเพื่อนหรือญาติทำอะไรที่โรมาเนีย รู้จักเพื่อนที่โรมาเนียได้อย่างไร เป็นต้น 
4. เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าให้มารับวีซ่าได้วันไหน เวลาไหน 
5. มารับวีซ่าตรงเวลา ตรวจดูชื่อ รายละเอียดว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่แก้ไขก่อนเดินทาง

สถานที่ในการติดต่อขอวีซ่า

สถานทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย
20/1 ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2617-1551
โทรสาร 0-2617-1113

คำแนะนำ

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. การเข้าสถานทูต กดกริ่งเพียงหนึ่งครั้ง จากนั้นจะมีคนมาเปิดประตู และนั่งรอที่ห้องรับแขก 
3. เมื่อพนักงานเรียกจึงเข้าไปยื่นเอกสาร และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ หรือโรมาเนีย 
4. เตรียมเอกสารให้ครบ หากไม่ครบ ทางสถานทูตจะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์และพิจารณาเอกสารเพื่อออกวีซ่า
5. ยื่นเอกสารทั้งตัวจริงและสำเนา เมื่อสัมภาษณ์เสร็จเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารตัวจริงให้
6. หลังจากสัมภาษณ์เสร็จ ทางสถานทูตจะแจ้งว่าให้มารับวีซ่าวันใด โดยปกติ 3 วันทำการ 
7. ในวันที่มารับวีซ่าให้เตรียมใบเสร็จรับเงิน บัตรประจำตัวประชาชน และค่าทำการ 160 บาท 
8. เวลาทำการเพื่อยื่นเรื่องขอวีซ่าคือ จันทร์ พุธ ศุกร์ 9.00-12.00 น.
9. ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินที่ได้ชำระไว้ในยื่นเอกสารขอวีซ่า หากคำร้องถูกปฏิเสธโดยรัฐบาลโรมาเนีย
10. การเดินทางไปสถานทูตสามารถขึ้นรถไฟฟ้ามายังสถานีอารีย์ จากนั้นเดินออกทางประตูด้านตึกปิยะวรรณ เดินไปเรื่อยๆ จนถึงซอยราชครู เดินเข้าซอยไปเรื่อยๆ เจอสามแยกเลี้ยวซ้าย เดินต่อไปเรื่อยๆ จะเจอสถานทูตอยู่ทางขวามือ หากไม่อยากเดิน สามารถขึ้นมอเตอร์ไซค์ใกล้ๆ กับสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ บอกว่าไปสถานทูตโรมาเนีย 
11. นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินเข้าประเทศโรมาเนียได้ไม่เกิน 10,000 ยูโร ถ้านำเข้ามากกว่านั้นจะต้องแจ้งให้ทางการโรมาเนียทราบ


35 ความคิดเห็น:

 1. Up date ที่อยู่ สถานฑุตใหม่ให้คะ

  Romania Embassy , Thailand

  3388/41 Sirinrat Office Building, Office 12 D, 12th Floor,
  Rama IV Road
  Khlong Tan Subdistrict, Khlong Toey
  10110
  Bangkok
  Thailand
  Phone:
  +66-2-240-2522
  Fax:
  +66-2-240-2550
  Email:
  romembnk@ksc.th.com
  Website URL:
  http://bangkok.mae.ro

  ที่พัทยาก็มีนะ ^^

  Romania Consulate , Thailand

  1/36, 1/37 (Floor 1and 2) North Pattaya Road
  Nongplue, Bang-Lamung, Chonburi Province
  Pattaya
  Thailand
  Phone:
  +66-1-841-8787
  +66-1-842-3800

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2557 02:21

   ที่พัทยาเป็นกงศุลกิติมศักดิ์ครับ

   ลบ
 2. ขอบพระคุณมากคะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ5 สิงหาคม 2555 03:31

  ไม่ทราบว่าเราสามารถไปขอที่พัทยาได้หรือป่าวค่ะ หรือต้องไปที่กรุงเทพ ได้ที่เดียว

  ตอบลบ
 4. นุ้ยเคยแต่ไปขอที่กรุงเทพคะ ไม่แน่ใจว่าขอที่พัทยาได้เปล่า เดี๋ยวหาคำตอบให้นะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คุณนุ้ยไททำที่กรุงเทพวีซ่าโรมาเนียบริษัทอะไรคะ

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ11 สิงหาคม 2555 00:21

  ขอบคุณค่ะคุณนุ้ย จะเข้ามาเก็บข้อมูลึุณนุ้ยเรื่อย ๆ นะค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ17 กันยายน 2555 05:48

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้อยู่โรมาเนียค่ะ เคยรองไปสอบถามดูว่ามีกงสุลของโรมาเนียที่พัทยามั๊ย เค้าบอกว่าไม่มีอ่ะค่ะ อืมไปถามกับตำรวจท่องเที่ยวค่ะ อืมหรือว่าเดี๋ยวนี้มีแล้ว แต่เพิ่งไปถามมาเมื่อประมาณกลางปีนี้เองค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นุ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันคะ เคยไปทำแต่กรุงเทพ เดี๋ยวกลับไทยจะไปหาข้อมูลอีกทีคะ นุ้ยลองหาทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ แล้ว ไม่มีข้อมูลเลยคะ

