วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวทุนการศึกษาและทำงานต่างประเทศ

ข่าวทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ


Kurt Schork Memorial Fund มอบทุนการศึกษาสาขาหนังสือพิมพ์ หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคมนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่


ศูนย์ ELTC ประเทศมาเลเซีย มอบทุนอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นให้แก่ผู้สอนภาษาอังกฤษ ในทุกระดับ ตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาให้ผู้สอนภาษาอังกฤษมีความเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างสรรค์ และถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เป็นเวลา 11 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-19 ตุลาคม 2012 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่นี่

Kurt Schork Memorial Fund มอบทุนทัศนศึกษาประเทศอังกฤษแก่ผู้ที่ทำงานในด้านสื่อสารมวลชน หรือนักเขียน ทุนนี้จะเน้นให้กับผู้สมัครที่ทำงานเขียนเกี่ยวกับความขัดแย้ง มนุษยธรรม ปัญหาชายแดน คอรัปชั่น หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ข่าวทำงานต่างประเทศ


รับสมัคร Chef ทำงานบนเรือสำราญประเทศอเมริกา อังกฤษ และสเปน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

รับสมัคร Head Chef ทำงานที่ประเทศจีน เงินเดือน 50,00-150,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

บริษัททีวี ไดเร็ค (TV Direct) รับสมัคร Account Senior officer ประจำที่มาเลเชีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Marketing Executive ประจำประเทศจีน สิงคโปร์ อินโดนีเชีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

บริษัทชัยนาวี รับสมัครเจ้าหน้าทีประจำสำนักงานประเทศอินโดนียเชีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น