   ลบ
  2. วีซ่าขอยากมั้ยคะ อยากไปเที่ยวสัก สองอาทิตย์

   ลบ
  3. ขอไม่ยากเลยคะ เตรียมเอกสารดีๆ ตอบคำถามแบบตรงประเด็นได้แน่นอนคะ เจ้าหน้าที่ใจดีมากคะ

   ลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2556 12:35

  ไม่มีคะพึ่งถามมา

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2556 12:40

  down load แบบฟอร์ม aplication ได้ไหมคะ เพราะไม่มีเวลาไปเลย และwebsite อะไรคะ

  ตอบลบ
 9. แบบฟอร์มต้องไปขอที่สถานทูตคะ ไม่มีดาวน์โหลดนะคะ

  ตอบลบ
 10. เคยดาวโหลดเว็ป visa romania ไม่รู้ว่าใช้ได้รึเปล่า กำลังเตรียมทำเรื่องวีซ่าค่ะ

  ตอบลบ
 11. ตอนที่นุ้ยไปขอหลายปีผ่านมาแล้ว ยังไม่มีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดเลยคะ ต้องไปเอาที่สถานทูต ถ้าในเว็บไซต์น่าจะใช้ได้นะคะ ขอให้โชคดีนะคะ วีซ่าขอไม่ยากเลยคะ ผ่านแบบง่ายๆ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ3 มีนาคม 2556 02:38

  ตอนนี้ไม่ได้ทำงาน จะขอวีซ่าผ่านมั๊ยเนี่ย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วีซ่าท่องเที่ยว หรือเรียน คะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ5 มีนาคม 2556 23:47

   ท่องเที่ยวค่ะ ประมาณ 2อาทิคย์

   ลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ15 มีนาคม 2556 04:47

  ตอนนี้มีดาวโหลดแล้วคะ พึ่งไยื่นมาเหมือนกัน

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ15 มีนาคม 2556 04:52

  ขอบคุณนะคะคุณนันทพร เพราะดิฉันได้เอารายละเอียดจากของคุณนี่ละคะเป็นประโยชน์มากเลยคะเพราะก่อนยื่นกังวลมากเลย ตอนนี้ยื่นเสร็จแล้วน้าจะไม่มีปัญหาไร

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. โชคดีคะ เดินทางวันไหน เมืองอะไรคะ

   ลบ
 15. อยากได้ขอมูลเรียนต่อหน่อยครับ jaymisi@hotmail.com

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ16 เมษายน 2556 13:51

  สวัสดีค่ะ อยู่ Timisoara ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักคุณ นันทพร นะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ25 พฤษภาคม 2556 12:31

   สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าอยู่ Timisoara นานหรือยัง พอดีมีเรื่องอยากรบกวนถาม ขอ Email ได้ไหมค่ะ

   ลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ10 พฤษภาคม 2556 02:59

  สวัสดีค่ะ คุณนันทพร ดิฉันชื่ออุทุมพรนะค่ะ
  ดิฉันอยากจะทราบว่า จะขอวีซ่าล่วงหน้าไปโรมาเนียได้กี่วันค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ก่อนเดินทางสองเดือนก็ทำเรื่องได้เลยคะ

   ลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2556 10:46

  ตอนนี้จะเดินทางแล้วคะคุณนันทพร ขอบคุณอีกครั้งนะคะ สำหรับรายละเอียดหลายอย่าง จะไปcovasna คะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. โชคดีนะคะ เดินทางปลอดภัยคะ

   ลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2556 12:53

  อยากสอบถามรายละเอียดคุณนันทพร เรื่องวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ รบกวนขออีเมล์หน่อยได้ไหมค่ะ หรือตอบกลับ sassyzhe@gmaile.com ขอคุณไว้ล่วงหน้าน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ18 กุมภาพันธ์ 2557 22:42

  เราโทรหาตามเบอร์ที่แจ้ง เขาจะเป็นกงศุล ช่วยเหลือเรื่องเอกสาร แต่วีซ่าต้องทำที่สถานทูต กทม ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูลคะ เป็นประโยชน์มากๆ คะ

   ลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2558 11:50

  สวัสดีค่ะ
  รบกวนสอบถามค่ะว่าเป็นพนักงานมีเงินเดือนเข้าออกทุกเดือน จะขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา10วันไปกับทัวร์ค่ะ แร้วก่อนสิ้นเดือนจะมีเงินโบนัสจากทางบริษัทโอนเข้ามาก้อนหนึ่งค่ะ เราสามารถขอสเตรทเม้นหลังจากโบนัสเข้าเรยได้หรือป่าวค่ะ จะดูน่าเชื่อถือหรือป่าวค่ะ หรือต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือป่าวค่ะ วีซ่าน่าจะผ่านหรือป่าวค่ะเป็นสปอนเซอร์ตัวเองค่ะ


  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